Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel

Senest opdateret d. 27/2-2013
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Energi og energieffektivitet
Thorkild Qvist Frandsen

For at nå målene om et fossiluafhængigt samfund er det nødvendigt at udvikle systemer til storskala produktion af behovstilpasset biomasse. Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor fokus i anvendelsen af biomasseressourcerne er ændret fra bioenergi til bioraffinering. Bioraffinering handler om at udnytte biomasse så fuldstændigt og bæredygtigt som muligt, hvilket ikke kun er til energi, men også til fødevarer og foder. Det handler med andre ord om at få mere ud af biomassen og udnytte enkeltkomponenter som råvarer til foder, fødevarer, kemikalier, biomaterialer, brændstoffer, el og varme.Formålet med denne aktivitetsplan er at udvikle viden og teknologier, som sikrer anvendelse af de forskellige biomasser, der hvor værdien er størst. Aktiviteten fokuserer på de biologiske trin i biomassestrømmen fra jord til produkt, og der udvikles teknologiske serviceydelser, der skal sikre et transperant marked for højkvalitetsbiomasse.Ydelserne og aktiviteterne vil omfatte hele kæden fra produktion, høst, transport, fraktionering og lagring af biomasser, udnyttelse af energiafgrøder og restbiomasse i biogasanlæg, samt recirkulering af næringsstoffer og kulstof. Aktiviteten vil udvikle et helt nyt værktøj – BiogasMonitor – som sikrer optimal udnyttelse af energipotentialet i biogasanlægget samtidig med at driftssikkerheden øges. Derudover vil aktiviteten sikre etablering af et testcenter for teknologier til høst, transport eller fraktionering af biomasse.Aktiviteten består af disse tre dele:

  1. Udvikling og test af teknologier til høst, transport, fraktionering og lagring.
  2. Fjernovervågning af biogasanlæg, udvikling af BiogasMonitor.
  3. Deklaration af biomasse og gødningsprodukter i biomasseværdikæden.

 Ved aktivitetens afslutning vil følgende milepæle være opnået:

  • Metoder til måling af nøgleegenskaber ved biomasse fastlagt.
  • Metoder til måling af uønskede emissioner under biomasselagring udviklet.
  • Parametre til deklaration af biomasser, gødnings- og jordforbedringsmidler defineret.
  • Testfaciliteter for teknologier til høst, transport eller fraktionering af biomasse etableret.
  • Demonstrationsprojekter for biomasselagring og fjernovervågning af biogasanlæg gennemført.
  • Demonstrationsprojekter for høst eller fraktionering, samt for biomasse- eller gødningsdeklaration gennemført.
  • Model for løbende vurdering af stabilitet og effektivitet af biogasanlæg udviklet.

 Det vil løbende blive formidlet resultater via kurser, workshops, demonstrationer, nyhedsbreve og artikler.Aktiviteten henvender sig til forskellige målgrupper i den biobaserede værdikæde og omfatter producenter og forhandlere af biomasse, teknologileverandører, bioraffineringsanlæg og aftagere af biomasse, samt biogasanlæg. På sigt forventes biogasindustrien i Tyskland og Sverige at være potentielle målgrupper.