Bioneer:DELTA:DTU MEDLAB - Mikro og nanoteknologiske teknologier og metoder i biomedicin

Senest opdateret d. 22/8-2016
Bioneer
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Lars H Pedersen
CSO

Bioneer vil sammen med DTU Nanotech, DTU Fotonik og DELTA opbygge Bioneer:DELTA:DTU MEDLAB, der drejer sig om at matche behov inden for klinisk udvikling med ny viden fra nanoteknologi- og fotonikområderne med henblik på at udvikle nye teknologiske analyser og koncepter.

1. Markeds- og samfundsbehov

Lægemiddeludviklingsvirksomheder, heriblandt en række SMVer, har behov for stadig mere avancerede analyser af organer, væv og væsker for at kunne dokumentere effekter af deres kandidatstoffer, med henblik på hurtigt at kunne foretage omkostningseffektive valg omkring videreudvikling eller frasortering af kandidatstoffer. På hospitalssiden er der en stigende interesse for at kunne udføre flere samtidige analyser på små mængder af udtaget væv, fordi målrettet terapi til den individuelle patient kræver at flere parametre kan aflæses hurtigt.

Danmark har en mediko-industri, med store og mindre virksomheder, der udvikler udstyr til bioanalyser, f.eks. af biologiske molekyler, celler, væv og væsker. Andre virksomheder udvikler apparatur til dyrkning af celler, fremstilling af intelligente implantater mv. 

Disse virksomheder vil for at kunne gennemføre nye udviklingsprogrammer have behov for adgang til og sparring omkring nye teknologikoncepter, foruden at aktiviteten kan skabe grobund for ideudvikling til nye mediko-virksomheder.

Endelig vil det serviceudbud, der afledes af aktiviteten, kunne understøtte spin-out-virksomheder på mediko-området fra universiteter og hospitaler og give dem et bedre afsæt i opstartsfasen. 

Det skønnes at 100 mediko- og ca. 50 bio- og farma virksomheder vil kunne have gavn af aktiviteten.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Udviklingsenheden (Bioneer:DTU:DELTA MedLAB) vil i samarbejde med relevante danske medikobranche- samt biomedicinske virksomheder skabe muligheder for at teknologier på proof-of-concept stadiet kan videreudvikles til robuste teknologiske platforme, som gør dem egnede til generiske teknologiske services og i visse tilfælde til specifik kommerciel udnyttelse. Serviceudbuddet vil omfatte kompetanceopbygning, som kan skabe rådgivning og laboratorieydelser vedrørende:

 • Principper for opbygning og udvikling af bio-analyser i henhold til analytiske biologiske/biokemiske metoder.
 • Anvendelse og design af mikrofluide systemer til bioanalyser og biologisk simulering af f.eks. fysiske flowforhold.
 • Skræddersyning af mikro-apparatur til at matche eksisterende konventionelle analyseformater i virksomheder med henblik på optimering af analyseprocesser.
 • Anvendelse af lysbaserede analyseteknologier, f.eks. spektroskopiske metoder til analyse på enkeltcelle- og vævsniveau.
 • Optogenetiske teknologier.
 • Anvendelse af fotonik og mikro/nanoteknologi i behandlingsøjemed.
 • Regulatoriske forhold i samarbejde med relevante interesse netværksorganisationer og myndigheder.

3. Centrale aktiviteter

Partnerne vil i samarbejde med DTU teknologimodne udvalgte analysekoncepter skabt i universitetsregi, så de kan anvendes som grundlag for services eller som ny teknologi, der kan indgå helt eller delvis i nyt medikoapparatur. Bioneer ønsker sammen med DTU at anvende personer med skiftende hovedarbejdssteder på DTU Nanotech og DTU Fotonik samt på Bioneer, for sammen med øvrige Bioneer-medarbejdere/DTU-medarbejdere, samt DELTA-medarbejdere at drive tværdisciplinære teknologimodningsprocesser. Aktivitetsplanen udvikles videre i samarbejde med DELTA’s kompetencer inden for medikoteknologi, blandt andet ved at bygge videre på DELTA/DTU Nanotech CiPoC initiativet. For Bioneers vedkommende er udviklingsplanerne i tråd med aktiviteter inden for mikrofluid assayudvikling og biofotonik.

I aktiviteten indgår:

 • Udvikling/implementering af ”standard operating procedures” (SOP’s) vedrørende analytiske biologiske/biokemiske metoder i relation til anvendelse af mikro- og nanoteknologi.
 • Udvikling af koncepter for anvendelse og integration af mikro/nanoteknologiske principper i biologiske analyser.
 • Anvendelse af fotonik og mikro/nanoteknologi i behandlingsøjemed.
 • Hensyntagen til regulatoriske forhold i samarbejde med relevante netværksorganisationer og myndigheder.

4. Mulige samarbejdspartnere

DTU Nanotech og DTU Fotonik er operative partnere i medikosamarbejdet sammen med Bioneer og DELTA. De tre parter vil søge samarbejde med relevante brancheorganisationer, herunder Medikoindustrien samt Medikoteknisk selskab og relevante netværk som BioPeople og MedTech Innovation samt MedTech Innovation Center (MTIC).

Nøgleord

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Flemming Brandt Sørensen (Professor, overlæge dr. med., klinisk Patologi, Vejle Sygehus)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 20:21

Den kliniske diagnostik af fx kræftsygdomme baseres i stigende omfang på ganske små vævs- eller celleprøver. Samtidig gives et stadigt stigende antal mulige targeterede behandlingsmuligheder. Derfor kan netop dette videnskabelige udviklingsprojekt få meget stor betydning i den diagnostiske udredning af diverse sygdomme, og ikke mindst i beslutningsprocessen onkring ofte meget omkostningstunge målrettede behandlinger. Dette projekt vil derfor have betydning for den enkelte sygdomsramte patient (den rette behandling til den rette tid med så få bivirkninger som muligt), men tillige kunne bidrage til korrekt valg elller fravalg af omkostningstunge terapier til gavn for den samlede sundhedsøkonomi.

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:19

Kære Flemming Brandt,

Mange tak for din kommentar. Det er "spot-on" med hensyn til hvad vi ønsker med projektet. Vi er udelukkende interesserede i at kliniske behov - nu og i nær-fremtid - er bestemmende for de udviklingsaktiviteter, der påtænkes udført. Derfor er intentionen, at udviklingsteams for de aktiviteter, der udvælges (ny analysemetoder eller teknikker) har deltagelse af ekspert-personer fra klinikken.

mvh Lars Pedersen

Per Spindler
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 23:57

Dette aktivitetsforslag er højrelevant i forhold til virksomheders evne til at udvikle nye biomedicinske produkter og services. Fra Biopeople, Denmarks' Life Science Cluster, bidrager vi gerne i forhold til løsninger af de regulatoriske problemstillinger, både nationalt og internationalt. Den biofarmaceutiske industri i Danmark er en af de betydeligste med hensyn til jobvækst og eksport.

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:27

Kære Per Spindler,
Mange tak for din kommentar. Foruden kliniske eksperter vil BioPeople være en naturlig partner sammen med medico-netværk. Som du påpeger er regulatoriske forhold vedrørende metode/teknik/device udvikling et uomgængeligt element i dette project.

mvh Lars Pedersen

Hanne Romedahl (Vice President, Novo Nordisk A/S)
Lørdag d. 2/5-15 kl. 13:13

Sounds like a very relevant innovation proposal, which also appears to be relevant for devolopment of high throughput screening technology for selection of lead drug candidate such as monoclonal antibodies or other biologics. In this field, it is of keen interest to miniturize sample size requirements and to enable testing and cellular selection of positives down to single-cell level in a high throughput and high content fashion.

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 09:50

Dear Hanne Romedahl,
Thank you very much for your comment. We will take this important point to the table since many of the technologies/methods developed or in development at DTU could/would be beneficial for such applications. A wealth of miniaturization technologies are available and integration of these with industrial screening standars to fit screening applications will also be considered.

BR Lars

Henning Høgh Jensen (Afdelingschef / Innovationsansvarlig, DTU Fødevarer)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 13:50

Jeg synes at dette forslag er yderst appellerende. Men jeg mangler lidt at hele fødevare-/sundhedsområdet også er involveret. Fødevareproduktionen bevæger sig hastigt i retning af Pharma så hvorfor ikke udnytte det momentum og slå pjalterne sammen !
Vi arbejder fx med bionedbrydelige strukturer der kan binde, beskytte og frigive nanopartikler som fx nikotin eller medicin på forudberegnede tidspunkter.

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:03

Kære Henning,Mange tak for kommentaren. Vi vil integrere forslaget i den endelige ansøgning og jeg vil tage kontakt. Jeg kan godt se at resorption er en interessant vinkel.Hilsen Lars

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:52

#iNano #SwedeNanoTEch #biopeople Nanotech is alredy supported by the European RResearch council the EU commission 2020 program, and the existing research and innovation funds. Therefore, the new fund should NOT support these areas, as the Universities already have drained the system for all nanotech funding, leaving nothing for startups, SME's, and NGO's. Since nanotech is also imortant for cleantech and greentech, more liberal R&D financing will help meet the 2020 and 2050 plans...

Lars H Pedersen (Chief Business Officer, PhD, Bioneer)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 09:15

Dear Scott Hill,
Thank very much you for this critical comment.The funding we are applying for are part of basic resources provided by the Danish Ministry of Higher Education and Science for the 9 Approved Technology Institutes (I encourage you to read more @ http://en.gts-net.dk/ ). The funding we're specifically aiming at obtaining for this project is actually meant for creating/maturing novel business opportunities for existing or emerging companies. It is not basic research funding. You're welcome to learn more by contacting me @ Bioneer. BR Lars