Blockchain skaber muligheder for fremtidens inspektionsmetoder

Senest opdateret d. 13/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Nicklas Rasmussen
Marketing Coordinator

Blockchain og IoT teknologier giver nye muligheder for at ændre radikalt på metoder for udførelse af tilstandskontrol og inspektion af eksempelvis svejsninger, tanke, rør og procesanlæg indenfor kemi, olie og gas, offshore og fjernvarmeanlæg.

Projektet skal udvikle nye koncepter, som skal gøre det billigere og nemmere for danske virksomheder at få udført inspektion. I dag er inspektion af fx svejsninger, rør og tanke en ressourcekrævende opgave, som kun må udføres af specialuddannede inspektører fra et akkrediteret inspektionsfirma. Nye teknologiske muligheder inden for Blockchain og Internet of Things (IoT) gør det muligt at validere inspektionen uden at inspektøren er til stede der hvor emnet inspiceres. Projektet afsøger disse muligheder ved at udvikle to nye inspektionskoncepter til henholdsvis:

- Inspektion af svejsning hos maskinproducenter og andre produktionsvirksomheder
- Inspektion af korrosion/erosion af rør og tanke i procesanlæg hos eksempelvis procesvirksomheder, inden for kemi og olie og gas samt fjernvarmeværker og offshore installationer

Sideløbende afsøges mulighederne for implementering af koncepterne inden for gældende regelværk og standarder.

 

Nøgleord

1 kommentar

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Simone La Fontaine (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:29

Enormt spændende projekt, der kan være med til at påvirke en række industrier positivt. Offshoreenergy.dk vil være meget interesserede i at deltage i dette projekt, og vi ser bestemt et stort potentiale i projektet for en række af offshoreklyngens aktører.