Blockchain skaber muligheder for fremtidens inspektionsmetoder

Senest opdateret d. 13/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Nicklas Rasmussen
Marketing Coordinator

Blockchain og IoT teknologier giver nye muligheder for at ændre radikalt på metoder for udførelse af tilstandskontrol og inspektion af eksempelvis svejsninger, tanke, rør og procesanlæg indenfor kemi, olie og gas, offshore og fjernvarmeanlæg.

Projektet skal udvikle nye koncepter, som skal gøre det billigere og nemmere for danske virksomheder at få udført inspektion. I dag er inspektion af fx svejsninger, rør og tanke en ressourcekrævende opgave, som kun må udføres af specialuddannede inspektører fra et akkrediteret inspektionsfirma. Nye teknologiske muligheder inden for Blockchain og Internet of Things (IoT) gør det muligt at validere inspektionen uden at inspektøren er til stede der hvor emnet inspiceres. Projektet afsøger disse muligheder ved at udvikle to nye inspektionskoncepter til henholdsvis:

- Inspektion af svejsning hos maskinproducenter og andre produktionsvirksomheder
- Inspektion af korrosion/erosion af rør og tanke i procesanlæg hos eksempelvis procesvirksomheder, inden for kemi og olie og gas samt fjernvarmeværker og offshore installationer

Sideløbende afsøges mulighederne for implementering af koncepterne inden for gældende regelværk og standarder.

 

Nøgleord

11 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Simone La Fontaine (Project Manager, Offshoreenergy.dk)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:29

Enormt spændende projekt, der kan være med til at påvirke en række industrier positivt. Offshoreenergy.dk vil være meget interesserede i at deltage i dette projekt, og vi ser bestemt et stort potentiale i projektet for en række af offshoreklyngens aktører.

Nicklas Rasmussen (Marketingkoordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:36

Hej Simone,
Tak for din kommentar og støtte. Vi vil se frem til gode input fra Offshoreenergy.dk og klyngens aktører.

Morten Nielsen (Cluster Manager, RoboCluster)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 18:56

Det lyder meget spændende, og ideen om at validere "socialt" er meget inspirerende. Jeg vil følge projektet med stor interesse...

Nicklas Rasmussen (Marketingkoordinator, FORCE Technology)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:38

Hej Morten,
"Social" validering - det kunne være, at vi skulle begynde at kalde det det. Tak for din kommentar.

Berit Aadal (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:44

Blockchain og IoT er revolutionerende teknologier med mange forskellige anvendelsesområder. Der er således al mulig grund til - og stor erhvervsmæssig interesse i - at sætte danske fingeraftryk på de internationale standarder, der bliver fremtidige markedskrav. Dansk Standard ser positivt på at samarbejde med relevante standardiseringsorganer er nævnt i forslaget.
Dansk Standard mener at GTS’erne har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Gennem internationale standarder kan GTS’erne effektivt opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv.
GTS’erne er ofte i en unik situation, hvor deres brede kendskab til danske virksomheders behov og udfordringer, sætter dem i stand til at varetage danske interesser, når der udvikles nye internationale standarder. Dansk Standard oplever at GTS'erne er efterspurgte i standardiseringsarbejdet, da de bidrager med unik og aktuel viden, som efterspørges af virksomhederne.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:11

Kære Berit,

tak for din kommentar. Jeg er meget enig i dit synspunkt omkring GTS institutternes rolle i forhold til standardisering. vi oplever i høj grad at vores ekspertise er efterspurgt da mange virksomheder har behov for rådgivning om standardisering. vi oplever ligeledes at vi kan bidrage med en praksisnær tilgang til standardisering i danske og internationale standardiseringsaktiviteter. Vi ser frem til et forhåbentligt fremtidigt samarbejde på området.

med venlig hilsen
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development, Product Division
FORCE Technology

Astrid Bækby Knudsen (Standardiseringskonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:39

I forlængelse af ovenstående kommentar fra min kollega, Berit, kan jeg som ansvarlig Dansk Standards udvalg for blockchain tilføje følgende:
Det internationale standardiseringsarbejde for blockchain er i fuld gang i ISO-komiteen "TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies", som det danske udvalg "S-843 Blockchain" aktivt følger og påvirker. Der udvikles grundlæggende standarder for terminologi, referencearkitektur og sikkerhed. De danske eksperter har en særlig interesse i blockchain governance, hvor Danmark har en ledende international rolle, og hvor vi dermed i høj grad kan sikre danske fingeraftryk på de internationale standarder. Udvalgets formand repræsenterer ITU's European Blockchain Center, som initiativet nævner som mulig samarbejdspartner. Der er endvidere initieret samarbejde på internationalt niveau mellem komiteen for blockchain og komiteen for IoT, så det vil give god mening hvis GTS'erne engagerer sig i standardiseringsarbejdet.

Martin Krogstrup Nielsen (Head of Business Development, Product Division , FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:11

Kære Astrid ,

tak for din uddybning. arbejdet med standardisering inden for blockchain er yderst interessant og vigtigt for Danmark og dansk industri. Det er vigtigt at dette arbejde sker både nationalt og internationalt, så danske interesser og styrkepositioner varetages. vi håber at et samarbejde med jer og European Blockchain Center kan bidrage til dette og samtidig skabe nogle gode cases til inspiration for danske virksomheder.

Med venlig hilsen
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development, Product Division
FORCE Technology

Jørgen Hilsøe (Direktør, B.Sc.Eng., Endotest.dk)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:39

På vegne af Dansk NDT forening:
Der er ingen tvivl om at Blockchain teknologi og IoT giver en række muligheder for at udvikle nye inspektionskoncepter, som potentielt kan reducere manuel inspektion, øge inspektionsvinduet og forbedre inspektionen. Dertil kommer at teknologierne muliggør nye metoder for inspektion, som ikke nødvendig visk krævet tilstedeværelse af akkrediteret inspektionspersonel.

Overordnet set giver dette mulighed for
- besparelse hos de virksomheder, som får udført inspektionen
- en større fleksibilitet omkring selve udførelsen af inspektionen
- potentielt bedre og inspektion på baggrund af et større datagrundlag

Disse potentialer er dog ikke uden udfordring at forløse. Nuværende inspektionsteknikker er vel afprøvede og dokumenterede, de er indskrevet i standarder og guidelines. Ændring i metoderne kræver i første omgang dokumentation af, at de nye metoder virker, dernæst skal metoderne godkendes af relevante stakeholdere. Dette arbejde er bestemt omfattende. NDT foreningen mener at dette forslag er vigtigt, for at få kick-startet processen omkring udvikling af nye inspektionskoncepter.

NDT Foreningen vil meget gerne orienteres om det yderligere arbejde med projektet

Nicklas Rasmussen (Marketingkoordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:46

Hej Jørgen,
Tak for din (jeres) kommentar. Det er klart, at der skal gøres et stort stykke grundarbejde i forhold til dokumentation af metoderne og dernæst godkendelsen, som du skriver. Det er glædeligt, at I er enige I, at processen dog skal kick-startes og I vil helt sikkert blive orienteret om projektets fremskridt.

Nicklas Rasmussen (Marketingkoordinator, FORCE Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:46

..