Brand og sikkerhed ved Power-to-X

Senest opdateret d. 2/6-2022
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Transport
Carsten Møller
Forretningsudvikler

DBI vil sikre brandsikkerheden på Power-to-X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

Danmark vil accelerere brugen af Power-to-X (P-t-X) for at facilitere den grønne omstilling og skabe et nyt dansk erhvervseventyr. Skal Danmark være et internationalt test- og videncenter for P-t-X, kræver det et stærkt samarbejde i innovationsfremmesystemet. Vores indsats er derfor udviklet i samspil tre andre GTS-institutter, klynger, universiteter og erhvervsliv.

Vores bidrag er at styrke den nationale teknologiske kapacitet inden for brandsikkerhed på området og støtte aktører i det komplekse P-t-X økosystem i at definere acceptable sikkerhedsniveauer. Vi mindsker time-to-market for nye P-t-X teknologier ved at understøtte et effektivt system til godkendelser samt ved at levere værktøjer og viden til test og dokumentation.
Vores målgruppe er virksomheder i en række brancher, hvor Danmark har en international styrkeposition – såsom den maritime sektor, energiteknologi og transport. Samtidig understøtter vi nationale og europæiske klimamål og strategier.
Vores ambition er, at vi bidrager til at skabe en stærk, dansk P-t-X økonomi med CO2-reduktioner, jobskabelse og øget eksport til følge.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

2022 aktivitetsbeskrivelse - Brand og sikkerhed ved Power-to-X

DBI vil sikre brandsikkerheden på Power-to-X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Transport
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Aktiv

Aktivitetsplan 1 - Igangsættelse af indsatsområdet

DBI vil sikre brandsikkerheden på Power-to-X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

Under temaerne Byggeri og anlæg, Energi og energieffektivitet og Transport
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.