Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign

Senest opdateret d. 18/3-2021
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Anders Dragsted
Projektleder

DBI vil hjælpe de danske rådgivere med at accelerere det biobaserede byggeri. Det skal ske ved at brandsikkerhed i højere grad indgår som designparameter i bygninger, således at brandsikkerhed og bæredygtighed kan forenes.

Biobaserede og cirkulære løsninger i byggeriet har et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen i en bygnings levetid. Men pga. usikkerheder i den danske byggebranche i forbindelse med projektering, anvendelse og vedligehold har de har ikke vundet bredt indpas. De barrierer vil DBI som GTS-institut minimere. Vi vil fremskynde et paradigmeskifte inden for brandteknisk design, så vi hjælper den grønne omstilling af byggeriet på vej og samtidig styrker danske arkitekter og rådgivende ingeniører. Brandsikkerhed skal i højere grad indgå som et designparameter i bygninger på lige fod med andre designparametre fx lys og ventilation. Det skal gøre det nemmere at løse de brandtekniske udfordringer ved at bygge bæredygtigt og skabe merværdi i byggeriet. Det kræver mere avancerede metoder og data, end vi typisk anvender i dag. Effekten er, at arkitekter og rådgivende ingeniører får brandtekniske kompetencer og værktøjer, der gør bæredygtige bygninger til et konkurrencedygtigt alternativ for bygherrer. Samtidig lægger vi det brandtekniske fundament for, at bygningsdesign bedre kan favne fremtidens arkitektur, nye og ukendte materialer og smarte teknologier.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Planlagt

Aktivitetsbeskrivelse 4

Målet med denne aktivitet er at gennemføre et forskningsprojekt, der understøtter indsatsområdets effektmål 2. Forskningsprojektet gennemføres som et erhvervs-postdoc-projekt, hvortil Innovationsfonden har bevilget støtte gennem Erhvervsforskerprogrammet

Under temaerne Byggeri og anlæg
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Aktiv

Aktivitetsbeskrivelse 3 - Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign år 2-3

DBI vil hjælpe de danske rådgivere med at accelerere det biobaserede byggeri. Det skal ske ved at brandsikkerhed i højere grad indgår som designparameter i bygninger, således at brandsikkerhed og bæredygtighed kan forenes.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Aktiv

Aktivitetsbeskrivelse 2. Safe Biobased Buildings through Evacuation Training. År 1-4

Forskningsprojekt der understøtter indsatsområdets effektmål 1: ”Rådgivende ingeniører kan med større præcision simulere og bestemme brandudviklingen og evakueringen i bygninger med biobaserede byggematerial

Under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Aktiv

Aktivitetsplan 1 - Brandsikkerhed for biobaseret bygningsdesign år 1

DBI vil hjælpe de danske rådgivere med at accelerere det biobaserede byggeri. Det skal ske ved at brandsikkerhed i højere grad indgår som designparameter i bygninger, således at brandsikkerhed og bæredygtighed kan forenes.

Under temaerne Byggeri og anlæg og Miljøteknologi og cirkulær økonomi
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.