Brandsikre facadesystemer

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Anders Dragsted
Projektleder

Nye facadeløsninger er en vej til energieffektive bygninger. Men manglen på en EU-standard for brandsikre facader skaber usikkerhed. DBI vil teste facadeløsninger og rådgive producenter og byggebranchen, så nye produkter kommer hurtigt på markedet.

Nye innovative facadeløsninger er en vej til mere energieffektive bygninger. Men mangel på en fælles EU-standard for brandtest af facadesystemer skaber usikkerhed om brandsikkerheden på nationalt og europæisk plan. DBI vil tilbyde producenter adgang til brandsimulering og -test, så nye innovative produkter kan bringes hurtigere på markedet. Derudover vil DBI tilbyde byggebranchen adgang til rådgivning, kurser og vejledning i konkret anvendelse af facadeløsninger på bygninger, så usikkerheden om brandsikkerheden reduceres, og nye innovative løsninger tages hurtigere i anvendelse.

Nøgleord

38 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 08:51

Der er stor interesse omkring facader lige nu, og EU er allerede i gang med udvikling af en europæisk test metode for facader. Men det vil tage tid før den metode kommer til CEN og bliver til en standard. Den aktivitetsplan er kun for to år, så det kunne være svært at kunne integrere den til jeres forskning. Hvad ellers vil I basere jeres arbejde på?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:52

Hej Fanny
Tak for din kommentar.
Vores idéforslag sigter mod udvikling af generelle metoder til risikovurdering af brandsikkerheden for facadesystemer. Vi er derfor ikke afhængige af, at en fælles EU-standard besluttes og harmoniseres inden for aktivitetsplanperioden. Men hvis vi opbygger testfaciliteter målrettet facadesystemer vil det være oplagt at vi tager højde for den kommende EU-standard, så vi opnår den nødvendige erfaring med metoden og dermed kan levere prøvninger af høj kvalitet.

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:33

Tak for svaret Anders! held og lykke med projektet, en super god idé!

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:28

Rigtig god ide, hvis man kan udvikle et værktøj eller en metode så man kan risikovurdere på en facade. Som sagt så er der lige nu nogle udfordringer med at bruge eksempelvis PIR isolering i facader ( afhænger selvfølgelig af hvilken facade og hvor højt et hus ) Men i et eller andet omfang må det jo være et spørgsmål om hvordan konstruktionen er opbygget. Kunne evt. være med en regnskærm i klasse A materialer og brandstop i hulrum, sådan man stadig opretholder et acceptabel sikkerhed niveau.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:06

Hej Tommy
Tak for dit input. Jeg tillader mig at tolke dit forslag retning af at facader bør kunne risikovurderes på systemniveau frem for at se på om enkeltkomponenterne lever op til et bestemt krav. Og det er lige præcis det vi gerne vil blive bedre til i fremtiden. Én metode er at anvende stor-skala brandtests fx SP Fire 105. Men vi mener der er et behov for at supplere de store tests med små-skala tests og beregningsmetoder. Et skridt på vejen kan være at lave detaljerede undersøgelser af udvalgte mekanismer, fx effekten af forskellige typer brandstop eller graden af ventilering i hulrum.

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Lørdag d. 28/4-18 kl. 17:08

Hej Anders
Ja det er korrekt forstået. Lyder rigtig fint med en undersøgelse af hvad det har af virkning med brandstop og graden af ventilering.
Ser frem til at følge med i projektet.

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:19

Vi er absolut enige i, at der er et stort behov for, at man på et tidligt stadie i projekteringen, har mulighed for at vælge mellem forskellige facadesystemer og enkeltkombonenter.
Ser frem til at følge med i projektet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:18

Hej Flemming
Tak for din opbakning.
Hvor meget betyder det for jer, at I selv kan sammensætte/designe facadesystemerne (frem for at vælge færdige systemløsninger)?

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:28

Hej Anders,

Det har stor betydning for os, at vi selv kan sammensætte/designe facadesystemerne, ud fra de kriterier som I stiller op.
Efterhånden kan de vel så blive indarbejdet i listen over "færdige systemløsninger".
Men nogle gange ville vi nok også vælge de færdige systemløsninger.

Kim Sommerlund-Thorsen (Brandteknisk rådgiver, Rambøll)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:47

Det ville være et super oplagt område at få belyst lidt om hvordan man kan lave sikre facadesystemer. Der bør desuden også arbejdes på at få begrebet "brittle technology" lidt mere belyst. Begrebet findes ikke på dansk, men dækker over at løsningen er brittle (skrøbelig) hvor den kun fungerer efter hensigten når den er lavet 100% korrekt (enten fungerer facaden eller også gør den ikke, udfaldsrummet er enten-eller). Det mener jeg endelig er den vigtigste del som bør indgår i en kommende standard.
Næsten alle brandtekniske løsninger virker på papir eller under de testede forhold og hvis de er monteret efter leverandørbeskrivelserne, men hvis det ikke er bygbart eller hvis kun en lille del af facaden er blotlagt eller ikke lukke korrekt kan resulterer i et totalt svigt, bør systemet have nogen anvendelsesmæssige begrænsninger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:15

Hej Kim
Tak for din kommentar. Du har ret i, at der kan være langt fra test-situationen til virkeligheden på en byggeplads. Og almindelig slidtage/vejreksponering kan også have en væsentlig effekt på de brandtekniske egenskaber for et facadesystem. Det modsatte af "brittle" må i denne sammenhæng være "robust". Det er en god idé, at inkludere "brandsikkerhedens robusthed" i et vurderingsværktøj for facadesystemer.

Jens Bomholdt Ravnsbæk (R&D specialist, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:28

Hej Anders,

Et meget spændende forslag. Jeg kan se at du i din kommentar nævner mindre skala facade test.
Dette synes jeg ikke jeg kan læse så meget om i det gode ideforslag ovenfor. Jeg mener det er et værdigfuldt værktøj til udvikling af nye produkter. Kan du knyttet lidt mere information omkring jeres ideer/erfaring med "mindre" facade test setup?

Med venlig hilsen,
Jens Ravnsbæk

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:53

Hej Jens
Tak for dit spørgsmål.
I DBI har vi i en årrække arbejde målrettet med udvikling af nedskalerede testmetoder. Dette vil også blive en del af at fokuseret projekt med facadesystemer. Tanken er ikke kun at lave "skrumpede" versioner af stor-skala testmetoder. Målrettede tests til karakterisering af delkomponenter vil formentlig også blive en del af arbejdet og vil således kunne bidrage med mere kvalificeret viden om brandtekniske egenskaber for delkomponenter og facadesystem (pass/fail tests er ikke så interessante ifm. produktudvikling). Præcis hvilke testmetoder der er relevante afhænger af hvilke materialer/produkter der indgår i systemet samt hvilke egenskaber der skal dokumenteres.
Hvordan matcher dette Teknos' behov?

Thomas Krogsgaard (Produktchef, Sto Danmark)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:53

Det er en glimrende ide. Efterspørgslen efter høj-effektiv og dermed ofte ikke ubrandbar isolering i facadesystemer er mærkbar og øgende. Hos seriøse leverandører af facadesystemer kan der være en tendens til at være overforsigtig af ren angst for at lave fejl, denne overforsigtighed kan i visse tilfælde opleves som en konkurrence ulempe i forhold til mere risikovillige leverandører. Efter vores overbevisning bør noget så vigtigt som brandsikkerhed aldrig være et konkurrence parameter. Et anerkendt, simpelt, men trygt værktøj til vurdering af et facadesystems brandtekniske egenskaber i form af eksempelvis en småskalatest ville være mere end velkommen.
Ligeledes jeg glæder mig til at følge projektet.
MVH
Thomas Krogsgaard

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:04

Hej Thomas
Tak for dit relevante input. Vores idéforslag skal netop medvirke til at beslutninger bliver taget på baggrund af viden og ikke på baggrund af risikovillighed (mavefornemmelse).
Desværre er der ikke noget der er simpelt når det kommer til facadebrand. Og en generel metode til sikkerhedsevaluering af alle typer facadesystemer ligger ikke lige om hjørnet. Vi forventer derfor at fokusere vores udviklingsarbejde på udvalgte facadetyper. Hvilke typer af facadesystemer tænker du er mest relevante at arbejde med?

Lars Johansen
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:13

Vi arbejder en del med træ facader og hertil også brandimprægneret træ. Som virksomhed bruger vi mange kræfter, tid og penge på at bekæmpe diverse forskellige opfattelser af brugen af træ til facader. Til tider bliver vi bremset af forskellige opfattelser mellem leverandør, projekt og brandrådgiver. Til trods for viden omkring dette, til et vist omfang, vil det være at foretrække at spille reglerne var ens - altså at alle var mere vidende omkring de krav der foreligger på EU plan og som også skal gøre sig gældende i DK. De gange hvor vi har været i kontakt med DBI eller TI for den sags skyld, får vi oftest divergerende informationer og rådgivning. Som kommerciel deltager i et marked der snakker mere og mere om brugen af træ, ville jeg ønske en ensformighed omkring kravene til facaderne og at eksempelvis DBI tog ansvaret og fik nedfældet et regelsæt vi alle skal kunne leve op til, gerne i samarbejde med os... Jeg savner handling fremfor rådgivning som vi selv kan tolke på.

Mvh
Lars Johansen

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:21

Hej Lars
Tak for dit bidrag. Der er ingen tvivl om at mange regler inden for brandområdet er skrevet på et indforstået sprog som kan være svært at afkode for alle andre end os der arbejder med brand på daglig basis. Og somme tider er reglerne bare ikke formuleret tilstrækkeligt entydigt. Begge dele giver mulighed for forskellige opfattelser/tolkninger af hvad der kræves og hvordan kravene efterleves. Da DBI ikke er myndighed har vi ikke mulighed for at ændre reglerne eller definere nye. Og måske der er der i højere grad brug for at reglerne - der ofte er meget generelle - bliver konkretiseret og udspecificeret for en given branche eller produktgruppe. Bl.a. Træinformation har en lang tradition for at udgive håndbøger med praktiske eksempler på hvordan man kan opfylde reglerne og samtidig følge sund byggeskik.
Er der behov for flere vejledninger omkring træfacader? Eller om brandimprægneret træ? Og hvem bør i givet fald medvirke til at udarbejde disse?

ps: Skriv gerne hvilken virksomhed du repræsenterer.

niels heidtmann (komproment)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:09

Dette projekt vil ramme et behov i markedet da der er både national samt internationale usikkerhed ved ventilerede facader.
Hvis DBI både kan lave små forsøg samt de endelige tests vil det stille virksomheder som min stærkere.
Lige nu har hvert land lavet egne tests som både er dyre og som bremser for eksport.
Et internationalt brand / viden center inden for facader vil være godt.
Mvh. Niels Heidtmann

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:54

Hej Niels
Tak for din opbakning.
Vi forventer, at vores fokus på facader i de kommende år vil rette sig mod ventilerede facader, da det er her vi oplever en stigende efterspørgsel efter viden og dokumentation.
Vores ambition er, at kunne tilbyde forskellige skræddersyede tests i lille skala som kan understøtte produktudvikling og beslutningsstøtte i virksomheder som Komproment. Men serviceydelserne vil alt andet lige stå stærkere hvis vi også kan tilbyde en stor-skala test som i bedste fald kan give direkte adgang til markedet. Og her håber vi at en fælleseuropæisk facadeteststandard snart bliver harmoniseret og implementeret.
Hvilke brandegenskaber mener du er mest relevante at undersøge med småskala tests? Strukturel stabilitet (nedfald), brandspredning i hulrum, røgproduktion eller andet?

Vukasin Marinovic (Direktør, Jugo-Dan A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:51

Hejsa

En europæisk fælles test og brandgodkendelse ville gøre det nemmere at kunne eksporterer produkter til andre EU lande.

Vi har haft arbejdet på hvordan en perfekt facadeløsning ville se ud:

- Meget tæt byggeri med indbygget dampspærre
- Tynd ydervæg der giver 12 % flere indvendige m2
- Arkitektonisk stor frihed !
- Meget høj isoleringsevne uden kuldebroer
- Fugtbestandige materialer
- Resistent overfor skimmel- og svampevækst
- Statisk skivefunktion og bæreevne til byggeri i 5 etager
- Brandsikkerhed - (Brandklasse A2,S1,d0 beklædning)
- Holdbarhed
- Beklædningsfrihed der giver masser af muligheder - ventileret klimaskærm
- Hurtig opførelse og med tidsbesparende monterings- og samlingsløsninger
- Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:06

Hej Vukasin
Tak for din kommentar.
Vi er desværre ikke herrer over hvornår der kommer en fælleseuropæisk facadeteststandard. Men vi holder øje med processen og gør hvad vi kan for at forberede os.

Sune Nygaard (Tyrens)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:03

Det ville være herligt med mere viden på området og især hvis der kan indarbejdes en entydig parameter for overholdelse af funktionskravene i BR med de nuværende og måske fremtidige vejledninger, som ofte er kilde til tolkning. Hvornår er en facade f.eks. ført tilstrækkeligt ud til at tælle som brandmæssig adskillelse vandret og tilsvarende lodret/som brandstop.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:40

Hej Sune
Tak for dit input.
Kan du uddybe hvad du mener med "entydig parameter"? Og tænker du på det præskriptive system (defineret i diverse vejledninger) eller på en funktionsbaseret projektspecifik tilgang?

Simon Christensen (Sales area technician, Vetrotech Saint- Gobain)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:33

Som leverandører af brandglas tester vi ofte systemer til brug i facader. Her tester vi efter gældende standarder for ikke- bærende skillevægge/ facader samt curtain wall løsninger. Inden for vores område har vi ret klare europæiske retningslinjer ved produktudvikling, dog kunne f.eks. accept/brug af External fire curve og standard ISO 834-1 være bedre beskrevet.
Vi vil helt sikkert støtte op omkring mere harmonisering og større krav til dokumentation på benyttede systemer.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:03

Hej Simon
Tak for din kommentar. Vi regner ikke med at arbejde med curtain wall systemer inden for de rammerne af denne projektidé. Men det kan ændre sig hvis markedet på et tidspunkt efterspørger det. Ser I fx et behov for små-skala tests til brug for produktudvikling?

Simon Christensen (Sales area technician, Vetrotech Saint- Gobain)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:19

Vi er så heldige at have vores eget testlaboratorie, hvor vi udfører udviklingstest. Så for vores vedkommende er det ved officielle fuldskala tests vi har brug for DBI's ydelser.

Gitte Reng Andreassen (Brandrådgiver, MTH)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:50

Der savnes grundlag for at opbygge facadesystemer, som har gode isolerende egenskaber og som er brandsikre. Derfor er det bestemt relevant at arbejde med at få et bedre grundlag for at vælge/vurdere facadesystem, som dels kan vise forhåndsaccepterede egenskaber, men som også kan udføres i stor skala på et reelt bygværk.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:09

Hej Gitte
Tak for dit relevante input.
Ja, ønsket om at bruge mindre traditionelle materialer er ofte motiveret af en søgen efter bedre isoleringsegenskaber. Og her vælges ofte forskellige variationer af brændbare skumplastprodukter. Disse kan være udfordrende at bruge hvis man vil blive i det præskriptive system som defineret af Eksempelsamlingen. Her kan en sikkerhedsevaluering af det samlede facadesystem give nye muligheder. Men som du antyder, så er det udfordrende at overføre resultater af laboratorietest til fuld skala i den virkelige verden. Det er bl.a. derfor der er behov for en målrettet forskningsindsats.
Metoderne er ikke nødvendigvis de samme for alle typer facadesystemer. Hvilke facadetyper er mest relevante at starte med?

Morten Frihagen (Adm. direktør, Dansk Håndværk)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:19

Dansk Håndværk støtter op om dette projekt, der medvirker til, at nye facadeløsninger er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:18

Hej Morten
Tak for jeres opbakning.

Jacob Nicolai Olsen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:18

Som Teknisk chef for Frøslev Træ A/S bakker jeg og virksomheden op om forslaget. Vi imødekommer dette forslag med stor positivitet, og hilser forslaget velkommen som et rigtig godt initiativ i konteksten af BR18, som stiller større krav til brandstrategien i nye konstruktioner, er det endnu mere vigtigt at dokumentationen og evalueringen af brandsikkerheden i konstruktioner er gennemsigtig. Vi har brug for DBI’s ekspertviden og værktøjer i bedømmelsen af konstruktioner. Vi ser derfor et stort potentiale i dette forslag. Vi kunne efterlyse, at DBI gør sig konkrete overvejelser om, og fremkomme med en konsolideret løsning for hvordan man integrere netop de to forhold som DBI selv belyser. Nemlig at kravene til brandsikkerhed i en facadeløsning bygger på to sæt regulering:
1) Krav til produktets egenskaber og dokumentation heraf reguleres via EUs byggevareforordning.
2) Krav til bygningen reguleres af den enkelte nationalstat; i Danmark via Bygningsreglementet.
Dette kan hjælpe vores virksomhed fremadrettet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:30

Hej Jacob
Tak for din opbakning og input.
Ja, det er en vigtigt når vi arbejder med facader, at vi har et øje på både udviklingen af testmetoder i EU og den nationale regulering i DK og de vigtigste eksportmarkeder.

Michael Amstrup (Saint-Gobain Danmark A/S, Gyproc )
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:34

Facader er et område i stor vækst og omfatter såvel nybyg som renovering. Med tidens krav om energieffektivisering er der mange kreative initiativer i gang og ofte løses udfordringerne i facadeprojekteringen ad hoc, samtidig med at der bygges. Mere fokus på - og viden om - brandsikkerhed og dermed materialer, sammensætning samt fokus på robusthed og bygbarhed vil være til gavn for alle parter i byggeriet og derfor kan jeg kun støtte op om dette forslag.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:26

Hej Michael
Tak for din opbakning.
Vi kommer nok aldrig til at undgå kreative løsninger der skal dokumenteres mens der bygges. Men det er selvfølgelige bedre at lave den grundige dokumentation når man ikke er under pres. I vores initiativer vil vi gerne være med til at hjælpe industrien i begge situationer.

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:45

Som forsikringsselskab ser vi hvad der sker, hvis disse facadeelementer ikke anvendes/udformes på korrekt vis.
F.eks. ser vi flere brandskader som opstår pga. manglende viden og dermed krav til udførsel af stålfacader.
Når der bruges ukrudtsbrænder, langs stålfacader er der flere forhold som kan være med til at begrænse/afværge brand.
Mange stålfacader er monteret, så der er god ventilation fra bund til top af stålfacader. Ved en brand fra F.eks. ukrudtsbrænder kommer denne ventilation til at virke som en skorsten, som sikre at ilden får godt med luft og bliver ligeledes trukket op i konstruktionerne, hvor slukning bliver svært.
Den nemmeste løsning var nok at forbyde ukrudtsbrændere men der kunne måske også sættes krav til, at der i bunden skulle etableres en flammestop af en art (ville nok samtidig virke som en sikring mod gnaver m.v.).

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:33

Hej Brian
Tak for dit indspark og eksempel.
Hvilke værktøjer eller serviceydelser har I som forsikringsselskab brug for i denne sammenhæng? En "quick and dirty" metode til screening af en kundes facadesystem som høj eller lav risiko? Eller et mere avanceret værktøj der fx kan vurdere risikoen for brandspredning og måske give forslag til forbedringer?

Helene Anisimov (Fire Safety Asset Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:40

Dette forslag er yderst spændende set fra min stol som bygherre. At kunne opnå en dokumenteret sikkerhed for et facade systems brandtekniske egenskaber vil gøre det muligt for os at se på alternative løsninger. I dag vil vi meget ofte fremstå som rigide og konservative da vurderingerne ofte vil være baseret på tradition, vane og mavefornemmelse.

Når det så er sagt så er den anvendelsesorienterede vinkel på dette også af stor vigtighed. Hvilke forudsætninger er der for at et facade system kan forblive brandsikkert i hele dets levetid? Der ses ofte implementeret løsninger som er sikre under forudsætninger som er besværlige og ikke mindst dyre at opretholde i de mange år vi forventer at skulle bruge byggeriet. Derfor håber jeg at der også vil være fokus på at disse forudsætninger highlightes ved test og også gerne demonstreres ved testen. Hvad betyder en gennemboring af konstruktionen med skruer? Hvad betyder en mekanisk påvirkning af en konstruktion?
Projektet vil helt sikkert blive fulgt herfra.

Anne Beim (Professor, Centerleder, Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole)
Mandag d. 21/5-18 kl. 23:15

At udvikle simuleringsmodeller og tilbyde test af brandsikring af facader så nye innovative produkter kan bringes hurtigere på markedet lyder som et positivt og savnet initiativ. Her vil udvikling af dynamiske/regulerbare modeller være et vigtigt element, idet fortsat skærpede krav til konstruktionsopbygning i henhold til BR hele tiden ændrer sig.
Desuden, bør der indgå overvejelser vedr. hvordan nye el. ændrede krav til facadeudformning/-konstruktionsopbygning vil indvirke på mulighederne for at udvikle innovative arkitektoniske løsninger, her vil det være oplagt at tage erfarne arkitekter med på råd i udviklingsarbejdet.