Brandsikre facadesystemer

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Anders Dragsted
Projektleder

Nye facadeløsninger er en vej til energieffektive bygninger. Men manglen på en EU-standard for brandsikre facader skaber usikkerhed. DBI vil teste facadeløsninger og rådgive producenter og byggebranchen, så nye produkter kommer hurtigt på markedet.

Nye innovative facadeløsninger er en vej til mere energieffektive bygninger. Men mangel på en fælles EU-standard for brandtest af facadesystemer skaber usikkerhed om brandsikkerheden på nationalt og europæisk plan. DBI vil tilbyde producenter adgang til brandsimulering og -test, så nye innovative produkter kan bringes hurtigere på markedet. Derudover vil DBI tilbyde byggebranchen adgang til rådgivning, kurser og vejledning i konkret anvendelse af facadeløsninger på bygninger, så usikkerheden om brandsikkerheden reduceres, og nye innovative løsninger tages hurtigere i anvendelse.

Nøgleord

94 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 08:51

Der er stor interesse omkring facader lige nu, og EU er allerede i gang med udvikling af en europæisk test metode for facader. Men det vil tage tid før den metode kommer til CEN og bliver til en standard. Den aktivitetsplan er kun for to år, så det kunne være svært at kunne integrere den til jeres forskning. Hvad ellers vil I basere jeres arbejde på?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 20/4-18 kl. 12:52

Hej Fanny
Tak for din kommentar.
Vores idéforslag sigter mod udvikling af generelle metoder til risikovurdering af brandsikkerheden for facadesystemer. Vi er derfor ikke afhængige af, at en fælles EU-standard besluttes og harmoniseres inden for aktivitetsplanperioden. Men hvis vi opbygger testfaciliteter målrettet facadesystemer vil det være oplagt at vi tager højde for den kommende EU-standard, så vi opnår den nødvendige erfaring med metoden og dermed kan levere prøvninger af høj kvalitet.

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 08:33

Tak for svaret Anders! held og lykke med projektet, en super god idé!

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:28

Rigtig god ide, hvis man kan udvikle et værktøj eller en metode så man kan risikovurdere på en facade. Som sagt så er der lige nu nogle udfordringer med at bruge eksempelvis PIR isolering i facader ( afhænger selvfølgelig af hvilken facade og hvor højt et hus ) Men i et eller andet omfang må det jo være et spørgsmål om hvordan konstruktionen er opbygget. Kunne evt. være med en regnskærm i klasse A materialer og brandstop i hulrum, sådan man stadig opretholder et acceptabel sikkerhed niveau.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 11:06

Hej Tommy
Tak for dit input. Jeg tillader mig at tolke dit forslag retning af at facader bør kunne risikovurderes på systemniveau frem for at se på om enkeltkomponenterne lever op til et bestemt krav. Og det er lige præcis det vi gerne vil blive bedre til i fremtiden. Én metode er at anvende stor-skala brandtests fx SP Fire 105. Men vi mener der er et behov for at supplere de store tests med små-skala tests og beregningsmetoder. Et skridt på vejen kan være at lave detaljerede undersøgelser af udvalgte mekanismer, fx effekten af forskellige typer brandstop eller graden af ventilering i hulrum.

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Lørdag d. 28/4-18 kl. 17:08

Hej Anders
Ja det er korrekt forstået. Lyder rigtig fint med en undersøgelse af hvad det har af virkning med brandstop og graden af ventilering.
Ser frem til at følge med i projektet.

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:19

Vi er absolut enige i, at der er et stort behov for, at man på et tidligt stadie i projekteringen, har mulighed for at vælge mellem forskellige facadesystemer og enkeltkombonenter.
Ser frem til at følge med i projektet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:18

Hej Flemming
Tak for din opbakning.
Hvor meget betyder det for jer, at I selv kan sammensætte/designe facadesystemerne (frem for at vælge færdige systemløsninger)?

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 13:28

Hej Anders,

Det har stor betydning for os, at vi selv kan sammensætte/designe facadesystemerne, ud fra de kriterier som I stiller op.
Efterhånden kan de vel så blive indarbejdet i listen over "færdige systemløsninger".
Men nogle gange ville vi nok også vælge de færdige systemløsninger.

Kim Sommerlund-Thorsen (Brandteknisk rådgiver, Rambøll)
Mandag d. 30/4-18 kl. 14:47

Det ville være et super oplagt område at få belyst lidt om hvordan man kan lave sikre facadesystemer. Der bør desuden også arbejdes på at få begrebet "brittle technology" lidt mere belyst. Begrebet findes ikke på dansk, men dækker over at løsningen er brittle (skrøbelig) hvor den kun fungerer efter hensigten når den er lavet 100% korrekt (enten fungerer facaden eller også gør den ikke, udfaldsrummet er enten-eller). Det mener jeg endelig er den vigtigste del som bør indgår i en kommende standard.
Næsten alle brandtekniske løsninger virker på papir eller under de testede forhold og hvis de er monteret efter leverandørbeskrivelserne, men hvis det ikke er bygbart eller hvis kun en lille del af facaden er blotlagt eller ikke lukke korrekt kan resulterer i et totalt svigt, bør systemet have nogen anvendelsesmæssige begrænsninger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:15

Hej Kim
Tak for din kommentar. Du har ret i, at der kan være langt fra test-situationen til virkeligheden på en byggeplads. Og almindelig slidtage/vejreksponering kan også have en væsentlig effekt på de brandtekniske egenskaber for et facadesystem. Det modsatte af "brittle" må i denne sammenhæng være "robust". Det er en god idé, at inkludere "brandsikkerhedens robusthed" i et vurderingsværktøj for facadesystemer.

Jens Bomholdt Ravnsbæk (Udviklingschef, Fire retardant technology, Teknos A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:28

Hej Anders,

Et meget spændende forslag. Jeg kan se at du i din kommentar nævner mindre skala facade test.
Dette synes jeg ikke jeg kan læse så meget om i det gode ideforslag ovenfor. Jeg mener det er et værdigfuldt værktøj til udvikling af nye produkter. Kan du knyttet lidt mere information omkring jeres ideer/erfaring med "mindre" facade test setup?

Med venlig hilsen,
Jens Ravnsbæk

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 10:53

Hej Jens
Tak for dit spørgsmål.
I DBI har vi i en årrække arbejde målrettet med udvikling af nedskalerede testmetoder. Dette vil også blive en del af at fokuseret projekt med facadesystemer. Tanken er ikke kun at lave "skrumpede" versioner af stor-skala testmetoder. Målrettede tests til karakterisering af delkomponenter vil formentlig også blive en del af arbejdet og vil således kunne bidrage med mere kvalificeret viden om brandtekniske egenskaber for delkomponenter og facadesystem (pass/fail tests er ikke så interessante ifm. produktudvikling). Præcis hvilke testmetoder der er relevante afhænger af hvilke materialer/produkter der indgår i systemet samt hvilke egenskaber der skal dokumenteres.
Hvordan matcher dette Teknos' behov?

Thomas Krogsgaard (Produktchef, Sto Danmark)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 12:53

Det er en glimrende ide. Efterspørgslen efter høj-effektiv og dermed ofte ikke ubrandbar isolering i facadesystemer er mærkbar og øgende. Hos seriøse leverandører af facadesystemer kan der være en tendens til at være overforsigtig af ren angst for at lave fejl, denne overforsigtighed kan i visse tilfælde opleves som en konkurrence ulempe i forhold til mere risikovillige leverandører. Efter vores overbevisning bør noget så vigtigt som brandsikkerhed aldrig være et konkurrence parameter. Et anerkendt, simpelt, men trygt værktøj til vurdering af et facadesystems brandtekniske egenskaber i form af eksempelvis en småskalatest ville være mere end velkommen.
Ligeledes jeg glæder mig til at følge projektet.
MVH
Thomas Krogsgaard

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:04

Hej Thomas
Tak for dit relevante input. Vores idéforslag skal netop medvirke til at beslutninger bliver taget på baggrund af viden og ikke på baggrund af risikovillighed (mavefornemmelse).
Desværre er der ikke noget der er simpelt når det kommer til facadebrand. Og en generel metode til sikkerhedsevaluering af alle typer facadesystemer ligger ikke lige om hjørnet. Vi forventer derfor at fokusere vores udviklingsarbejde på udvalgte facadetyper. Hvilke typer af facadesystemer tænker du er mest relevante at arbejde med?

Lars Johansen
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:13

Vi arbejder en del med træ facader og hertil også brandimprægneret træ. Som virksomhed bruger vi mange kræfter, tid og penge på at bekæmpe diverse forskellige opfattelser af brugen af træ til facader. Til tider bliver vi bremset af forskellige opfattelser mellem leverandør, projekt og brandrådgiver. Til trods for viden omkring dette, til et vist omfang, vil det være at foretrække at spille reglerne var ens - altså at alle var mere vidende omkring de krav der foreligger på EU plan og som også skal gøre sig gældende i DK. De gange hvor vi har været i kontakt med DBI eller TI for den sags skyld, får vi oftest divergerende informationer og rådgivning. Som kommerciel deltager i et marked der snakker mere og mere om brugen af træ, ville jeg ønske en ensformighed omkring kravene til facaderne og at eksempelvis DBI tog ansvaret og fik nedfældet et regelsæt vi alle skal kunne leve op til, gerne i samarbejde med os... Jeg savner handling fremfor rådgivning som vi selv kan tolke på.

Mvh
Lars Johansen

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:21

Hej Lars
Tak for dit bidrag. Der er ingen tvivl om at mange regler inden for brandområdet er skrevet på et indforstået sprog som kan være svært at afkode for alle andre end os der arbejder med brand på daglig basis. Og somme tider er reglerne bare ikke formuleret tilstrækkeligt entydigt. Begge dele giver mulighed for forskellige opfattelser/tolkninger af hvad der kræves og hvordan kravene efterleves. Da DBI ikke er myndighed har vi ikke mulighed for at ændre reglerne eller definere nye. Og måske der er der i højere grad brug for at reglerne - der ofte er meget generelle - bliver konkretiseret og udspecificeret for en given branche eller produktgruppe. Bl.a. Træinformation har en lang tradition for at udgive håndbøger med praktiske eksempler på hvordan man kan opfylde reglerne og samtidig følge sund byggeskik.
Er der behov for flere vejledninger omkring træfacader? Eller om brandimprægneret træ? Og hvem bør i givet fald medvirke til at udarbejde disse?

ps: Skriv gerne hvilken virksomhed du repræsenterer.

niels heidtmann (komproment)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:09

Dette projekt vil ramme et behov i markedet da der er både national samt internationale usikkerhed ved ventilerede facader.
Hvis DBI både kan lave små forsøg samt de endelige tests vil det stille virksomheder som min stærkere.
Lige nu har hvert land lavet egne tests som både er dyre og som bremser for eksport.
Et internationalt brand / viden center inden for facader vil være godt.
Mvh. Niels Heidtmann

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:54

Hej Niels
Tak for din opbakning.
Vi forventer, at vores fokus på facader i de kommende år vil rette sig mod ventilerede facader, da det er her vi oplever en stigende efterspørgsel efter viden og dokumentation.
Vores ambition er, at kunne tilbyde forskellige skræddersyede tests i lille skala som kan understøtte produktudvikling og beslutningsstøtte i virksomheder som Komproment. Men serviceydelserne vil alt andet lige stå stærkere hvis vi også kan tilbyde en stor-skala test som i bedste fald kan give direkte adgang til markedet. Og her håber vi at en fælleseuropæisk facadeteststandard snart bliver harmoniseret og implementeret.
Hvilke brandegenskaber mener du er mest relevante at undersøge med småskala tests? Strukturel stabilitet (nedfald), brandspredning i hulrum, røgproduktion eller andet?

Vukasin Marinovic (Direktør, Jugo-Dan A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:51

Hejsa

En europæisk fælles test og brandgodkendelse ville gøre det nemmere at kunne eksporterer produkter til andre EU lande.

Vi har haft arbejdet på hvordan en perfekt facadeløsning ville se ud:

- Meget tæt byggeri med indbygget dampspærre
- Tynd ydervæg der giver 12 % flere indvendige m2
- Arkitektonisk stor frihed !
- Meget høj isoleringsevne uden kuldebroer
- Fugtbestandige materialer
- Resistent overfor skimmel- og svampevækst
- Statisk skivefunktion og bæreevne til byggeri i 5 etager
- Brandsikkerhed - (Brandklasse A2,S1,d0 beklædning)
- Holdbarhed
- Beklædningsfrihed der giver masser af muligheder - ventileret klimaskærm
- Hurtig opførelse og med tidsbesparende monterings- og samlingsløsninger
- Miljørigtigt og bæredygtigt byggeri

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:06

Hej Vukasin
Tak for din kommentar.
Vi er desværre ikke herrer over hvornår der kommer en fælleseuropæisk facadeteststandard. Men vi holder øje med processen og gør hvad vi kan for at forberede os.

Sune Nygaard (Tyrens)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:03

Det ville være herligt med mere viden på området og især hvis der kan indarbejdes en entydig parameter for overholdelse af funktionskravene i BR med de nuværende og måske fremtidige vejledninger, som ofte er kilde til tolkning. Hvornår er en facade f.eks. ført tilstrækkeligt ud til at tælle som brandmæssig adskillelse vandret og tilsvarende lodret/som brandstop.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:40

Hej Sune
Tak for dit input.
Kan du uddybe hvad du mener med "entydig parameter"? Og tænker du på det præskriptive system (defineret i diverse vejledninger) eller på en funktionsbaseret projektspecifik tilgang?

Sune Nygaard (Tyrens)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:46

Hej Anders,

Jeg tænker på en entydig mulighed for at afklare om en løsning er god nok eller ej. F.eks. er der i dag alle mulige varianter af løsninger omkring brandsikring af vinduessprosser i glasfacader hvor nogle fyldes med sand og andre bare sættes op. Behovet er fra mit perspektiv det samme om der benyttes en præaccepteret eller funktionsbaseret tilgang, men en entydig parameter kunne passende starte som et præaccepteret miljø, så ville det også være lettere at argumentere op imod i en funktionsbaseret tilgang.

BH Sune

Simon Christensen (Sales area technician, Vetrotech Saint- Gobain)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 15:33

Som leverandører af brandglas tester vi ofte systemer til brug i facader. Her tester vi efter gældende standarder for ikke- bærende skillevægge/ facader samt curtain wall løsninger. Inden for vores område har vi ret klare europæiske retningslinjer ved produktudvikling, dog kunne f.eks. accept/brug af External fire curve og standard ISO 834-1 være bedre beskrevet.
Vi vil helt sikkert støtte op omkring mere harmonisering og større krav til dokumentation på benyttede systemer.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:03

Hej Simon
Tak for din kommentar. Vi regner ikke med at arbejde med curtain wall systemer inden for de rammerne af denne projektidé. Men det kan ændre sig hvis markedet på et tidspunkt efterspørger det. Ser I fx et behov for små-skala tests til brug for produktudvikling?

Simon Christensen (Sales area technician, Vetrotech Saint- Gobain)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:19

Vi er så heldige at have vores eget testlaboratorie, hvor vi udfører udviklingstest. Så for vores vedkommende er det ved officielle fuldskala tests vi har brug for DBI's ydelser.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:38

Hej Simon
Ja, store virksomheder som jeres har ressourcerne til at drive egne laboratorier. Men vi mener alligevel vi har noget at tilbyde jer ifm. produktudvikling og generel opbygning af dyb viden om jeres materialer og konstruktioner. Sideløbende med udviklingen af testmetoder arbejder vi også med avancerede beregningsmetoder og målemetoder samt databehandling.

Gitte Reng Andreassen (Brandrådgiver, MTH)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 12:50

Der savnes grundlag for at opbygge facadesystemer, som har gode isolerende egenskaber og som er brandsikre. Derfor er det bestemt relevant at arbejde med at få et bedre grundlag for at vælge/vurdere facadesystem, som dels kan vise forhåndsaccepterede egenskaber, men som også kan udføres i stor skala på et reelt bygværk.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:09

Hej Gitte
Tak for dit relevante input.
Ja, ønsket om at bruge mindre traditionelle materialer er ofte motiveret af en søgen efter bedre isoleringsegenskaber. Og her vælges ofte forskellige variationer af brændbare skumplastprodukter. Disse kan være udfordrende at bruge hvis man vil blive i det præskriptive system som defineret af Eksempelsamlingen. Her kan en sikkerhedsevaluering af det samlede facadesystem give nye muligheder. Men som du antyder, så er det udfordrende at overføre resultater af laboratorietest til fuld skala i den virkelige verden. Det er bl.a. derfor der er behov for en målrettet forskningsindsats.
Metoderne er ikke nødvendigvis de samme for alle typer facadesystemer. Hvilke facadetyper er mest relevante at starte med?

Morten Frihagen (Adm. direktør, Dansk Håndværk)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:19

Dansk Håndværk støtter op om dette projekt, der medvirker til, at nye facadeløsninger er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:18

Hej Morten
Tak for jeres opbakning.

Jacob Nicolai Olsen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:18

Som Teknisk chef for Frøslev Træ A/S bakker jeg og virksomheden op om forslaget. Vi imødekommer dette forslag med stor positivitet, og hilser forslaget velkommen som et rigtig godt initiativ i konteksten af BR18, som stiller større krav til brandstrategien i nye konstruktioner, er det endnu mere vigtigt at dokumentationen og evalueringen af brandsikkerheden i konstruktioner er gennemsigtig. Vi har brug for DBI’s ekspertviden og værktøjer i bedømmelsen af konstruktioner. Vi ser derfor et stort potentiale i dette forslag. Vi kunne efterlyse, at DBI gør sig konkrete overvejelser om, og fremkomme med en konsolideret løsning for hvordan man integrere netop de to forhold som DBI selv belyser. Nemlig at kravene til brandsikkerhed i en facadeløsning bygger på to sæt regulering:
1) Krav til produktets egenskaber og dokumentation heraf reguleres via EUs byggevareforordning.
2) Krav til bygningen reguleres af den enkelte nationalstat; i Danmark via Bygningsreglementet.
Dette kan hjælpe vores virksomhed fremadrettet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:30

Hej Jacob
Tak for din opbakning og input.
Ja, det er en vigtigt når vi arbejder med facader, at vi har et øje på både udviklingen af testmetoder i EU og den nationale regulering i DK og de vigtigste eksportmarkeder.

Michael Amstrup (Saint-Gobain Danmark A/S, Gyproc )
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:34

Facader er et område i stor vækst og omfatter såvel nybyg som renovering. Med tidens krav om energieffektivisering er der mange kreative initiativer i gang og ofte løses udfordringerne i facadeprojekteringen ad hoc, samtidig med at der bygges. Mere fokus på - og viden om - brandsikkerhed og dermed materialer, sammensætning samt fokus på robusthed og bygbarhed vil være til gavn for alle parter i byggeriet og derfor kan jeg kun støtte op om dette forslag.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:26

Hej Michael
Tak for din opbakning.
Vi kommer nok aldrig til at undgå kreative løsninger der skal dokumenteres mens der bygges. Men det er selvfølgelige bedre at lave den grundige dokumentation når man ikke er under pres. I vores initiativer vil vi gerne være med til at hjælpe industrien i begge situationer.

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:45

Som forsikringsselskab ser vi hvad der sker, hvis disse facadeelementer ikke anvendes/udformes på korrekt vis.
F.eks. ser vi flere brandskader som opstår pga. manglende viden og dermed krav til udførsel af stålfacader.
Når der bruges ukrudtsbrænder, langs stålfacader er der flere forhold som kan være med til at begrænse/afværge brand.
Mange stålfacader er monteret, så der er god ventilation fra bund til top af stålfacader. Ved en brand fra F.eks. ukrudtsbrænder kommer denne ventilation til at virke som en skorsten, som sikre at ilden får godt med luft og bliver ligeledes trukket op i konstruktionerne, hvor slukning bliver svært.
Den nemmeste løsning var nok at forbyde ukrudtsbrændere men der kunne måske også sættes krav til, at der i bunden skulle etableres en flammestop af en art (ville nok samtidig virke som en sikring mod gnaver m.v.).

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:33

Hej Brian
Tak for dit indspark og eksempel.
Hvilke værktøjer eller serviceydelser har I som forsikringsselskab brug for i denne sammenhæng? En "quick and dirty" metode til screening af en kundes facadesystem som høj eller lav risiko? Eller et mere avanceret værktøj der fx kan vurdere risikoen for brandspredning og måske give forslag til forbedringer?

Helene Anisimov (Fire Safety Asset Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:40

Dette forslag er yderst spændende set fra min stol som bygherre. At kunne opnå en dokumenteret sikkerhed for et facade systems brandtekniske egenskaber vil gøre det muligt for os at se på alternative løsninger. I dag vil vi meget ofte fremstå som rigide og konservative da vurderingerne ofte vil være baseret på tradition, vane og mavefornemmelse.

Når det så er sagt så er den anvendelsesorienterede vinkel på dette også af stor vigtighed. Hvilke forudsætninger er der for at et facade system kan forblive brandsikkert i hele dets levetid? Der ses ofte implementeret løsninger som er sikre under forudsætninger som er besværlige og ikke mindst dyre at opretholde i de mange år vi forventer at skulle bruge byggeriet. Derfor håber jeg at der også vil være fokus på at disse forudsætninger highlightes ved test og også gerne demonstreres ved testen. Hvad betyder en gennemboring af konstruktionen med skruer? Hvad betyder en mekanisk påvirkning af en konstruktion?
Projektet vil helt sikkert blive fulgt herfra.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:28

Hej Helene
Tak for dit gode indspark.
Robustheden i brandsikkerheden er helt sikkert relevant. Og det gælder både ift. kvaliteten af udførelsen og den løbende slidtage/nedbrydning der sker i løbet af bygningens levetid.
Er der nogen typer facadesystem der er mere relevante for jer end andre?

Anne Beim (Professor, Centerleder, Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole)
Mandag d. 21/5-18 kl. 23:15

At udvikle simuleringsmodeller og tilbyde test af brandsikring af facader så nye innovative produkter kan bringes hurtigere på markedet lyder som et positivt og savnet initiativ. Her vil udvikling af dynamiske/regulerbare modeller være et vigtigt element, idet fortsat skærpede krav til konstruktionsopbygning i henhold til BR hele tiden ændrer sig.
Desuden, bør der indgå overvejelser vedr. hvordan nye el. ændrede krav til facadeudformning/-konstruktionsopbygning vil indvirke på mulighederne for at udvikle innovative arkitektoniske løsninger, her vil det være oplagt at tage erfarne arkitekter med på råd i udviklingsarbejdet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:34

Hej Anne
Tak for din opbakning. Vi får helt sikkert brug for ekspertviden omkring facadedesign og her vil det være oplagt at inddrage arkitekter i arbejdet.

susanne hansen (kreativ direktør, rubow arkitekter)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:59

Nu bygger vi jo meget i træ, og der er store ønsker om træløsninger i facaderne, langt større end det vi ser i dag. Da det er muligt i andre lande, er det meget relevant at få udarbejdet vurderingsmetoder, der ser bredt på materialeanvendelse, montagesystem , mulige brandsikringende tiltag, og deraf vurdere konsekvens (og økonomi) ved forskellige facadeopbygninger. Vi har brug for transparens og en operationel systematik, så udviklingen af facadeløsninger kan kombineres med de tidlige LCC og LCA analyser, vi laver iht f.eks. DGNB. Det hele handler i bund og grund om at reducere risici tidligt i afklaringsprocessen og sikre, at entreprenørerne ikke har grundlag for at spekulere i alternative løsninger sent i en byggeproces.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:33

Hej Susanne
Tak for dit input. Hvem vil typisk have ansvaret for den tidlige afklaring af om en ny facadeløsning er tilstrækkeligt brandsikker (i sammenhæng med bygningens øvrige brandsikringstiltag)?

Tom Eiken Abildgaard
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:59

Som leverandør (Scandi Supply) af brandsikringsløsninger til ventilerede hulrum i facader og tagkonstruktioner, så er det yderst interessant emne. Vi oplever en stor efterspørgsel på dokumenterede løsninger i forbindelse med overholdelse af bygningsreglementets § 117, omhandlende brandspredning via facaden og brugen af hulrumsventiler. (Hulrumsventiler er brandsikre ventiler som stopper branden, men som ligeledes tillader udluftning af konstruktionen)
Samtidig oplever vi en stor misforståelse omkring byggevares reaktion på brand. Forstået på den måde, at det oftest opfattes som at konstruktioner opbygget af byggevare klassificeret A2-s1,d0 ikke giver anledning til brandspredning. Men som det påpeges i tidligere indlæg, så vil hulrummet nærmest virke som en skorsten der trækker røg og ild rundt i hulrummene.
Så vi hilser projektet velkommen og deltager gerne med dokumenterede løsninger som kan danne grundlag for fremtidig praksis.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:25

Hej Tom
Tak for interessen. Ventilerede facader - og dermed også brandstopsløsninger - bliver med stor sandsynlighed en væsentlig del af vores arbejde med denne projektidé.

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 21:44

Der er stor interesse for nye facadeløsninger i forbindelse med bygningsrenovering og samtidig energirenovering. Byggebranchen har imidlertid behov for at få testet nye facadeløsninger – både i forhold til brandsikkerhed – ikke mindst i forlængelse af meget omfattende brande i udlandet, ikke mindst Greenfelt Tower – men også i forhold til fugttekniske udfordringer – ikke mindst foranlediget af de omfattende byggeskader foranlediget af brugen af MgO plader som vindspærrer.
Effektive test- og dokumentationsfaciliteter til dokumentation af nye materiale og konstruktions principper er væsentlige for at sikker den byggetekniske- og brandtekniske kvalitet. Både materialeproducenter, rådgivere og udførende byggevirksomheder har stor interesse i det !

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 09:23

Hej Michael
Tak for kommentaren. Det er en god pointe, at det ikke kun er den brandtekniske kvalitet der skal tilgodeses. Når det kommer til facader, så er der mange andre - meget kritiske - byggetekniske aspekter der skal evalueres og optimeres.

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:37

Vi DMS A/S støtter op om dette projekt, der kan medvirke til at lette processen for virksomheder, når de skal udvikle alternative konstruktioner.

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:38

Vi DMS A/S støtter op om dette projekt, der kan medvirke til at lette processen for virksomheder, når de skal udvikle alternative konstruktioner.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:24

Hej Jan
Tak for din opbakning.

Bo Rosendal Frederiksen (Bygningskonstruktør, LIP Bygningsartikler A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:00

Som leverandør af facadesystemer med puds og teglskaller savner vi en enklere metode hvormed vi kan dokumentere at en opbygning, for det første overholder gældende krav men også hvor man kan med rimelig sandsynlighed påvise at en facadeopbygning vil kunne opfylde krav til brandmodstandsevne, hvis man ønsker at implementere nye materialer i sit system.
For eksempel træfiber isolering som underlag for facadepuds. Der tænkes jo mere og mere i træmaterialer og vi har et par projekter i test fase, men det er noget usikkert om det kan overholde krav osv. derfor kunne vi godt tænke os at man udviklede lidt en form for beregningsmodel til at forudsige en brands udvikling og dermed bedre kunne lave en brandteknisk beregning og vurdering på en konstruktion. Med denne beregningsmodel ville man let kunne udskifte de forskellige dele i konstruktionen, dette skal dog bakkes op af en klar og tydelig mærkning af de enkelte matr. og produkters produkdatablade osv.
Vi ser også ofte en del projekter især med brandbare isoleringer hvor man fra rådgivers side har accepteret en system opbygning med en leverandør der ikke har nogen brandtest på materilalerne eller en bygningskategori hvor der ikke må anvendes bestemte materialer og vi kunne derfor godt tænke os en form for certifikat eller mærkningsordning hvor det tydeligt fremgår om og hvordan man er godkendt med foreksempel SP fire 105 og op til hvilken isoleringstykkelse man har testet dette ville hjælpe mod en del fejl og der er desværre ikke nogen særligt god selvjustits blandt ETICS leverandøre i fht. gør opmærksom på begrænsninger på egne godkendelser.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:33

Hej Bo
Tak for dit bidrag. Vores projektidé er langt hen ad vejen i tråd med de ønsker du udtrykker. Mha. målrettede små-skala-tests kombineret med beregningsmodeller håber vi at kunne vurdere brandsikkerheden ved forskellige alternative systemopbygninger. Fx i forbindelse med produktudvikling.

Har du et bud på hvor mange forskellige kombinationer af facadesystem I tilbyder jeres kunder?

Carsten Strüwing Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:32

Lyder som et yderst relevant projekt og bestemt et område hvor der mangler viden. Der er stor interesse for nye facadeløsninger og systemer i forbindelse med opførelse af funktionbaserede bygninger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:57

Hej Carsten
Tak for din opbakning. Funktionsbaseret dimensionering af brandsikkerheden vil også være et mål for de værktøjer og metoder vi gerne vil udvikle.

Jan Würtz Andersen (Udviklingsingeniør, Idealcombi A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:15

Jeg mener også at yderligere forskning i brandsikre facadesystemer er påkrævet og projektet derfor er både relevant og højaktuelt. Pga. kompleksiteten og variationen i detailløsningerne er der mange faldgruber i forbindelse med valg af materialer og anvendelse af disse. Det kan føre til at tidligere testresultater fejlfortolkes og fejlagtigt anvendes til at "blåstemple" nye løsninger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:22

Hej Jan
Tak for din kommentar og opbakning. Og ja, facader er komplekse og kan designes/udføres på næsten uendeligt mange forskellige måder. Derfor er det også udfordrende at udvikle generiske løsninger.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:21

Hej Jan
Tak for din kommentar og opbakning. Og ja, facader er komplekse og kan designes/udføres på næsten uendeligt mange forskellige måder. Derfor er det også udfordrende at udvikle generiske løsninger.

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 18:17

Lette, højisolerende facadeløsninger i træskeletkonstruktioner vækster voldsomt i disse år, både til nybyggeri og til energirenovering og ofte i kombination med beton- eller stålskeletkonstruktioner i højhuse.
Som leverandør af facadeløsninger er det yderst vigtigt at få udviklet generelle metoder til simulering og test af brandsikkerheden ved nye facadeløsninger, - ikke mindst på grund af den usikkerhed, som der både nationalt og internationalt er opstået pga. brandspredning i de ventilerede løsninger.
Facadeløsningerne er i dag karakteriseret af en righoldig variation i facadeudtryk og dermed den afsluttende "regnskærm" af metal, skærmtegl, skifer, glas mv. og det er vigtigt at få udviklet metoder, der hurtigt og effektivt kan dokumentere integriteten og brandsikkerheden i sammensatte og til tider ret komplekse konstruktioner, både i tæt-lav-byggeri og i højhuse.
Nye materialer og konstruktionsprincipper skal kunne testes i mindre skala og i et udviklingsmiljø, hvor DBI´s ekspertviden kan inddrages og bidrage til, at nye, innovative løsninger bringes hurtigere på markedet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:18

Hej Lauritz
Tak for dine input. Du indrammer fint diversiteten i facadeløsninger, hvilket er en medvirkende årsag til kompleksiteten når man skal forholde sig til brandsikkerheden.

Claus Jørgensen (Teknisk Chef, Sundolitt as)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:17

Absolut relevant med test-/prøvningsløsninger for forskellige udviklingsniveauer.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:19

Hej Claus
Tak for opbakningen.

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:08

Meget relevant emne at få belyst nærmere. I projektforslaget er nævnt digitalt redskab til risikobaseret evaluering af eksisterende facader. Er det så meneingen, at det skal kunne benyttes på både nye og eksisterende facader? Under centrale aktiviteter er nævnt "Etablere faciliteter til fuldskalatest og gennemføre en række eksperimenter med henblik på kalibrering". Her kan I formentlig hente viden og inspiration fra Rolff R. Leisteds PhD projekt. Han var også meget inde på at udvikle skalerede modeller (rumbrande) som opfylder modellovene. Brandgruppen her ved DTU Byg er interesseret i at deltage i projektet . Vi har haft både Ph.D. og eksamen- studerende indenfor området og har deltaget i debatten om udfordringer i forbindelse med skumplast i facader m.v. Mvh Lars Schiøtt

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:27

Hej Lars
Tak for opbakningen. Det er endnu for tidligt at sige om værktøjerne også vil finde anvendelse for eksisterende facader. Det afhænger bl.a. af hvad de forskellige aktører efterspørger.

Kenneth Hougaard Jensen (Brandrådgiver, KAAI A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:37

Som myndighed og brandrådgiver har jeg igennem de sidste år oplevet et stort ønske om at bruge nye og ofte uprøvede materialer i facaden – så alt ny viden på området hilses velkommen.

… vi har de sidste år også diskuteret hvordan vi som brandrådgiver kunne dokumenter at en facade havde de nødvendige brandtekniske egenskaber, for at vi kunne dokumenter at det var sikkert eller ”godt nok”.

Jeg er bekymret for et ensidigt fokus på at udvikle ”generelle metoder til risikovurdering af brandsikkerheden for facadesystemer” før at det er klart hvilket sikkerhedsniveau der tilstræbes i de enkelte nationalstater.
Det jeg forsøger at sige er at hastigheden i udvikling og anvendelsen af særlig nye materialer i facadeløsninger langt overstiger det regulerings grundlag vi har at holde det op mod.

Bruge af brandbart isoleringsmateriale er et godt eksempel –

Fra at være et materiale udelukkende anvendt til kølehuse og landbrugsbygninger, og hvor man omkring 1982 satte en række meget restriktive begrænsninger for brugen i beboelse bygninger - Så oplever jeg i dag at der uden særlig regulering anvendes brandbrat isolering i bygninger til natophold og i så sårbare bygninger hvor bruger ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed –

Det er mit håb at vi i projektet, ud over at skabe en nem og hurtig mulighed for at kunne vægte de forskellige løsninger op mod hinanden, også får et indblik i brugen af nye materialer og hvordan de påvirker byggeriet robusthed - gerne med et samfundsøkonomis indgangsvinkel.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:46

Hej Kenneth
For for dit bidrag. Der er grundlæggende to forskellige indgangsvinkler til at vurdere om en facade er "god nok". Den ene er, at vurdere om facadesystemet opfylder de præskriptive anvisninger (fx Eksempelsamlingen). Den anden er, at evaluere om facadesystemet er "sikkert nok" når det anvendes i en konkret kontekst. Den sidste er den sværeste, da hverken metode eller acceptkriterier er defineret på forhånd.

Morten S. Johansen (Brandteknisk Rådgiver, Tyréns Rådgivende Ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:49

Jeg synes det er et rigtig relevant og spændende emne. Jeg tror det for fx brandrådgivere vil kunne give en større sikkerhed for, at det vælges et robust facadesystem iht. brandsikkerhed, hvis det samlede facadesystem er teste på ved en fuldskalatest, istedet kun på materiale niveau eller mindre brandtest. Det vil være rigtig positivt, som aktivitetsforslaget beskriver, hvis der i DK var mulighed for at få udført fuldskalatest på facadesystemer og at der arbejdes imod en harmoniseret brandtest.
Dette projekt vil være rigtig spændende, hvis det kunne indrage "bygbarhed" i projektet. Jeg ser mange facadesystemer som kan monteres iht. gældende krav, men som de udførende ikke kan montere korrekt. Dette omhandler især korrekt udførelse af brandstop i facaden, brandsikring i samlingsdetaljer, brandsikring mod varmt arbejde, brandsikring under udførelse osv. Alle producenter vil selvfølgelig sige, at deres produkt er bygbart, men det kunne være meget positivt, hvis "bygbarhed" kunne være et parameter eller en del af projektet. Måske som en "best practice" for valg af bygbart facadesystem.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:06

Hej Morten
Tak for dit bidrag. Vores vision er, at kunne tilbyde både brandtests i både fuldskala og mini-skala (og noget derimellem). Valget af testmetode afhænger af formålet med testen, dvs. hvad vil du teste og hvad vil du undersøge? Det er ikke altid at test i fuld skala er det rigtige valg.
Dit forslag om at inddrage "bygbarhed" er helt sikkert relevant og ligger i tråd med tidligere kommentarer der foreslår at se på effekten af forkert/dårlig udførelse og dermed også se på robustheden i brandsikkerheden for et givent facadesystem. Jo sværere det er at udføre korrekt (=ringe bygbarhed) des større er risikoen for at der bliver lavet fejl som forringer brandsikkerheden.

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Mandag d. 28/5-18 kl. 23:56

Det er et emne som er meget relevant lige nu, da det er stor usikkerhed omkring hvor gode dagens facadeløsninger er. Jeg anser det som meget vigtig at DBI også er med til at øge vidensniveauet på dette området, og det er positivt at de har internationale partnere som Lund Universitet og NFPA med til satsningen. Videre er det essentielt at de har fokus på den dybe viden, i form af PhD og/eller Post-Doc. I forbindelse med opførelse af kapacitet til en test-rig, så vil jeg foreslå at de tænker modulært, og laver en løsning der kan romme langt flere målinger end det dagens standarder på området kræver. Brandgruppen ved University of Edinburgh deler gerne vores erfaring på området.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:14

Hej Grunde
Tak for opbakningen. Hvis vi lykkes med at få opbygget faciliteter til store facadetests, så er det vigtigt for os at det ikke kun kan bruges til standardprøvninger. Både vores kunder og vi selv ønsker en høj grad af fleksibilitet der giver mulighed for skræddersyede tests og omfattende instrumentering. Så vi vil helt sikkert foretrække en modulær løsning som du foreslår.
Muligheden for inddragelse af PhD'er eller Post-Doc's bliver overvejet i alle vores større F&U-aktiviteter og fokusområder. Og her er vi dybt afhængige af et godt samarbejde med universiteterne.

Martin Nytofte-Bæk (Produktchef Bygningsisolering, Saint-Gobain ISOVER)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:05

Jeg mener personligt at vi har brug for dette. Uden fælles udgangspunkt har vi ikke noget reelt sammenligningsgrundlag. Brand i og omkring facader er en kompleks ting og tidligere brande har tydeligt vist at man ikke blot kan kigge på de enkelte komponenter men at sammenhængen kan have en væsentlig forudsætning for facadens rubusthed over for brand.
Og som materialeleverandør vil tidlige test og simuleringer kunne give værdifuld viden, således at produkter og løsninger kan komme både hurtigere og måske billigere ud på markedet, med en god dokumentation i ryggen.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:20

Hej Martin
Tak for opbakningen. For at skabe et "fælles udgangspunkt" har vi i DBI en stor opgave i at udbrede kendskabet til de metoder vi arbejder med. Men det er essentielt for at opbygge og vedligeholde troværdigheden.

Kim Keller Jensen (Teknisk rådgiver, Moland Byggevarer A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:33

Der er helt sikkert et stort behov for et redskab til vurdering af brandsikkerhed i facader, for at kunne sende et nyt produkt på makedet. Kan man forestille sig et samarbejde med endnu flere lande omkring udviklingen af disse redskaber, således at de brandtekninske vurderinger også gør, at man kan sælge sit produkt i andre lande, uden at skulle igennem en ny vurdering i det pågældende land?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:41

Hej Kim
Tak for din kommentar. Hvis vurderingsværktøjerne skal anvendes til funktionsbaseret brandteknisk design vil det helt sikkert højne værdien, hvis de accepteres af relevante aktører i DK's vigtigste eksportmarkeder. Udfordringen er dog, at der er stor forskel på hvordan man betragter "alternative" vurderingsmetoder (andet end standardtests). Derudover skal de brandtekniske egenskaber for en facade ses i sammenhæng med øvrige brandsikringstiltag i den aktuelle bygning. Og her er der også forskellige krav.

Lone Møller Sørensen (Owner & Partner, LMSCOMPANY)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 12:11

Lette, højisolerede facadeløsninger vækster voldsomt i disse år – både til nybyggeri og til energirenovering. Derfor er det for producenterne vigtigt at få udviklet generelle metoder til simulering og test af brandsikkerhed ved nye facadeløsninger. Der er afgørende af nye materialer og konstruktionsprincipper kan testes i mindre skala og DBI’s ekspertviden kan inddrages og bidrage til at nye innovative løsninger kan bringes hurtigere på markedet. Endvidere er det vigtigt at de nye metoder kan hjælpe producenterne til en nem og billig adgang til andre markeder.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:02

Hej Lone
Tak for opbakningen. Vores forventning er, at nyudviklede test- og beregningsmetoder kan medvirke til kortere feed-back loops for virksomhederne i deres udviklingsprocesser. Og dermed understøtte en kortere vej til markedet - både det danske marked og eksportmarkederne.

Rasmus Grusgaard (Innovationskonsulent, Plastindustrien)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:51

Plastindustrien vil gerne tilslutte sig opbakningen til aktivitetsforslaget.
Processen mod øget energieffektivitet i bygninger drives i høj grad af nye innovative materialer og facadesystemer. Her kan skumplast ofte med fordel anvendes som en del af et samlet facadesystem på grund af materialetypens særdeles gode isoleringsegenskaber. For at kunne foretage en retvisende vurdering af brandsikkerheden i disse konstruktioner kræver det dog at konstruktionen vurderes på systemniveau i stedet for blot at bedømme enkeltkomponenterne separat. Manglende viden og metoder til at foretage denne vurdering fører ind i mellem til, at det ikke er de optimale materialer og systemer der vælges, hvilket går ud over såvel byggeriets pris som energieffektivitet. Plastindustrien og de af vores medlemmer, der leverer til byggeriet, vil derfor gerne støtte op om forslaget, så vurderingerne i fremtiden baseres på fakta.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:00

Hej Rasmus
Tak for jeres opbakning. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jeres medlemmer.

Peter Poulsen (Specialkonsulent, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:12

Solceller bliver i stigende grad en del af bygningsmassen, da teknologien kan indarbejdes i materialeløsninger, der giver egenskaber på niveau med andre bygningskomponenter – endda i mange tilfælde uden at tilføre en markant meromkostning. Til gengæld bliver bygningsdele herved aktive i forhold til energiproduktion, og meromkostningen til solcellerne kan tjene sig mere end hjem, afhængig af placering og materialevalg. Med solcellernes stadigt voldsomt nedadgående prisudvikling, så må der forventes en vækst i bygningsintegrerede løsninger, både nationalt og i forhold til eksport af danskproducerede løsninger, da vi i Danmark er rigtig gode til den slags. Skridtet fra at placere solceller uden på bygningen til at gøre den til en del af bygningen stiller en del krav til solcelleløsningen, der udover at skulle have egenskaber og overholde krav på niveau med bygningskomponenter også kan have indbygget høj spænding og flytte store elektriske strømme, hvilket kan give potentiel brandrisiko, hvis facadekomponenter og systemer opbygget uhensigtsmæssigt. Dette anses for værende vigtige problemstillinger at afhjælpe, så danskudviklede solcellefacadesystemer ud over at være i æstetisk og funktionelt bliver i international topklasse, men også bliver de mest sikre i verden. Er dette et område der vil søges adresseret i projektet, både i forhold til rådgivning af byggebranchen og relevante systemtest?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:51

Hej Peter
Tak for dit bidrag. Som udgangspunkt er solcellesystemer ikke tænkt ind i denne projektidé. For facadeintegrerede solcellesystemer er den primære udfordring formentlig - som du også påpeger - at der introduceres høj spænding som kan udgøre en antændelsesrisiko og i øvrigt være til fare for brandvæsenet.
Projektidéen peger primært i retning af at udvikle værktøjer til vurdering af risikoen for brandspredning på/i facadesystemer der påvirkes af brand fx gennem et vindue i en lejlighed. Og her udgør solcellepaneler i sig selv nok ikke en risiko. Men hvis der tilføjes store mængder kabler og integrerede batterier kan der måske alligevel være noget at komme efter.

Lasse Vollesen (Afdelingschef, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:05

Byggeriet har brug for fortsat innovation, og der stilles større krav til at reducere energiforbruget, både ved nybyggeri og renoveringsopgaver. Det vil medføre at nye facadesystemer skal udvikles . Derfor har vi brug for viden og ekspertise til at risikovurdere nye ydelser og løsninger, og kunne dokumentere den brandtekniske ydeevne. Dette projekt fra DBI, er yderst relevant. Etablering af faciliteter til fuldskalatest , gennemførelse af "åbne" brandtest og efterfølgende formidling af viden og samling af praktiske eksempler på brandsikring af facadesystemer, vil gavne alle byggeriets aktører. Vi giver vores opbakning til projektet.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:53

Hej Lasse
Tak for jeres opbakning. Vi ser frem til at kunne formidle ny viden til jeres medlemmer.

Johan Norén (R & D Director, Briab Brand & Riskingenjörerna)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:43

Detta initiativ från DBI är väldigt viktigt med tanke på de osäkerheter som råder kring nya innovativa fasadsystem och deras reaktionn vid brand. I sverige är detta ämnet väldigt intressant, och viktigt, med tanke på de möjligheter som erbjuds via vårt svenska funktionsbaserade regelverk samtidigt som det råder stora osäkerheter hur olika system faktiskt fungerar i praktiken. I och med den tragiska branden i Grenfell förra sommaren är frågan högst aktuell att hantera och säkerställa att en liknande olycka inte sker på nytt.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:57

Hej Johan
Tak for opbakningen fra den anden side af Öresund. Til denne projektidé ser jeg også muligheder for at vi kan lære af de svenske erfaringer med funktionsbaseret vurdering facader og håndtering af usikkerheder.

Birgitte Messerschmidt (Director, Applied Research, NFPA)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:16

Dette er et utroligt spaendende projekt. Det vil bade bidrage til at dansk industri far bedre adgang til vurdering af facaders opforsel i brand og vil hjaelpe med den generelle forstaelse af de risikofaktorer der er i forbindelse med brand og velisolerede facader. Hos NFPA har vi haft flere projketer omkring facader og brand, senest udviklingen af et risikovurderignsvaerktoej. Vi ser frem til at bidrage til dette projekt hos DBI med den viden vi har opbygget.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:01

Hej Birgitte
Tak for interessen og opbakningen. Der er et stort potentiale i at indhente viden og erfaringer fra NFPA og bearbejde det til anvendelse i dansk kontekst. Og omvendt stiller vi også gerne viden til rådighed for NFPA.

Henning Nielsen (Indehaver, COnordic)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:58

Idébeskrivelsen er efter vores mening fyldestgørende og yderst relevant for byggebranchen. Der kommer til stadighed nye materialer på markedet, som kræver indsigt i anvendelsen af rådgivere og udførende. DBI’s involvering i undersøgelsen af både materialer og facadesystemer er vigtig for at få dannet et fuldkomment billede af konsekvenserne af brugen af de pågældende materialer/systemer.
Vi kunne dog efterlyse, at DBI også prioriterer involvering af brandteknikerne hos Rigspolitiet Brand, som har opbygget stor ekspertise i vurderingen af brandskader, og som har et tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande med hensyn til erfaringsudveksling og udarbejdelse af brandtekniske manualer.
Det ville efter vores mening være meningsfyldt med hensyn til at få en ensartet vurdering af facadesystemers brandsikkerhed på nordisk plan.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:07

Hej Henning
Tak for opbakningen og dit relevante forslag.

Scott McMonagle (Sales Director Danmark, Kingspan Insulation)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:16

Vi bakker fuldt op om projektet.
Danmark har nogle af de højeste krav til energieffektive bygninger, så der er stort fokus på anvendelsen af nye og mere effektive og bæredygtige produkter. Den nuværende eksempelsamling vægter traditionelle byggerier med traditionelle produkter, hvilket efter vores erfaring fører til forvirring og usikkerhed om, hvilke materialer der kan bruges til at opfylde kravene til brandsikkerhed.

Kingspan har på verdensplan et væld af testdata fra de fleste anvendte stor-skala brandtests. Det vil være meget relevant for os med lokale små-skala tests (eller stor-skala) og beregningsmetoder som supplement til disse for at kunne dokumentere facadesystemets brandsikkerhed i forhold til det danske byggereglement.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:30

Hej Scott
Tak for din kommentar. Ja, selvom vi har haft funktionsbaserede brandkrav i Danmark i 14 år, så har vi stadig svært ved at gøre os fri af de præskriptive løsninger. Det gælder ikke mindst når vi ser på materialer og konstruktioner. Udvikling af veldokumenterede og anvendelsesorienterede vurderingsværktøjer kan forhåbentlig være med til skabe forståelse for de funktionsbaserede metoder.

Gert Rønnow (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:04

Det er et meget spændende forslag, der både i sin aktualitet og som følge af det store fokus på at nedbringe energiforbruget, har sin berettelse. Som forslaget peger på findes der i dag ikke en harmoniseret standard på området, og at der arbejdes på at få en sådan udviklet. Det vil vi i Dansk Standard gerne hjælpe med.
Dansk Standard mener, at det er vigtigt at opbygge den tilstrækkelige viden og kompetencer nationalt på dette område for at indgå i det europæiske arbejde med at skabe de harmoniserede standarder for brandtest af facadesystemer og dette kan bl.a. opnås ved dette forslag, hvor deltagelsen i standardiseringsarbejdet også er en del af forslaget. Gennem arbejdet med harmoniserede standarder kan resultatet af forslaget effektivt formidle resultaterne og de teknologiske kompetencer ud til dansk erhvervsliv. DBI har en vigtig strategisk og operationel rolle i at deltage aktivt i udvikling af internationale/europæiske standarder på områder som er af afgørende interesse for dansk erhvervsliv. Derfor opfordrer Dansk Standard også til et tættere samarbejde på området.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:34

Hej Gert
Tak for opbakningen fra DS. Udviklingen af en fælleseuropæisk standard for test og evaluering af facadesystemer er allerede kommet langt. Men der er også mange interesser der skal varetages, så det er desværre lidt uforudsigeligt hvornår standarden kommer og hvilken form den ender med at få. Men vi følger arbejdet og gør os klar til at informere dansk erhvervsliv når det bliver aktuelt.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:39

Fire safety of fasades is of importance today. The systems applied i modern buildings become more and more complex and the fire behaviour is based a lot on the overall system behaviour. Therefore good procedures for assessing fire safety of fasades are important. The project is interesting for our university as it can generate synergie effect with our research and also increase cooperation with Danmark in a true Öresundsregion thinking.
Our facilities are close located and facilitates easy cooperation. The project is also of importance for increasing the use of fire safety engineering and to allow new thought in standardisations
Patrick van Hees, Lund University, Chair ISO TC92

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:01

Dear Patrick
Thank you for your support. The close collaboration with Lund University is invaluable for several R&D projects in DBI. We look forward to continue in present, new and future projects.