Brandteknisk bedømmelse af konstruktioner til en konkret anvendelse

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Dan Lauridsen
Lead Technical Consultant

Vi har fået nyt bygningsreglement. Når en byggevare anvendes til noget andet, end den er deklareret til, så kræves en veldokumenteret brandteknisk bedømmelse. DBI vil udvikle værktøjer, så vi kan hjælpe brandrådgivere med brandtekniske bedømmelser.

Byggevarer kan ud fra en konkret brandteknisk bedømmelse anvendes til noget andet, end de er deklareret til. Det nye bygningsreglement skaber behov for, at bedømmelsen sker på et mere videnskabeligt og gennemsigtigt grundlag, så praktisk brug og kvalitetssikring af bedømmelsen kan ske hurtigt og effektivt. DBI vil udvikle værktøjer og test, så vi kan bedømme konstruktioner til en konkret anvendelse.

Nøgleord

59 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Fanny Guay (Public Affairs Manager, ROCKWOOL)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 08:59

Efter Grenfell, har alle fokus på materialer og hvordan de bliver brugt og deres klassifikationer. Det er derfor vigitigt at kunne teste de materialer på den måde de vil blive brugt og så test som muligt til en virkelig scenario. Jeg synes jeres idé er oplagt og kan gøre in forskel for markedet.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 13:05

Tak for din kommentar. Prøvning af konstruktioner og materialer er et fundamentalt element i skabelsen af brandsikkert byggeri, men ofte bliver det undervurderet, hvor vitale de brandtekniske bedømmelser er for gennemførelsen af et konkret byggeri.

Det bekymre også DBI at læse den lækkede rapport om Grenfell. (se for eksempel https://www.standard.co.uk/news/london/shock-grenfell-dossier-reveals-di...).

At sikre et højt "bundniveau" i DK med hensyn til bedømmelser er vigtigt men hos DBI mener vi at vi kan gøre det endnu bedre og konstruktivt, til gavn for de fleste. Et sådant arbejde vil involvere alle i byggebranchen (brandeksperter, certificerede brandrådgivere, producenter og industrien ect.).

Kom og vær med, gør din stemme hørt. DBI vil med dette forslag handle kortsigtet med en langsigtet vision for øje.

Michael Amstrup (Saint-Gobain Danmark A/S, Gyproc )
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:03

Dette emne er yderst relevant. Der udvikles konstant nye produkter - produkter optimeres, kombineres og anvendes på utallige måder. Ofte er det ikke muligt, inden for et givent byggeprojekts ramme og tidsplan, at teste de kritiske konstruktioner og ikke mindst de mange detaljer. Dette udfordrer generelt hele byggebranchen samt de instanser der skal kvalitetssikre og godkende byggeprojektet. Det bør derfor inden for nogle givne og transparente rammer være muligt at opbygge et system til at udvikle og håndtere brandtekniske bedømmelser. Desuden bør der være fokus på vurdering af hvorledes de enkelte produkter sammensættes og monteres (montageformen bør altid indgå som en fast parameter i de brandtekniske bedømmelser). Den løbende produktoptimering indebærer, at de brandtekniske bedømmelser baseres på aktuelle grunddata; såfremt disse grunddata ændres, må konstruktionen/sammenhængen vurderes på ny. Absolut et interessant projekt med rigtig mange aspekter.

Sana (Teknisk konsulent, Papiruld Danmark A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 11:28

Er der noget konkret omkring brug af organiske byggematerialer i højhuse? Det er en problemstilling, som vi møder, når det drejer sig om renovering/ombygning af bygninger, som er mere end 5,1 meter over terræn - og som udviklingsprojekterne kan være med til at løse.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:54

Hej Sana.
Tak for din kommentar. Projektidéen sigter bl.a. mod at øge udbuddet af "præ-accepterede" løsninger. Som du skriver giver de eksisterende præskriptive eksempelsamlinger kun begrænsede muligheder for anvendelse af organiske - og brændbare - byggematerialer når man bygger i højden. Det vil være oplagt, at vi ser på konkrete løsningsmuligheder for at anvende fx cellulosebaserede isoleringsmaterialer i højere byggeri. Er potentialet størst for nybyg eller for renovering?

Sana (Teknisk konsulent, Papiruld Danmark A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:47

Hej Anders, tak for dit svar. Potentialet er nok størst for renovering/ombygning. Men også for nybyg, nu når man sigter efter mere bæredygtigt byggeri (f.eks. højhuse i træ).

Søren Porse (COO, Scankab Cables A/S)
Mandag d. 23/4-18 kl. 13:37

I forbindelse med byggevareforordningen, CPR og EN 50575 - skal installationskabler i fast installation nu også være omfattet brandklassificering. Hvordan sikrer vi fokus på disse brandklasser i forhold til byggeriets brug? Vi har længe brandklassificeret byggematerialer i minimum klasse D eller C. Bør kabler ikke følge samme standard, det handler om den gamle historie om kæden og dens svageste led. Lad os hæve niveauet her, og individuelt klassificere efter typen af bygning, samt brugen af samme. Den ny fokus ser fornuftigt nok ikke kun på risikoen for brandens start, men i højere grad på at eliminere brandspredning og derfor stoppe brandens udvikling på et så tidligt tispunkt som muligt. Lad os få sat nogle faste rammer for forventninger til sikring af bygningen som også omfatter installationskabler. Resten af Europa har taget denne nye lov alvorligt, mens vi i Danmark kører laveste fællesnævner. Forslag, lad os sætte en standard for; Sygehuse, plejeboliger, etagebyggeri, Hoteller osv og få de rigtige brandklasser ført igennem alle fag. EN 50575 er jo et oplagt udgangspunkt for at få brandklassificeret nemt og overskueligt, men et bedre og mere sikkert byggeri til følge.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 23/4-18 kl. 14:18

Kære Søren,
Mange tak for din kommentar, som uden tvivl vil blive bragt i spil såfremt forslaget bliver godkendt af SIU.
En af aktiviteterne i forslaget går bla. på at løbende involvere målgrupperne i behovsindsamling, test af de teknologiske serviceydelser og drøftelse af kompetencekrav for specialister fx gennem fokusgrupper. Hér ser jeg en oplagt mulighed for at diskutere forholdet mellem brandklassificerede byggematerialer til specifik anvendelse, herunder elinstallationskabler.

Din kommentar kunne såvel også have relevans i vores aktivitetsforslag kaldet "Internationale standarder, brandtest og ny viden om brandteknik", som jeg vil invitere dig til at kigge nærmere på også :-)

Søren Porse (COO, Scankab Cables A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 13:39

Kære Christian.
I BR18 henvises til sikkerhedsklasser fra 1 til 6, hvor forskellige bygningsformer beskrives. Det vi mangler, hvis vi skulle bruge EN 50575 efter hensigten og komme forholdsvis hurtigt i gang, er at henvise klasserne til gældende brandklasser i forhold til EN 50575 CPR. Eksempel; Hospitaler sorterer i henhold til klasse 6, hvilket igen nemt kunne overføres til CPR-klasse B2ca. Lige nu er der ingen brug af CPR-brandklasser i forhold til el-installationer. Senest (i dag) er udbud på NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) vundet med en brandklasse Eca.... Et kabel, der ikke er testet i bundter og som spreder ild nærmest uhindret. Skulle vi ikke se at komme i gang med at bruge vores brandklasser? Resten af Europa er i gang, men vi halter voldsomt bagefter. Lad os tage dialogen, vi er klar til at byde seriøst ind fra Scankab.

Tommy Kjær Bundgaard (Indehaver, Panelbyg)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 23:18

Fint at der er fokus på klassificering af de forskellige byggematerialer. Dog mangler der en nuancering eller fornyelse i hvordan man beskriver eller vurdere om konkrete byggematerialer kan opretholde den fornøde brandsikkerhed i en pågældende bygning. Her tænker jeg i særdeleshed på Sandwichpaneler med PIR skum eller stenuld. Med panelerne befinder man sig jo ofte i en gråzone mellem en materiale klassifikation, beklædnings klasse eller en konstruktionklasse.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 12:33

Hej Tommy
Tak for dit bidrag. Du har helt ret i, at sandwichpaneler ofte er svære at placere ift. de præ-accepterede løsninger i Eksempelsamlingen. Anvisningerne er grundlæggende "født" for mange år siden, hvor produkter som sandwichpaneler ikke var en del af byggetraditionen. Og der findes mange andre eksempler på byggesystemer der ikke "passer" ind. Her er der - som du meget rigtigt bemærker - behov for alternative metoder til at vurdere brandsikkerheden. Hvem tænker du er den primære målgruppe at inkludere i et udviklingsprojekt? Producenter/leverandører, entreprenører eller rådgivere?

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:37

Der, hvor vi ofte støder ind i udfordringer, er når entreprenørerne vælger produkter der er brandgodkendt i andre lande, men som umiddelbart ikke er godkendt i Danmark. Det kan være svært at finde en oversættelse på, hvad deres klassifikation svarer til i de Danske brandkrav.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 11:42

Tak for din kommentar. Det er DBI’s erfaring at du på ingen måde er alene. Der er relativt få i Danmark som forstår og kan opererer rationel og oplyst i det Europæiske prøvnings- og klassifikationssystem.

Har du konkrete forslag til hvad der kunne afhjælpe eller forbedre det generelle vidensniveau?

Esben Mølgaard (Produktchef, IBF)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 08:18

Det er vigtigt for os producenter, at vi kan få en ekspertbedømmelse af nye materialer og konstruktioner, samt evt. få udført test af samme. Det er også vigtigt, at sådanne bedømmelser er valide, så vi som producenter, har den rette dokumentation på plads. Det forudsætter at GTSérne har erfarne eksperter, og at de er tilgængelige, når vi har behovet for vurdering eller test. Vi kan støtte op om, at DBI vil udvikle hurtige, pålidelige og veldokumenterede værktøjer til at udføre sådanne opgaver til gavn for bl.a. materialeproducenterne.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 14:51

Tak for den positive kommentar. I de aktivitetsforslag som DBI har lagt på bedreinnovation.dk vil involvering af slutbrugerne blive prioriteret. Hvis der ligger nogle konkrete forslag bagved din kommentar så er tidspunktet perfekt for at bringe dem på bordet.

Hroar Bay-Smidt (CEO, Burnblock ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:04

Dette initiativ er for os den helt rigtige vej til at få papir på, at selve konstruktionen og ikke de individuelle materialer er korrekt. For os at se ligger udfordringen i ikke at fordyre og komplicere træbyggeri ifht. byggeri med brug af andre materialer. Noget, der vil kræve en indsats på tværs af branchens spillere (incl. arkitekt, bygherre, DBI, byggematerialeproducenter og -leverandører) til eks. at tænke mere i modulbaserede standardløsninger, best practices og international skalerbarhed.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:29

Hej Hroar, tak for din kommentar. DBI har ingen holdning til hvilket materiale der bygges i, så længe at der er tale om at byggeriet er brandsikkert. Her er det næste spørgsmål, hvordan dokumenterer man at systemløsningerne er brandsikre? Her vil DBI gerne åbne op for at man ikke udelukkende kigger materiale klassifikation, men at løsningen som et samlet system er brandteknisk ansvarligt. Vurderinger og bedømmelser vil i sådanne tilfælde kunne biddrage til netop den udfordring du nævner ift. materialer.

Frederik C. Krebs (CEO, infinityPV ApS)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 19:06

Der er et stort behov for at undersøge anvendelsesmuligheder for byggematerialer i en anden sammenhæng end den de oprindelig var tiltænkt med fokus på det brandtekniske. f.eks. leverer vi solcellelaminater på eksisterende polykarbonatbaserede termo-tagplader. Her er anvendelsen af termo-tagplader ganske kendt men hvad sker der så nå det nu bliver til en solcelle med elektriske forbindelser osv. DBI vil her kunne lever viden og ekspertise til at denne type nye anvendelser der opstår ved kombinationen af to kendte teknologier. Kommercielt giver det god mening at tænke det ind i byggeri, brandteknisk kunne det være at de rigtige retningslinier vil være afgørende for om anvendelsen kan anvendes i praksis eller ej.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 10:24

Tak for din kommentar. Det faktum at nye materialer, nye konstruktioner og nye anvendelser sjældent harmonere med teksten i Eksempelsamlingen var en af begrundelserne for udviklingen af de funktionsbaserede brandkrav, som så dagens lys i Danmark efter 2004.

BR18 indeholder de grundlæggende brandtekniske funktionskrav som gælder i dag. Mig bekendt, er det ganske få, hvis nogen, som har udnyttet de muligheder de funktionsbaserede krav tilbyder, også på materiale niveau.

En af de grundlæggende visioner som ligger bagved projektideerne ”Brandteknisk bedømmelse af konstruktioner til en konkret anvendelse” og ”Brandtest og modellering af materialeegenskaber” er, at vi har brug for operationelle, gennemførlige og generelt accepterede metoder som kan fungere som bindeled til de funktionsbaserede brandkrav i BR18.

Med hensyn til solceller på tage og facader tilbyder Eksempelsamlingen ikke nogen specifik støtte og kunne derfor være en interessant ”case” at arbejde med.

Har du eksempler på brande (in- og udland), hvor solceller har haft en signifikant indflydelse på brandudviklingen, evakueringsmulighederne fra bygningen, brandvæsenets mulighed for at kontrollere og slukke branden etc.?

Indtil videre kan du læse hvad CFPA Europe skrevet om emnet via følgende link.
http://cfpa-e.eu/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/vie...

Anders Bach-Sørensen (CEO, Abson Industry)
Mandag d. 14/5-18 kl. 10:49

Det lyder som et rigtigt godt forslag som tillader virksomheder at tænke ud af det præskriptive regelsæt, og lave konstruktioner hvis første prioritet er at opfylde kundernes behov og ikke udelukkende at opfylde en given produktstandard. Hos Abson Industry forsøger vi netop at lave boliger som imødekommer vores kunders særlige behov. Derfor ser vi et stort potentiale i at DBI i højere grad kan udføre bedømmelser til bygninger til en konkret anvendelse.

Christian Fundby Schou (Innovationskonsulent & Projektleder, DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:15

Tak for kommentaren Anders. DBI ønsker netop at sikre en fornuftig og ansvarlig tilgang til at vurdere (bedømme) konstruktioner, som afviger fra normen. Vi ser store muligheder i at hjælpe virksomheder på markedet, med systemløsninger som dokumenterer alternative sikkerhedsforanstaltninger, når det kommer til konkrete byggeløsninger.

Karsten Andersen
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:24

Viden til at vurdere et produkts enkeltes deles indflydelse på produktets samlede brandtekniske ydeevne er interessant viden. Ikke en nem viden at skaffe, men regler og retningslinjer vil understøtte fremtidens produkter ud fra kendskab til nyeste data fra litteratur, test eller simuleringer, men også deltagelse i udarbejdelse af denne viden er vigtig.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 16:50

Det er også DBI’s erfaring at data eller viden om specifikke materialer og konstruktioner er svære at finde. Specielt er videnskabeligt verificerede data sjældne. Enkelte gange kan man finde prøvningsdata. Men nettet indeholder store mængder af klassifikationer - ”Dette materiale eller konstruktion overholder B-s1,d0” osv. Denne type af information er relevant hvis man vil undersøge om materialet eller konstruktionen lever op til de præskriptive krav i Eksempelsamlingen. Bedriver man udvikling eller bevæger sig på kanten af Eksempelsamlingen er klassifikationer ikke specielt relevante.

Det er producenterne som ejer 95% af den data som eksistere. At de hovedsageligt offentliggøre klassifikationer skyldes at det er klassifikationerne som de deklarerer.

Hvis denne praksis skal ændres, skal producenter forstå at der også er en forretning i at gøre tingende anderledes. Det er her vi, for eksempel, har brug for operationelle, gennemførlige og generelt accepterede alternative fremgangsmåder, som viser ”forretningen” når de deler anden relevant brandteknisk data end ”bare” klassifikationerne. Tak for din kommentar.

niels heidtmann (komproment)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:24

Hvergang vi udvikler nye konstruktioner eller måder at bygge på kræver det dyre tests.
En billigere og hurtigere metode vil give danske innovative virksomheder en fordel.
Relevant projekt

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:26

Tak for dit bidrag

Sune Nygaard (Tyrens)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 20:58

Indførelsen af de certificerede brandrådgivere i BR18 er bla. gjort for at lette processen. Det må være væsentligt at vurdering af bygningskomponenter ikke bindes op på omkostningsfulde og tidskrævende test hos en enkelt spiller- både af hensyn til tid, økonomi og det konkurrenceforvridende i dobbeltrollen som rådgiver/institut/certificeringsorgan

Ib Bertelsen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 07:50

Hej Sune
Vi er enige i, at vi skal gøre det nemmere at gennemføre den tekniske byggesagsbehandling, herunder at sikre at kravene til brandsikkerhed overholdes. Det nye bygningsreglement åbner for, at brandsikkerheden kan dokumenteres på forskellig vis bl.a. gennem brandprøvninger, komparative analyser og brandteknisk dimensionering. Der findes en række europæiske laboratorier, som kan gennemføre brandprøvninger, ligesom række private rådgivere kan udføre brandteknisk dimensionering og komparative analyser.

I nogle specifikke situationer vælger rådgiveren at anvende byggekomponenter på en anden måde, end de er godkendt til. Her anvendes brandprøvninger af forskellige typer til at vurdere byggekomponenten. Vælger brandrådgiveren denne metode, så skal byggeafsnit placeres i brandklasse 4 (http://bygningsreglementet.dk/Ovrige-bestemmelser/27/BRV/Indplacering-i-...). Her bliver DBI i dag spurgt til råds, om det er sikkert at anvende komponenten under nogle givne forudsætninger. I disse situationer udarbejder vi en konkret bedømmelse. Bedømmelsen vil typisk tage udgangspunkt i en kombination af data fra brandtest og simuleringer af selve konstruktionen.

Da brandklasse 4 stiller øgede krav til brandrådgiveren om kontrol og dokumentation, så vil vi gerne sikre større gennemsigtighed om grundlaget for vores bedømmelser herunder pålideligheden af vores vurdering, så den er nemmere at bruge for de forskellige involverede, dvs. den certificerede brandrådgiver, den uafhængige kontrol og tredjepartskontrollen.

Vi kommer gerne forbi til en drøftelse af vores intentioner med idéen - ligesom du er meget velkommen til at deltage i en fremtidig følgegruppe.

Venlig hilsen

Ib Bertelsen

Sune Nygaard (Tyrens)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 20:59

Hej Ib,
Tak for dit svar. Jeg er bekendt med processen om konkret vurdering af komponenter til særlig anvendelse - og det er en fin ydelse.
Jeg forstår dog ikke koblingen til de certificerede brandrådgivere og behovet for øget gennemsigtighed. Den konkrete udtalelse er jo netop konkret og bør være så klar at den ikke efterfølgende skal tolkes af de certificerede brandrådgivere - så gennemsigtigheden er vel mere i relation til gennemførelse af hurtige prøvningsforløb i producenters udviklingsregi end til de konkrete udtalelser.
I forhold til mit første indlæg så er min pointe at DBI har en særstatus i Danmark og at der kan opstå situationer hvor en afklaring af et byggeprincip kan bremses af mangel på en udtalelse fra DBI. Derved kan vi være lige vidt i forhold til "gamle dage" hvor brandinspektøren i praksis kunne godkende et alternativt princip. Her var tanken jo netop at den certificerede brandrådgiver var et one-stop-shop (eller two stop med 3. part) og at bygherre kan vælge frit blandt leverandører. Jeg anser det derfor for væsentligt at en udbygning af de konkrete vurderinger gøres åbne for andre prøvningsinstitutter da DBI i rollen som certificeringsorgan jo skal kunne vurderer brandrådgiveres projekter objektivt og herunder projekter der er baseret på løsninger godkendt af konkurrerende institutter.

Morten Frihagen (Adm. direktør, Dansk Håndværk)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:21

Dansk Håndværk bakker op om dette forslag, da det er vigtigt, at dokumentationen og evalueringen af brandsikkerheden i alternative konstruktioner er gennemsigtig - særligt efter indførelsen af BR18 der stiller større krav til brandstrategien i nye konstruktioner. Dette vil DBI’s ydelse som beskrevet i forslaget sikre.

Dan Lauridsen (Lead Technical Lead, Dansk Brand- og sikringsteknisk institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:20

Tak

Jacob Nicolai Olsen
Fredag d. 18/5-18 kl. 09:39

Jeg har læst denne idébeskrivelse med stor interesse, og vi kan se, at det er relevant for byggebranchen at fokusere på netop dette område. Frøslev Træ A/S støtter op om dette projekt, der kan medvirke til at lette processen for produktionsvirksomheder som os, når vi skal udvikle alternative konstruktioner for at imødekomme markedskrav.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:37

Hej Jacob
Tak for din opbakning.
Når I udvikler "alternative konstruktioner for at imødekomme markedskrav" er det så primært projektspecifikke løsninger eller primært nye løsninger der bliver en del af produktsortimentet?

Niels Kaare Bruun
Fredag d. 18/5-18 kl. 16:31

Efter ulykkerne bl.a. i UK (Grenfell) så støtter BetterHome by Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX Group op om fokus på materialer, hvordan de bliver brugt og deres klassifikation. Det er derfor vigtigt at kunne teste de materialer på den måde, de vil blive brugt i praksis. Jeg synes jeres forslag er oplagt og støtter den hermed.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:43

Hej Niels
Tak for jeres opbakning.
Vores vision er at teste og evaluere SYSTEMER frem for enkeltkomponenter. Dermed kommer vi tættere på den faktiske anvendelse.

Daniel Nielsen (Konstruktionsingeniør, Orbicon)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 10:37

Spændende tiltag. Ved totalentrepriser har entreprenøren gode ideer og erfaringer og præferencer til hvordan de vil løse opgaven. Men det er så vores opgave som rådgiver at kunne dokumentere løsningerne hvilket til tider kan være udfordrende.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Søndag d. 20/5-18 kl. 21:49

Hej Daniel
Tak for din kommentar.
Ja, det er ofte udfordrende når entreprenøren udfordrer de kendte løsninger undervejs i projektering og opførelse.
Har du et bud på hvilke byggevarer der oftest bliver udfordret?

Tommy Laursen (Ingeniør(M), DAN-doors as)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:01

For dørproducenter er det vigtigt, at der er mulighed for at få en bedømmelse af en branddør til en konkret byggesag, fordi en stor del af de branddøre, der sælges i dag, er tilpasset specifikt til hvert byggeprojekt. Det er vigtigt sikre, at der fortsat er denne mulighed. Der er også behov for en større fleksibilitet og flere muligheder, end er der i dag, fordi vi oplever, at reglerne er meget stramme på dette område. Flexibilitet og tværfaglighed er vigtigt, når man producerer en branddør der skal kunne fungere i frostrum 365 dage/år. Der er endvidere en økonomisk og energibesparende fordel ved at bygge højlagre. Dette betyder at der ofte gennem branddøre, skal kunne køre høje gaffeltrucks med som kræver minimum 6 meter lysningshøjde. Det er vigtigt for os, at der i disse opgaver er muligt at opnå beslutninger fra myndigheder, som kan se nødvendigheden i at byggevaren også kan fungere i dagligt brug, så der opnås en funktionsdygtig brandport- eller dør.

Brian Wahl Olsen (Skadedirektør, Alm. Brand Forsikring)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:05

I en verden med stadig stigende konkurrence på pris via licitiationer, er det vigtigt at brandkrav overholdes og at materialer er sikre - derfor støtter jeg 100% op omkring dette forslag, der må være til gavn for samfundet og den enkelte borger, der efterfølgende skal bo eller arbejde i bygningerne.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:29

Hej Brian
Tak for din opbakning. Det er vigtigt for os, at alle aktører i byggeriets fødekæde anerkender de metoder der anvendes til evaluering af bygningers brandsikkerhed. Og her er forskringsbranchen en særdeles vigtig interessent.

Bo Rosendal Frederiksen (Bygningskonstruktør, LIP Bygningsartikler A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:06

Som leverandør af facadesystemer med puds og teglskaller savner vi en enklere metode hvormed vi kan dokumentere at en opbygning, for det første overholder gældende krav men også hvor man kan med rimelig sandsynlighed påvise at en facadeopbygning vil kunne opfylde krav til brandmodstandsevne, hvis man ønsker at implementere nye materialer i sit system.
For eksempel træfiber isolering som underlag for facadepuds. Der tænkes jo mere og mere i træmaterialer og vi har et par projekter i test fase, men det er noget usikkert om det kan overholde krav osv. derfor kunne vi godt tænke os at man udviklede lidt en form for beregningsmodel til at forudsige en brands udvikling og dermed bedre kunne lave en brandteknisk beregning og vurdering på en konstruktion. Med denne beregningsmodel ville man let kunne udskifte de forskellige dele i konstruktionen, dette skal dog bakkes op af en klar og tydelig mærkning af de enkelte matr. og produkters produkdatablade osv.
Vi ser også ofte en del projekter især med brandbare isoleringer hvor man fra rådgivers side har accepteret en system opbygning med en leverandør der ikke har nogen brandtest på materilalerne eller en bygningskategori hvor der ikke må anvendes bestemte materialer og vi kunne derfor godt tænke os en form for certifikat eller mærkningsordning hvor det tydeligt fremgår om og hvordan man er godkendt med foreksempel SP fire 105 og op til hvilken isoleringstykkelse man har testet dette ville hjælpe mod en del fejl og der er desværre ikke nogen særligt god selvjustits blandt ETICS leverandøre i fht. gør opmærksom på begrænsninger på egne godkendelser.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:39

Hej Bo
Tak for dit bidrag. Bedømmelse af facadesystemer er oplagt, da der konstant udvikles nye kombinationer afhængigt af kundens behov. Værtøjerne til bedømmelse af facader vil blive udviklet vha. projektidéen "Brandsikre facader" (som du heldigvis også har kommenteret på).

Carsten Strüwing Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:20

Det lyder som et spændende og relevant emne, men nok hovedsageligt for producenterne og i mindre grad for rådgiverbranchen.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:31

Hej Carsten
Tak for din kommentar. Ja, det er relevant for producenterne, men det er også i høj grad relevant for brandrådgiverne som skal efterspørge og anerkende den brandtekniske dokumentation fra byggeriets leverandører.

Brita Rosenbech (Door System A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:51

Vi oplever ofte et behov for en brandteknisk bedømmelse på branddøre og mener derfor, at dette forslag er meget aktuelt. Godkendte klassifikationer opnået ud fra test er meget specifikke og afgrænsede, og det er meget omkostningsfuldt og ressourcekrævende at få godkendt bare størstedelen af de ting (størrelser, brug af hardware), som kunderne efterspørger. Ændrede regler iht. BR18 samt ny harmoniseret standard inden for branddøre kan gøre det meget uoverskueligt for byggeriets aktører. Bedre gennemsigtighed og ensartethed i bedømmelserne kan hjælpe med til at kunne vælge den mest sikre og korrekte løsning. En hurtig, effektiv og ensartet behandling af de brandtekniske bedømmelser vil forbedre konkurrencevilkår, også især på det internationale plan. Derfor mener vi, at både vi, vores kollegaer og vores kunder vil have stor gavn af dette forslag.
Det er vigtigt at de løsninger der bliver lavet også kan accepteres i andre europæiske lande, så der sikres ligebyrdig konkurrencevilkår på tværs af landegrænser.

Kent Viuf (Ejer, Sydvestjysk Portindustri A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:55

For os som producent af brandporte, er det vigtigt, at der er mulighed for at få en bedømmelse af en brandport til en konkret byggesag, evt. pga. ændring i størrelsen eller design. Det er for os vigtigt med denne mulighed i samarbejde med DBI. Der skal også i fremtiden være mulighed for fleksibilitet og nye muligheder vedr. størrelse og design. Det er vigtigt for os, at der i disse opgaver er mulighed for at opnå beslutninger fra myndigheder, som kan se nødvendigheden i at porten også kan fungere i dagligt brug, så der opnås en funktionsdygtig brandport.

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 10:25

Med indførelsen af de 4 nye brandklasser i BR18 spiller den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden ind på indplaceringen i den aktuelle brandklasse for byggeriet. Komparativ analyse med udgangspunkt i forud accepterede løsninger får dermed en hel ny og afgørende betydning, som understreger projektets vigtighed.
Som producent af præfabrikerede træelementer til tag, facade, dæk mv., dvs. komponenter til byggeriets hoved-konstruktioner, bliver vi i stigende grad involveret i løsning og optimering af konstruktionsopbygningen til den konkrete anvendelse i et projekt, - ofte i den tidlige fase af projekteringen, - og dermed bliver det afgørende for forløbet, at der løbende i processen kan foretages brandteknisk bedømmelse af de konkrete opbygninger, så vi bevarer fleksibilitet og nytænkning i valg og kombination af materialer.
Projektet vil også i høj grad kunne understøtte mange af de udfordringer, som der opstår i forbindelse med energirenoveringsprojekter, hvor nye og gamle konstruktioner skal danne en ny helhed omkring brandsikkerhed.
Endelig skal nævnes, at projektet og involveringen af DBI´s ekspertviden er afgørende for de igangværende initiativer omkring opførelse af bæredygtige højhuse i træ.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:34

Hej Lauritz
Tak for din kommentar. Ja, ændringen af bygningsreglement og indførelsen af certificerede brandrådgivere har potentiale til at medføre store ændringer i efterspørgslen efter dokumentation for brandsikkerhed.

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:19

Det er et ganske vigtigt og aktuelt projekt indførelse af det nye BR 18 og certificeringsordningen. I projektbeskrivelsen nævnes et sted "Digital eksempelsamling over udarbejdede bedømmelser af byggevarer når kunden giver sin accept". Her bør måske tilføjes, så der står "...bedømmelser af byggevarer og konstruktioner....". DTU`s Brandgruppe er interesseret i dette projekt, og ser at vi allerede er nævnt.
Mvh. Lars Schiøtt

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:39

Hej Lars
Tak for interessen. Termen "bedømmelse" bruger vi ofte om allerede brandprøvede byggevarer, der ønskes anvendt uden for de rammer som gives af den brandtekniske klassifikation (field of application). Men det er nok mere et spørgsmål om definitioner end det er et udtryk for hvad der kan rummes i vores projektidé.

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:48

Jeg læser at University of Edinburgh er nævnt, og vi bidrager gerne. Dette forslaget, i lighed med andre forslag, burde fokusere på det forskningsmæssige aspekt fra dag 1, og vil hellere være med til forskning og udvikling end til at være et mål for en studietur. Indsamling af viden udenfra kan gøres allerede nu, og det er jo meget arbejde omkring Extended Applications i UK for tiden, som I sikkert kan have nytte af. Det er dog vigtig at påpæge, at UK nok er i en retning med mindre anvendelse af Extended Applications. I og med at projektet har fokus på konstruktionsbrand, så er det vigtig at samarbejde med de forskningsmiljøer der er stærke på præcis det området, og ikke blot "standard" samarbejdspartnere.

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:47

Hej Grunde
Vi sætter pris på, at University of Edinburgh gerne vil samarbejde om projektet. Vi er i høj grad afhængige af universiteterne i arbejdet med at bringe forskningen ud til praktisk anvendelse i industrien. Men når det er nødvendigt går vi også skridtet tilbage og igangsætter mere forskningsorienterede aktiviteter.

Peter Poulsen (Specialkonsulent, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:13

Med de nuværende afregningsordninger for solceller må det forventes at lagerløsninger i nær fremtid i højere grad vil flytte ind og blive en del af solcellesystemerne også i private hjem. Batterier kan udgøre en stor sikkerhedsrisiko, hvis de ikke er korrekt installeret eller indeholder sikkerhedsanordninger, der slår fra når de fx overophedes etc. Er batterisystemer til solcelleanlæg noget som søges yderlige belyst, vejledt i, og testet, så vi kan sikre at latterløsninger implementeres sikkert i de danske hjem?

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:50

Hej Peter
Tak for dit input. Solcelle og batterisystemer er eksempler på byggevarer hvor der ikke findes veletablerede metoder til vurdering af brandrisici. Vil vil overveje mulighederne for lade det indgå som konkrete cases i projektet.

Henrik L Bang
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:39

Vi har behov for at de gode tanker om at effektivisere sagsgangen i byggesagsbehandlingen bliver understøttet af et solidt fagligt grundlag. Bygherrerne vil have hurtigere og mere smidige sagsgange, men selvfølgelig ikke på bekostning af seriøsiteten af de valgte løsninger!
Vh. Henrik Bang, Bygherreforeningen

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:55

Hej Henrik
Tak for dit indspark. Ja, det nye fokus på brandrådgiveren som nøgleperson (ansvarlig) for alt omkring brandsikkerhed i et byggeri kan forhåbentlig være med til at øge kvaliteten af den brandtekniske dokumentation - og medføre et ønske om mere gennemsigtighed i vurderingerne.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:44

Building elements tested according to traditional fire resistance testing are important to ensure the quality of the fire safety design. But often deviations are done during construction or alterantion were done from the original design. Sometimes it is even not possible to test everything and good assessment methods are necessary. Therefore this project is important also for our university in order to combine it with our activiteis in research but also with our education. The tools are important and should also be clearly accompanied with good guidelines so that the buildings industry now how to apply them. Also the project is of importance for standardisation in order to allow setting up general guidelines.
Patrick van Hees, Lund University, Chair ISO TC92

Anders Dragsted (Projektleder, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:11

Dear Patrick
Thank you for supporting the idea. A link to university research and education of future fire engineers would be an asset to a project like this. And if results can get a wider application through standardisation it is just perfect.

Arndt Søndergaard (Salgschef Marine, Skandi-Bo A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:48

I det tilfælde hvor vi fortager små konstruktions ændringer i vores portefølje af branddøre, såsom f.eks. ændring i brandpasta, vil det være utrolig værdifuldt, hvis DBI kunne lave en bedømmelse, som kunne spare os for at foretage nye prøvninger på de forskellige døre i porteføljen. Som salgsansvarlig i det maritime segment, ser jeg meget positivt på dette forslag og vurderer at det kan skabe stor værdi for udvikling af bedre produkter.

Carsten Møller (Forretningsudvikler, DBI)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:30

Hej Arndt
Tak for støtten til forslaget. Det lyder som om det du ønsker flugter rigtig godt med projektets mål. Vi håber det kommer til gavn.
Venlig hilsen
Carsten Møller