Brandteknisk dimensionering af komplekse byggerier

Senest opdateret d. 10/4-2018
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Materialeteknologi
Claus Langhoff
Projektleder

BR18, digitalisering, energirenovering, bæredygtighed og bygning i højden forandrer byggeriet. Det giver en række brandtekniske udfordringer. Dem vil DBI være med til at løse ved at udvikle nye digitale værktøjer til brandteknisk dimensionering.

Byggeriet er under forandring i disse år. Vi har fået nyt bygningsreglement (BR18). Byggeriets arbejdsprocesser digitaliseres med anvendelse af mixed reality og bygningsinformationsmodeller (BIM). Bygherrerne har fokus på energirenovering, bæredygtighed, bygning i højden mv. Det giver en række brandtekniske udfordringer, som DBI vil gøre det nemmere at løse for arkitekter, rådgivere og entreprenører. Det skal ske ved at udvikle digitale værktøjer til brandteknisk dimensionering af komplekse bygninger.

Nøgleord

52 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Flemming Faxholm (Kvalitetsikringskoordinator, Kullegaard A/S)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:46

Dette område er noget vi, på nuværende tidspunkt, ikke selv er i stand til at udføre.
Det er helt sikket, at det vil give en meget større frihed til design, hvor vi nu ofte er låst af eksempelsamningen.
Vi har tidligere haft glæde af et samarbejde med DBI, på dette område.

nina hansen (Brandrådgiver, DBI)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:59

Digitale hjælpeværkstøjer er helt sikkert vejen frem også ifht. at sikre brandsikkerheden så Bygherre spares for de fordyrende tiltag der ofte tillægges projekterne hvis brandsikkerheden fra starten ikke har været indtænkt.

Ulrik Sloth Christensen (Energiingeniør/projektleder, DEAS)
Mandag d. 7/5-18 kl. 13:44

det virker som et meget brugbart tiltag, hvis det formår at kunne hjælpe med at gøre komplekse problemstillinger i forhold til brandforhold mere simple.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:52

Hej Ulrik,
Målet er helt klart at kunne anvende nyudviklede digitale værktøjer til at skabe bedre overblik og brandteknisk indsigt i projekteringsfasen, og derigennem undgå fejl, der kan få konsekvenser for både tid og økonomi i byggeriet. Ikke mindst ved de komplekse byggerier vil dette kunne have en stor effekt.

Enrico Ronchi (Senior Lecturer, Lund University)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:16

This project addresses a very important issue, as the digitalization of the fire safety design process presents several challenges and opportunities that need to be further investigated. In particular, the advanced use of BIM in conjunction with simulation tools for fire safety (CFD and evacuation models) could bring a paradigm shift in the way we design the fire safety of complex buildings.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 09:04

Hi Enrico,
Thanks for your comment. I fully agree with you. Being able to use simulation directly in connection with BIM models will have a significant impact on building design.

Klaus Dyhr (LAP-Sikkerhed ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:41

Byggeriet er under forandring i disse år det medfører en række udfordringer som netop dette projekt peger på. Der er generelt brug for værktøjer der kan hjælpe til en bedre dimensionering af bl.a. branddetektering og som kan indgå i en samlet dokumentation af bygningens tekniske installationer.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:45

Hej Klaus,
Tak for din kommentar. De mange ændringer indenfor lovgivningen gør det bestemt ikke lettere at navigere for de projekterende, men det forventer vi at kunne gøre noget ved gennem både dette, men også andre af vore projektforslag.

Lene Colding (Arkitekt, TDC Group)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:26

Vi arbejder professionelt udelukkende med projektering af ombygninger i eksisterende ejendomme, og det i sig selv, skaber ofte problemer i forhold til tidl. godkendte brandmæssige forhold. Nye digitale værktøjer vil bestemt være velkomne. Vi lever i en verden, hvor ombygning og tilpasning af bygninger til nye funktioner og anvendelser er hverdag. Samtidig kommer der løbende nye krav og retningslinjer. Værktøjer der kan være med skabe et hurtigt og tidligt overblik, vil både kunne spare tid og omkostninger. Jeg kunne bl.a. ønske et program, som, når man ændrede væsentligt på bygningstegningerne, kunne komme med råd til, hvordan brandmæssige konflikter kunne løses.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:00

Tak for din kommentar Lene.
Det lyder som om jeres behov vil kunne tilgodeses, med de intentioner vi har indbygget i projektforslaget. Hele problematikken omkring ændret anvendelse og brandtekniske forhold er yderst relevant, og den eksisterende bygningsmasse skal løbende opdateres og tilpasses behov og efterspørgsel, for at der kan skabes en fornuftig økonomi i disse eksisterende ejendomme.

Marc Rasmussen (MR, It-kartellet)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:48

Jeg kan helt sikkert se fordelen ved at digitalisere bygningsprocessen. Jeg tror det bedste man kunne gøre i dette tilfælde er at bruge machine learning sammen med 3D modeller af bygningerne. På denne måde er man sikker på at alle regler overholdes.

Jeg ser også en måde hvorpå man nemt kan udvide dette så IT systemet kommer til at kunne mere og mere og lære af de erfaringer som brandrådgiveren har fra det virkelige liv!

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:12

Hej Marc,
Tak for kommentaren. Ingen tvivl om at udviklingen på IT-området er med os i de denne situation, og machine learning kan være en løsning kombineret med BIM modellerne, som efterhånden er blevet mere reglen end undtagelsen i byggeindustrien. Jeg tror også, at det kommer til at gå hurtigere end vi forventer, så vigtigt at komme igang så hurtigt som muligt.

Sune Nygaard (Tyrens)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 13:30

Jeg synes at tanken er rigtig spændende, men som rådgiverkonkurrent til DBI finder jeg det kritisabelt hvis der gives offentligt støtte til udvikling af programmer som efterfølgende ikke kan anvendes frit eller som direkte eller indirekte leder brugeren af programmet til en enkelt rådgiver i tvivlstilfælde.

Ib Bertelsen
Torsdag d. 17/5-18 kl. 07:46

Hej Sune
Vi er glade for, at du kan lide den grundlæggende idé, men det er naturligvis et problem, hvis vi gør noget, som virker konkurrenceforvridende. Det er ikke intentionen.

Vi skal som GTS institut forske i og udvikle ny brugbar viden og teknologi, som ikke bliver udviklet på markedets egne vilkår. Og så skal vi sprede viden om og demonstrere teknologierne for virksomheder i Danmark, så virksomhederne får bedre indsigt i teknologiens potentiale. I den proces skal vi tage en betydelig teknologisk og markedsmæssig risiko, som ingen andre vil tage. Den viden vi får gennem vores forskning og udvikling skal sælges på almindelige kommercielle vilkår. Grunden til at vi skal sælge frem for at give væk er, at det skaber sikkerhed for, at vi udvikler noget, som skaber værdi.

Vi vurderer, at flere af de digitale værktøjer som er på markedet i dag, gør det alt for besværligt at arbejde med brandteknisk dimensionering i praksis. Det betyder, at mange rådgivere anvender en kombination af erfaringsbaserede og præ-accepterede løsninger, fremfor fx simulering af røg- og brandspredning. Vi vil gerne bidrage til at gøre det nemmere og hurtigere at arbejde med simuleringer, så arkitekter og rådgivere nemmere kan realisere bygherrens visioner uden at blive bremset af brandtekniske udfordringer.

De værktøjer, som vi udvikler, er prototyper, som skal validere, at det rent teknologisk kan lade sig gøre i praksis, og at det kan skabe værdi for fx brandrådgivere. DBI skal selve modne værktøjerne, så de kan anvendes i praksis. Vi vil demonstrere teknologierne undervejs i forløbet, så andre kan lære af vores erfaringer uden at tage den risiko, som vi tager.

Vi vil ikke udvikle værktøjerne alene til os selv. Målet er, at udvikle redskaber som kan anvendes af alle certificerede brandrådgivere. Værktøjer stilles så til rådighed for alle på almindelig kommercielle vilkår. Det vil sætte os i stand til løbende af forbedre redskaberne, ligesom vi kan forske yderligere i brandsimulering.

Skal vi mødes og diskutere, hvordan vi kan gøre vores idé skarpere? Så kan vi samtidig tale om, du eventuelt vil spille en rolle i en fremtidig følgegruppe for projektet.

Venlig hilsen

Sune Nygaard (Tyrens)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:36

Hej Ib,
Tak for svar og dit tilbud om at indgå i en følgegruppe. Det kunne godt være interessant og ville nok også give bedre gensidig forståelse end via denne kanal.
MIn usikkerhed går meget på at der i fremtiden kan opstå et behov for en defacto verificering vha. et DBI-produkt, hvilket vil hindre andre aktører i at udvikle egen, mere effektive modeller - men det skal selvfølgeligt balanceres så det ikke stopper al udvikling.
Min indledende kommentar var generel så jeg vil lige benytte lejligheden til at specificere på de tre delelementer i forslaget.
Funktionsbaseret risikomodellering af komplekse byggerier: Bestemt et område der bør udvikles i DK, gerne startende med en fastlæggelse af det acceptable risikoniveau. Fint at dette tages op i GTS-regi, så længe de underliggende forudsætninger i modellen er kendt og validerede. Det bør også være muligt for andre aktører at anvende egne modeller fremadrettet.
Simulering til understøttelse af brandteknisk dimensionering: En kobling af BIM og f.eks. CFD-værktøjer kan bestemt være brugbart, men spørgsmålet er om der reelt vindes noget i hastighed kontra den arbejdsindsats der skal lægges i genbrug af modeller. Dette er nok mest relevant ved ombygninger da der sjældent er en detaljeret BIM-model i de faser hvor sikkerhedsniveauet reelt fastlægges.
Digitalt kontrolplansystem til understøttelse af brandteknisk dimensionering: Dette er måske det værktøj som er mest efterspurgt, men samtidigt også det mest problematiske. Det vil være væsentligt at der skabes sikkerhed for at certificerede brandrådgivere også kan opretholde deres certificering hos DBI selv hvis de vælger at benytte et konkurrerende kontrolplansystem.

Bedste hilsner
Sune

Ib Bertelsen
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:38

Hej Sune.
Det er rigtig positivt at du har interesse i at indgå i en følgegruppe. Tak.
Med hensyn til de øvrige elementer du kommenterer, tror jeg vi er i ret god overensstemmelse omkring målene.

Jeg synes specielt, at du har en vigtig kommentar omkring en generel fastlæggelse af et acceptabelt risikoniveau. Noget som jeg er overbevist om, at vi mangler i Danmark.
Ser frem til en forsat god og konstruktiv dialog med dig.
De bedste hilsner
Ib

Gitte Reng Andreassen (Brandrådgiver, MTH)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:43

At udvikle støtteværktøjer til brandteknisk dimensionering af komplekse bygninger er en fin ting, men jeg tror at de komplekse bygninger udgør mindre end 10 % af det der bygges. Det synes mere anvendeligt, at målrette redskaberne mod det der har langt større udbredelse i dagligdagen, fx større fokus at få et digitalt kontrolplansystem.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 18/5-18 kl. 08:21

Hej Gitte
Vi er glade for, at du kan lide idéen om at udvikle støtteværktøjer. Du har helt ret i, at det i dag kun er et fåtal af bygningerne, som er komplekse. Ligeledes at en af de store udfordringer lige nu er, at vi mangler værktøjer, som fx kontrolplaner, der kan understøtte den brandtekniske sagsbehandling i det nye bygningsreglement (BR18).

Som GTS institut har vi imidlertid en dobbeltrolle. Vi skal naturligvis udvikle værktøjer, som løser nuværende brandtekniske problemer, hvis ingen andre aktører i markedet gør det. Men vi skal også påtage os en risiko ved at forske i og udvikle nye værktøjer, som kan flytte grænserne for, hvad vi fx betragter som en kompleks bygning. Vi har en ambition om, at gøre det nemmere og hurtigere at arbejde med både risikomodellering og simulering, så flere anvender det, når de skal realisere bygherrens visioner uden at blive bremset af brandtekniske udfordringer.

Helene Anisimov (Fire Safety Asset Manager, CPH Københavns Lufthavne)
Mandag d. 21/5-18 kl. 12:20

Dette er et tiltag som vi som bygherre vil se frem til. Mit håb er at et værktøj som dette vil medføre at brandsikringen af et byggeri eller en ombygning af et eksisterende byggeri vil kunne adresseres langt tidligere i projektforløbet end i dag. Dermed vil ubehagelige overraskelser og lappe løsninger kunne undgås i et vist omfang.
Min holdning er at selv simple byggerier hurtigt kan blive komplekse såfremt brandsikringen ikke er tænkt ind fra starten.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:56

Tak for din kommentar Helene.
Som du nævner er lappeløsninger og ekstraomkostninger ofte konsekvensen af ikke at have et brandteknisk overblik tidligt i projektforløbet. Det gælder i princippet alle typer af byggerier, men specielt i forhold til de komplekse byggerier vil et værktøj, der henholdsvis kan støtte den certificerede brandrådgiver i at sætte det rette sikkerhedsniveau og guide den projekterende, have stor værdi, - og det er netop det, der er vores mål med dette projekt.

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Mandag d. 21/5-18 kl. 13:41

Hele det brandtekniske område står overfor markante forandringer i de kommende år - ikke mindst foranlediget af nye brandteknisk byggesagsbehandling som i fremtiden skal håndteres af certificerede rådgivere.
I forlængelse her af er der behov for nye vejledninger der åbner for innovative brandtekniske løsninger der opretholder det høje danske brandsikkerhedsniveau. Initiativet er derfor meget relevant og kan understøtte såvel den nye praksis i forhold til brandteknisk byggesagsbehandling samt ikke mindst understøtte nye løsninger og innovation med fortsat fokus på højt sikkerhedsniveau på det brandtekniske område.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 13:06

Hej Michael,
Vigtigt at vi støtter op omkring ændringener på det brandtekniske område gennem kontrolplaner og digitale værktøjer, og vigtigt at skabe rum for nye innovative løsninger, - uden at gå på kompromis med sikkerhedsniveauet. Tak for den gode og præcise kommentar.

susanne hansen (kreativ direktør, rubow arkitekter)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 10:03

Byggerier i byerne vil i fremtiden blive mere og mere komplekse. Vi ser det som en stor nødvendighed, at der udvikles værktøjer, der muliggør tidlig afklaring af de brandmæssige konsekvenser for bygningsdisponeringer. Min drøm er at der indbygges et værktøj i revit/sketch up, der kan screene brandtekniske muligheder og udfordringer ved forskellige disponeringer, så vi forsat kan udvikle gennemtænkt og helhedsbaseret god arkitektur.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 11:24

Hej Susanne,
Tak for din kommentar. Ja, den optimale løsning er en, hvor arkitekten kan koncentrere sig om de kreative løsninger, men samtidig bliver digitalt guidet, så der ikke senere i projektforløbet opstår brandtekniske udfordringer. Det er et ønske, vi ofte hører fra arkitekter og projekterende. På den ene side ønsker man ikke at være begrænset af for megen brandteknisk viden i de tidlige faser, men ønsker heller ikke at stå med et urealistisk projekt senere i forløbet, hvor konsekvensen bliver øgede omkostninger og måske en forlænget tidsplan.

Anders Strange Sørensen (Forretningsudvikler, Enemærke & Petersen A/S)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 14:59

Vi ser en stor fordel i at få adgang til nye digitale støtteværktøjer, som kan hjælpe med brandteknisk dimensionering, fordi det kan spare os for en del ressourcer i planlægning af byggeriet. Bedste hilsner Anders, Enemærke & Petersen

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:24

Tak for kommentaren Anders.

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 21:52

Initiativet er relevant i erkendelse af den øgede digitalisering samtidig med introduktionen af nye materialer og konstruktionsprincipper.
De nye arbejdsdelinger i den byggetekniske sagsbehandling som er introduceret med BR 2018 samt øget brug af digitale arbejdsmetoder gør dette initiativ relevant.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 13:18

Hej Michael,
Der er ingen tvivl om, at den omstilling, som byggeriet er igennem, på de områder du nævner, kræver nye værktøjer og metoder for at skabe det nødvendige overblik og sikre en sund økonomi i projekterne. Vi vil nok også erfare, at digitaliseringen indenfor byggebranchen vil udvikle sig eksplosivt, i lighed med hvad vi har set i andre brancher, men derved skabes også grundlaget for at kunne løse udfordringerne.

Jan Laursen (Administrerende direktør, DMS A/S)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:40

2) Som administrerende direktør bakker jeg op om forslaget, da det er yderst relevant for byggebranchen at sikre en høj kvalitet i dimensioneringen af komplekse byggerier.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 12:52

Hej Jan,
Tak for din kommentar til projektforslaget.

Henrik Bygbjerg (Global Director R&D | Service | EHS&Q, Danfoss Fire Safety A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:51

Byggerier bliver mere komplekse samt høje og ønsker til design og frihed i forbindelse med anvendelse af bygninger stiger. Dette kræver, at brandsikkerheden dokumenteres og fastholdes på en måde, der er let tilgængelig for alle, der er involveret i byggeriets faser. En yderligere digitalisering af forskellige brandtekniske tiltag, vil kunne lette arbejdet for de projekterende, udførende, myndigheder, ejere og bruger af byggeriet.
Den nye certificeringsordning for brandrådgiver stiller øget krav til, at de har adgang til mange forskellige brandsikringstiltag og kan kommunikere dem videre til de øvrige aktører i byggeriet. For at dette kan ske skal byggeindustrien også have mulighed for at kunne levere oplysninger om deres produkter, som siden kan blive en del af dokumentationen for bygningens brandsikkerhed.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:27

Tak for kommentaren Henrik.
Det at kunne teste specifikke tiltag og produkter i BIM modellerne, og derved også kunne vurdere dem i forhold til hinanden, er en spændende idé, som vi gerne vil forfølge i projektet. Måske vi kan diskutere ideen mere i detaljer på et tidspunkt.

Carsten Strüwing Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:06

Det lyder som en meget spændende projekt, men det er vigtigt at såfremt man bruger allerede kendte programmer, at man understøtter udviklingen ved samarbejde og derved sikre en kontinuerlig opdatering af software. Vælger man man at udvikle egen software fra bunden eller via en kendt platform er det yderst vigtigt at programmet til stadig udvikles og opdateres for at de i længden er brugbare for slutbrugeren. Ligeledes er det vigtigt at software løbende verificeres og valideres for det er brugbart.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:54

Hej Carsten,
Du har helt ret. Det er en supervigtig pointe du har, og det er selvfølgelig noget, der skal integreres i projektet, ellers vil det heller ikke være muligt at skabe den ønskede brugerværdi i de efterfølgende år. Tak for kommentaren.

Lauritz Rasmussen (Seniorrådgiver, Taasinge Elementer A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 11:17

I disse år er der stigende fokus på bæredygtighed og bygning af højhuse i træ. Men udviklingen går desværre uden om Danmark, - for selv om højhuse i træ er bæredygtige, klimavenlige og hurtige at opføre, så halter vi bagefter. Det skyldes ikke mindst forældede brandtekniske regler, dels en dansk byggekultur præget af betonbyggeri.
I Danmark er det pt. kun tilladt at bygge træhuse i op til 4 etager, max. 9,6 meter over terræn til etagedæk i øverste etage, og her låser eksempelsamlingen for nye initiativer. Lovgivningen er baseret på forældet dansk viden og med den viden og erfaring vi nu kan hente fra vore nabolande om brandsikring i højhuse kombineret med nye digitale værktøjer til brandteknisk dimensionering, kan der skabes en ny æra for bæredygtigt træbyggeri i højden.
Med indførelsen af de nye brandklasser i BR18 får den valgte metode til dokumentation af brandsikkerheden også en afgørende rolle for indplaceringen i den rette brandklasse og dermed bliver de nye værktøjer til brandteknisk dimensionering en vigtig brik i udviklingen af brandsikre løsninger i komplekse byggerier.

Anders Bach Vestergaard (Brandteknisk rådgiver, DBI)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 14:10

Hej Lauritz
Tak for din kommentar.
Anvendelse af træ som bærende bygningsdele er et rigtig godt eksempel på, hvorfor der vil være store fordele i at kunne kvantificere sikkerhedsniveauet. Det er særligt vigtigt når forskellige alternative materialer og byggesystemer vurderes i mod hinanden. Hvis vi ikke kan kvantificere sikkerhedsniveauet ved eksempelvis at gå fra beton til sprinkling plus træ til brandbeskyttet stål, da vil overvejelserne i brandmæssigt henseende blive drevet at følelser og forventninger. De funktionsbaserede brandkrav i BR 15 og BR 18 rummer ingen begrænsninger, men der mangler bygherre og investorer som vil tage det første skridt. Måske kan en risikobaseret tilgang gøre det nemmere at træffe modige beslutninger.

Lars Schiøtt Sørensen (Associate Professor, M.Sc., Ph.D., Technical University of Denmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:36

Hvis et sådant værktøj kan udvikles vil det selvfølgelig være meget nyttigt. Men jeg er i tvivl om hvorvidt dette projekt kan munde ud i noget brugbart, da der er fokus på komplekse bygninger i projektet. Det ligner et "beslutningsstøtte"-værktøj med sigte på at vælge rette løsninger. Jeg tror bare det bliver på et alt for overordnet niveau til at man kan få systemet til at fungere, og så støtter det ikke der hvor det virkeligt er kompleks. Mvh. Lars Schiøtt

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:32

Hej Lars
Tak for din kommentar.

Ja, vi er enige i, at det er svært at arbejde med komplekse bygninger, uden at det bliver alt for generelt. Men både rådgivere og arkitekter efterspørger bedre digitale redskaber; også til komplekse bygninger. Som GTS instituttet skal vi påtage os den teknologiske risiko ved at udvikle noget, som måske ikke er muligt - og gerne i samarbejde med forskere. Vi får brug for forskere, som kan repræsentere både brand- og computervidenskab, så vi i mødet mellem de to videnskaber forhåbentlig kan skabe noget nyt, der kan bruges af byggeriet.

Vil du anbefale, at vi går efter at udvikle værktøjer til de mere simple byggerier i brandklasse 2?

Venlig hilsen

Carsten

Grunde Jomaas (Professor, University of Edinburgh)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:03

I forhold til dette projekt er jeg,i lighed med Lars Schiøtt Sørensen fra DTU, ret skeptisk til dette forslaget, da det er meget vagt defineret. Det er uklart hvad der virkelig skal udvikles, da en række buzzwords er sat sammen på en måde der ikke ser ud til at skabe et værktøj der faktisk bliver til noget. Flere af det enkeltdele der bliver foreslået vil være i størrelsesorden af et projekt i sig selv. Dersom man kigger på udviklingen af risikobaserede værktøjer, som for eksemepel BranzFire, så er det jo taget mere end et tiår at komme til noget der kan anvendes i enkelte tilfælde. Måske skulle der heller udføres et mindre feasibility study for at se hvad det er behov for, og hvorvidt det faktisk kan udvikles? Et værktøj af denne type vil baseret på min erfaring kræve langt flere arbejdsår en hvad projektet er tiltænkt, og det er også tvivlsomt at det vil være tilstrækkelig data tilgængelig til at understøtte en eventuel modell.

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:08

Hej Grunde
Tak for din kommentar. Som jeg skrev til Lars Schiøtt Sørensen fra DTU, så er det rigtigt, at det er komplekst og sikkert kommer til at tage tid. Men samtidig så står vi også med et behov for at gøre det nemmere og mere tilgængeligt at arbejde med brandteknisk dimensionering. Vores ambition er, at komme i den retning - gerne gennem demonstration af alternative teknologiske løsninger. Vi har endnu ikke besluttet os for, om vi skal arbejde med bestemte typer af bygninger - og om det skal være bygninger brandklasse 3 eller 4, men alt taler for at starte i med bygninger i brandklasse 3. Har du idéer til bygningstyper, hvor det vil give mest mening at starte?

Vores plan er at kigge på erfaringer fra andre områder, som arbejder med CFD og avanceret matematisk modelering.

Fx har DHI, som arbejder med CFD simuleringer af vand, arbejdet en del med forenkling af deres simuleringsmodeller for at kunne regne hurtigere.

Tilsvarende kan vi måske lade os inspirere af Alexandra instituttets arbejde med at bruge teknikker indenfor acceleration af beregninger samt de simplifikationer og interaktionsteknikker, der er udviklet indenfor spil/visuelle effekter. Vi kan også lade os inspirere af trends i special-effects industrien, hvor man også står med det problem, at man ikke nemt kan kontrollere simuleringer – men stadig gerne vil kunne se hvilke muligheder man har. En muligheden kunne være at udarbejde et værktøj og en arbejdsproces, hvor man kan beregne og visuelt udforske de mulighedsrum, som usikkerhed i de initiale parametre giver.

Venlig hilsen

Carsten

Johan Norén (R & D Director, Briab Brand & Riskingenjörerna)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:56

Det finns ett stort behov av nya bättre verktyg för att kunna arbeta mer efektivt med brandskyddsteknisk projekteirng och att vara i linje med övriga i designteamet. Att hitta nya verktyg där samtliga brandskyddsrelaterade analyser kan genomföras kommer processen bli mer effektiv och skapa större nytta i själva designprocessen. BIM är en viktig aspekt i detta och erbjuder en stor potential för att effektivisera analysarbetet, förbättra kommunikationen och visualiserig av de resultat och slutsatser som olika analyser genererar. I anslutning till detta behövs även en gemnsam insats och bearbetning av ex Building Smart som ansvarar för IFC-formatet för att det i kommande versioner finns en "model view definition" för Fire saftey design.
samt att vi med gemensamma krafter kan driva utevcklingen av framtiModel views i gemensamma utrbytesformat

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:12

Hej Johan
Tak for din kommentar. Vi er helt enige om, at BIM giver nye muligheder for at skabe mere effektive designprocesser, hvor kommunikationen mellem parterne i byggeprocessen bliver bedre. og kvaliteten kan øge. I er velkomne til at deltage i en referencegruppe, så vi kan fortsætte arbejdet med at skabe samspil, også på tværs af de nordiske lande.

Venlig hilsen

Carsten

Henrik L Bang
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:34

Vi har behov for at de gode tanker om at effektivisere sagsgangen i byggesagsbehandlingen bliver understøttet af et solidt fagligt grundlag. Bygherrerne vil have hurtigere og mere smidige sagsgange, men selvfølgelig ikke på bekostning af seriøsiteten af de valgte løsninger!
Vh. Henrik Bang, Bygherreforeningen

Carsten Damgaard (Leder – Forskning og Udvikling, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:17

Hej Henrik
Tak for din kommentar. Vi ser digitale værktøjer som en vej til at skabe mere effektive arbejdsgange, uden at det går udover fagligheden. Ambitionen er, at den brandtekniske viden skal være nemmere og mere tilgængelig arbejde med. Det betyder bl.a. at værktøjerne skal være mere integrerede i processerne, end de er i dag. Det er imidlertid en stor teknologisk udfordring for bygninger i brandklasse 3 og 4, som det også er fremført af både DTU og University of Edinburg blandt de tidligere kommentarer. Vi håber, at vi ved at inddrage erfaringer fra andre brancher fx spiludvikling, special effects og vandberegninger kan få inspiration til at løse udfordringerne på en ny måde.

Venlig hilsen

Carsten

Gert Rønnow (Seniorkonsulent, Dansk Standard)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:34

Det er et spændende forslag at få udviklet et digitalt værktøj, der kan understøtte brandteknisk dimensionering af komplekse bygninger, som også tager udgangspunkt i BR 18 og brugernes behov. Forslaget baseres på nationale og internationale standarder på området, hvilket giver et godt udgangspunkt, som rammer de kommende brugers behov.

Dansk standard vil opfordre til, at det overvejes hvorledes erfaringer og resultater fra dette forslag vil kunne bidrage til det videre standardiseringsarbejde med nationale og internationale standarder, således at forslaget er med til at sikre, at standarderne på den ene side giver mulighed for at udnytte de digitale værktøjer og på den anden side leverer den rette baggrund for at kunne bruge værktøjerne på en optimal måde. Gennem dette arbejde med nationale og internationale standarder kan resultatet af forslaget effektivt formidle resultaterne og de teknologiske kompetencer ud til dansk erhvervsliv.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:43

Hej Gert,
Tak for din kommentar og et godt bidrag til projektet, der vil højst sandsynligt vil resultere i forslag/ønsker til nye regler og standarder, eller tilpasning af eksisterende, således at de digitale services kan fungere optimalt.

Patrick van hees (Professor, Lund universitet)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:47

Use of BIM becomes more and more important and needs further development to introduce also fire safety aspects in the overall system. The project goes together with a number of our initiatives which we are conducting through in house research in cooperation with Autodesk. Therefore the project is interesting for us
Patrick van Hees, Lund University.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:15

Hello Patrick,
Thank you for your comment and interest. I am convinced we are going to discuss the project much more in details in the near future, which we will look forward to. I think Lund University and DBI have much in common, and will be able to support each other in relation to this subject.

christian Koch (Professor, Chalmers University of Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:46

Digitalisering af byggeriet, herunder brugen af Building Information Modelling (BIM) og machine learning kalder i høj grad på udvikling af nye værktøjer, som dels kan bruges i forbindelse med projektering af byggeriet, men også til opsamling og feedback af data. En integreret projektering hvor brand indgår i beregninger, dimensionering, simulering, og brandteknisk planlægning af bla. evakuering vil give rådgivere, entreprenører og bygherrer nye fordele. Opsamling og feedback af data om bygninger kan danne grundlag for håndteringen af den kompleksitet, der opstår, når alle løsninger i udgangspunktet er unikke og ikke nødvendigvis kan standardiseres. Dataopsamling vil være helt centralt i forhold til digitalisering af byggeriet også på det brandtekniske område. Byggebranchen, både rådgivere og entreprenører underinvesterer (markant) i digitalisering, men de her foreslåede bedre integrerede digitaliseringsværktøjer kan medvirke til at ændre dette billede og fremtidssikre byggeriet. Chalmers University of Technology, Architectural and Civil Engineering vil de kommende år investere markant i AI og machine learning indenfor building engineering. Samarbejde med danske aktører på dette område vil være interessant.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:26

Hej Christian,
Spændende at høre at I på Chalmers University of Technology også vil intensivere arbejdet med AI og machine learning på byggeområdet. Måske er der basis for et samarbejde? Et er helt sikkert, det kommer til at gå hurtigt på området i de kommende år. Jeg har netop i dag deltaget i en Build 4.0 konference på Teknologisk Institut, og budskabet var det samme fra både indlægsholdere og deltagere: fuld fart frem, branchen har behovet og villigheden, men også vigtigt at samarbejde om udviklingen. Tak for din kommentar.

Christina Christensen (Forsikring & Pension)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:55

Tiden og udviklingen har gjort mere komplicerede byggerier muligt. Det vil være positivt med et værktøj, der kan skabe overblik, så især fejl mellem grænseflader undgås. En bygning har et dynamisk liv og ændrer ejer, brugere og måske også anvendelse undervejs. Et værktøj, der kan hjælpe med at holde brandsikkerhedsniveauet i hele bygningens levetid, vil være meget velkomment.

Claus Langhoff (Projektleder, DBI - Dansk Brand og sikringsteknisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:46

Hej Christina,
Du er fat i noget helt centralt. Behovet for fleksibilitet indenfor byggeriet øges i takt med kompleksiteten, og nødvendigheden af, i hele bygningens levetid. at bevare et overblik og have en opdateret bygning, ikke mindst hvad angår indretning, brandforhold og installationer, er derfor essentiel. Tak for din kommentar.