Brandteknisk PrototypeLab for nye byggevarer

Senest opdateret d. 22/8-2016
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Carsten Møller
Forsknings- og innovationskonsulent

DBI vil udvikle en ny teknologisk serviceydelse, som skal øge træfsikkerheden, minimere omkostningerne og forkorte time-to-market, når nye byggevarer skal bestå brand-prøvning. Målet er at styrke producenternes konkurrenceevne og eksport samt at under-støtte skabelsen af arbejdspladser.

Baggrunden er at hovedparten af alle nye byggevarer, der brandprøves hos DBI, ikke har et optimalt brandteknisk design. Cirka 40 % af produkterne dumper brandprøven, hvilket koster tid og penge til ny udvikling og endnu en brandprøvning. Modsat har cirka 30 % af produkterne ’for gode’ brandegenskaber, hvilket medfører øgede omkostninger til råmaterialer og produktion.

Den beskedne succesrate på 30 % skyldes, at der hverken i Danmark eller udlandet findes pålidelige metoder til at vurdere en byggevares brandegenskaber tidligt i udviklingsprocessen. Producenten får derfor først denne viden ved en brandprøve i fuld skala, hvilket gør produktændringer tidskrævende og dyre.

En bedre træfsikkerhed vil derfor både styrke producenternes konkurrenceevne og fremme udviklingen af innovative byggevarer, som byggeriet efterspørger for at kunne leve op til markedets og samfundets skærpede krav til bygningers bæredygtighed, energibehov og tæthed. Den nye serviceydelse skal bygge på nye metoder til tidligt at vurdere de brandtekniske egenskaber – herunder computersimulering af brandegenskaber og brandtest ’i skrivebordsskala’.

Målgruppen er ca. 600 danske byggevareproducenter, hovedparten SMV’er, med en samlet omsætning på cirka 45 mia. kr. om året. Markedsanalyser bekræfter, at serviceydelsen vil kunne løse et udbredt problem hos målgruppen. Den ny serviceydelse har således potentiale til at blive en ”game changer” for danske producenter af byggevarer, fastslår civilingeniør Rasmus Budde fra Trehøje Døre.

Udvikling af de nye redskaber forudsætter forskning, der endnu ikke er gennemført, samt kendskab til brandprøvning og virksomhedernes behov. Det er derfor oplagt for DBI som GTS-institut at påtage sig den teknologiske risiko, der ligger i at udvikle den ny serviceydelse baseret på forskning, der udføres i samarbejde med DBI’s forsknings-partnere Lund universitet og DTU.

Budget:
2016: 7.000.000 kr.
2017: 7.000.000 kr.
2018: 7.000.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Avancerede og bæredygtige materialer til byggeriet