Brugerdreven innovation integreret i offentlige udbud og udviklingsprojekter

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Når offentlige opgaver/projekter sendes i udbud medtages innovation ikke i større omfang. Løsning af opgaver og projekter for det offentlige er, for at blive succeser, afhængig af bruger- og slutbrugerinvolvering tidligt i forløbet. Ønsket om at medvirke i større grad i udviklingsprojekter er tilstede stort set alle steder i den offentlige sektor, så de ansatte ikke føler, at tingene bliver trukket ned over hovedet på dem. Gode eksempler haves fra nyorganiseringen af Skat efter deres udflytning til Ringkøbing.

Via dialog med offentlige forvaltningers brugere opstilles processer, der gør det naturligt, at brugerne inddrages i løsning af offentlige udbud og udviklingsopgaver. Udvikling af system til håndtering af læring og idéer genereret i disse projekter, så flere kan få glæde af dem. Udvikle metoder, der øger den brugerdrevne innovation.

Større involvering af brugerne og tillige slutbrugerne i offentlige udbud og udbudsprojekter, så det bliver en forudsætning for at byde på disse. Øget tilfredshed blandt brugerne, da de har været involveret i udviklingsforløbet. Inddragelse af brugernes ønsker og behov, så de på bedste vis kan tilgodeses i projekterne, Opstilling af systemer til opsamling af idéer og metoder.