BUILD 4.0 - Digital transformation af byggeriet

Senest opdateret d. 16/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Materialeteknologi

Byggebranchens digitale transformation, BUILD 4.0, kræver nye teknologier og serviceydelser. Aktivitetsplanen vil udvikle kompetencer til drift og vedligehold, produktionsmetoder og simulering for at opnå højere produktivitet og kvalitet i byggeriet.

BUILD 4.0 er byggebranchens svar på Industri 4.0, som integrerer den digitale verden og den fysiske. Byggeriets faser skal fremadrettet omstilles til automatiserede og digitale løsninger, hvorved fejl reduceres til et minimum, kvaliteten optimeres og skræddersyes til anvendelsen og produktiviteten øges.

Byggebranchen har i mange år haltet efter den øvrige industri i forhold til implementering af ny teknologi og dermed muligheden for at høste den afledte positive effekt af øget produktivitet og større værdiskabelse. Den globale byggebranches produktivitet er kun steget med 1% over de sidste 20 år.

Aktivitetsplanen udspringer af Teknologisk Instituts strategiske fokus på byggebranchen, nemlig at ajourføre alle led af værdikæden i byggebranchen med den nyeste teknologiske viden og understøtte implementering af ny teknologi. Teknologisk Instituts domænekendskab til byggebranchen koblet med nyeste viden om teknologiske landvindinger skal frembringe nogle af de løsninger, som vil bringe byggebranchen videre ind i den digitale tidsalder. Således vil der i aktivitetsplanen blive udviklet nye serviceydelser, herunder effektive bygningsundersøgelses-metoder, nye digitale design- og produktionsmetoder samt skræddersyede produktionsværktøjer til optimering og materialeudvikling, baseret på droner, robotter, data, augmented reality, artificial intelligence (AI) mv.

Nøgleord

106 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Sidsel Ernstsen (Erhvervs-ph.d.-studerende, NIRAS og DTU)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 13:46

Lyder som et spændende projekt, som jeg meget gerne vil følge. Især synes jeg de tre centrale aktiviteter er godt definerede og repræsenterer tre interessante vinkler på hvordan byggebranchen kan udnytte de nye teknologiske muligheder.
Som erhvervsph.d.-studerende hos DTU og NIRAS forsker jeg i, hvordan disruptive teknologier kan forventes at påvirke bygge- og anlægsbranchen - og I er velkomne til at kontakte mig vedr. mulighederne for samarbejde.
Med venlig hilsen
Sidsel Ernstsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 14:39

Kære Sidsel Ernstsen
Tusinde tak for din støtte til forslaget. Det er godt at høre, at der er et erhvervs-phd studie i gang indenfor Build4.0. Og tak for invitationen til samarbejde. Det vil vi selvfølgelig meget gerne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christian Munch-Petersen (Partner, Civilingeniør, EMCON A/S)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 16:53

Kære Mette

Tak for oplægget til et spændende projekt, hvor de digitale værktøjer skal skabe en forbedring og en forøget produktivitet. De tre centrale aktiviteter er hver udmærkede.

A. skaber bedre metoder til eftersyn, hvor man ser for sig, at Vejdirektoratets personale siddende i kontoret i Fløng kan inspicere den nye Lillebæltsbro ved hjælp af droner og robotter, der derefter selv skriver eftersynsrapporten og udfører reparationen. Man kan let forestille sig, at teknologien snart er så effektiv, at menneskets opgave bliver at bremse teknologien og ikke at drive den frem!

B. giver næsten sig selv. Her er nok at gøre og opgaverne og målene ligger lige for. Hvis man så samtidig kan udarbejde algoritmer, der forhindrer byggefejl, er meget vundet. Man kan fx stille sig spørgsmålet. Hvordan og på hvilken måde kan en digital transformering sikre, at der bliver fald på badeværelsesgulvet - og vel at mærke fald hen i mod afløbet. Et andet eksempel er, om den digitale transformering kan sikre, at der ikke indbygges for fugtige byggematerialer i det nye hus med skimmelsvamp til følge. Det kan jeg sagtens se for mig kan lade sig gøre, men det vil blandt andet kræve, at Teknologisk Instituts erfarne folk (145 personer!) ikke lader sig trække for meget rundt ved næsen af IT-nørderne, men sikrer fokus på de reelle problemer.

C. Er også ret ligetil, men jeg kunne foreslå et supplement, nemlig en opbygning af et system til "virtuel test af nye bygningsmaterialer". Jeg tænker fx på fadæsen med MgO-plader, hvor virtuelle tests og erfaringer opsamlet med fx AI, kunne have standset brugen af disse plader - og efterfølgende have givet forslag til billige erstatningsprodukter.

Et ekstra aspekt i denne digitalisering er de sensorer, der ofte er tænkt indbygget i konstruktionerne for at sende data hjem. Erfaringerne med disse duppeditter er ofte meget mistrøstig. De indbygges i en konstruktion, der skal holde 120 år, men er allerede selv uvirksomme efter 10-20 år.

Samlet et godt forslag, som I ønskes fremgang med.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 27/4-18 kl. 09:34

Kære Christian
Tak for opbakningen og en masse gode ideer samt eksemplificering af, hvordan fremtiden med Build4.0 kan komme til at se ud. Dine kommentarer er meget nyttige, og vi vil tage dem med i den endelige projektbeskrivelse. Vi er helt enige i det med ikke at lade sig trække rundt ved næsen af IT-folk. For at lykkes skal vi samarbejde med gode IT-folk, men det skal være byggefolk, der ved, hvad udfordringerne og mulighederne er, der styrer udviklingen. Det er eksempelvis ingen kunst at opsamle mange data og f.eks. behandle dem med machine learning. Det kræver derimod noget mere at opsamle de rigtige data og behandle dem med tanke for, hvad det er for svar, der er behov for. Visionen om virtuel test af nye byggematerialer er god, og vi håber, at vi på et tidspunkt kan nå så langt, at det er en mulighed. Vi er enige i din bekymring omkring sensorerne. Der har været arbejdet med sensorer i mange år, og selvom der løbende sker forbedring, så er det en kæmpe udfordring at finde nogle, der kan stå mål med konstruktioners lange levetid.
Med venlig hilsen
Mette

Esben Mølgaard (Produktchef, IBF)
Torsdag d. 26/4-18 kl. 16:37

Fint, at Teknologisk er med i front på dette område. Det er vigtigt for os som producenter, at der er adgang til viden om nye muligheder inden for digitalisering, automatisering og ikke mindst optimering inden for materialeudvikling.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 27/4-18 kl. 09:35

Kære Esben
Tak for din støtte til Build4.0 forslaget. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til dine ønsker for, hvad en producent har af behov fremadrettet.
Med venlig hilsen
Mette

Linda Jill Peitersen
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 18:13

Build 4 vil kunne bidrage væsentligt til, at de ressourcer, der er til rådighed indenfor byggeriet, anvendes så optimalt som muligt.

Lotte Thøgersen (Uddannelses- og forskningschef, VIA University College)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 18:41

Kære Mette,
Vi er glade for at Teknologisk Institut vil understøtte den digitale og teknologiske udvikling i byggeriet. Ingeniøruddannelserne i VIA har brug for, at der udvikles ny viden inden for dette felt, således at vi herigennem kan styrke ingeniørerne i forhold til fremtidige kompetencebehov og ikke mindst at denne viden genereres i samarbejde med virksomhederne i et anvendelsesorienteret perspektiv.
Vi ser frem til at samarbejde om Build 4.0

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:02

Kære Lotte
Tusinde tak for støtten til forslaget. Det er et vigtigt aspekt at tænke uddannelserne ind, da fremtidens ingeniører skal have digitale kompetencer for at kunne bidrage til Build4.0, når de er færdiguddannede. Vi ser også frem til samarbejdet med VIA University College om Build4.0.
Med venlig hilsen
Mette

Marianne Friis (Head of BIM Management , Arkitema Architects )
Onsdag d. 2/5-18 kl. 22:46

Hej Mette
Det er et godt tiltag med BUILD 4.0. og der er oplagte opgaver man kunne tage fat på, der vil gøre en positiv forskel for den digitale udvikling i byggebranchen.
I dag bliver der ofte henvist til internationale rapporter når temperaturen skal tage på "digitaliseringsgraden" i den danske byggebranche - eksempelvis "Winning the Industry 4.0. Race", fra 2016, udarbejdet af The Boston Consulting Group (BCG) i artiklen i Dagens Byggeri 14 marts. Og det giver ikke altid et sandfærdigt billede at "branchens digitale tilstand"

Der er behov for at give et langt mere nuanceret billede at den "digitale udvikling" i byggebranchen gennem de sidste 10 år, og der er behov for at se på udviklingen i de enkelte dele af byggebranchen - rådgiver, entreprenør, bygherre, leverandører etc. Det kunne være en af opgaverne fra Build 4.0.

For det store flertal af rådgivere, der har arbejdet med digitalisering gennem 10 år, er det uforståeligt at Byggebranchen er karakteriseret ved lav grad af digitalisering. Hos rådgiver er der sket en markant produktions forøgelse i mængden af data, modeller, tegninger etc. rådgivere leveres i dag, contra for 10 år siden, indenfor det samme honorar.

Det er bland andet, ved at få et mere nuanceret billede af digitaliseringgranden, at vi som branchen får positive værktøjerne til at øge den digital udvikling. Når der er en tydelig gevinst sker udviklingen i et højt tempo. Jeg har fuld respekt for nødvendigheden af fokus på den del af den digitale udvikling, som er udfordrende for byggebranchen. Men jeg er overbevist om, at det gør en positiv forskel at dele de gode histories - hvad virker!.
Der er en lang række virksomheder der kunne videndele med Casestories om digitale udvikling. Dette kunne understøttes af en national undersøgelse, der vil give mere sandfærdigt billede af byggebranchen.
Jeg glæder mig til at hører mere om BUILD 4.0. kunne arbejde med dette.

Med venlig hilsen Marianne Friis , Arkitema Architects

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:08

Kære Marianne
Tusinde tak for en detaljeret kommentar om Build4.0 og for gode råd. Det virker helt oplagt, at der er behov for et mere sandfærdigt billede af byggebranchens digitalisering, og videndeling og casestories er en god ide. Starten på det er den platform, vi har etableret sammen med Bloxhub og InnoByg og den konference, vi afholder 31 maj. Vi er bekendte med, at der er dele af byggebranchen, som er nået langt med digitalisering, men det er nødvendigt at få alle led i værdikæden med for at høste den fulde gevinst. Et samarbejde med jer, der er frontøbere virker helt oplagt, og Arkitema Architechts er en af de virksomheder, som vi meget gerne vil samarbejde med.
Med venlig hilsen
Mette

Hans Blinkilde (Sektionsdirektør, NCC)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:19

Byggeriet i Danmark (og for den sags skyld også det øvrige udland) står overfor store udfordringer både samfundsmæssigt og på virksomhedsplan. Det skal være attraktivt at være beskæftiget i byggeriet (ellers mangler arbejdskraften); det skal være bæredygtigt (branchens fælles ansvar); det skal være sikkert (alt for mange fatale ulykker) og det skal være legitimt at tjene penge (ellers er der ikke råd til innovation og udvikling i virksomhederne). Mange af disse problemområder indeholder i sig selv store potentialer for ideskabelse og vækst. Jeg ser Build 4.0 som et vigtigt bredt tiltag, som kan hjælpe virksomhederne igang med egen udvikling.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:25

Kære Hans
Tak for kommentaren og for at sætte vores aktivitetsforslag ind i en bredere kontekst i byggeriet. Det er helt rigtigt forstået, at vi med aktiviteterne ikke kan lave virksomhedernes udvikling, men vi har en ambition om at kunne hjælpe dem i gang med digitalisering og automatisering blandt andet ved hjælp af rådgivning, demonstration og pilotproduktion i laboratorier.
Med venlig hilsen
Mette

Claus V Nielsen (Senior Chefspecialist, Rambøll)
Fredag d. 11/5-18 kl. 11:20

Der er brug for digitaliseringstiltag i byggeriet generelt. Hos rådgiverne arbejdes der allerede intensivt med digitale modeller og virtual reality i de forskellige designfaser. Det kunne være en stor fordel hvis disse modeller kunne udbredes endnu mere i udførelsesfasen. I øjeblikket foregår de fleste ting på byggepladsen i Excel format og på gammeldags tjeklister som sendes rundt med e-mail... Derfor synes jeg at Build 4.0 aktiviteten er et godt skridt i den rigtige retning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 14:58

Kære Claus
Tak for kommentaren og støtten. Vi er opmærksomme på, at nogle rådgivere som Rambøll er nået langt med digitalisering. Ligeledes er der nogle udførende, der er nået langt. At få de to verdener til at tale samme digitale sprog vil være et stort skridt fremad. Det er ikke pt vores fokus i den nuværende aktivitetsbeskrivelse, da vi er nødt til at lave en afgrænsning af hele Build4.0s område. Men vi vil være opmærksomme på det og forsøge at få det inkluderet så vidt muligt.
Med venlig hilsen
Mette

Henrik Wrist (Projektleder, Aarsleff Rail A/S)
Fredag d. 11/5-18 kl. 15:37

Hej Mette,

Jeg synes Build 4.0 lyder som et spændende projekt, og i særdeleshed et projekt der er behov for i den danske bygge- og anlægssektor. Alt hvad der er muligt for at skabe et større effektiviseringspotentiale vil give branchen bedre omtale, og bedre omtale vil skabe en mere populær branche, som vil gøre det mere eftertragtet at læse til hhv. bygningskonstruktør og ingeniør. Der er mangel på begge dele, hvilket kan have alvorlige konsekvenser, for den danske branche fremadrettet. Derfor er det også nødvendigt at gøre noget, for at få bygge- og anlægssektoren på niveau med industrien.

De centrale aktiviteter har hver nogle essentielle fokusområder, som jeg mener ville kunne komme til gavn for branchen:

A. Anvendelse af mere moderne og præcise bygningsundersøgelser ville give grundlag for et skarpere udbudsmateriale til entreprenørerne, hvilket samlet vil give en skarpere pris, og et bedre samarbejde i en totalentreprise.

B. Nye produktionsteknologier til fabrikkerne vil give færre fejl, fx i forbindelse med produktion af betonelementer. Alle fejl der kan minimeres allerede i projekteringsfasen på fabrikken, vil give et mere flydende flow i produktionen, men ikke mindst på selve byggepladsen i forbindelse med elementmontage.

C. Udvikling af optimeringsværktøjer og derved optimering af produktion, vil medføre at elementfabrikkerne bedre kan følge med til tidens enorme pres. Hvis det betyder vi kan holde den danske sektion i gang med elementer, grundet en høj produktivitet og minimering af fejl – så er der pludselig overskud til i større grad at se på eksport af elementer.

Hvis du/I på et tidspunkt ønsker, at teste jeres forskning i praksis afholder UCN i samarbejde i EUC Nord og AAU, hvert år ”De digitale Dage”, som netop bygger på den forskning, du beskriver her. De 3 uddannelsesinstitutioner samarbejder med en række entreprenører og rådgiver under DDD. https://dedigitaledage.dk/ Jeg ville derfor hvis jeg var jer, sætte mig i forbindelse med dette projekt, for derved at I kan få testet om jeres forskning rent faktisk virker.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:03

Kære Henrik Wrist
Vi er rigtigt glade for at Aarsleff Rail kan se fordelene i de foreslåede aktiviteter, og det er meget nyttigt for os, at du uddyber, hvordan de 3 hovedaktiviteter hver især kan bidrage til at øge produktivitet og branchens image. Vi arbejder på Teknologisk Institut altid sammen med industrien om udviklingsaktiviteter og på at få nye teknologier og løsninger testet i praksis, og det har vi også tænkt os i dette projekt. De digitale dage lyder som et spændende initiativ, som vi selvfølgelig gerne vil i kontakt med og samarbejde med. Tak for dette forslag og for din støtte og kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Haurballe Niminski (Direktør, Buildcode)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:49

Buildcode er en dansk iværksætter virksomhed som i september 2016 fik støttemidler fra Innovationsfonden og har i 2017 kommercialiseret store dele af vores udvikling. Vi har domæneviden fra byggebranchen i vores team og i kobling med genemgribende interviewarbejde med aktører i branchen, samt opfølgende interviews med brugergruppen i forbindelse med udviklingen. Har vi valideret vores antagelser om behovene i branchen.

Ved hjælp af software- og robotingeniører udvikler vi løsninger inden for dataopsamling og analyse i byggebranchen. Dataopsamlingen foregår i dag ved hjælp af sensorer og droneteknologi, hverefter den opsamlede data bliver analyseret mod den projekterede 3D BIM model i opførelsesperioden, hvilket betyder at vi bruger den opsamlede data til registrering af byggeriets fremdrift. Vi bruger også vores data som grundlag for projektering af eksisterende bygninger i forbindelse med renovering, samt i forbindelse med vedligeholdelse af ejendomme, hvor vi samler data omkring bygningers stand til sammenligning over tid.

Vores udfordring ligger i at kunne levere en høj nok nøjagtighed på vores målinger, sådan at de eksempelvis kan bruges til at vurdere hældninger på 1:40, 1:20 etc. sådan at det eksempelvis kan bruges til at vurdere om tage eller fald mod afløb er korrekte, med en valideret metode. Dette projekt håber vi at DFM kommer til at arbejde med i denne projektbeskrivelse:
https://bedreinnovation.dk/sensorer-til-droner#comment-7488
Jeg håber at det kunne give anledning til et GTS, samarbejde senere, sammen med os som iværksætterpart.

Vores interesse i dette projekt ligger i automatisering af dataopsamlingen, hvilket vi selv er i gang med vha. droner og erhvervssamarbejder. Det ville i denne sammenhæng være interessant at søge om midler for at tilegne os den viden der oparbejdes igennem projektet fra Teknologisk Institut, sådan at teknologien også kan nå ud og anvendes af SMV'erne, som er i vores kundegruppe.

Jeg håber at projektet samtidigt vil danne grundlag for lovmæssige ændringer i forbindelse med dronebekendtgørelsen, da autonome flyvninger er en udfordring at få godkendt, kunne der eksempelvis udvikles en standard for hvordan dette skulle foregå sikkert, sådan at der kan indsendes et nationalt standardscenarie til godkendelse i forbindelse med EASA's fremtidige EU lovgivning på droneområdet? - Forventes indført 2. kvartal 2019.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:15

Kære Martin Haurballe Niminski
Tillykke med succesen med Buildcode. Vi er glade for at høre, at I deler vores syn på behovene i branchen. Et samarbejde om automatisering af dataopsamling og andre aspekter kunne være interessant . Det vil vi naturligvis gerne gå ind. Vores målgruppe inkluderer også SMV´erne, og ved fælles hjælp vil vi kunne nå længere med hensyn til at droner kan øge produktivitet og kvalitet i byggeriet. Vi har ikke inkluderet aktiviteter omkring dronebekendtgørelsen i Build4.0, da der skal laves en afgrænsning, og vi har inkluderet mange aktiviteter.
Jeg vil gøre dig opmærksom på, at vi på Teknologisk Institut også arbejder med droneteknologi og standardisering omkring dette. Se https://bedreinnovation.dk/drones-tool.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anders Strange Sørensen (Forretningsudvikler, Enemærke & Petersen A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:53

Digitalisering er afgørende for at øge produktiviteten i byggeriet. De nye teknologier kan være med til at reducere kompleksitet i byggeprojekter og optimere arbejdsgange, og bidrage til at øge byggebranchens lave produktivitet i forhold til andre brancher. Vi støtter projektet.
mvh
Anders Sørensen
Enemærke & Petersen A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 21:16

Kære Anders Strange Sørensen
Tak for din støtte og din kommentar og din bekræftelse af, at nye teknologier kan være med til at øge produktiviteten i byggebranchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Heidi Johansen (Projektchef, Slots- og Kulturstyrelsen)
Fredag d. 18/5-18 kl. 10:26

Som bygherre støtter vi op om tiltag der fremmer effektivitet og produktivitet i byggeriet og ikke mindst reducerer fejl og øger kvaliteten.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 11:45

Kære Heidi Johansen
Tusinde tak for det. Vi er glade for, at bygherrer som Slots- og Kulturstyrelsen kan se værdien af forslaget.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henrik Lund-Nielsen (Grundlægger, 3D Printhuset A/S)
Lørdag d. 19/5-18 kl. 15:58

3D Printhuset arbejder dagligt med, hvordan nye digitale teknologier, herunder 3D printning, kan forbedre produktiviteten i byggebranchen samt bringe nye muligheder med sig indenfor formgivning og bæredygtighed. Vi har opført Europas første 3D-printede bygning, The BOD ("Building On Demand") i Nordhavn, København. Denne bygning dokumenterer til fulde, hvordan en ny digital teknologi som 3D-print kan skubbe branchen i den rigtige retning, hvor digitale processer afløser de mange og uproduktive manuelle processer, der ses i byggeriet i dag. Vi bakker 100% op om dette forslag. For innovative, mindre virksomheder som vores, er det af allerstørste vigtighed, at vi kan hente viden og know how hos erfarne aktører, som TI. Byggeriet halter voldsomt bagud i.f.t. industrien på hele det digitale område. Build 4.0 kan hjælpe med til at bringe hele byggebranchen videre, hvad der er en forudsætning for stor produktivitetsstigning og høj værditilvækst, som der netop ikke karakteriserer branchen for nuværende. Der er brug for nogen der går foran og viser vejen. Derfor er Build 4.0 så vigtig.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 21/5-18 kl. 11:49

Kære Henrik Lund-Nielsen
3D Printhuset er en innovativ virksomhed, der trods sin beskedne størrelse er med til at bane vejen for at skabe fremdrift i byggebranchen og som sådan virker som en rollemodel. Vi er glade for samarbejdet med jer og for, at I finder det vigtigt at vi udvikler og sætter viden til rådighed i branchen. Tak for støtten til Build4.0 forslaget.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Claus Klint (Direktør, IBM)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:04

Hos IBM ser vi absolut et stort potentiale for byggebranchen i forhold til øget brug af eksempelvis droneteknologi og AI-inspektion ved optimering af drifts- og vedligeholdsprocesser. Digitale processer vil reducere omkostninger og forlænge byggeriets levetid. Vi ser gerne, at der via Build 4.0-initiativet opstår muligheder for samarbejde på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:05

Kære Claus Klint
Hvor er det godt at høre fra en aktør udenfor byggebranchen og tilmed en så væsentlig spiller som IBM. Vi er glade for, at I kan se mulighederne i byggebranchen. Og vi siger selvfølgelig ja tak til samarbejde. For at få succes med Build4.0 kræver det samarbejde mellem byggebranchen og teknologileverandører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jens Mejer Frederiksen (Chief Project Manager, Specialist, concrete, COWI)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 16:28

Den elementbaserede del af produktionen i byggeriet er ret optimeret i dag, hvorfor optimeringspotentialerne i byggeriet næppe længere er de lavthængende frugter. Det er virker til at være svært at høste potentiale med vores nuværende teknologier på flere af de områder I vil beskæftige jer med. Derfor er det godt, at Teknologisk Institut vil se nærmere på alle de muligheder som den nye teknologi evt. kan bibringe os. Der skal nok en del "disruption" til, før det sker. Det glæder jeg mig til at følge med i, om I kan afdække med dette projekt. Jeg håber, at I kan opnå støtte til gavn for hele byggebranchen..

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:08

Kære Jens
Tak for din kommentar og din støtte. Vi er helt enige i, at der skal ske væsentlige forandringer i byggebranchen for at kunne opnå øget produktivitet. Vi er klar over, at det ikke er en nem opgave, vi kaster os over, men vi håber med dette aktivitetsforslag at kunne komme et stykke af vejen og ikke mindst at få skabt opmærksomhed om mulighederne.
Med venlig hilsen
Mette

Michael Strøm (Produktionschef, MT Højgaard)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 12:38

Indførelse af digitaliseringsteknologier i byggeri og anlæg er helt afgørende for at vi kan have en stærk byggebranche i fremtiden. Nogle af fokuspunkterne er:
- Øge produktiviteten ved indførelse af digitale produktionsteknologier. Her er der fortsat stort behov for, at den digitale projektering (BIM og VDC) også kan suppleres med digitale produktionsteknologier
- Øge kvaliteten. Med digitaliseringsteknologier kan vi minimere fejl i byggeriet og dermed øge kvaliteten af slutproduktet
- Øge sikkerheden. Der er fortsat behov for at gøre byggeriet mere sikkert. Her kunne en mere automatiseret produktion hjælpe.
Build4.0 er et rigtig godt initiativ som adresserer netop disse emner.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:11

Kære Michael
Du peger på produktivitet og kvalitet som nogle af de store gevinster ved indførelse af nye digitale produktionsteknologier. Det er godt at få bekræftet af en entreprenør. Men så påpeger du yderligere en gevinst; nemlig øget sikkerhed. Det er en god pointe, som vi vil huske. Tak for det.
Med venlig hilsen
Mette

Martin Profit Jakobsen (Adm. Direktør, BASIT)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:25

Build 4.0 er et stærkt initiativ som BASIT støtter op omkring. Digitalisering af bygge- og anlægsbranchen er en klar forudsætning for at hente yderligere produktivitet og effektivitetsgevinster i branchen. Og derfor er vigtigt at også de udførende håndværks- og installationsvirksomheder kommer med på IT-vognen.
BASIT vil med ti års erfaring, overblik over mere end 200 IT-værktøjer, og stort kendskab til hverdagen i håndværks- og entreprenørvirksomheder meget gerne bidrage til Build 4.0-initiativet med at holde fokus på håndværkerne og deres gevinster og muligheder med IT-værktøjer.

De bedste hilsner
Martin Profit Jakobsen, Adm. Direktør BASIT

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:15

Kære Martin
Vi kender Basit som en fremsynet, mindre virksomhed, der igennem en del år har hjulpet især de små håndværkere med at finde de rigtige IT-værktøjer. Vi ved også, at I har et stort indblik i hverdagen hos denne målgruppe, og derfor er et samarbejde oplagt, så vi får målrettet de digitale produktions- og udførelsesteknologier, vi har fokus på i Build4.0 till denne målgruppe og sikrer integration med de IT-værktøjer, de anvender i forvejen. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette

Jens Gjødsbøl (Uddannelseschef, AMU Nordjylland)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:50

Inden for uddannelsesverdenen lever vi af at kunne tilbyde uddannelser til unge og voksne mennesker - uddannelser som de finder interessante og som branchen finder relevante. Hvis vi fremadrettet forsat skal kunne levere kvalificerede og motiverede faglærte og efteruddannede medarbejdere er det en absolut nødvendighed, at vi inden for bygge og anlægsbranchen følger med udviklingen generelt og inden for den teknologiske udvikling i særdeleshed.
BUILD 4.0 ses netop som sådan et initiativ, der vil kunne medvirke til at opnå formålet med, at tiltrække relevant arbejdskraft til branchen, hvorfor vi fra AMU Nordjylland ser frem til at følge dette initiativs udvikling og gerne bidrager i det omfang det findes relevant.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:19

Kære Jens Gjødsbøl
Tak for kommentaren. Det er en god pointe, at Build4.0 kan være med til at gøre byggefaget mere attraktivt og tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Og selvfølgelig skal I og andre uddannelsessteder være opdaterede med hensyn til den teknologiske udvikling. Det håber vi at kunne bibringe jer og andre uddannelsessteder gennem dette initiativ.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Peter Rishøj (Konsulent, LivingLean)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:56

Den igangværende digitaliseringen af byggebranchen vil de kommende år i sig selv give en stor effektivisering. Nogle aktører er allerede godt i gang med den digitale omstilling, så godt BUILD 4.0 kan være med til kaste lys på de muligheder der kommer.
Vi skal også huske, at det ikke er high-tec løsninger der i sig selv skaber værdien - men de mennesker der anvender dem. Derfor er uddannelse og kvalifikationer lige så nødvendig som nyt isenkram. Med droner, sensorer, 3D print etc. bliver branchen kun mere kompleks og specialiseret. Derfor skal vi samtidig styrke SAMARBEJDET i hele byggeprocessen. Vi skal i højere grand kende til hinandens roller, ansvar og afhængigheder. Allerede i dag effektiviserer vi branchen gennem bedre samarbejde og større tillid til de involverede parter. Det skal vi tage med os, når vi inddrager de nye teknologiske løsninger.
Glæder mig til at følge BUILD 4.0 - Venlig hilsen Peter Rishøj, LivingLean

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:24

Kære Peter Rishøj
Tusinde tak for en meget relevant kommentar, som vi er helt enige i. Vi forventer ikke med Build4.0 at kunne løse alle de problemer og udfri alle de potentialer, som digitalisering kan give byggebranchen. Vi har et fokus, som udgør en delmængde af arbejdet, hvor Teknologisk Institut har spidskompetencer og særlige muligheder som GTS, og så skal vi selvfølgelig samarbejde og kende de aktører, der er, for at kunne give branchen de optimale muligheder for at få glæde af digitaliseringen. Vi ser frem til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:02

Hos Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet mener vi at dette emne er essentiel for fremtidens byggeri i Danmark og international. Der er ingen tvivl om at byggebranchen står over for et paradigmeskift ifht. brugen af nye teknologier og den generelle digitalisering. Derfor er det vigtigt at skabe så meget viden som muligt både teoretisk, men især de praktiske løsninger på en masse konkrete udfordringer. Nye teknologiske og digitale løsninger vil ikke bare være med til at forøge en meget tiltrængt produktivitet i byggebranchen, men også være med til at skabe bedre kvalitet og mere bæredygtige løsninger, fordi især den digitale del vil kunne skabe et bedre fundament for dokumentation. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet ser frem til at bidrage til aktiviteten ”Build 4.0 – Digital transformation af byggeriet” f.eks. med studenterinvolvering, arrangementer og udviklingsprojekter. Med Venlig Hilsen Kasper Lynge, Udviklingschef Byggeri, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:11

Kære Kasper
Det er godt at høre, at Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet anser Build4.0 for en vigtig aktivitet af mange årsager. Det er kærkomment, at I ønsker at bidrage til aktiviteten. Alle gode kræfter skal i spil for, at vi kan få forløst det potentiale, der er ved indførelse af digitalisering og ny teknologi. Involvering af studerende er vigtigt, og her er vi meget gerne et samarbejde med jer. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette

Jesper Sand Damtoft (R&D Director, Aalborg Portland, Cementir Holding)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 10:05

Forslaget er yderst relevant. Digitalisering vil gennemsyre samfundet og kan betyde store omvæltninger i hvad der skaber en succesfuld forretningsmodel. At forstå denne udvikling vil derfor være essentiel for mange virksomheder. Dette gælder ikke mindst byggebranchen. Der er nok en bevidsthed om at området er vigtigt, men det er meget svært for byggesektoren at få hold på hvad dette betyder af konkrete udfordringer og muligheder for den enkelte virksomhed. Derfor er dette forslag velkomment.

Konkret vedrørende forslaget kunne man foreslå at tilføje digitalisering i produktion og markedsføring af byggematerialer, som supplement til anvendelse af digitalisring i udviklingsaktiviteterne.

Venlig hilsen
Jesper Sand Damtoft, Cementir Group/Aalborg Portland

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:18

Kære Jesper
Du rammer lige på kornet med din kommentar om, at det er svært for byggebranchen at få hold på, hvad Build4.0 konkret betyder for den enkelte virksomhed. Det er lige netop derfor, at vi ser, at der er en GTS-rolle i dels at medvirke til udvikling af løsninger dels får dem skræddersyet og formidlet til enkeltvirksomheder. Tak for dit forslag om at udvide aktiviteten med digitalisering i produktion og markedsføring af byggematerialer. Førstnævnte har vi tænkt ind i form af at bruge data til at optimere produktionen. Og det er oplagt at bruge digitalisering til at deklarere og formidle egenskaber af byggematerialer. Herved skabes et link over til forslaget om "missing link" ift dokumentation af byggevarer https://bedreinnovation.dk/fra-ce-m%C3%A6rkede-byggevarer-til-sikker-anv....
Med venlig hilsen
Mette

Troels Madsen (Projektleder, Arkitekt, Henning Larsen Architects)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 12:00

Byggebranchen trænger i den grad til at rykke videre i den digitale tidsalder så dette initiativ imødeses med stor forventning. Vi hos Henning Larsen arbejder med digitale modeller og værktøjer hver eneste dag og de bliver til stadighed mere avancerede og med flere muligheder for integrering af realtids evalueringer af dagslys, kunstigt lys, energiforbrug, statik, økonomi, byggetid osv. Men vi mangler the missing link til byggesektoren. Når fundamentet skal støbes , eller en trappe skal svejses er det stadig den printede tegning der danner grundlag for udførslen med dertilhørende mulighed for fejl og misforståelser. Vi ser store muligheder for at styrke samarbejdet på tværs af fagskel med fælles digitale platforme der potentielt kan skabe et direkte link fra 3dmodellen hos arkitekten til cnc fræseren på sitet eller 3dprinteren i produktionshallen. Som andre har nævnt står vi overfor et paradigmeskift i byggebranchen - men hvor hurtigt og succesfuldt det bliver implementeret afhænger af udviklingen af en fælles strategi og retning for et fremtidigt samarbejde på tværs af alle aktører i byggeriet - her kunne build 4.0 være et oplagt bud.

Mvh
Troels Dam Madsen
Henning Larsen Architects

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:22

Kære Troels Madsen
Tak for en yderst relevant kommentar. Vi er bevidste om, at der er et gab mellem de digitale modeller og værktøjer, som arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniører bruger i dagligdagen og de værktøjer og teknologier, som de udførende og producenterne anvender (eller kan anvende). Build4.0 er komplekst, og vi er enige i, at et samarbejde og en fælles retning blandt alle byggebranchens aktører er nødvendigt. men omvendt er man også nødt til at nedbryde aktiviteterne i delelementer for i praksis at nå fremskridt. Vores forslag er et af disse delementer, og vi imødeser samarbejde med rigtigt mange i branchen for at få løftet den samlede branche.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anders Kudsk (Områdechef Innovation og Koncepter, NCC Danmark A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 16:42

.........

Anders Kudsk (Områdechef Innovation og Koncepter, NCC Danmark A/S)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 16:41

Grundlæggende syntes jeg det er lidt underligt at kalde det build 4.0, med henvisning til industri 4.0. Dette udfra at vi i byggeriet ikke er så langt og at tro at vi kan gå til næste niveau uden foralvor at have forusætningerne på plads og lavet de nødvendige tiltag og invisteringer.
Build 1.0 Mekaniseringen - Ok der er vi remelig langt
Build 2.0 Mass production - Vi har delvist været det, men har glemt det igen og er der bestemt ikkel længere.
Build 3.0 Computer and automation - Vi er da kommet et stykke med IT anvendelsen, men vi har slet ikke fat i automatiseringen og den udvikling af produkterne der skal til for at kunne foretage en automatisering.

"Byggeriets faser skal fremadrettet omstilles til automatiserede og digitale løsninger" det er industri 3.0 ikke 4.0.
"kvaliteten optimeres og skræddersyes til anvendelsen" Jeg tror ikke jeg forstår havd der menes.

"Den globale byggebranches produktivitet er kun steget med 1% over de sidste 20 år1." Kilde: McKinsey Global Institute – Reinventing construction: A route to higher productivity, February 2017. (Side 4)
Dette er ganske simpelt forkert det McKinsey skriver er "Globally, construction sector labor-productivity growth averaged 1 percent a year over the past two
decades," Der er jo en kæmpe forskel på om den er stedet med 1% over 20år eller om den er stedet med 1% pr. år de sidste 20år. Samtidig har McKinsey ingen kilder på deres tal.
Ifølge Dansk Byggeri er produktiviteten i den danske buggebranche i det seneste år stedet mere end i det øvrige erhvervsliv
https://www.danskbyggeri.dk/presse-politik/nyheder/2018/stigende-produkt...
Der er bestemt brug for udvikling af branchen, men at have styr på fakta er et godt udgangspunkt.

"Prototypeproduktion og små serieproduktioner af nye byggematerialer- og konstruktioner vha. digitale fabrikationsmetoder." Jeg syntes det er fint, men man bør også se på hvordan der udvikles design/ produkter der er egnet til digitale fabrikationsmetoder og hvordan disse design/ produkter kan genbruges så man får et volumen der kan begrunde de betydelige invisteringer det vil kræve.

Da det ikke beskrives hvilken periode arbejdet vil forløbe i er det lidt svært at forhold sig konkret til. Men generelt ville det nok være en fordel at skrive det lidt mere som en udviklingstrappe - når vi har styr på det, får vi mulighed for at gå videre og udvikle dette.

Når det er sagt syntes jeg at de nævnte indsatsområder er relevane men godt kunne være beskrevet lidt mere konkret.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:36

Kære Anders
Tusinde tak for en relevant kommentar. Vi ved, at du er en af de personer i Danmark, der har arbejdet allermest med digitalisering i byggeriet, så din kommentar er af stor værdi for os.
Du har ret i, at man kunne have kaldt forslaget for Build3.0 ud fra den argumentation, du fremstiller, men nu er begrebet ved at finde indpas mange steder, blandt andet i den Build4.0 platform, som er etableret i et samarbejde mellem Bloxhub, InnoBYG og Teknologisk Institut, http://www.build40.dk/, og derfor har vi valgt det som overskrift til denne aktivitet. Men det er jo blot en overskrift og det er indholdet, der tæller.
Der mangler masser af detaljer i beskrivelsen, men vi er nødt til at overholde den ramme for beskrivelsen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udstukket. Det burde fremgå af hjemmesiden Bedre Innovation, at perioden, der er tale om, er 2019-2020. En udviklingstrappe er et godt ord for arbejdet. Det vil vi tage med os i den endelige og mere detaljerede beskrivelse af forslaget, som vi skal udarbejde efter 31 maj.
Hvad angår henvisning til McKinsey rapporten beklager jeg, at vi har fejlciteret den. Det skal vi naturligvis have rettet op på i den endelige beskrivelse. Og en henvisning til Dansk Byggeris analyse vil der sikkert også blive plads til.
Igen tusinde tak for kommentaren. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med NCC.
Med venlig hilsen
Mette

Marchen Petersen
Søndag d. 27/5-18 kl. 08:56

God vind med at få midler til at belyse de beskrevne spændende aspekter.
Kunne I ved bygbarhed og vedligehold indtænke arbejdsmiljø og sikkerhed? Måske et par gode Arbejdsmiljøkoordinatorer kan konkretisere, hvor opsamling og levering af data kan understøtte dette fokusområde bedst muligt? Måske droneovervågning og digital kommunikation, hvor AMK er med i loopet? (I har formentlig AMK'ere in-house, som kan konsulteres).

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 17:38

Kære Marchen Petersen
Tak for din gode ide med at indtænke arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er du ikke den første, der kommenterer, så det er noget, vi skal have kigget på, når vi skal udarbejde den endelige beskrivelse af forslaget.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Sune Birk Kerndrup (Projektudviklingsdirektør, Raundahl og Moesby)
Søndag d. 27/5-18 kl. 12:23

Kære Mette,
Teknologi og digitalisering kan bidrage til produktivitet og vækst i byggebranchen og kan være med til at fremme bæredygtighed i bred forstand og derfor er vi glade for, at Teknologisk Institut har fokus på dette område.
For os handler Build 4.0 bl.a. om, hvordan teknologi og digitalisering kan skabe værdi for vores bygherrer og investorer ved eksempelvis at bruge teknologien og digitaliseringen til at demonstrere flere og konkrete scenarier i designfasen. Men vi ser også potentialer i forhold til, at masseproduktion ikke nødvendigvis er lig med ensartedhed, men at teknologien og digitaliseringen netop kan bidrage til individuelle løsninger og flere mulige perspektiver på byggeriet og dermed højne kvaliteten til gavn for mennesker og miljø. Vi deler gerne vores viden og erfaring for at understøtte udviklingen.
Mvh. Sune Birk Kerndrup

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 18:13

Kære Sune Birk Kverndrup
Tak for din tolkning af, hvad Build4.0 begrebet dækker over. Der er ikke én rigtig måde at tolke det på, og derfor er jeres yderst velkomment. I sidste ende er det naturligvis bygherren og investoren, hvor den øgede værdi skal vise sig. Og vi er helt enige i, at masseproduktion ikke er lig med ensartethed. Tværtimod mener vi, at nye teknologier som 3d-print og robotter netop kan bidrage til skræddersyede løsninger, der er industrielt producerede. Også tak for dit tilbud om at dele viden og erfaring. Det vil være meget nyttigt for os.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Søndag d. 27/5-18 kl. 22:43

De digitale muligheder i bygge- og anlægsbranchen er enorme og har potentiale til at øge produktiviteten, skabe merværdi, forebygge nedslidning samt optimere byggeriets ressourceforbrug igennem hele livscyklus,
Der er meget fokus på at tage ny teknologi i anvendelse i bygge- og anlægsbranchen. Ikke mindst de større udførende virksomheder arbejder med at introducere ny teknologi – det være sig VDC til produktionsplanlægning og optimering, anvendelse af droner, robotter og håndtering af bigdata.
For branchen i bred forstand er der en lang række udfordringer i forhold til at tage ny teknologi i anvendelse. Dels systemmæssige udfordringer, kompetencemæssige udfordringer samt usikkerhed om hvilke systemer og teknologier der kan understøtte en mere effektiv produktion og drift i hele byggeriets værdikæde.
Der er derfor behov for at understøtte byggeriets udvikling af samt valg og anvendelse af ny teknologi. Fx arbejdes der aktuelt med nye strategier for det digitale byggeri samt en tilsvarende strategi for det digitale anlæg. Et initiativ som BUILD 4.0 er helt centralt for at understøtte udviklingen og implementeringen af ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:45

Kære Michael
Tusinde tak for din støtte og for din kommentar. Ja, der er meget at tage fat på, og det er et meget komplekst område. Vi er opmærksomme på alle de udfordringer, du nævner, og vi får dem nok ikke løst med nærværende aktivitetsforslag. Men det er et skridt på vejen. Og så er samarbejde et nøgleord for at få hele byggeriets værdikæde med og for at kunne tale det samme - digitale - sprog. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Dansk Byggeri om Build4.0.
Med venlig hilsen
Mette

Jacob Christensen (Teknisk Chef, PASCHAL-Danmark A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 07:49

Som Teknisk Chef i en SMV virksomhed i byggebranchen, kan jeg kun nikke genkendende til de store potentialer der er i at kunne optimerer driften og ikke mindst kunne tilbyde nye services vha. nye digitale værktøjer. Vi er på konstant udkik efter nye projekter der kan hjælpe os til at forbedre vores konkurrenceevne. Da ressourcerne i en mindre virksomhed til at drive større teknologiske udviklinger er begrænset, hilser vi derfor Teknologisk Instituts initiativ velkommen. Vi er specielt interesseret i AR samt AI, som vi allerede så småt er begyndt at arbejde med. Jeg ser frem til et kommende samarbejde med TI om disse emner.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:48

Kære Jacob
Vi kender Paschal som en meget innovativ SMV, og det er godt at høre, at I allerede er i gang med AR og AI. Vi ved, at det kan være svært for mindre virksomheder at finde ressourcerne til at udvikle nye teknologier, og vi vil se frem til et samarbejde med jer om Build4.0.
Med venlig hilsen
Mette

Flemming Rafn Thomsen (Co-Founder & Entrepreneur, THIRD NATURE | CLIMATE TILE)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:17

Hos TREDJE NATUR ser vi ligeledes behovet for en digital renæssance af de digitale redskaber i byggebranchen. Hvor systemerne i dag oftest går til at hæve hastigheden i byggeriet og som en teknokratisk kontrolmekanisme, ser vi ind i en smidiggørelse af redskaberne hvor arkitekturens kunstneriske og performative kapacitet højnes via det digitales totale integration. Vi har flere projekter hvor design, råstof og industriel produktionskæde kan bindes meget tættere sammen, og mange af de tabte materialemæssige og håndværksmæssige kvaliteter kan generobres. Jeg håber Build 4.0 har dette potentiale for øje, og at der tænkes visionært over hele feltet. Mvh Flemmning Rafn Thomsen, Tredje Natur.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:15

Kære Flemming Rafn Thomsen
Vi har helt bestemt øje for andre gevinster ved Build4.0 end produktivitet og kontrol. Både kvalitet, arkitektur og funktionalitet af vores bygninger og anlæg kan højnes ved den korrekte brug af teknologi og digitalisering. Og selvom robotter og droner måske overtager nogle arbejdsfunktioner (de tungeste og værste ift. arbejdsmiljøet) så er det svært at forestille sig en fremtidig byggebranchen, hvor der ikke er burg for det gode håndværk og viden omkring materialer. Men det er rigtig godt, at du nævner det. Mange har fokus på produktivitet. Tak for et godt indlæg i debatten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Carsten Schjørring (Chef: Teknik og Udvikling, Christiansen & Essenbæk A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:51

Jeg hilser bestemt jeres initiativ med Build 4 velkommen
Kan vi, i et mellemstort entreprenørfirma optimere driften, ved hjælp af digital styring med blot få procent, er meget vundet.
Vi har i C&E på økonomisiden implementeret alle timelønnedes arbejdsopgaver digitalt.
Jobbeskrivelse udsendes via Trello til alle timelønnende inden for det specialområde de arbejder i og første ledige sjak melder ind, at de tager opgaven.
Det har sparet rigtig mange timer, at modtage alle informationer om arbejdsudførelse, timeforbrug, samt daglig kvalitetssikring vedhæftet på billeder, i stedet for udfyldte papir dagsedler og loading af billeder på et sagsnummer.
Nu kontrolleres indkomne data og ryger direkte til fakturering.
Kan Build 4.0 også udbygges til sikkerhedsrunderinger via f.eks. drone er der også vundet en del.
Hvis materiale leverancer kan digitaliseres, så de rigtige produkter i den rigtige mængde leveres på det korrekte tidspunkt og i.h.t. den digitale tidsplan, kunne det spare mange spildtimer på større byggerier.
Jeg ønsker jer held med dette projekt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:19

Kære Carsten Schjørring
Tak for gode eksempler på, hvordan et mellemstort entreprenørfirma har optimeret driften ved nogle simple digitale værktøjer. Mange, små skridt frem kan blive til noget stort. Så I er på rette vej. Tak også for gode ideer til brug af droner til sikkerhedsrunderinger og til materialeleverancer. Det har vi noteret os og vil tage med videre, når den endelige projektbeskrivelse, skal udarbejdes.
Med venlig hilsen
Mette

Ole Keinicke Christensen (Direktør, Dansk Mobil Beton A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:36

Hej Mette
Build 4.0 er et spændende projekt, der høj grad støtter op omkring et stort behov for effektivisering af processerne i sektoren ved hjælp af implementeringen af ny teknologi. Som lille betonproducent er vi nødsaget til løbende at fokusere en masse energi på at finde nye teknologier, der kan minimere fejl og optimere kvalitet og produktivitet. Derfor ser vi frem til at følge projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:21

Kære Ole Keinicke Christensen
Tak for din kommentar og for at dele jeres behov for teknologi til at minimere fejl og optimere kvalitet og produktivitet. Vi håber at kunne udvikle viden og teknologi, som kan komme jeres virksomhed til gavn.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Casper Gullach (VDC chef, Building DK, NCC)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:37

Jeg hilser altid initiativer, der vil styrke byggeriet gennem digitalisering, velkomment.

Som min kollega Anders er inde på, så er der mange ligheder mellem Build 3.0 og Build 4.0.
Med det som perspektiv, mener jeg det er vigtigt at vi sigter efter mål der kan realiseres og som er praktisk anvendelige. Vi arbejder i en branche, der er så kompleks og har så mange afhængighedsforhold, at store ændringer (hvor gode de så end er i teorien) har svært ved at blive implementeret.

Ja der er et ekstremt stort potentiale i byggebranchen, men kan vi tage udgangspunkt i nogle praktiske udfordringer, som vi kan teste og implementere i store som små virksomheder, så tror jeg at Build 4.0 kan hjælpe med at skubbe branchen i den rigtige retning.

Mvh. Casper

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:24

Kære Casper Gullach
Tak for en god og relevant kommentar. Vi har nok brug for både at sigte højt og lavt. Der skal hurtigt skabes nogle succese`er på anvendelse af ny teknologi, som kan give værdi, og det kan så forhåbentligt give blod på tanden til lidt mere langsigtede udviklingstiltag. Der er også meget stor forskel på, hvad store, fremsynede virksomheder som NCC kan håndtere og på, hvad små virksomheder har mulighed for at gøre. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med NCC om opgaven.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jesper Ring (Partner, DOMINIA AS Rådgivende ingeniører)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:49

Det er vigtigt, at vi arbejder mod mere optimerede rutiner i byggeriet, og en øget digitalisering kan i væsentlig grad hjælpe til i den retning. Der er mange processer, der efterhånden kører ok i byggebranchen, men der er bestemt også noget at hente. Platforme til ensretning af kommunikation, koordinering på tværs af fag, kvalitetssikring, bæredygtighed mv. er et naturligt og vigtigt næste skridt. Jeg hilser initiativet velkomment.
Mvh Jesper Ring

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:02

Kære Jesper Ring
Tak for dine synspunkter på, hvad der er brug for indenfor Build4.0 paraplyen. Det kan vi ikke være uenige om. Vi håber at få mulighed for at opfylde så mange af de ønsker, som er skrevet på Bedre Innovation, som muligt.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ane Buch (Adm. direktør, SMVdanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:07

Tak for et godt bud på, hvad der skal til for at give byggesektoren et produktivitetsløft. Vi kan hente store samfundsøkonomiske gevinster, hvis byggesektoren bliver bedre rustet til at bruge de nye teknologiske muligheder og derigennem løfte produktiviteten. De store entreprenører er sikkert godt på vej til at implementere nye digitale løsninger, men skal vi for alvor høste de helt store gevinster, skal vi have udviklet redskaber, der gør det let for SMV’erne at implementere de nye digitaliseringsprocesser.

BUILD 4.0 ser ud til at kunne blive et vigtigt skridt i retning af at klæde SMV’erne på til at indgå i en ambitiøs digitaliserings indsats for byggeriet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 20:37

Kære Ane Buch
Vi er helt enige i, at SMV-segmentet skal med, når vi skal have implementeret Build4.0. Det er rigtigt, at mange af de store er godt i gang, men vi oplever også mange innovative SMV`ere, som er i stand til at bevæge sig hurtigt og nogle gange hurtigere end de store. Vi lægger op til samarbejde med alle aktører - både de store og de små og vi har naturligvis et særligt fokus på at få så mange af de små med som muligt. Tak for din kommentar og din støtte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anne Kruse Damsgaard (Projektchef, MT Højgaard, Projektudvikling)
Mandag d. 28/5-18 kl. 22:17

Hej Mette
Hvor er det positivt, at der igangsættes yderligere initiativer, der vil udvikle og styrke byggebranchen via bl.a. digitalisering. Det trænger branchen i den grad til.
Den største udfordring jeg ser, er evnen til at få nye tiltag implementeret - både i mindre og større virksomheder, og især i entreprenørfirmaerne.
Men det må ikke skygge for at sigte bredt og højt.
Vi skal høste de lavthængende frugter, men også være bevidst om, at vi arbejder i et komplekst fag med mange afhængigheder, som kan “spænde ben” for den ønskede implementering.
Men det skal ikke tage modet fra os.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:50

Kære Ane Kruse Damsgaard
Bedre kan det ikke udtrykkes. Tak for det. Det er netop sådan, at vi arbejder. Praktisk og i øjenhøjde - men med afstikkere til helikopteren. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Henriksen (Projektleder, Sweco Danmark A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:31

Absolut spændende og meget relevante initiativer til gavn for byggebranchen. Jeg håber at I får den nødvendige støtte og udvikling.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:51

Kære Martin Henriksen
Tusinde tak for støtten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Bo Jensen (Professor i Bygningskunst, Arkitektskolen Aarhus)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:19

Kære Mette,
På Arkitektskolen Aarhus bakker vi op om Build 4.0 initiativet. Vi har igennem de senere år opgraderet vores faciliteter inden for digital fabrikation, herunder robotics, laser, water, CNC og 3D print, hvilket gør os i stand til at styrke vore eksperimentelle indfaldsvinkel på materialer, komponenter og digital teknologi i forskning og undervisning. I den kommende rammeaftale med ministeriet, står digital udvikling således som et af vores hovedindsatsområder for de kommende år. På personalesiden opgraderer vi nu med yderligere videnskabelige stillinger, der skal have digital fabrikation, materiale- og komponentudvikling som deres arbejdsfelter. Vi vil selvsagt følge udviklingen inden for Build 4.0 tæt, og byde ind med ideer og initiativer undervejs.
http://aarch.dk/info/school-web/fabrication-labs/

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:53

Kære Thomas Bo
Hvor er det godt, at I har mulighed for at opgradere både faciliteter og bemanding indenfor Build4.0. Vi ser frem til at kunne udbygge samarbejdet med jer og hilser det meget velkomment, at I gerne vil byde ind. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lone Møller Sørensen (Owner & Partner, LMSCOMPANY)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 13:38

Ingen tvivl om at en øget udnyttelse af de nye teknologiske muligheder i digitalisering vil kunne give byggesektoren et produktivitets- og kvalitetsløft. For at høste gevinsten bredere i byggesektoren er det afgørende at også processen, organiseringen og forretningsmodellen indtænkes og udbredes også til SMV-segmentet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:56

Kære Lone Møller Sørensen
Du kan være helt rolig i forhold til at huske SMV-segmentet. Dem har vi på Teknologisk Institut stor erfaring med at samarbejde med. Og enig i at både proces, organisering og forretningsmodel skal indtænkes. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Peter Falk (Underviser, KEA Københavns Erhvervsakademi)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 22:03

Et tiltrængt og spændende initiativ. Der er et stort behov for at kigge på produktiviteten i Dansk byggeri og teknologier er et væsentligt parameter. Jeg glæder mig til at følge det. Og jeg håber der bliver nogle muligheder i løbet af projektet, for at vi kan deltage i nogle arrangementer med nogle studerende fra KEA (København Erhvervsakademi).

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:57

Kære Peter Falk
Tak for opbakningen. Vi har igennem de senere år haft en del samarbejde med KEA og har haft mange af jeres studerende på besøg. Det er helt oplagt, at det også kanl ske i regi af Build4.0.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Pernille Bahnson (Kontorchef, Københavns Ejendomme)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 10:53

Som driftsansvarlige hilser vi velkomment, at der arbejdes på at fremskynde digitaliseringen af byggeriet, herunder ikke mindst opkvalificering af byggeriets involverede parter. Det er vigtigt, at huske på driftsaspektet i de nye digitale og teknologiske muligheder - herunder ikke mindst mulighederne for at teste og regulere de tekniske installationers funktionalitet før ibrugtagning.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:00

Kære Pernille Bahnson
Vi er glade for også at høre fra en bygherre, som selvfølgelig har fokus på driften. Vi er enige i vigtigheden, men vi bliver af budgetmæssige årsager nødt til at fokusere aktiviteten. Men dit forslag står på listen over ideer, som vi vil overveje, når vi skal formulere det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Aarup Larsen (Chefkonsulent i Regional Udvikling, Region Sjælland)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:22

Build 4.0’s mission - med at understøtte bygge- og anlægsbranchen i at anvende ny teknologi og omstille sig til en øget digitalisering - er i fuld tråd med Region Sjællands ambitioner for bygge- og anlægsbranchen.
Bygge- og anlægsbranchen er en erhvervsspecialisering i 16 ud af de 17 kommuner i regionen– målt på antal beskæftigede. Ca. 23.000 arbejder inden for branchen og der er godt 6000 bygge- og anlægsvirksomheder i regionen, der i høj grad er kendetegnet ved mange SMV’er. Der er en større andel entreprenørvirksomheder i Region Sjælland ift. til de andre regioner.
Jeg vil anbefale, at man får set på, hvordan de praktiske løsninger og udviklings- og demonstrationsforløb udbredes til mange små og mellemstore virksomheder inden for branchen. 90% af bygge- og anlægsvirksomhederne i Region Sjælland har under 10 ansatte. Størstedelen er kun aktiv på det regionale eller danske marked, hvor det økonomiske opsving giver rigeligt til ordrebogen. Det er vigtigt, at SMV'erne får let adgang og kendskab til nye teknologier og nye forretningsmodeller, som de med fordel kan anvende og inddrage i en travl hverdag – det kan Build 4.0 bidrage til.
Et godt bud er, at inddrage mellemstore virksomheder fra branchen – e.g. byggeentreprenører – som ambassadører fra starten af, så de kan kvalificere arbejdet i Build 4.0 og udbrede de gode historier og eksempler – evt. ved at vise, hvordan de selv gør brug af nye teknologier på baggrund af samarbejder med Build 4.0. Det kan inspirere mindre virksomheder til det samme.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:18

Kære Thomas Aarup Larsen
Tallene taler deres tydelige sprog. Det er nemt at se, hvorfor I i regionen har fokus på dels bygge- og anlægsbranchen dels SMV`erne. Vi vil i vores initiativ gøre hvad vi kan for at udbrede ny viden og de nye teknologier til SMV`ere. Og også tak for ideen om at inddrage virksomheder fra starten for at få kvalificeret arbejdet. Det er en god ide, som vi vil arbejde videre med.
Tusinde tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christina Melvang (Forretningschef, MiljøForum Fyn)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 12:53

Vi støtter op om Build 4.0 initiativet. Digitalisering i byggebranchen er et stort område med mange facetter, og der er således brug for både at få viden om teknologierne ud i branchen, men også at få diskuteret nytteværdien af de nye teknologier.
MiljøForum Fyn er en regional klynge for byggevirksomheder i byggeriets værdikæde, hvor vi i samarbejde med uddannelse- og videninstitutioner arbejder for, at virksomhederne både får nye kompetencer men også ny forretning indenfor udviklingsområderne digitalisering og bæredygtighed.
Vores tilgang er problemorienteret forretningsudvikling, hvilket betyder at vi samler virksomheder, som har en løsning på et problemfelt i markedet, men har brug for demonstrationsprojekter til dels at teste løsningen men også teste samspillet mellem den teknologiske løsning og den eksisterende byggeorganisation i det konkrete byggeri. Her vil et samarbejde med GTS institutterne have stor værdi, og vi støtter derfor op om initiativer som understøtter denne dagsorden.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:21

Kære Christina Melvang
Vi kender godt til MiljøForum Fyn og jeres arbejde for byggevirksomhederne. Vi ser meget gerne et samarbejde med jer om Build4.0,. Det kan helt sikkert være til gensidig fordel. Tusinde tak for støtten og kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Alexander Skjøt Bennedsen (Ingeniør, Sweco )
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:48

Super initiativ! Der er mange spændende og vigtige områder at tage fat på - Nogle mere lige til end andre. Flere delinitiativer skal startes fra bunden, men der er også meget udvikling som allerede er sket inden for flere områder i branchen, hvorfor det også skal tages med i overvejelserne. Vi bidrager gerne med vores viden og erfaring fra vores samarbejde på tværs af organisationen i SWECO. Specielt områderne; AI og data, herunder parametrisk modellering, AR/VR, visualisering mv. tror jeg bestemt vi kan bidrage med.
Med venlig hilsen
Alexander Bennedsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:19

Kære Alexander Skjøt Bennedsen
Mange tak for kommentaren. Du har helt ret i, at der er sket en del inden for flere områder, men det er vores helt klare indtryk, at det primært er hos nogle få større og/eller innovative virksomheder som Sweco. Det giver absolut mening at samarbejde. Vi hører meget gerne om jeres erfaring med AI og data mm.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ann-Marie Lewis (Projektdirektør, Danica Ejendomme)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 20:45

Som bygherrer for Postgrunden støtter jeg, at der fortsat arbejdes på at implementere digitale løsninger og ny teknologi i byggeriet. Vi er kommet et stykke vej, men de nye teknologer som 3D print, droner, kunstig intelligens har potentiale til at rykke byggeriet yderligere og dermed bidrage til bedre bygbarhed og højere kvalitet samt øget bæredygtighed af konstruktionerne. Jeg støtter derfor forslaget og ser frem til en yderlig udvilkling indenfor digitaliseringen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:22

Kære Ann-Marie Lewis
Det er vigtigt, at bygherrer ser værdien af de nye teknologier, for det kan være med til at motivere resten af byggeriets værdikæde. Vi er helt enige i, hvordan de nye teknologier kan bidrage til både bedre bygbarhed, bedre kvalitet og øget bæredygtighed. Mange tak for kommentaren og støtten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anne Rosenkilde Lajer (Konsulent, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:55

Det er virkelig positivt, at Teknologisk Institut tager dette initiativ. Det er meget, meget vigtigt for vores branche, at der optimeres indenfor digitalisering og innovation på byggematerialer som fx beton og cementproduktion.
svar

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:27

Kære Anne Rosenkilde Lajer
Tusinde tak for kommentaren. Ja, der er nok at tage fat på, og vi burde tilsammen kunne rykke på branchens innovationsevne ved hjælp af digitalisering.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christina Daél (Styrings- og Administrationschef, Øens Murerfirma A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:57

Det lyder rigtig spændende og glæder mig til at se og høre mere

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:28

Kære Christina Daél
Tak for det. Vi glæder os til at kunne fortælle om resultater.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Torben Klitgaard (Direktør, BLOXHUB)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:23

Build 4.0 er et ”fælles barn”, der giver både BLOXHUB, Teknologisk Institut og InnoBYG mulighed for - i et værdiskabende og gensidigt samarbejde og fra forskellige vinkler - at drive bygge- og anlægsbranchen mod teknologisk og digital udvikling. Build 4.0 rummer potentialer for vækst og produktivitet og det ser BLOXHUB, som en del af partnerskabet bag platformen Build 4.0, meget gerne Teknologisk Institut være med til at drive og løfte.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:30

Kære Torben
Build4.0 er et heldigt barn med hele 3 forældre. Der burde derfor være gode muligheder for at skabe forandring i bygge- og anlægsbranchen hvad angår digitalisering og nye teknologier. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henrik L Bang
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:45

Der er behov for at branchen kommer op i gear og i højere grad tager de nye teknologier til sig. Her kan man lære af andre brancher, men det vil altid kræve en lokal tilpasning til den organisatoriske kontekst i byggeriet, som også er under stadig udvikling. Et meget vigtigt fokus er at få bygget bro mellem tilblivelsen af bygninger og den efterfølgende drift. Vi skal blive bedre til at lære af vores erfaringer med brugen af bygninger for at skabe bedre værdi. Her kan teknologien hjælpe os!
Vh. Henrik Bang, Bygherreforeningen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:32

Kære Henrik
Helt enig i at vi skal lære af andre brancher, og for at Build4.0 bliver en succes kræver det ikke blot, at byggebranchen arbejder sammen, men også at der samarbejdes med andre aktører som teknologileverandører. Vi er opmærksomme på at få koblet tilblivelse af bygninger sammen med drift. Det er en vigtig del af opgaven. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette

Sigurjon Thorarinsson (Laboratorieleder, Gammelrand Beton A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:20

Spændende projekt og godt initiativ. Jeg håber at I får den nødvendig støtte og ser frem til at følge projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:32

Kære Sigurjon Thorainsson
Tusinde tak for det.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Pernille Nyegaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 07:56

Det vil være stor fordel, at også byggebranchen kan få glæde af digitaliseringen og mulighed for forbedret produktivitet. For at det kan lykkes, er der er behov for at bygge bro mellem den mere teoretiske tilgang og de praktiske realiserbare løsninger, og det er blandt andet en del af Teknologisk Instituts kompetencer.
De tre centrale aktiviteter i projektoplægget lover godt. Jeg vil foreslå, at der i aktivitet A også ses på hvilken indflydelse løsningerne har på arbejdsmiljøet. Aktivitet B synes jeg personligt er meget spændende, og det er godt at se, at der også er fokus på dokumentation af kvalitet i forhold til den tiltænkte anvendelse - måske kan der herunder også indtænkes holdbarhed/levetid? For aktivitet C kan det overvejes også at inkludere undersøgelser af egenskaber for materialerne, hvis der anvendes genbrugte materialer til produktionen samt indflydelsen af variationer i produktionen på LCA/LCC.

Jeg glæder mig til at høre om projektets resultater.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:34

Kære Pernille
Tusinde tak for kommentaren med en masse gode ideer. Du er ikke den eneste, der har nævnt arbejdsmiljøet. Vi vil tage både det og de andre forslag med i overvejelserne, når vi skal formulere det endelige aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Steen Kronborg Nielsen (Adm. Direktør, Broconsult A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:23

Fint projekt og initiativ. Øget digitalisering og produktivitet er meget vigtigt for bygge- og anlægsbranchen. Vi har sat yderligere skub i vores egen digitale udvikling ved at anskaffe og arbejde med droner og 3D - scan i relation til vores kerneforretning.
Build 4.0 initiativet har vores fulde støtte og vi håber på fortsat godt samarbejde med Teknologisk Institut, også indenfor dette projekt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:35

Kære Steen Kronborg Nielsen
Det er godt at høre, at Broconsult A/S er i gang med droner og 3d. Vi ser også frem til fortsat godt samarbejde om build4.0 og andre emner.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Henrik Stang (Professor, Vicedirektør, Centerleder CASMaT, DTU Civil Engineering)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:27

Jeg hilser dette forslag meget velkomment!
En kohærent digitalisering af alle byggeriets faser er sandsynligvis den vigtigste proces, som vi har set i 50 eller 100 år, som har potentialet til at revolutionere ikke bare processer, men også sektorens struktur og forretningsmodeller. En sådan digitalisering er grundlaget ikke bare for effektivisering af sektoren, men også en nødvendighed, hvis de længe efterspurgte holistiske aspekter i f.eks. bygningsdesign kan bringes i spil. - Og en digitalisering af alle byggeriets faser passer ind i et større perspektiv, hvor vi i fremtiden vil se facilities management og drift og vedligehold af f.eks. store transportinfrastrukturer baseret på digitale repræsentationer, som naturligt følger bygværket i hele dets levetid!
Forslaget er veldisponeret og velstruktureret, jeg håber meget, at det bliver en realitet. Forslaget matcher perfekt DTU Byg’s strategier og DTU Byg’s ledelse ser i givet fald frem til et samarbejde på området.
Med venlig hilsen
Henrik Stang

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:50

Kære Henrik
Vi deler jeres syn på , hvor vigtigt Build4.0 er i forhold til alle faser i et byggeris levetid. Og det er rigtig godt, at det matcher med DTU Bygs strategier. Vi ser også rigtig meget frem til samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette

Kåre Stokholm Poulsgaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 16:18

Kære Mette,

Tak for et spændende og relevant projektforslag, med tre klare fokusområder, hvis potentialer som allerede bemærket er store.

Specielt godt med fokus på at få involveret alle led i værdikæden. Datadrevet digital omstilling i byggeriet vil bringe de enkelte virksomheder og funktioner tættere sammen og er fuldstændigt afhængigt af et samlet skub, der sikrer interoperabilitet imellem teknologier, services og virksomheder. Vi i 3XN arkitekter og GXN innovation tror på der er store produktivitets- og miljømæssige gevinister at hente i øget digitalisering, men at dette afhænger af at kunne skalere løsninger hos enkelte frontrunners, til løsninger for hele byggebranchen. Derfor ser vi frem til at følge dette forslag, som jeg ønsker jer fremgang med.

Alt godt,
Kåre Poulsgaard

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:52

Kære Kåre Stokholm Poulsgaard
Tusinde tak for kommentaren og for støtten. Skalering er vigtigt, og netop derfor har vi fokus på SMVère, som jo udgør en meget stor del af virksomhederne i byggebranchen. Og enig i at det er vigtigt med nogle frontrunners til at demonstrere mulighederne og på den måde skabe motivation os andre.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Lars A. Reimer (Teknisk Chef, CRH Concrete A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:39

Det er et spændende projekt, og det er vigtigt at en digital udvikling indenfor byggeindustrien tager udgangspunkt i et bredt samarbejde, så de enkelte aktører får en god ballast for deres egen udvikling indenfor området.
Specielt er produktionsteknologier og udviklingen af byggematerialer interessante for os som produktionsvirksomhed, hvor sammensætningen af de rette kompetencer kan løfte hele byggeindustrien i Danmark

Lars A Reimer, Teknisk Chef, CRH Concrete A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:41

Kære Lars
Vi er glade for, at du synes, at det er et spændende og vigtigt projekt. Produktionsteknologi indgår som et af sporene i aktivitetsplanen. Tak for din støtte.
Med venlig hilsen
Mette