Business Continuity Planning

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Sundhed og medicoteknologi

Den aktuelle finanskrise har i højere grad sat fokus på virksomheders overlevelse. Business Continuity Planning er et af redskaberne som kommunerne og virksomhederne kan anvende i en langsigtet målsætning.

Der foreslås følgende aktiviteter:

  • Udvidelse af Business Continuity Planning med vurdering af fremtidens behov for eksempelvis fødevarer, med henblik på at tilvejebringe optimering som led i den daglige drift og løbende vedligehold, så bioressourcerne kan anvendes hensigtsmæssig.
  • Udvikling af metoder til analyse af Business Continuity Planing med udgangspunkt i virksomhedernes nuværende og fremtidige produkter.

Assistance til kommunerne og virksomhederne med opbygning af systemer til effektiv drift og vedligehold vil medføre en optimering af deres forbrug af ressourcer.

Opbygning af viden om sammenhængene mellem de forskellige faser i produkters livscyklus, der kan kommunikeres til SMV’er