Byggematerialer og -komponenter med større værdindhold og funktionalitet

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

I takt med at byggestandarden løbende forbedres bliver kravene til materialerne tilsvarende skærpet. Det betyder at virksomhederne i højere grad skal fokusere på high end produkter, med større og mere alsidig funktionalitet. Et af kravene er at materialer, komponenter og konstruktioner er vedligeholdsfrie, eller at de i det mindste kan vedligeholdes og renoveres med minimale omkostninger. Produkterne spænder lige fra højteknologiske vinduesløsninger til kloakkomponenter.

Der skal udvikles nye komponenter der produkter der både lever op til de krav til den arkitektoniske æstetik og mangfoldighed der præger den moderne by og udvidede funktionelle krav, eksempelvis i forhold til brandforebyggelse og forebyggelse mod indbrud, hærværk og terror. Den passive sikring som vægge, døre, etageadskillelser, overflader, glaspartier og lign. bliver ofte mindre vedligeholdt en den aktive sikring (brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, vandtågeanlæg, indbrudsalarmer, videoovervågning). Udvikling af vedligeholdelsesfri byggematerialer kan derfor øge sikkerheden og samtidig spare bygherren for penge til løbende vedligehold.

GTS indsatsområderne er initiering af udviklingsprojekter med virksomheder og universiteter, der kombinerer den ofte lavpraktiske byggebranches verdenssyn, med de nyeste teknologier – ofte i form af technology transfer fra andre brancher. Produkterne skal ofte leve op til en hel del modsatrettede krav til bygbarhed, robusthed, brand, lyd vedligehold, æstetik, fleksibilitet, lovgivning og pris. GTS tilbyder hele denne vifte af specialistkompetancer der løbende holdes opdateret via tæt kundekontakt med virksomhederne, samt deltagelse i tværdiciplinære udviklingsopgaver.

Foruden at være nøglespiller i udviklingen af nye produkter, opfylder GTS en lang række behov for branchens virksomheder ved at stille en omfattende teknologisk infrastruktur til deres rådighed. Det betyder først og fremmest nem adgang til testfaciliteter og specialistrådgivning, men også til deltagelse i erfa-netværk, adgang til international videndeling og –hjemtagning, anvisninger, normarbejde og efteruddannelse

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

esm@ibf.dk
Tirsdag d. 9/6-09 kl. 10:39

Det kunne være interessant at undersøge mulighederne for at skabe selvrensende betonoverflader. Der er idag æstetiske problemer med algevæskt på næsten alle typer af overflader som glas, træ beton mm. Der er måske muligher i at indbygge TiO2 i betonoverflader og dermed skabe en "aktiv og levende" overflade, der vil holde betonoverflader rene af sig selv. Der mangler dog noget dokumentation og erfaring, som kunne stables på benene med et samarbejde mellem industrien og TI / Betoncentret. Desuden kunne man også undersøge betons indflydelse på nedbrydning af NOx i luften.

Bjørn lykke
Tirsdag d. 9/6-09 kl. 16:00

Kære esm

Det synes vi også er interessant. Problemstillingen er åbenlys, og det er udfordringerne også, når der er tale om komplicerede porøse byggematerialer. Der er brug for en tværdisciplinær tilgang med ekspertviden om bygningsbiologi, betonteknologi og coatings og kreative løsningsforslag f.eks. kombinationen af mikrostrukturering af overfladen ved hjælp af formmaterialer, textiler samt nye coatings. NOx optag er en anden interessant overfladeegenskab af betoner. Laboratorieforsøg har vist, at NOx optag er en realitet, men det rigtigt spændende er at få afdækket om og hvordan det kan udnyttes til at mindske byforurening. Vi ser frem til at tage fat på alle disse udfordringer og potentialer sammen med IBF og andre samarbejdspartnere.

Med venlig hilsen
Bjørn Lykke Jensen
Teknologisk Institut, medlem af GTS redaktionsgruppe