Bygninger som ressourcebank

Senest opdateret d. 12/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Byggeri og anlæg og Klima og miljø

Eksisterende bygninger udgør en ressource til genbrug, som skal udnyttes med kvalitet i nedrivning og renovering. Dette skal ske med teknologier til miljøsanering og nedtagning, dokumentation af nedrevet materiale, uddannelse og certificering.

Når bygningsdele rives ned – enten i forbindelse med renovering eller total nedrivning – kan bygningen anses som en ressourcebank og et produktionssted for en stor mængde byggeaffald. Affaldet skal være dokumenteret, hvis det skal bruges igen i byggeriet, og dette kræver kvalitet i nedrivningen/renoveringen. Der er derfor behov for udvikling inden for miljøsanerings- og nedtagningsteknologier samt ordninger, der kan dokumentere kvalitet og kompetencer i nedrivninger/renoveringer.

Teknologisk Institut vil derfor udvikle serviceydelser inden for rådgivning om miljøsanerings- og nedtagningsteknologier, dokumentation af kvalitet af nedrevet materiale samt uddannelse og certificering i nært samarbejde med branchen. Dette vil føre til nye forretningsområder for byggeriets aktører i form af avancerede nedrivningsprocesser og anvendelse af højkvalitetsressourcer fra byggeriet.

Nøgleord

105 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Nanna Nørholm (Partner, multikant ApS)
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 10:49

Vi har beskæftiget os meget med at etablere bæredygtige kredsløb inden for byggeriet og nogle af de væsentligste barrierer vi støder på I at skabe genanvendelse på højt niveau er at der er usikkerhed omkring byggematerialernes kvalitet, både hvad angår funktion og renhed.
En anden væsentlig barriere er selve sourcingen af de genanvendte byggematerialer. Hvis en arkitekt ønsker at anvende genbrugte byggematerialer i et nyt byggeri, er det usikkert om det ønskede materiale er tilgængeligt på byggetidspunktet, i det der ikke er etableret en stærk forsyning på området. Og det er en lidt ond cirkel for hvis arktitekten ikke efterspørger materialerne, så er incitamentet ikke stor for producenter og byggemarkeder til at tage genbrugte elementer ind i deres produktportefølje. Så vi vil gerne opfordre til at der også arbejdes på at skabe overblik over ejendomme der er skal saneres hen over tid, så der er mulighed for at disponere over byggematerialer her fra.

Vi bakker bestemt om omkring at der anvendes midler til at understøtte dette forslag.

/Nanna Nørholm, multikant ApS.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 25/4-18 kl. 14:44

Kære Nanna Nørholm
Tak for din støtte til forslaget. Vi deler dit syn på barrier omkring genanvendelse. Kvaliteten af byggematerialerne har vi inkluderet i forslaget. Din ide om et overblik over ejendomme, der skal saneres, er god, men det er nok ikke en løsning, at vi i et 2-årigt projekt skaber en overblik og derefter slipper det. Et sådan oveblik kræver løbende vedligeholdelse. Men vi vil meget gerne være med til at skabe og vedligeholde dette overblik på anden vis.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ebbe Naamansen (Head of Sustainability, RGS Nordic)
Mandag d. 30/4-18 kl. 15:12

Vi anser det som en afgørende forudsætning for etablering af et cirkulært kredsløb for byggeaffald/-materialer at materialerne fra nedrivningerne af den bestående bygningsmasse har en høj kvalitet, både teknisk og miljømæssigt. Det kræver optimering af alle led i processen, herunder nye standarder for nedrivning og oparbejdning af materialerne. Vi støtter derfor dette forslag.

/Ebbe Naamansen, RGS Nordic

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:26

Kære Ebbe Naamansen
Det er absolut relevant og interessant at RGS Nordic støtter op om forslaget. Vi har noteret os, at Í efterspørger nye standarder for nedrivning og oparbejdning af materialerne. Vi håber på godt samarbejde med jer og andre parter om aktiviteten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Simon Kofod (Realdania)
Mandag d. 30/4-18 kl. 16:23

Realdania er optaget af netop denne dagsorden, og er enig i, at der er behov for nye løsninger i forhold til nedrivning og dokumentation for at vi for alvor får far på det cirkulære byggeri. Vi vil derfor bakke op om dette forslag!
/Simon Kofod-Svendsen, Realdania

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 08:29

Kære Simon Kofod
Vi er glade for at høre, at Realdania deler vores syn på behovet for nye løsninger i ft nedrivning og dokumentation. Tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Uhd (Branchedirektør, Dansk Byggeri)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 21:07

Skal der mere gang i CØ er indsigt i de potentielle sekundære råstoffer i form af bygningsmateriale og bygningsaffald afgørende: Kontaminering skal naturligvis undgås, men hvilken kvalitet kan vi få ud af bygningerne, så de sekundære råstoffer kan konkurrere med de virgine råstoffer på lige fod: Forsyningssikkerhed, kvalitet og pris. Det er både et spørgsmål om kortlægning/statistik og kvalitet: Hvor meget er der? Og hvor (transport er en issue)? Hvordan er konkurrencesituationen med virgine råstoffer? Hvor meget rives ned og kan potentielt genanvendes? Hvor meget har kvalitet til at blive genanvendt? Listen er lang. Behovet for svar er oplagt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:11

Kære Thomas
Du peger i din kommentar på kvalitet, forsyningssikkerhed og pris som essentielle for at kunne udnytte de potentielle sekundære råstoffer. Vi er helt enige og har forsøgt at inkludere disse emner i aktivitetsoplægget. Der er brug for både kortlægning og teknologiudvikling, og vi står klar til at tage fat. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Dansk Byggeri om dette vigtige emne.
Med venlig hilsen
Mette

Hanne Sadolin (Markedschef , DGE Miljø og Ingeniørfirma)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:21

TAK for initiativet til et så relevant og spændene udviklingsprojekt. I vores dagligt arbejde med kortlægning af bygninger forud for nedrivning eller renovering kan vi bakke op i, at netop dette område kræver, og fortjener, stor fokus. Vi bliver nødt til at tage ansvar for vores ressourceforbrug. Ved at lave tiltag som dem der beskrives i dette projektforslag vil der kunne ske store forbedringer på området og ikke mindst en ensretning i branchen. – Det fortjener alle. Vi bakker derfor op om dette forslag.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 13:31

Kære Hanne Sadolin
Tak for den klare opbakning til aktivitetsforslaget. Du underbygger vores vurdering af behovet med en beskrivelse af, hvordan DGE Miljø og Ingeniørfirma i det daglige har udfordringer i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger. Vi vil gøre vores bedste for at skabe de nødvendige forbedringer på områder. Gerne i samarbejde med jer og andre aktører.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Manja Alvagård (Bygningskonstruktør, Jens Peter Madsen Rådgivende Ingeniører)
Fredag d. 4/5-18 kl. 08:19

Kvalitet herunder dokumentation i forbindelse med nedrivning og renovering er et spændende projekt. Der findes indenfor nedrivning helt klart behov for kvalitet, dokumentation, uddannelse og certificering. Og hele perspektivet med at have fokus på at udnytte de ressourcer/materialer som vi har i den eksisterende bygningsmasse er interessant. Der er opbakning herfra til at anvende midler til at understøtte dette forslag.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:13

Kære Manja Alvagård
Tusinde tak for opbakning til forslaget. Hidtil har der været meget fokus på det byggeaffald, der genereres, og vi vil med denne aktivitet forsøge at tænke genanvendelse ind allerede, når vi står med en bygning, der skal nedrives eller renoveres. Det er store mængder, der er tale om. Og for at få succes med genanvendelsen er det nødvendigt at have styr på kvaliteten og dokumentationen af denne. Så vi er helt enige i dine betragtninger. Vi har også noteret os, at du er enig i behovet for uddannelse og certificering på området.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Emil M. Jønsson (Projektleder, Vejle Kommune)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:17

Vildt godt og meget relevant projekt. Det er inde og berøre mange af de problematikker vi har arbejdet med i vores projekt Bedre Brug af Byggeaffald og helt sikkert et område hvor der mangler viden, uddannelse og erfaringer.

Mvg

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 20:25

Kære Emil M. Jønsson
Vildt godt og relevant. Tak for det. Jeres projekt Bedre Brug af Byggeaffald lyder spændende, og måske er der basis for et samarbejde mellem jeres erfaringer og vores aktiviteter.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Rasmus Krag (Afdelingschef, G. Tscherning A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 09:51

Jeg er enig i intentionerne og behovet, men det vil ikke føre til noget, med mindre der er lovgivning og konsekvenser bagved. Der bliver i stor stil hoppet over hvor gærdet er lavest, både når det gælder undersøgelser, miljøsanering, affaldssortering og bortskaffelse af affald, som det er i dag. Dette skyldes selvfølgelig, at der er mange penge at spare, og at risikoen for at det får konsekvenser er meget lille.
Det kan vi som en større certificeret virksomhed, der har forpligtet sig til overholde gældende lovgivning, NMK 96, samt aftaler i brancheforening og asbestforening, ikke konkurrere med. Vores kunder er derfor dem, der ikke kun tænker på, hvad det koster, men som også går op i, at opgaven bliver udført korrekt.
Vi støtter initiativet, men det skal kombineres med en lovmæssig certificeringsordning for miljø og ressource kortlægning samt lovmæssig autorisationsordning for nedrivningsbranchen, hvis det skal have en chance for at blive andet end et stykke papir.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 20:30

Kære Rasmus Krag
Tak for din støtte og for din kommentar omkring lovgivning, og nærmere konsekvenserne ved ikke at overholde lovgivningen. Der er heldigvis andre virksomheder i branchen, der ligesom Tscherning overholder lovgivning og aftaler, men vi er bekendte med, at der også er tilfælde, hvor det ikke sker. Noget af forklaringen på det er mangel på viden og mangel løsninger og værktøjer, og det er lige præcist det, som vi vil rette op på med dette forslag. Teknologisk Institut er ikke en myndighed, der kan lave lovgivning eller kontrollere, at den bliver overholdt. Men vi hjælpe med at udvikle løsninger og formidle omkring disse og den gældende lovgivning.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Christina Melvang (Forretningschef, MiljøForum Fyn)
Fredag d. 4/5-18 kl. 12:13

Det er et spændende projekt hvor især dokumentation af genbrugsmaterialernes kvalitet er af afgørende betydning for, om der kan skabes et reel efterspørgsel.
I MIljøForum Fyn Byggeri har vi en indsats for at styrke forretningsudviklingen hos producenter og leverandører af materialer til bæredygtigt byggeri. Skal disse virksomheder kunne se mulighederne i at genanvende nedbrudte materialer i nye produkter er det afgørende med dels en kvalitetsvurdering men også at de nedbrudte materialer er til stede i så store mængder, der gør det attraktivt for producenter at genanvende. Derfor er det bestemt et behov for at få udviklet kompetencer og nye forretningsmodeller i denne nye værdikæde i byggeriet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 20:34

Kære Christina Melvang
Tusinde tak for din kommentar og din støtte til forslaget. Vi følger jeres spændende arbejde i Miljøforum Fyn med at styrke forretningsudviklingen. Dette sammen med de resultater, som vores aktivitetsforslag forventes at tilvejebringe, kan medvirke til at fremme efterspørgslen efter genanvendte materialer og dermed booste den cirkulære ressourceøkonomi. Vi håber på et godt samarbejde om denne udfordring.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tim Warner (Indehaver, TWO Teknik ApS)
Lørdag d. 5/5-18 kl. 12:48

Det er bestemt et meget spændende projekt, og initiativer som dette der bidrager til, at byggeaffaldet sikres kvalitetsmæssigt og dermed også kan indgå i cyklussen igen, kan vi kun bakke op om. Vi kan kun håbe på, at dette initiativ kan være med til at i gang sætte større fokus på en øget undersøgelse/screening for miljøfarlige stoffer i forbindelse med renoveringer/nedrivninger - som vi desværre oplever stadigvæk er fraværende dels eller i nogle tilfælde desværre også helt, på rigtig mange projekter.
Vi gør vores ypperste for, at udvikle og levere PCB forseglings produkter der er effektive, yder den absolut bedste kvalitetssikring (Sporstofmetode) er nemme at arbejde med, og i mindst mulig omfang, begrænser eller "forstyrre" et renoveringsprojekt. Man kan sige, at hvis der ikke fra myndigheds side understøttes med effektiv kontrol af at reglerne bliver overholdt og konsekvenser, så kan vi alle jo være "nok så dygtige".

Vi bakker fuldt ud om initiativet herfra og glæder os til at følge det.

Med venlig hilsen

Tim Warner
TWO Teknik ApS

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:49

Kære Tim Warner
Dejligt med så klar en opbakning. Tak for det. Du peger på en udfordring i branchen med mangel på myndighedskontrol omkring overholdelse af regler. Vi kender til udfordringen, men da vi ikke er myndighed, kan vi ikke gøre noget ved denne udfordring. Vi kan til gengæld arbejde for at sikre gode løsninger, der kan sikre den rette kvalitet ved nedrivninger og renoveringer sådan, at materialerne efterfølgende kan genanvendes. Og med formidling, uddannelse og certificeringsordninger håber vi på, at bidrage til at rette op på den ubalance, der i dag er i branchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Hans Blinkilde (Sektionsdirektør, NCC)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:44

Vi har som branche, som virksomhed, som enkeltperson et meget stort ansvar for at behandle vores miljø godt. Resurserne er ikke uendelige og vi skal blive bedre til at bygge med anvendelse af få langtidsholdbare materialer og at genanvende gode råvarer fra tidligere projekter. Må jeg i den forbindelse gøre reklame for NCC's APP: Loop Rocks, der er en "datingside" for byggepladser, virksomheder og private, med for meget eller for lidt jord, sten m.m. fra/til byggerier. Der er plads til mange flere "singler der ønsker at date..."

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 08:29

Kære Hans
APP: Loop Rocks lyder som et meget spændende initiativ, der fortjener at blive gjort reklame for. Der er mange, der efterspørger en sådan "dating" portal. NCC er en af frontløberne i den cirkulære dagsorden, og vi ser frem til at samarbejde med jer og andre aktører i forbindelse med dette aktivitetsforslag.
Med venlig hilsen
Mette

Nana Winkler
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:03

Vi skal arbejde med vores ressourcer og vi skal flytte dem op i affaldshierarkiet uden at vi kommer til at forurene nye materiale kredsløb. Bygge- og anlægsaffald er en af vores største affaldsfraktioner og effekten ved at paradigmeskift vil derfor være enormt. For at komme videre ad den vej er det essentielt med forsat viden-, metodeopbygning og kompetenceudvikling mv. Vi kan derfor støtte op om projektet, som vi anser som meget væsentligt.
Med venlig hilsen
Nana Winkler
Dansk Affaldsforening

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:45

Kære Nana Winkler
Vi er helt enige i din kommentar, herunder at viden og metodeudvikling er vejen frem. Vi ved, at Dansk Affaldsforening arbejder af dette spor, og vi samarbejder meget gerne om opgaven med at sikre det nødvendige paradigmeskift i byggebranchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Katrine Westenholz (Kommunikationsdesigner, KALEIDO)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 11:24

Der er helt klart et potentiale her, hvis det gøres nemt og overskuelig for dem, der nedriver bygningerne.
Samt til dem, der kunne have stor gavn af genanvendeligt byggeaffald. Så ressourcebanken netop bliver værdi, fremfor "kun dokumentation".
Når vi anvender byggeaffaldet på nye måder, giver det værdi, en grøn profil og en god historie at fortælle til deres kunder. mm.

I min virksomhed KALEIDO, har vi stor viden om bæredygtighed, cirkulær økonomi og genanvendelse af affaldsmaterialer som fx byggeaffald. Denne viden formidler vi videre til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner, så vi kan reducere CO2 udslippet og anvende jordens ressourcer bedre.
- Så dette projekt er en god start !

De bedste hilsner
Katrine Westenholz

KALEIDO
www.kaleidodesign.dk

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:48

Kære Katrine Westenholtz
KALEIDO udfører en vigtig opgave i at implementere cirkulær ressourceøkonomi. Videnformidling er væsentligt . Det vil også være en del af vores aktivitetsforslag sammen med den nødvendige udvikling af viden, teknologier og dokumentation. Vi samarbejder meget gerne med KALEIDO og andre aktører om opgaven.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Pelle Munch-Petersen (Arkitekt, HenningLarsen)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 13:44

Vi skal genbruge og designe for fremtidigt genbrug hvis CØ skal blive en realitet. Derfor har vi som arkitekter brug for bedre dokumentation af byggematerialer – det være sig nye som gamle. Vi skal have indsigt i vores byggematerialers bestanddele og produktionens miljøpåvirkninger - så vi kan tegne bæredygtige byggeri som ikke er i risiko for at blive fremtidens asbest-, PCB-, formaldehyd- eller MGO-problem. Bedre overblik over tilgængelige nedtagne materialer med henblik på genbrug vil være en stor hjælp og så skal vi designe for adskillelse så fremtidens genbrug bliver simplere end det er i dag.
Vi glæder os til at følge projektet.

Bedste hilsner
Pelle Munch-Petersen
HenningLarsen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:52

Kære Pelle Munch-Petersen
Arkitektvirksomheder som Henning Larsen Architects er nøglespillere i at drive den cirkulære ressourceøkonomi i byggebranchen. Vi ved, at I blandt andet, har brug for dokumentation og viden om de nedrevne materialer og mulighederne for at genanvende dem. Det er nemlig væsentligt, at vi ikke introducerer nye problemer i jagten på den grønne omstilling. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Anders Strange Sørensen (Forretningsudvikler, Enemærke & Petersen A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:35

Omkostningerne i forhold til at nedtage byggematerialer ifbm. renovering står ikke mål med den pris der kan fås for materialerne. Vi støtter projektet og dets fokus på at udvikle nedtagningsteknologier, som kan medvirke til at reducere omkostninger til miljøsanering, nedtagning og adskillelse, og bidrage til at skabe en "business case" for genanvendelse af byggeaffald.
Mvh
Anders Sørensen
Enemærke & Petersen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:54

Kære Anders Strange Sørensen
Tusinde tak for støtten. Det er en væsentlig problemstilling, du tager frem, nemlig at genanvendelse også skal være økonomisk bæredygtigt. Vi vil gøre hvad vi kan for at reducere omkostningerne ved nedrivning ved hjælp af nye teknologier.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Morten Vinde (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:41

Rigtig godt projekt, tak for det! I Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark arbejder vi med projekter på tværs af byggeriets værdikæde omkring bæredygtigt byggeri, bl.a omkring øget fokus på genanvendelse af byggeaffald (ressourcer). Dette projekt vil hjælpe med viden og kompetenceudvikling til at nedbryde mange af de barriere vi møder idag. Derfor støtter vi fuldt op omkring dette projekt, og glæder os til at følge det tæt!

De Bedste Hilsner
Morten Bandholm Vinde

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:04

Kære Morten Bandholm Vinde
Tusinde tak for kommentaren og den uforbeholdne støtte. Vi håber at kunne leve op til forventningerne om ny viden og kompetencer, så både I og andre kan arbejde ud fra facts og har de bedste redskaber til at udnytte eksisterende bygningers ressourcer i forbindelse med renovering og nedrivning.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Hanne Juel (Strategisk udvikler, Cirkulær Økonomi Team, Region Midtjylland)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:35

Behovet for at øge genanvendelse af byggematerialer er stort, men der er langt fra ideen om at genanvendelse skal fremmes til at der reelt opstår et marked. Forslaget fra Teknologisk Institut er interessant i forhold til behovet for at sikre kvalitet i forhold til nedrivninger og renoveringer, og at sikre en form for standardisering og kvalitetssikring af de materialer, der skal sælges videre.
I Region Midtjyllands initiativ www.CircularityCity.dk arbejder vi også med genanvendelse, og netop sikring af kvalitet er af gørende for at markedsgøre en sekundær råvare. Og for at sikre tilgængelighed og volumen til industrielt brug.
Vi håber TI får lejlighed til at arbejde videre, så vi kan lære løbende af resultaterne.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 20:57

Kære Hanne Juel
Du har helt ret i, at der kan være langt fra de gode ideer og intentioner til praktikkens verden. En af vejene frem er at sikre dokumentation i forbindelse med nedrivning og genanvendelse. Derudover planlægger vi samarbejde med virksomheder i branchen for at sikre, at de nye teknologier og dokumentationsmetoder bliver praktisk anvendelige. Endeligt skal der også formidling til, så byggebranchens aktører kender til muligheder og udfordringer. Det er et spændende initiativ, som Region Midtjylland arbejder med, og vi vil meget gerne samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Marlene Thorman (Direktør, Golder)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 13:24

Skal der mere bæredygtighed ind i byggeriet og den cirkulære økonomi udbredes mere er det også vigtigt, at vi som rådgivere tager vores ansvar alvorligt. Vi skal rådgive vores kunder og bygherrer i højere grad omkring genanvendelse. Hvorledes man kan foretage en mere selektiv nedrivning af bygninger således at det er muligt at anvende materialerne i senere byggerier uden at der er farligt indhold af bl.a. miljøfarlige stoffer som f.eks. PCB. Der skal også en større forståelse for at materialer kan sidde i en bygning uden at være et problem, selvom det i affaldssammenhæng ses som problematisk, f.eks. bly i maling. Denne rådgivning skal indføres meget tidligere i nedrivningsprocessen end man typisk ser nu.
Hos Golder ser vi det som en af vores største visioner at udbrede kendskabet til selektiv nedrivning og genanvendelse af byggematerialer. Golder støtter derfor op omkring TI's projekt omkring bygninger som ressourcebank.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 21:00

Kære Marlene Thorman
Vi er helt enige i, at rådgiverne har en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling, og at I derfor har et stort ansvar. Med det foreslåede projekt håber vi at kunne få lov til at frembringe den viden, som Golder og andre rådgivere har brug for hvad angår selektiv nedrivning og genanvendelse af byggematerialer. Tusinde tak for støtten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Harpa Birgisdottir (Seniorforsker, SBi AAU)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 08:53

Behovet for en øget viden omkring det miljø- og ressourcemæssige potentiale ved genanvendelse og genbrug af byggeaffald er stort, især nu når der virkelig er kommet større fokus på byggeriets livscyklus og cirkulære processer. Dertil kommer selvfølgelig behovet for hvorledes det kan gøres i praksis og hvordan materialernes egenskaber kan dokumenteres.
Vi støtter op omkring projektet og vil gerne samarbejde - især om hvorledes dokumentationen af det miljø- og ressourcemæssige potentiale kan bruges ved livscyklusvurdering (LCA) af bygninger i LCAbyg .

Med venlig hilsen
Harpa Birgisdottir, SBi

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 15:53

Kære Harpa Birgisdottir
Tak for støtten og viljen til samarbejde. Vi vil naturligvis gerne samarbejde med SBi, AAU om cirkulær ressourceøkonomi, herunder selektiv nedrivning, og enig i, at LCA er et vigtigt dokumentationsværktøj.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Richard Kristensen (Kvalitets- og miljøchef, Kingo Karlsen A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 13:12

Vi har i nedrivningsbranchen altid arbejdet med at få højnet kvaliteten i nedrivningsmaterialer for at øge genanvendelsen gerne i nyt byggeri mv. Det er jo det vi skal leve af, så derfor er det vigtigt, at der er økonomi i det. Nu er der fokus på CØ og alle er enige om at det er det rigtige, men der er alt for mange meninger om hvad vi som nedrivere skal og bør gøre. Men vi er ikke med på at ændre noget der kun drejer sig om at cirkulere uden økonomi. Vigtigt at vi fastholder at det også handler om økonomi.

Vi støtter projektet, da vi mener det er vigigt at få afsat midler til udvikling og nye processer i alle led af den cirkulære økonomi, specielt i det som skaber marked og dermed sikrer økonomien. Med dette projekt forventer vi, at der kommer øget fokus på processer og metoder men også at det understøttes af nye love, regler og retningslinjer så som ressourcekortlægninger og meget gerne en autorisationsordning for kortlægninger og selve nedrivningsarbejdet. Det vil bl.a. kræve en del udvikling af undervisningsmaterialer og afholdelse af kompetancegivende kurser osv. Lad os nu komme i gang. Der er alt for meget snak!

Med venlig hilsen
Richard

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:37

Kære Richard Kristensen
Det er klar tale. Der skal handling til og økonomi og lovgivningen skal tænkes ind. Da Teknologisk Institut ikke er en myndighed, har vi ikke muligbed for at gøre noget ved lovgivningen. Men vi kan via udvikling og formidling af teknologier, certificeringsordninger og vejledninger give vores bidrag til, at cirkulær ressourceøkonomi dels implementeres uden at gå på kompromis med kvalitet og eksisterende lovgivning dels er en god forretning for aktørerne. Vi ser frem til samarbejdet med Kingo Karlsen A/S og andre aktører om denne spændende og udfordrende opgave. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Morten Hjorth (COO, Archiland A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 15:25

I Archiland A/S er det vores oplevelse at genbrug af byggematerialer ofte er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger og problemer. Samtidig er kvalitet og processer varierende på forskellige nedrivningsprojekter og forslagets punkter om uddannelse, certificering og dokumentation vil helt sikkert bringe os et skridt i den rigtige retning til en mere homogen tilgang. Ydermere vil der være potentiale for for eksport af know-how, teknologier og rådgivning til udlandet. Vi oplever på vores udenlandske projekter, at vi i Danmark er langt fremme på dette område i forhold til de fleste andre lande, som via danske virksomheder vil kunne få stor glæde af vores viden - og dermed også af dette forslags indhold. Vi støtter naturligvis derfor op om TI's forslag.

Mvh
Morten Hjorth
Archiland A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:41

Kære Morten Hjorth
Det er godt at høre, at Danmark er førende på knowhow og teknologier indenfor gen brug af byggematerialer. Det skal vi sikre, at vi bliver ved med at være. Vi håber med nærværende aktivitetsforslag at bidrage med noget af den nye viden, dokumentation, bla via certificering og formidling og uddannelse, der skal til for at mindske omkostningerne, sikre kvaliteten og fortsat give virksomheder som Archiland A/S mulighed for at lave forretning på eksport.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Bo Feldskov (Teknisk Chef, MV Produkter)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 22:19

Værdifuldt emne som helt klart vil give værdi for fremtiden, vi støtter op om forslaget.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:15

Kære Bo Feldskov
Kort og klart. Tusinde tak for opbakningen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Kingo Karlsen (Formand, Nedrivning og Miljøsanering - en sektion i Dansk Byggeri)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:48

Nedrivning og Miljøsanering er en sektion i Dansk Byggeri og vi arbejder for at fremme sikre og sunde nedrivninger. Bedre udnyttelse af ressourcerne fra nedrivningsprojekter er en oplagt mulighed for at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi i byggebranchen. Hvis der kan sikres et højt kvalitetsniveau i nedrivningsprocesserne og frasortering af skadelige stoffer gennem målrettet miljøsanering og selektiv nedrivning er der potentiale for, at nedrivningsprojekterne kan levere en stor del af ressourcerne til fremtidens bæredygtige byggeri. En vigtig forudsætning er dog, at de rette kompetencer er til stede hos de involverede aktører og af kvaliteten af materialerne har et dokumenteret højt niveau. Vi støtter derfor forslaget og arbejdet med at sikre kvalitet og kompetencer i nedrivninger/renoveringer.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:19

Kære Thomas Kingo Karlsen
Nedrivning og Miljøsanering i Dansk Byggeri udfører et godt arbejde med at fremme sikre og sunde nedrivninger, og vi er glade for samarbejdet med jer. Vi deler jeres synspunkt om behovet for det høje kvalitetsniveau og fjernelse af miljøskadelige stoffer. Det er lige netop det, der er baggrunden for de aktiviteter, vi har foreslået i nærværende aktivitetsforslag. Udover nye teknologier og processer er vi også enige med jer i, at formidling er væsentligt sådan, at vi sikrer, at dem, der står for arbejdet med selektiv nedrivning er ordentligt klædt på. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 12:26

Emnet omkring materialer i eksisterende byggeri og en bedre forståelse og håndtering heraf er utroligt vigtigt for at kunne skabe en reel cirkulær økonomiske praksis i byggebranchen. Som et uddannelsessted for kommende ingeniører til den danske byggebranche, mener vi at det er meget vigtigt at have et reelt og brugbart grundlag for arbejde videre med potentielle løsninger. Det gør beregningsforudsætningerne valide hvilke et ”must” for at kunne rådgive og stole på løsningforslagene. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet håber at denne aktivitet bliver en realitet og ser frem til at følge den og bidrage hvor vi kan. Det kunne f.eks. være med involvering af studerende som så vil kunne tage viden med aktiviteten med til de virksomheder som vælger at ansætte dem.
Med Venlig Hilsen
Kasper Lynge, Udviklingschef Byggeri, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:12

Kære Kasper
Tak for din meget relevante kommentar, som vi er helt enige i. Det er interessant, at Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, gerne vil følge og bidrage til aktiviteten. Det siger vi naturligvis ja tak til. Involvering af studerende er en rigtig god formidling og en effektiv måde at høje kompetenceniveauet i branchen, og så er der også de mange gode og innovative ideer, som studerende kan bidrage med.
Med venlig hilsen
Mette

Ina Dam (Partner, Hildebrandt & Brandi)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:38

Som led i udarbejdelsen af vores rapport ”Det cirkulære byggeri – Scenarier, trends, forretningsmodeller” (http://byggerietssamfundsansvar.dk/bibliotek/generel/60-det-cirkulaere-b...) stødte vi ad flere gange på problematikken vedrørende nedrivningens rolle i at skabe mere cirkularitet i bygge- og anlægsbranchen.
Der mangler konkret mere viden og flere gode eksempler i branchen på, hvordan ”nedrivning” i stedet kan blive til ”adskillelse”, og hvordan materialepas indtænkes på en smart måde i produktionen af byggeelementer. Disse elementer er afgørende for, at vi får lukket hullet i den lineære værdikæde og på den måde kan opnå en højere grad af cirkularitet.
Vi støtter derfor op om forslaget fra Teknologisk Institut – det er yderst relevant og adresserer nogle væsentlige problemstillinger for at kunne øge genanvendelsespotentialet i vores bygningsareal.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:15

Kære Ina Dam
Du bekræfter med din kommentar, at selektiv nedrivning og god håndtering af nedrevet byggeaffald pt udgør et hul i vidensgrundlaget omkring den cirkulære ressourceøkonomi i byggebranchen. Tusinde tak for din støtte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mauro Lucardi (Arkitekt, JJW Arkitekter)
Fredag d. 25/5-18 kl. 13:47

JJW Arkitekter er enig i, at der er behov for nye løsninger i forhold til nedrivning og dokumentation for at vi for alvor kan tale om det cirkulære byggeri.
JJW anser det som en nødvendige forudsætning for etablering af et cirkulært økonomi for byggeaffald og -materialer at materialerne som kan "udvindes" fra nedrivninger har en høj kvalitet, både teknisk og miljømæssigt.
Vi støtter op omkring projektet og vil gerne samarbejde med TI fra rådgiversiden.
/Mauro Lucardi

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 14:17

Kære Mauro Lucardi
Tak for kommentaren og for tilbuddet om samarbejde. Det siger vi selvfølgelig ja tak til. Arkitektvirksomheder som JJW Arkikter er nøglespillere i forhold til at drive den cirkulære omstilling, og vi vil meget gerne hjælpe jer og andre med at få opdateret jeres viden om selektiv nedrivning og dokumentation.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

simon stig gylling
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:29

I Dansk Byggeri er vi meget optaget af at finde ud af, hvordan byggeriet som ressourcebank kan tilføre det fremtidige byggeri en fornyet værdi, samt hvordan man skabe dette uden at gå på kompromis med de tekniske krav til byggeriet. Selektiv nedrivning er en vigtig forudsætning for at bevare byggeriets ressourcer, men hvordan kan viden om selektiv nedrivning spredes ud til alle dele af byggeriets parter, så forståelsen ikke kun ligger hos de store entreprenører, men også hos de mindre, bygherren og hans rådgiver. Alt hvad der kan tilskynde denne proces vil vi støtte så vidt muligt, og derfor også dette projekt.

/Simon Stig-Gylling

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:02

Kære Simon
Tak for støtten til forslaget. Vi ved, at Dansk Byggeri er optaget af at udvikle branchen hvad angår cirkulær ressourceøkonomi og selektiv nedrivning og samtidig sikre god kvalitet og dokumentation og ikke mindst formidle viden herom til alle virksomheder i branchen. Specielt de små kan være svære at når, men vi har mange års erfaring med at servicere SMV-segmentet, og derfor tror vi også på, at vi kan nå dem med ny viden og nye teknologier om selektiv nedrivning.
Med venlig hilsen
Mette

Julie Katrine Jensen (Senior Projektleder, Orbicon)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 23:30

I Orbicon er vi optaget af at støtte op om tiltag, der kan medvirke til at øge den grønne dagsorden, og i det daglige arbejder vi fx på at hjælpe vores kunder med at optimere genbrug og genanvendelse af bygninger, der rives ned. Der er dog stadig plads til udvikling på området! Fx at få implementeret en ressourcekortlægning sideløbende med miljøkortlægningen og at sikre, at de materialer der udpeges under ressourcekortlægningen, også kan bruges i nybyggeri; fx med fokus på at løse logistiske udfordringer og sikre en certificering (eller lignende) af materialerne. Orbicon støtter derfor op om projektet - og vil meget gerne byde ind, hvor vi kan I projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 27/5-18 kl. 20:05

Kære Julie Katrine Jensen
Tusinde tak for støtten og for kommentaren. Du peger på nogle meget konkrete tiltag, som vi håber at få mulighed til at inkludere i det endelige projektforslag. Også tak for at Orbicon gerne byder ind i projektet. Det siger vi selvfølgelig ja tak til. Orbicon har meget og nyttig viden, og et samarbejde kan være til fælles nytte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Michael H. Nielsen (Direktør, Dansk Byggeri)
Søndag d. 27/5-18 kl. 23:01

I Dansk Byggeri er vi optaget af at kunne levere svar på centrale samfunds udfordringer. Håndtering og genanvendelse af affald er én af disse udfrordringer.
Bygge- og anlægsbranchen står for 35 pct af alt affald i Danmark. I forhold til at udnytte disse affaldsmængder og mindske behovet for at anvende jomfruelige materialer og råstoffer er det en vigtig udfordring at få nyttiggjort bygge- og anlægsaffald.
Udfordringerne knytter sig til at kunne identificere farlige stoffer og materialer ved affaldskilden – fx ved renovering og nedrivning – med henblik på at få rene affaldsfraktioner, som skal nyttiggøres så højt oppe i affaldsværdikæden som muligt.
Initiativet er meget vigtigt i forhold til at understøtte udvikling af cirkulære økonomiske forretningsmodeller i fremtiden. På den korte bane er der et enormt behov for opbygning af viden samt metoder til identifikation af farlige stoffer og materialer samt for udbredelse af viden til hele byggeriets værdikæde fra myndigheder til bygherrer, rådgivere samt byggeriets udførende virksomheder. Samtidig er der behov for at opbyggeviden om korrekt håndtering som muliggør genanvendelse og genbrug af de store affaldsmængder som byggeriet står for.
Hvis Danmark forstår at bygge viden og kompetencer samt forretningsmodeller op på dette område ligger der tillige eksportmuligheder.
Dansk Byggeri kan anbefale at initiativet prioriteres !

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:31

Kære Michael
Tak for din støtte og din kommentar. Det er vigtigt for os, at Dansk Byggeri bakker op om forslaget. Bygge- og anlægsbranchen har nogle store udfordringer i forhold til affaldsmængder og ressourceforbrug, men også nogle gode muligheder for at skabe ny forretning og samtidig leve op til samfundets mål om cirkulær ressourceøkonomi. Men det kommer ikke af sig selv, og vi er opmærksomme på behovet for viden og teknologier og ikke mindst formidling af disse for at vi får succes. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med Dansk Byggeri om opgaven.
Med venlig hilsen
Mette

Hanne Ullum (Vicedirektør, Bygherreforeningen)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:12

I Bygherreforeningen har vi gennem længere tid haft fokus på håndtering af materialer i byggeprocessen, herunder ikke mindst håndteringen af eksisterende byggematerialer ved renovering og nedrivning. Både i forhold til miljø og arbejdsmiljø er det afgørende at vi bliver bedre til at analysere de materialer, som vi piller ud. Der er dog også et stort potentiale for at genanvende materialer i stedet for at kassere dem, og derfor er det afgørende at få styr på materialestrømmene i byggeprocessen. Herunder at få tilstrækkelige kompetencer til at analysere og håndtere materialer. Vi bakker derfor op om dette projekt og bidrager gerne med viden i projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:33

Kære Hanne
Det er godt at høre, at Bygherreforeningen både bakker op og også gerne vil bidrage. Et samarbejde med jer om opgaven kan kun være til fælles gavn. Det er bygherrerne, der kan blive de store materialeleverandører fremadrettet, når vi får styr på selektiv nedrivning og dokumentation og genanvendelse af byggeaffaldet. Tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette

Christine Bjerregaard (Projektleder , Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:12

I Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) arbejder vi for bæredygtige løsninger. Vores medlemmer tilslutter sig vores charter og tilstræber dermed brug af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg.

Vi er partner i projektet Circle House, hvor 60 almene boliger designes efter principperne i cirkulær økonomi og hvor målsætningen er, at 90 % af byggeriet kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi. I regi er Circle House har vi bl.a. fået udarbejdet en analyse af de væsentligste lovgivningsmæssige barrierer og muligheder ved cirkulært bygger. Heri fastslås det, at det er en de facto barriere at der er stor usikkerhed forbundet med den fremtidige genbrug og genanvendelse af materialer til cirkulært byggeri. Samme rapport påpeger også, at det er problematisk at der på nuværende tidspunkt ikke er fastsat regler og vejledninger til deklaration om mærkning af genanvendte materialer. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar hilser derfor dette projekt velkommen, med håbet om, at dette og initiativ kan være med til at fremme det cirkulært byggeri.

/ Christine Bjerregaard, Projektleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:37

Kære Christine Bjerregaard
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en vigtig spiller i forhold til at realisere den cirkulære omstilling i byggeriet. Vi er bevidste om manglen på vejledninger til deklarering af genanvendte materialer. Det vil vi arbejde for at sikre bliver tilvejebragt. Tak for din kommentar og din støtte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jacob Brandt (Partner, advokat, Bech-Bruun advokatpartnerselskab)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:19

Der er et stort behov for at indføre standarder for nedrivning, herunder kortlægning og fjernelse af bygningsforurening, der kan sikre miljømæssigt tilfredsstillende håndtering af ressourcerne i bygningerne.
Reglerne er vanskeligt tilgængelige. Hvis det er svært at sætte sig ind i reglerne, er det endnu vanskeligere at overholde dem. Hvis der kan udvikles standarder, der kan indgå i udbuds- og kontraktsgrundlag, og som bliver almindelige, vil det være nemmere at stille de rigtige krav og kontrollere/sanktionere, at de bliver overholdt. Hvis der udvikles en norm, som kan accepteres bredt i branchen, vil det ikke være nemt at springe over, hvor gærdet er lavest, og det vil samtidig føre materialer uden risiko og af høj kvalitet. Samtidig indebærer, at alle konkurrerer på den samme platform, og "dårligt miljø" bliver ikke et parameter, der kan føre til vindende bud. Forslaget bør fremmes.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:40

Kære Jacob Brandt
Behovet for standarder og vejledninger har været udtrykt af andre end dig, og vi er bevidste om det. Vi er ikke myndighed og kan derfor ikke udarbejde standarder, men vi kan være med til at lave vejledninger og frivillige certificeringsordninger og på den måde skabe lidt mere klarhed i branchen. Derudover kan vi bidrage til at formidle om den lovgivning, der findes på området. Vi ved, at det for mange er vanskeligt stof. Tusinde tak for din kommentar og din støtte.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Kasper Sørensen (Entreprisechef, Søndergaard Nedrivning A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:16

Som Nedrivning & Miljøsaneringsentreprenør har vi har en skærpet forpligtigelse i, at gøre opmærksom på det uforløste potentiale, der ligger i de ressourcer, vi hver dag sanerer og adskiller. For at kunne løfte denne opgave fuldt ud, skal alle parter samarbejde. Men for at det bliver rentabelt, hvilket som regel først er her, det bliver attraktivt for bygherre. Da skal der innovative processer til. Således at ressourcerne let kan danne grundlag for materialer til niche virksomheder, der kan fabrikerer up-cyclede byggematerialer til de kommende byggerier. Derfor er der fuld støtte til projektet herfra.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:42

Kære Kasper Sørensen
Tusinde tak for din støtte og din kommentar. Vi er helt enige i, at det er nødvendigt med samarbejde. Og der skal findes en fornuftig forretningsmodel, der sikrer, at udnyttelsen af ressourcerne kommer til at ske. Vi vil gøre vores til at sikre, at det kommer til at ske.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Hans Ole Andersen (Direktør, ZenZors A/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:30

Den ultimative genanvendelse af en utidssvarende bygning er at lade den stå og så gennemføre en renovering af bygningen. Men fra ZenZors A/S virke har vi kendskab til bygninger der er så kemisk forurenet at en nedrivning eller et bedre ord, adskillelse er uundgåelig. Intet stof er giftigt, alle stoffer er giftige, det er dosis og stof der gør det giftigt. Intet er bæredygtigt med mindre det er økonomisk bæredygtigt. Derfor er en dokumentation af bygningen før den adskilles væsentlig for økonomien, for efterfølgende at kunne certificere de enkelte bygningsdele, da der ikke kan analyseres for alt til alle genanvendelses formål.
Det bliver spændende at følge projektets arbejde med dokumentation og certificeringsordninger. Projektet kunne måske foreslå en arkitektur til en database der indeholder historik og analyser af genbrugsmaterialer og renoverede bygninger. Herfra ønskes rygvind med gennemførelsen af dette vigtige projekt.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:44

Kære Hans Ole Andersen
Du peger med din kommentar på essensen af det, vi gerne vil med forslaget. Nemlig at sikre en ordentlig gennemgang af bygningen, førend den renoveres eller rives ned. Og også en plan for og den rette teknologi til at nedrive selektivt, så affaldet skilles ad og derved bedre vil kunne finde anvendelse. Tak for ønsket om rygvind.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Monica Maria Moeskær (Projektleder, Dansk Design Center)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:31

Forslaget er lige i tråd med et nyt samarbejde mellem Realdania og Dansk Design Center om innovation og nye løsninger til at fremme det cirkulære i byggeriet. Vi støtter fuldt projektet ud og ser potentiale for snitflader.
/ Monica Maria Moeskær, projektleder i Dansk Design Center

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:59

Kære Monica Maria Moeskær
Tusinde tak for din støtte. Lad os ved lejlighed få afdækket snitfladerne mellem vores aktivitetsforslag og det, du omtaler, mellem Realdania og Dansk Design Center.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Dorte NIelsen (Afdelingsleder, AVV I/S)
Mandag d. 28/5-18 kl. 13:34

Hos Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV I/S) har vi konstant fokus på at flytte ressourcerne op i affaldshierakiet, og bygge- og anlægsaffald er en af vores helt store fraktioner. Derfor opretter vi nu en "fabrik", der skal rense gamle mursten. Det sker i samarbejde med virksomheden Gamle Mursten i Svendborg. Ambitionen er, at hovedparten af genbrugsmurstenene i hele Nord- og Midtjylland skal renses på anlægget, og derfor er det afgørende, at der kommer kvalitet i nedrivningerne. Vi er derfor enige i, at der er behov for udvikling inden for miljøsanerings- og nedtagningsteknologier, så fuld opbakning til projektet her fra.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:01

Kære Dorte Nielsen
Hvor er det spændende med jeres nye "fabrik". Og ja, det er selvklart vigtigt med kvalitet i nedrivningen for, at i kan genanvende murstenene. Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Marianne Munch Jensen (Sekretariatsleder, Affalds- og Ressourceindustrien)
Mandag d. 28/5-18 kl. 14:34

Nedrivningerne af høj kvalitet udgør en helt central aktivitet i etableringen af et cirkulært kredsløb for byggematerialer. Øget kvalitet i denne del af værdikæden via bedre rådgivning, øget kompetencer, nye metoder, bedre dokumentation m.v. giver grundlaget for øget kvalitet i den efterfølgende oparbejdning af materialerne og dermed også en øget værdi og anvendelighed af materialerne. Standarder og certificeringer vil skabe større gennemsigtighed i kvaliteten af nedrivninger og lette efterspørgslen på kvalitet. Det er der absolut behov for. Held og lykke med projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:02

Kære Marianne Munch Jensen
Tak for at bekræfte behovet for løsninger i forbindelse med nedrivning. Vi ser frem til at påbegynde arbejdet og få udbredt viden og teknologier til hele branchen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Bernt Lindegaard (Projektleder, CLEAN)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:07

Gennem mit arbejde med Cirkulær økonomi i byggesektoren, er jeg stødt på en del udfordringer og barrierer for at få udbredt principperne i branchen. En af de største barrierer er netop at få udnyttet de mange ressourcer der allerede findes - nemlig eksisterende bygninger. Der er en lang række mulige løsninger, men ingen af dem er simple, og det kræver at der arbejdes på mange fronter, både i forhold til udvikling af nye teknologier, klare retningslinjer, efteruddannelse af nedrivere, entreprenører og øvrige interessenter, ligesom dokumentationen er afgørende for at sikre den nødvendige tillid til genanvendte materialer. Jeg anser det derfor som fuldstændig afgørende at der igangsættes denne slags initiativer, og opfatter derfor dette som et projekt der er værd at prioritere, under forudsætning af at den viden der tilvejebringes i høj grad bliver offentlig tilgængelig.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:14

Kære Søren Bernt Lindegaard
Tusinde tak for at underbygge behovet for vores aktivitetsforslag. Jeg kan forsikre dig for, at den viden, vi tilvejebringer naturligvis bliver stillet til rådighed for markedet.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ole Hjelmar (Direktør, partner, Danish Waste Solutions ApS)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:54

Vi har gennem en række projekter fået et godt kendskab til den miljømæssige kvalitet af nogle af de produkter, herunder specielt knust beton og tegl, som med en betydelig andel indgår i den cirkulære økonomi på bygge- og anlægsområdet. På den baggrund mener vi, at der er et klart behov for gennem rådgivning, efteruddannelse og certificering at sikre implementering og anvendelse af de absolut bedste metoder og teknologier til prøvetagning, sanering, nedtagning og planlægning af nedrivning, baseret på den nyeste udvikling og erfaring. Desuden mener vi, at det er meget vigtigt, at effektiviteten af disse tiltag på de resulterende produkter dokumenteres, således at den feedback, som er nødvendig for en fortsat udvikling, optimering og selektering af de anvendte metoder og teknologier, tilvejebringes. Dokumentationen kan samtidig danne grundlag for en differentiering af anvendelsesmulighederne og anvendelsesbetingelserne baseret på både funktionelle og miljømæssige egenskaber. Den erhvervede viden kan medvirke til at reducere risikoen for utilsigtet akkumulering af uønskede stoffer gennem uhensigtsmæssig/ukritisk implementering af det, der pt. kaldes cirkulær økonomi.

Vi kan derfor fuldt ud støtte det fremsatte aktivitetsforslag og samarbejder gerne inden for relevante delområder.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:17

Kære Ole Hjelmar
Vi ved, at du og dit firma har en masse viden indenfor dette felt, og derfor er det også rigtig godt, at I bakker op om forslaget. Vi har tidligere haft godt samarbejde med jer, og det vil være naturligt at fortsætte dette samarbejde i regi af Bygninger som ressourcebank.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Thomas Bo Jensen (Professor i Bygningskunst, Arkitektskolen Aarhus)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:25

Super vigtigt emne. På Arkitektskolen Aarhus støtter vi op om forslaget og håber at kunne bidrage til kreativ idéudvikling på området.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:18

Kære Thomas Bo
Vi er glade for opbakningen fra Arkitektskolen Aarhus. Det vil være fint for os med jeres bidrag til den kreative ideudvikling. Vi tager os af den tekniske og faglige del.
Med venlig hilsen
Mette

Lene Smith Riis (Udviklingskonsulent, Klimasekretariatet Aarhus Kommune)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:02

Et meget vigtig emne at arbejde med, hvis vi skal lykkes med at udvikle det cirkulære byggeri og fremme en grøn omstilling af byggeriet. Manglende viden indenfor miljøsanering og nedtagningsteknologier kan let blive en barriere for udviklingen og derfor bakker Aarhus Kommunes Klimasekretariat op om forslaget.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:19

Kære Lene Smith Riis
Tusinde tak. Vi er glade for opbakningen fra Aarhus Kommunes Klimasekretariat.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Erik Krogh Lauritzen (Direktør, Lauritzen Advising)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:17

Bygninger som ressourcebank er et rigtig godt emne. Men ligesom det gælder for en pengebank, hvor pengene skal ud og arbejde bør vi fokusere på hvad er det vi skal bruge ressourcerne til. Det er nødvendigt at se på hele værdikæden og koncentrere indsatsen om transformation af materialerne fra affald til ressourcer. Dvs. end-of-Waste kriterier, substitution af primære råstoffer med sekundære råstoffer og integreret ressourcemanagement og ressource effektivitet.

Der er et generelt potentiale for substitution af primære råstoffer, typisk sten og grus, med genanvendelige beton, sten og tegl på 10-20%.

Vedr. miljøsanering og nedtagningsteknologier er vi nået så langt, at vi risikere at pengene spildes på gentagelser, trivielle undersøgelser af kendte og marginal problemstillinger. Jeg foreslår at aktiviteterne reduceres til opdatering af state-of-the-art med supplerende udvalgte undersøgelser.

Dokumentation, uddannelse og certificering er ok.

Jeg foreslår aktiviteterne udvides med følgende:
- Undersøgelse af processer i forbindelse med transformation af BAA til ressourcer, herunder EOW kriterier og den hermed forbundne dokumentation, jf. ovenstående aktivitet.
- Undersøgelse af mulighederne for substitution af primære ressourcer med sekundære ressourcer og markedstilpasning, herunder nyttiggørelse af lettere forurenede materialer.
-Modeller for cirkulært byggeri.

Held og lykke med ansøgningen.

Mvh.

Erik K. Lauritzen

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:22

Kære Erik
Tak for en detaljeret kommentarer og konkrete ideer til udvidelse. Vi er enige i vigtigheden af det, du foreslår os at inkludere. Men vi er af budgetmæssige årsager nødt til at fokusere. Desuden er der andre aktiviteter i gang - både hos os på Teknologisk Institut - men også hos andre aktører. Dine gode ideer er med på listen over emner, som vi vil overveje i forbindelse med den endelige projektbeskrivelse.
Med venlig hilsen
Mette

Ann Bertholdt (Arkitekt og bæredygtighedsansvarlig, KANT arkitekter / TRUST)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:33

Som Bæredygtighedsansvarlig og arkitekt på BYK med TRUST ( * Strategisk partnerskab for Københavns kommune ) støtter jeg projektet om at arbejde med bygninger som resourcebank.

Hos TRUST har vi en meget ambisiøs bygherre i Byggeri København, der efterspørge genbrugskortlægning og genanvendelse i projekterne. Samarbejdet gør det muligt at arbejde med en tværfagligt proces hvor miljø, nedrivning og ( evt bortskaffelse ), genanvendelse af byggematerialer kan planlægges tidligt i projektforløbet.
En større viden og gennemskuelighed om den enkelte bygningsdel vil forenkle og muliggøre at denne kan anvendes i et fremtidig design bla. fordi vi tidlig kan få et indblik i omkostningerne og materialeforløbet for genanvendelse af bygningsdele.

Vi arbejder i TRUST samarbejdet både med helhedsrenoveringer og nybyggeri og vil i flere sager nedrive dele af det eksisterende byggeri. Genanvendelse tænkes på tværs af TRUST projekterne hvor timing og dermed simplisering af processerne vil styrke dette potentiale.

God vind med projektet!

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:24

Kære Ann Bertholdt
Tak for at bidrage med et meget konkret eksempel fra jeres hverdag. Det er interessant som ambitiøse bygherrer kan skubbe til udviklingen. Vi håber at kunne hjælpe jer fremadrettet med noget af den viden, som du efterspørger.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Christensen (Konsulent , DM&E)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:39

Som brancheforeningen for små og mellemstore entreprenørvirksomheder, der udfører nedrivningsopgaver, arbejder DM&E pt. med projekter, som har til formål at opkvalificerer og udbrede forståelsen af Cirkulær økonomi blandt medlemsvirksomhederne.
For os er det vigtigt, at de mindre virksomheder bliver klædt på til de muligheder og udfordringer Cirkulær økonomi giver, både med hensyn til kvalitetskrav, dokumentation og uddannelse mv. Vi er enige I at initiativer på området skal ske i tæt samarbejde med hele branchen. Vi ser helst at eventuelle godkendelse/certificeringsordninger bliver lovfæstet.
DM&E bakker op om projektet.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:26

Kære Søren Christensen
Tak for opbakningen. Du kan være sikker på, at vi har fokus på mindre virksomheder. Det er en del af Teknologisk Instituts DNA at arbejde med de mindre virksomheder. VI har noteret os jeres ønske med hensyn til lovgivning.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Jonas Bergenholz (Miljørådgiver, DJ Miljø & Geoteknik)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 19:47

Vi ser både dokumentation af kvalitet, herunder miljømæssig og byggeteknisk kvalitet, og den praktiske håndtering/udførelse som en barriere der skal løses, såfremt cirkulær økonomi skal være et muligt alternativ til nutidens 'end of waste' håndtering af BAA. Gennemførelsen af ovenstående projekt kan være med til at løse nogle af de udfordringer branchen står foran.

Vi støtter således forslaget om øget fokus på uddannelse, certificering og teknologiske løsninger der kan være med til at gøre bl.a. kortlægninger tilgængelige på tværs af branchen.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:28

Kære Jonas Bergenholz
Tusinde tak for støtten. Vi vil gøre vores bedste for at nå i mål med de resultater, som du efterspørger.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Martin Hedevang (Co Founder, Out of Office Architecture)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:56

I Out of Office Arch. arbejder vi for at anlæg af landskabsarkitektur, byens pladser og rum og tænkes cirkulært. Vi tror meget på at vi her både kan gøre en forskel. For det første fordi at de materialer, som der er tradition for at anvende er robuste og direkte genbrug, dermed er lige til. For det andet fordi, der kunne ligge et potentiale i at genanvende ressourcer fra nedrevne bygninger til landskabsarkitektur. Hermed skulle man kunne øge genanvendelsesgraden og samtidig også kigge ud af egen branche. Dokumentation af materialernes beskaffenhed er naturligvis meget nødvendige for at få en bedre ide om hvilke materialer vi, landskabsarkitekter, skulle kunne benyttes os af - og hvad vi skal holdes os fra.
Vi glæder os til at følge projektet.

Martin Hedevang Andersen
Co-founder, Out of Office Architecture
Landskabsarkitekt, MDL
Bsc.Geogr., Cand.Hort.Arc,

Tlf.nr.: 2163 7090
Mail: Martin@outofofficearch.dk
Web: www.outofofficearch.dk

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:24

Kære Martin Hedevang
Godt navn I har til jeres firma :) Det virker oplagt at tænke genanvendelse af bygninger ind til landskabsarkitekturen. Og uanset om det er til landskabsarkitektur eller til nye bygninger eller til andet, så er der behov for teknologi til at rive ned og dokumentationsmetoder til det nedrevne materiale. Tak for kommentaren og støtten.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Nini Hastig (Senior specialist, SWECO DANMARK A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:02

Super godt initiativ!
Det er vigtigt at få en ensretning af branchen som forhåbentlig kan være med til at fjerne "brådne kar" som ser stort på miljøet og som ikke ønsker at passe på vores ressourcer. Vigtigt at, der kommer en ensretning i hvordan en kortlægning udføres og hvor grundigt der undersøges samt At reglerne er ens for alle. Her tænker jeg på hvor ofte jeg faktisk har mødt miljøkontorer der ved forbavsende lidt om affaldshåndtering, bygningsforurening, selektiv nedrivning og om genbrug. Jeg gør så mit til at informerer og give min viden videre, men bliver derimod glad når jeg så møder kommuner der har taget stilling, udarbejdet brochurer og som kræver dialog, medbestemmelse, oplysninger og reelle kortlægninger.
Derimod ser jeg store problemer i afsætningen af de rene bygningsmaterialer. Jeg hører ofte i branchen at det er svært at sælge de rene materialer og så er det bare lettere at skille sig af med dem som forurenede!
Der savnes en "vidensbank" med et katalog over hvilke emner vi forventer der kommer ind fra de forskellige nedrivninger og omtrent hvornår - så at arkitetker og bygherre m.fl. ved hvilke materialer der findes og hvornår de kan forvente at kunne modtage materialerne. Det er så vigtigt at "de pågældende materialer kan reserveres" som i en webshop
Ofte ser jeg f.eks store limtræskonstruktioner, der er helt fri for forurening - blot blive sendt til forbrænding i stedet for at blive genbrugt i nye byggerier eller som produktion til f.eks. havemøbler, park møbler osv.
Her er hotel Crowne Plaza og Copenhagen Towers i Ørestaden et godt eksempel på genbrug, hvor både træværk og mange andre bygningsmaterialer er genbrugt bl.a. er alle restprodukterne nedknust og genbrugt som gulvmateriale = ser ovenikøbet kanon godt ud!
Vores råd er "Vi er nød til at blive gode til det hele også at afsætte de rene produkter efterfølgende:-)"

Vi glæder os til at følge arbejdet fremadrettet og stiller gerne op med vores viden og erfaring

Med venlig hilsen

Nini Hastig
Senior specialist i bygningsforurening og indeklima
SWECO A/S

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:28

Kære Nini Hastig
Du er ikke den første, der har efterlyst en vidensbank/katalog/database. Vi vil helt klart have det med i overvejelserne, herunder hvordan en sådan vil kunne leve videre efter projektets afslutning. Enig i at demonstrationsprojekter er gode til at vise vejen for andre. Vi er mange, der ligesom Sweco Danmark arbejder for at udbrede viden, så vi undgår de "brådne kar", som måske er mere uvidende end brådne. Tak for tilbuddet om dele viden og erfaring. Det vil vi gerne sig ja tak til. Tusinde tak for kommentaren.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Ulrik Stylsvig Madsen (Lektor, CINARK - Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 15:57

Her på CINARK støtter vi op omkring forslaget om at se bygninger som ressourcebank.
I fremtidens byggeri bliver en af de store udfordringer at sikre en hensigtsmæssig genbrug og genanvendelse af materialer fra nedrivnings- og renoveringsprojekter. I denne proces er dokumentationen af det nedtagne materiales kvalitet og miljøprofil et meget vigtigt parameter i forhold til at sikre en optimal genanvendelse. Arbejdet med udviklingen af kvaliteten af nedrivningsprocesserne og dokumentationen af materialer til genbrug/genanvendelse bliver derved en vigtig del af fremtidens cirkulære økonomi.

Ulrik Stylsvig Madsen, CINARK – Center for industriel Arkitektur / Kunstakademiets Arkitektskole

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:25

Kære Ulrik Stylsvig Madsen
Tak for støtten. Arkitekter har en vigtig rolle at spille i den cirkulære omstilling, og vi er glade for at høre, at I har samme fokus som os på at sikre kvalitet, miljø og dokumentation af materialerne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 21:25

Kære Ulrik Stylsvig Madsen
Tak for støtten. Arkitekter har en vigtig rolle at spille i den cirkulære omstilling, og vi er glade for at høre, at I har samme fokus som os på at sikre kvalitet, miljø og dokumentation af materialerne.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Søren Raae Teisen (Udviklingsdirektør, Solstra Development)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 08:37

Positiv læsning. Alt hvad der gør det nemmere og øger dokumentationen ved genanvendelse har stor interesse.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:35

Kære Søren Raae Teisen
Tak for din kommentar.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Tine Veng Basse (Projektleder, Affald & Genbrug Middelfart Kommune)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:30

Middelfart Kommune er meget optaget af arbejdet med selektiv nedrivning, og godt i gang med erfaringsindsamling til brug for udvikling af best practice i forhold til miljø- og ressourcekortlægning før nedrivning.
Middelfart Kommune oplever i høj grad, at vi står over for en hønen og ægget problematik, hvor udbud af materialer fordrer at de efterspørges, men så længe de ikke findes, eller ikke findes i garanterede kvaliteter, er der ingen efterspørgsel, og dermed ikke så stort et økonomisk incitament til selektiv nedrivning.
Vi tror at viden, uddannelse og en garanteret kvalitet af materialer er vejen frem mod bedre udbud og nødvendig ressourceudnyttelse af bygningsdele der nedrives. Dette projekt rammer derfor spot on i forhold til det videre arbejde med udviklingen af området selektiv nedrivning, som vi ser det.

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:37

Kære Tine Veng Basse
Det er nyttigt, at I vælger at dele jeres erfaringer omkring selektiv nedrivning. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at kunne levere teknologi, viden, dokumentation af kvalitet og miljø og uddannelse om selektiv nedrivning for at fremme markedet og genanvendelsen.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Liv Møller (Projektleder, Byggeri København Københavns Kommune)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:44

Udvikling af platform for udveksling af byggevare ved nedrivning
Vi ønsker at udvikle en platform og proces for deling af "byggevare" ved nedrivning.

Vi sidder som bygherre for Københavns Kommune hvor vi har mange nedrivnings og renoverings opgaver.
Derfor ser vi store muligheder I at udvikle en platform og en proces for håndtering af kvalitets bygningselementer i forbindelse med nedrivning.
I nogle opgaver opstår der muligheden for et direkte genbrug af inventar, i andre sager er det genbrug af bygnings-elementer.
Igennem vores egen undersøgelser er vi stødt på "peer to peer market place" platforme med apps for at kunne skabe en direkte dialog mellem nedriver eller stedet hvor nedrivningen forgår, og den mulige aftager.
"Tribe Share" er en mulig udbyder af platform strukturen. Dog ser vi vigtigheden I at en platform tilbyder en funktion hvor antallet af elementer kan angives, og at der er en indbygget nedtælling af antal elementer som de afsættes.
Der skal også i den forbindelse være en form for reservering af elementer og opdatering når et element er blevet afhentet.
Denne platform udmærker sig ved at have en bruger interface som er i tråd med hvad der forventes af populære platforme for sociale medier. Vi mener at indbydende udtryk og bruger venligt interface er vigtigt for udbredelsen og at få alle i værdikæden til at benytte denne platform fra nedriver til projekterings-faglig person.
Vi har belyst 3 situationer som vi mener danner grundlag for at denne type proces kan udbredes:
1. Direkte afhentning (primært inventar)
I denne situation registres et produkt på platformen med antal angivet. Aftageren kan derefter afhente produktet direkte hos aftageren.
2. Tidsbegrænset afhentning fra byggepladsen.
I denne situation registreres bygnings-elementer og ligges på platformen. Der skrives et tidsrum på hvornår de senest kan afhentes på byggepladsen. Elementer kan evt. blive flyttet til et udmærket sted på byggepladsen.
3. Kvalitets vare overflyttes til ressource hotel
Udvalgte bygnings-elementer af høj kvalitet overflyttes til et ressourcehotel hvor de kan blive opbevaret til et øremærket projekt eller vente til at indgå i et relevant projekt.

I udvikling af denne platform og proces har vi udpeget tre områder som vil kræve udviklingsforløb og derfor udviklingsmidler:

1. Kommunikationsplatformen.
Udvikling af app/platform i samarbejde med eksisterende udbyder af "peer to peer market place" platforme og apps. Det meste af denne infrastruktur eksisterer allerede og det vil være en afretning af et eksisterende produkt til dette præcise forløb.
2. Udvikling af processer og retningslinjer for ressource-optælling.
Da dette er en ny måde at arbejde med både nedrivning og projektering af byggeri vil det kræve et udviklingsforløb for at kunne indarbejde det i eksisterende arbejdsformer.
Deriblandt udvælgelses processerne bag valget af bygnings-elementer som bliver overflyttet til ressource-hotellet.
3. Ressource-hotellet.
At anlægge et ressource hotel vil kræve en grund, en overdækning og koordinering af stedet.
Derudover vil der være en løbende driftsudgift af stedet.

Vi glæder til et muligt samarbejde om denne spændende udvikling.
Venlig Hilsen Greg Aggs og Liv Møller Byggeri København

Mette Glavind (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:39

Kære Greg Aggs og Liv Møller
Tusinde tak for her på falderebet af dele jeres erfaringer og ideer med os og dette på en meget detaljeret form. Det nyttigt for os i det videre arbejde med at formulere den endelige projektbeskrivelse. Og lad os også i nær fremtid sondere mulighederne for et samarbejde.
Med venlig hilsen
Mette Glavind

Olga Truelsen (Bygningskonstruktør, ByK med TRUST / DOMINIA AS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:36

Når så mange helt oplagte projekter med stort genbrugspotentiale ofte falder på at det er så svært at opnå den garanti en hver professionel bygherre har brug for, så er der et stort behov for at få sat mange projekter i gang som dette. Man kan opnå rigtig mange gode processer for genbrug ved at arbejde tæt tværfagligt og med rettidig inddragelse af alle de vigtige led i kæden, men det hele står og falder med om man ”tør” at tage chancen. Vi støtter naturligvis op om projektet og kommer gerne med input fra laboratoriet på TRUST.
Bedste hilsner Olga Truelsen, Byk med TRUST/DOMINIA AS

Martha Lewis (Architect, Material Specialist, Henning Larsen Architects)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:55

Fin initiativ - vi er nødt til at komme i gang! Punkt 1 "opdaterede, validerede data og krav til regulering af kemiske stoffer og produkter på tværs af nationale/regionale markeder og på tværs af brancher og produktgrupper" er i dag desværre en mangelvare. Uden tilgængelig og troværdig information, er det svært for rådgiver at træffe optimale beslutninger for fremtidens byggeri.