Center for Anvendt Fotonik

Senest opdateret d. 11/4-2018
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Hans Ole Nielsen
Team Manager, Roadsensors and Photonics

Center for Anvendt Fotonik etablerer en videnbro imellem forskning udført hos danske og udenlandske videninstitutioner og danske virksomheder. Centeret er et samarbejde imellem DTU Fotonik, FORCE Technology og udenlandske forskningsinstitutioner.

Fotonik er af EU spået til at være en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter, og der satses i disse år benhårdt på, at EU skal bibeholde og udbygge styrkepositionen inden for netop fotonik. Aktiviteten skal etablere Center for Anvendt Fotonik. Centeret skal sikre, at den danske akse ind i disse europæiske satsninger sikres.
Centeret etableres som en one-stop-shop, der skal give danske virksomheder adgang til fotonik-kompetencer i Danmark og Europa, således at de vækstpotentialer, der ligger i at anvende de nyeste fotonik teknologier, i højere grad udnyttes. Igennem centeret får virksomhederne bl.a. adgang til:

  • One-stop-shop for fotonikudvikling
  • Feasibility og proof-of-concept services
  • Demonstratorer og teknologibiblioteker
  • Faciliteter inden for test og udvikling af fotonik baserede komponenter
  • ERFA-netværk for udviklere

Centeret etableres i samarbejde med en række førende danske og udenlandske forskningsinstitutioner, herunder DTU Fotonik i Danmark, CSEM i Schweiz, Fraunhofer i Tyskland, Tyndall i Irland og IMEC i Holland.

 

Referencer: 

[1] Kirsi Ekrot-Mansisila, Head of Unit, European Commission, Unit GROW.F.3 – Key Enabling Technologies, Digital Manufacturing and Interoperability, DG for Internal Markets, Industry, Entrepreneurship and SME’s. tale den 22 marts 2018 i forbindelse med EARTO Annual Meeting i Oslo . Præsentation: Investment in Key Enabling Technologies

Nøgleord

46 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Henrik Jeppesen (Founding Partner, Attention Design)
Mandag d. 30/4-18 kl. 11:20

Attention Design arbejder som eksterne konsulenter for virksomheder i det meste af verden, indenfor hele spektret omkring design og integreret produktudvikling.

Med en Global tilgang og med rødder i Danmark vil det altid være bydende nødvendigt for os, at have adgang til den seneste teknologi på allerhøjeste niveau.

Fotonik er et af de mere potente områder, hvor der hersker meget store anvendelsesmuligheder, hvis vi forstår at investere klogt i området – vi kan på alle måder støtte op omkring Centeret for Anvendt Fotonik, det vil kunne give os netop den konkurrencefordel der skal til, når vores kunder vælger danske samarbejdspartnere.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 13:49

Jeg er helt enig i dine synspunkter. Fotonik vil også for fremtiden være en vigtig brik i udviklingen af fremtidens produkter og det gælder for stort set alle brancher. Derfor er det netop rentabelt at investere i og fremme udnyttelse af fotonik forksningesresultater og lette udbytteslen af teknologien - ikke mindst for mindre virksomheder.

malene nielsen (projektkoordinator, fagerhult belysning)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 10:30

Fagerhult belysning arbejder med udvikling af armaturer og belysningsløsninger til mange forskellige områder.
Det er af afgørende betydning for os at vi har mulighed for at benytte den nyeste teknologi.
At vi har mulighed for at anvede dansk teknologi indenfor fotonik og optik, er meget vigtige konkurrence parameter.
Derfor støtter vi på alle måder Center for Anvendt Fotonik.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:05

Overgangen fra glødelamper til anvendelse af LED i snart sagt enhver form for belysning, har accentueret behovet for anvendelse af optiske systemer til at styre lyset derhen hvor det skal være og ofte uden at blænde. På grund LED komponenternes lange leve tid , kompakthed og lave energiforbrug kan disse lyskilder indbygges i snart sagt alle former for produkter, hvor det ikke før har været muligt. Disse forhold stiller nye krav til såvel design som test .

Anne Bay (Direktør, Dansk Center for Lys)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 09:11

Som medlemsorganisation for danske lysprofessionelle støtter Dansk Center for Lys dette initiativ fuldt ud, og vil gerne bidrage i et nært samarbejde til at gøre et sådant center for anvendt fotonik til en succes med fodfæste i konkrete markedsbehov. Vi ser store muligheder både for vores medlemmer, og for vores interne kompetencer. Lysområdet præges i disse år af en støt stigende kompleksitet. Ikke blot har LED-revolutionen betydet, at alle moderne lysarmaturer er fulde af elektronik, men der fordres af energihensyn også i stigende grad avancerede optiske løsninger, materialer og lysstyringsanlæg. Er der dermed blevet langt sværere for virksomhederne er have det nødvendige overblik, hvorfor et center, der kan tilbyde kompetent assistance og innovationpotentiale i verdensklasse, er yderst velkomment.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:19

Tak for dit input - Vi ser den samme trend i at fremdidens LED belysningssystemer anvender avancerede optiske systemer og materialer, der stiller nye krav til designfasen. Vi ser også at belysninegsystemer mere og mere bliver et ellektronikse produkt der forsynes med sensorer og kommunikation. Et samrabejde med Dansk Center for Lys vil sikre at aktiviter i centret kan rettes mod konkrete markedsbehov.

Henrik Andersen (Adm.Direktør, Frontmatec A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 16:30

Frontmatec er en af verdens største leverandører af teknologi til slagterier. Vi arbejder dagligt med problemstillingen; at skulle indføre stadig mere komplekse vision-, belysnings- og sensorsystemer i et meget barskt miljø. Løsningerne er ofte meget applikationsspecifikke - eksempelvis homogen LED-belysning og opmåling af en slagtekrop uden at påvirke arbejdspladsbelysning nærved - eller opsamling af NIR spektre i svinefedt ved meget høje hastigheder og i real-tid, at vi er helt afhængige af et videnskabligt velfunderet kompetencebredskab i vores nærområde - dels for at kunne source den kompetence - dels for at have et fagligt miljø som næring for vores egne udviklingsafdelinger.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 14:36

Tak for dine kommnetar. Nye sensorsystemer til måling af kvalitete og andre parametre for fødevarer vil også for fremtiden være baseret på fotonik. NIR teknologi og vision baserede systemer er allerede etablerede teknologier inden for fødevarebranchen og landbrug. Stigende fokusering på blandt andet føredvaresikkerhed vil accentuere hehovet for nye målesystemer, Skal danske virksomheder være konkurrencedygtige på verdensmarkedet skal de have effektiv adgang til de nyeste til forkningsresultater og teknologisk know-how til at implementere disse.

Thor Ansbæk
Lørdag d. 5/5-18 kl. 05:06

Fotonik finder anvendelse indenfor mange områder hvor det muliggør ny og forbedret funktionalitet. Det er samtidig en teknologi som er svært tilgængelig på grund af en stor diversitet i fysik samt komponenter/produktionsmetoder. Derfor er det essentielt for virksomheder der ikke selv har opdyrket et vidensområde indenfor fotonik at have adgang til rådgivning og feasibility studier - enten direkte ved f.eks. GTS instituttet eller ved at der videreformidles til andre vidensinstitutioner, virksomheder og programmer som f.eks. Actphast som giver adgang til og finansiering af feasibility studier af innovation af produkter med fotonik.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:22

Svar til Thor Ansbak, CEO, OCTLIGHT ApS :
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i dit synpunkt, at det er vightigt for især mindre virksomheder,der ikke har opbygget en videnbase inden for fotonik, at have adgang til sparring og hjælp til gennemførelse af proof og concept/ feasibility projekteter . Dette er netop en af de aktivitetere vi planlægger med at kunne tilbyde virksomheder som et i Center for Anvendt Fotonik.

Jacob Riis Folkenberg (Vice President, Technology, FOSS)
Mandag d. 7/5-18 kl. 08:27

FOSS A/S udvikler og producerer analytiske løsninger til fødevarer, hvoraf hovedparten er baseret på optiske målemetoder - f.eks. spektroskopi og flow cytometry.
Center for Anvendt Fotonik vil være en meget interessant samarbejdspartner for FOSS, men de aktivitetsforslag der foreligger.
Særligt vil "optisk system design" som disciplin være vigtig for at binde innovative optiske komponenter sammen i nye banebrydende løsninger indenfor fødevarer, biotek, automation, miljø og energi. I sammenhæng med praktiske feasibility/concept studier vil det være en stærk kompetence at få bygget op, og for industrien at få tilgang til.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 13:42

Tak for dit input. Et af centerets formål er at kunne assistere dansk industri med implementering af nye forskningsresultater og know how. Ofte vil dette finde anvendelse i forbindelse med feasibility projekteter, hvor dicipliner som optisk system design sammen med f.eks avanceret signalbehandling vil være vigtige områder. Det vil være nogle af de områder center for Anvendt fotonik vil kunne asisstere og samrabejde med virksomheder om. Vi ser frem til dette samarbejde.

Poul Svensgaard (CEO, Delta Optical Thin Film A/S)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 16:08

Delta Optical Thin Film A/S mærker en enorm international interesse for optiske sensorerprincipper indenfor medicoteknik og fødevarer. Vi oplever en stor interesse for hyperspektrale billeddannende sensorer, der bl.a. kan bidrage til at optimere gødning og vanding i landbruget, muliggøre avancerede robotassisterede operative indgreb mm.
Center for Anvendt Fotonik, som beskrevet i det foreliggende aktivitetsforslag, vil være en oplagt samarbejdspartner for etablering af demonstratorplatforme for hyperspektrale billeddannende sensorplatforme, således at de relevante industrielle udviklingsgrupper vil kunne få adgang til grundteknologien uden at skulle bygge sensorelementerne fra bunden.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:05

Tak for din kommentar. Som du nævner vil implementering ny e fotonik teknologier kunne effektiviseres, ved udvikling af generiske OEM moduler/demonstratorplatforme . Sådanne moduler vil på samme tid både billiggøre , accellerere produktudviklingen samt reducere den tekniske risiko. Noget der jo er af stor betydning for alle virksomheder. OEM moduler er bestemt en aktivitet som et center for Anvendt Fotonik vil kunne genneføre.

Michael Stuer Lauridsen (Chefkonsulent, DTU Forretningsudvikling)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 00:55

DTU Forretningsudvikling arbejder med kommercialisering af opfindelser fra DTU´s egne institutter. Blandt disse er DTU Fotonik et af vores mest aktive institutter både med hensyn til at skabe nye banebrydende opfindelser og i at etablere nye spin-out selskaber. En af vores primære udfordringer er at bringe opfindelserne fra Proof-of-Concept i laboratorier frem til prototyper, således at de kan demonstreres for potentielle aftagere af teknologien. Her kunne Center for Anvendt Fotonik være en kærkommen håndsrækning.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:12

Helt enig . Netop det, i samrabejde med universiteter, at kunne tilbyde hjælp til at bringe forskningsresultater fra proof- of- concept til fungerende prototyper er en oplagt og central GTS aktivitet der vil kunne hjælpe danske virksomheder med en hurtig impementeriensg af de nyeste forkningsresulatater.

Jørn Eskildsen (CEO, Amfitech ApS)
Mandag d. 14/5-18 kl. 11:05

Amfitech er en dansk rådgivende ingeniørvirksomhed. På 20ende år hjælper vi danske og udenlandske kunder med at innovere og produktudvikle deres produkter mod nye funktioner og markeder.

Vi er bredt funderet indenfor HW, FW og softwareudvikling. Vi er internationalt anerkendte speciallister indenfor 3D tracking. Vi hjælper internationale kunder med at bringe vores state of the art viden ind i deres produkter indenfor Virtual Reality, robotteknologi, industriel og medicinsk 3D tracking.

Uden at være specialister, har vi kompetencer indenfor optik og optisk design. Gennem årerne har vi bragt flere produkter indeholdende fotonik frem til markedet.

Som mindre virksomhed er det af stor betydning at have adgang den nyeste viden ind for fotonik, adgang til sparring i design fasen samt test og godkendelse i henhold til internationale standarder.

At vi har mulighed for at anvende danske partnere i GTS systemet til rådgivning inden for fotonik og optik er en vigtig konkurrence parameter.

Derfor støtter forslaget om oprettelse af det foreslående Center for Anvendt Fotonik.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:24

Tak for din kommnetar. Jeg er helt enig i dine synspunkter. Centerets rolle vil være at kunne tilbyde hjælp til hurtig implemenetering af fototnik i alle former for produkter. Nu nævner du at jeres firma har kompetancer inden for fotonik. Det er langt fra fra alle virksomheder, og især ikke de mindre, der har mulighed for at have denne special viden internt. Center for Anvendt Fotonik vil kune stille denne viden til rådighed for alle danske virksomheder.

Christian Krause (Director, Viso Systems Aps)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:32

Viso Systems arbejder med udvikling af lysmålings systemer som bruges verden over. Det er vigtigt for os at vi er på forkant med nye teknologier specielt med hensyn til fotonik og optik for at i fremtiden kunne gøre lys måling teknikken nemmere og mere tilgængeligt at bruge for flere og flere virksomheder verden over. På den måde kan vi være med til at sikre en bedre forståelse for lys og at kvaliteten forbedres år for år.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:22

Tak for in kommentar. Udviklingen inden for fotonikkomponenter stiller nye krav til systemere der karateriserer disse. Udviklere af testsystemer er som du skriver nødt til at være på forkant med viden om disse komponenter. Center for Anvendt Fotonik vil derfor kunne være en nyttig samarbejdsparter for firmaer der udvikler testudstyr til fotonik .

Ejner Lykke Iversen
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 12:42

Ejner Lykke Iversen, Product Development, Danfoss Power Electronics A/S
Fotonik er en taknologi der finder anvendelse inden for stort set alle brancher. Derfor er det vigtigt for virksomheder der ikke selv har opdyrket et vidensområde indenfor fotonik at have adgang til rådgivning og sparring ved udvikling af nye produkter for at sikre konkurrenceevnen.
Tidligere på året stod vi hos Danfoss overfor en udfordring om at skulle forudsige dimension og udseende på lyssignalsignaler, der via light guides skal frembringes fra en LED, til på fronten af et kontrolpanel. Force technologi rådgav os effektivt ved at gennemføre optiske simuleringer. Dermed sparede vi ca. 3 måneders udviklingstid. En udbygning af rådgivningskompetencer inden for fotonik som foreslået i Center for Anvendt Fotonik anser vi som et godt initiativ, der vil kunne gavne mange virksomheder.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 15:30

Rådgivning er netop en af de ydelser som Center for Anvendt fotonik vil styrke. Det er et centralt element i GTS systemet, at vi er istand til at nyttiggøre forskningsresultater samt yde rådgivning i forbindelse med udvikling af nye produkter - og god feed back ang den opgave vi udførte for jer.

Emil Højlund-Nielsen
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 20:34

Copenhagen Nanosystems ApS støtter forslaget og ser det som et element i at fastholde det høje faglige niveau i Danmark indenfor Fotonik og den tætte interaktion mellem institutioner og industrien.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 08:29

Mange tak for din støtte til projektforslaget. Vi ser mange af de samme muligheder inden for anvendelser af fotonik i life science. Et område, hvor vi i Danmark har gode traditioner for samarbejde på tværs. Vi har på FORCE udviklet miniaturiserede flourescens sensorsystemer til celle monitering. Vi ser frem til at styrke samarbejdet i dette spændende krydsfelt.

Jakob Janting (Forsker og formand for Dansk Optisk Selskab (DOPS), DTU-Fotonik)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:34

Dansk Optisk Selskab (DOPS) støtter alle aktiviteter som samler/fremmer dansk optik i hele Danmark. Vi håber derfor meget at dette center bliver en realitet og ser frem til samarbejde.

Jeg forsker i fiber-optiske kemiske sensorer og personligt er jeg derfor meget glad for at se, at optiske sensorer er i fokus. Nye smarte optiske sensorer er meget vigtige, da de bredt udgør en central rolle for flere brancher (industri, sundhed, miljø mv.) og de mange initiativer indenfor digitalisering, IoT, AI, Big Data.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 12:07

Kære Jakob; Tak for din støtte til vores projektforslag . Vi vil se frem til at samarbejde med Dansk Optisk Selskab, ikke mindst om formidling af viden ud til de mange danske virksomheder der er medlemmeraf DOPS og som er en central målgruppe for Center for Anvendt Fotonik.

Kasper Paasch (Projektleder, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 13:54

Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet støtter enhver aktivitet, som kan fremme aktiviteter og samarbejde omkring fotonik i hele Danmark og ser det foreslåede Center for Anvendt Fotonik som en god mulighed for at fremme dette.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:11

Tak for din kommentar. Vi er helt enige i at fotonik vil være en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter. Vi ser frem til at samarbejde bredt omkring formidling og udnyttelse af forskningsresultater inden for dette område.

Peder Moth (Global Sales Director, Geveko Markings)
Fredag d. 18/5-18 kl. 14:51

Geveko Markings udvikler, producerer og markedsfører vejmarkeringsmaterialer og er en af de ledende aktører på verdensmarkedet.
Materialerne anvendes blandt andet til vejstriber , der ikke mindst i forbindelse med udviklingen inden for selvkørende biler vil have afgørende betydning for trafiksikkerheden.
De optiske egenskaber for materialerne er afgørende for sikkerheden og en afgørende konkurrenceparameter. Adgang til rådgivning viden, rådgivning og udvikling af fotonik målesystemer er derfor af afgørende betydning for vores virksomhed.
Vi ser derfor et stort behov for Centeret for Anvendt Fotonik, og støtter op omkring deres aktiviteter.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Fredag d. 18/5-18 kl. 15:51

Tak for din kommentar. netop udviklingen mod nye effektive vejstriber , med stor synlighed under alle vejrforhold, er af afgørende betydninng for sikkerheden ved selvkørende biler. Disse stribere vil stille nye krav til målesystemer og optisk karakterisering af deres synlighed. Tak for din støtte til Center for Anvendt Fotonik

Frederik Taarnhøj (CEO, FaunaPhotonics ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 09:23

De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter udgør en central del af dansk innovation. De spiller en vigtig rolle når ny teknologi skal finde vej fra Universiteterne ud til markedet da viden gennem mange udviklingsforløb er gemt her. Et stærkt Center for Anvendt Fotonik forventes derfor også at bidrage betydeligt til at sikre den danske fotonik branche en plads i verdensmarkedet for nye teknologier. Vi støtter op om initiativet.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:52

Hej Frederik. Tak for din kommentar; Vi er helt på linie i at det er en central rolle for GTS systemet at bidrage til formidling af forskningesresultater og hjælpe industrien med at implementere disse. Samarbejdet mellem på den en side universiteter og på den anden side virksomheder er et centralt elemenet i Center for Anvendt Fotonik.

Jesper Offersgaard (Project Manager, Kaleido Technology ApS)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 12:20

Kaleido er startet som en SMV med det formål at skabe en unik teknologi til wafer-level masseproduktion af avancerede optiske komponenter til consumer branchen, og har udviklet sig fra at være en SMV til i dag at være en mindre afdeling af en af verdens større leverandører af komponenter til mobiltelefonindustrien.
For Kaleido vil Center for Anvendt Fotonik vil være en hjælp til at etablere kontakter indenfor Danmark og EU til specialister og testfaciliteter, såvel som samarbejdspartnere i relation til optik og udvikling af nye teknologier.
Desuden ser vi centeret som en vigtig platform for at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau i Danmark indefor fotonik, hvilket er særdeles vigtigt for en virksomhed som Kaleido.
Derfor støtter vi det foreslående Center for Anvendt Fotonik.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:36

Kære Jesper; Det er en spændende udvikling som I er inde i som et mindre dansk firma der har specialeseret sig inde for fotonik. Netop waferbaseret fremstillings af fotonik systemer er en lovende men også meget krævendede tværfagling teknologi. I denne proces er adgangen til etablering af sammarbejdspartere central og nødvendig. Center for Anvendt Fotonik vil bidrage til dette ved genne netværkssamarbejde at kortlægge kompetencecentre inden for fotonik, der vil kunne anvendes af danske virksomheder.

Farshad Moradi (Associate Professor, Aarhus University)
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 15:11

Now photonics and electronics are merged together and this will be even more in near future. Here at Aarhus University, we are coordinating an EU project (SPICE) to develop the fastest and most energy-efficient memory with the help of electronics, photonics, and spintronics.
Read more here:
http://spice-fetopen.eu
Such activities in Denmark, are definitely within our interest and are strongly supported.
S

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:14

Dear Farshad. Photonics is indeed an emerging technologu and is often integrated with with microelectronics. Your project sounds very interesting and the reuslts could be dessiminated to potential industries by the activities planned by our center.

jørn christensen (ceo, Borum )
Tirsdag d. 22/5-18 kl. 16:05

Borum udvikler, producerer og markedsfører vejmarkeringsmaskiner og er en af de ledende aktører på verdensmarkedet.
Vejstriber er afgørende for sikkerheden på vejen. Der er flere parametre som refleksion, bredde, højde, materiale sammensætning som øger sikkerheden og kvaliteten af vejstriben. Der anvendes i dag mange ressourcer på at måle / registrere m.v. kvaliteten af striber. Til dels manuelt. Der er oplagte innovationsmuligheder og dermed effektivitetsgevinster at hente hvis fotonik kan indgå i løsninger til vejsektoren.
Adgang til rådgivning viden, rådgivning og udvikling af fotonik målesystemer er derfor vigtig for Borum og vi ser oplagte muligheder for innovative løsninger med denne teknik. Samtidig er problematikken yderst relevant i mange andre sammenhænge.
Derfor støtter vi op omkring denne ansøgning.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:25

Hje Jørn. Tak for din kommentart . Netop implementering af sensor systemer baseret på fotonik in den maskinproducerende industri ser centeret som sin rolle at kunne bidrage med rådgivning og udvikling. På denne møde kan Center for Anvendt Fotonik styrke branchens konkurrenceevne.

Jørgen Kejlberg (CEO, Nordic Firefly)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 07:49

Nordic Firefly er en nystartet iværksættervirksomhed der udvikler elektronik til styring af solcelle lysprodukter. Ved opbygningen af solcelle lysprodukter er der et stort behov for viden om fotonik helt generelt for at kunne udvikle og producere f.eks. højkvalitets solcelle lamper. Jeg kan således støtte etableringen af et center, der skal give danske virksomheder som vores, adgang til fotonik-kompetencer i Danmark og Europa, så vi får mulighed for at anvende de nyeste fotonik teknologier.

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:58

Hej Jørgen. Tak for din støtte til vores projektforslag. netop centerets rolle med en struktureret tilgang at kunne tilbyde rådgivning enten hos centerets parter eller hos andre andre nationale eller europæiske kompetencentre vil være et centralt element i Center for Anvendt Fotonik.

Horst-Günter Rubahn (Direktor, Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet )
Lørdag d. 26/5-18 kl. 18:00

At the Mads Clausen Institute and the SDU Center for Nano Optics, we welcome any effort that seeks to harvest the full potential of photonics as one the key-enabling technologies that can help Danish and European industry develop new advanced solutions and products to the benefit for our society. With our location and extensive collaborative network, we are an important bridge to industrial R&D environments also in Northern Germany and beyond.

Horst-Günter Rubahn, Sergey I. Bozhevolnyi, and N. Asger Mortensen

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:11

Dear Horst-Günter, Sergey and Asger, Thank you for your support to our project proposal. Your research in waveguide sensors has a great potional in meny field like bio- chemical and molecular sensing. Recently I have also got information on your cantilever based sensor research activiteies. Center for Anvendt Fotonik would be interested to cooperate with SDU in the dessimination bridging the gab between reasearch and industrieal apllications.

Christian Vestergaard Poulsen (CTO, NKT Photonics)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:33

NKT Photonics A/S udvikler, producerer og sælger optiske componenter, lasere og laser systemer inden for Energi, Imaging samt materiale bearbejdings applikationer.

NKT Photonics har en special interesse i Center for Anvendt Fotonik idet NKT Photonics blev dannet via spin-outs fra DTU og NKT Photonics har stadig et stærkt interface og Center for Anvendt Fotonik vil være en meget oplagt samarbejdspartner for NKT Photonics.

Vi vil aktivt støtte det nye Center og forudser en meget stærk og central rolle for Centeret fremadrettet

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:31

Kære Christian Vestergård Poulsen. Tak for din støtte til Center for Anvendt Fotonik, Det er netop et af centrets hovedformål at styrke det fotoniske miljø i gennem samarbejde , rådgivning og formidling af forskningsresultatere inden for fotonik. Formålet med centret er at katalysere og lette den industielle implementering af fotonik hos blandt andet mindre virksomheder eller og som i jeres tilfælde, at medvirke til spinn out.

Lars-Ulrik Aaen Andersen (Institutdirektør, DTU Fotonik)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:56

Center for Anvendt Fotonik giver en unik mulighed for en effektiv overførsel af de nyeste forskningsresultater fra universiteterne til danske virksomheder. DTU Fotonik skaber nye forskningsresultater og udvikler nye teknologier til gavn for dansk industri, men mangler det netværk og bindeled til de mange små virksomheder, der kan have gavn af vores resultater. Her vil Center for Anvendt Fotonik være et nødvendigt initiativ, for at få fuld udbytte af forskningen. FORCE Technology har både den teknologiske know-how, netværk og infrastruktur der skal til for en effektiv teknologioverførsel. At centret samtidig kan fungere som en one-stop-shop for virksomheder vil løse et stort problem som SMV'er har - nemlig at navigere i en forskningsverden, der umiddelbart kan virke uoverskuelig.
Vi håber derfor meget at dette forslag vil blive realiseret.

Lars-Ulrik Aaen Andersen, Institutdirektør, DTU Fotonik

Hans Ole Nielsen (manager R&D, Force Technology)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 15:23

Mange tak for din kommentar og støtte Center for Anvendt Fotonik. Vi er helt på linie i at der vil være en stor gevinst i det foreslåede samarbejde. DTU Fotoniks forskningsaktiviteter og internationale forskningsnetværk kombineret med FORCE Technologys industrielle know- how inden for blandt andet fotonik og mikroelektronik, vil på afgørende vis fremme industrielle udnyttelse af nye forskningsresultater .
Centret vil give virksomheder , der ikke selv har kompetencer indenfor fotonik, adgang til rådgivning, feasibility studier eller produktudvikling. Derved sikres en effektiv og hurtig implementering af nye forskningsresultater.