Center for Anvendt Fotonik

Senest opdateret d. 15/1-2019
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Materialeteknologi og Produktionsteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Head of Business Development, Product Division

Der er et stort uudnyttet vækstpotentiale forbundet med kommercialisering af fotonikbaseret teknologi. Målet for Center for Anvendt Fotonik er at bygge bro imellem forskning hos danske og udenlandske videninstitutioner og danske virksomheder.

EU ser fotonik som en af de vigtigste grundlæggende teknologier i fremtidens produkter. Der satses i disse år benhårdt på, at EU skal bibeholde og udbygge styrkepositionen indenfor netop fotonik . Formålet med projektet er at etablere Center for Anvendt Fotonik. Centeret skal sikre, at den danske akse ind i disse europæiske satsninger sikres. Centeret vil således aktivt arbejde på, at sikre dansk deltagelse i EU's netværkssatsninger inden for fotonik.

Centeret etableres som en innovation hub, der skal give danske virksomheder adgang til fotonikkompetencer i Danmark og Europa. Derved sikres, at de vækstpotentialer, der ligger i at anvende de nyeste fotonikteknologier, i højere grad udnyttes.

Målgruppen for serviceydelsen er virksomheder indenfor sundhed og medico, fødevarer, transport og produktion. Projektet skal definere og inddrage virksomheder, som kan opnå vækstoptimering ved anvendelse af fotonik.

Væsentligste aktiviteter 1) Etablering af partnerskaber, 2) Teknologiafdækning af relevante forskningsresultater, 3) Gennemførelse af fire feasibility projekter, 4) Opbygning af nøglekompetencer, 5) Opbygning af nøglekompetencer: værktøjskassen, 6) Opbygning af teknologiplatform, 7) Web-portal, 8) Opbygning af netværksgruppe.

Budget:
2019: 4.250.000 kr.
2020: 4.250.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Center for Anvendt Fotonik

Nøgleord