Center for certificering af sundhedsprodukter

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Service og offentlig innovation og Sundhed og medicoteknologi
Ole Steensen
Manager, Innovation and Technology

Markedspotentialet for danske udviklere og producenter af sundheds- og velfærdsteknologi er stort og stærkt stigende, men realiseres ikke i det ønskede og forventede omfang. Aktivitetsplanen søger at lukke dette markedsgab igennem udvikling af ny teknologisk infrastruktur i samarbejde mellem DELTA og Teknologisk Institut. Barriererne i markedet skal sænkes igennem et solidt kendskab til formelle og uformelle produktkrav, der omsættes i nye certificeringsordninger og faciliteter til innovation og pilotproduktion. Aktivitetens nordiske samarbejde medvirker til at styrke internationaliseringen af danske sundheds- og velfærdsløsninger. Endeligt vil infrastrukturen skabe et mere stabilt grundlag for offentlige indkøbere af sundheds- og velfærdsløsninger – og deraf bidrage til at lette adgangen til hjemlige og internationale markeder for danske producenter.

Budget:
2016: 4.666.000 kr.
2017: 4.666.000 kr.
2018: 4.666.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Center for Certificering af sundhedsprodukter

Nøgleord