Center for Personlige Sensorsystemer (CPS/Wearables)

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Sundhed & fødevarer
Morten Wagner
Head of Department, Idemolab

Udviklingen og markedsinteressen for personlige sensorsystemer (wearables) er inde i en voldsom udvikling - både pga. den gryende teknologiske modenhed og den verserende hype. I CPS samler, udvikler og formidler DELTA viden om design og udvikling af low-power bærbar elektronik, regulatorisk compliance og miniaturisering til en serie af rådgivningsydelser, således SMV’er, både inden for hardware- og softwareudvikling, kan støttes sikkert i overgang fra hype-bølge til markedsintroduktion.

1. Markeds- og samfundsbehov

Wearables er en fællesbetegnelse for teknologier og produkter, som søger at stimulere brugernes engagement med data, enten fra egen krop eller fra omverdenen og samtidig tage hensyn til den kontekst, de befinder sig i. Wearables har særligt vundet frem i velfærdsteknologi og fitness området, men vil komme til at dække spektret fra sundhed og monitorering til anvendelse som almindelige informationssystemer og i professionelt udstyr. I fortsættelse af de ´håndledsbårne´ wearables kommer andre typer, som vil blive integreret i tøj, tasker, makeup, sko etc. – og det vil betyde nye muligheder for både udviklere og brugere.

Danmark har allerede, måske uden det er helt erkendt, kompetencer på wearables området, også uden for GTS systemet; fx den danske høreapparatindustri. Men mange flere segmenter af dansk erhvervsliv vil drage nytte af en tilgængelig kompetenceopbygning på wearables områder, heriblandt den danske design-, mode-, IT samt medicobranche. Ligeledes ventes det med nye teknologier, at bølgen fra consumer produkter fortsætter ind i professionelle produkter, sikkerhedsudstyr, betjening og automation.

Specielt vil udvikling af applikationer til kommende generiske wearable-platforme (fx Pebble Steel og AppleWatch) starte et stormløb mod ´watch-apps´, ligesom vi har set det på smartphoneområdet. Brugere af wearables i fx sundhedssektoren og forbrugere vil øge efterspørgslen efter produkter og derefter trække yderligere gang i ´watch-apps´ markedet. Med udbredelsen af nye wearables, skabes også muligheden for at samarbejde mellem datakilder, som forstærker en trend, hvor vi ikke bare måler os selv, men også måler os selv i forhold til andre og lader os måle af andre.

Forudsætningen for at efterleve den stigende efterspørgsel for danske virksomheder er at overkomme de barrierer, som ligger forude, fx teknologiske og regulatoriske: Udvikling af både proprietære hardware-platforme og ´accessory´ sensorer til generiske platforme (fx Narrative’s Clip, Nod Bluetooth Ring, Orion’s Ruby) vil vokse kraftigt, og der vil være behov for rådgivning og testfaciliteter til alt fra design og arkitektur til regulatoriske aspekter[1].

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Wearables er et komplekst felt, hvor produkter ofte vil balancere på en tynd linje mellem fitness-, selvmonitorerings-, display- og medico hjælpemidler. Samtidig findes der både trådløse, sensor-, og softwarekomponenter, som tilsammen gør wearables til et komplekst og risikofyldt eventyr at kaste sig ud i. Et Center for Personlige Sensorsystemer vil, sammen med et netværk af kompetencer og andre serviceudbydere i feltet, kunne støtte og accelerere udviklingen af små- og mellemstore virksomheders tilstedeværelse på markedet, som ikke normalt vil kunne få fodfæste i dette forretningssegment[2].

Vi ønsker at kunne rådgive dansk industri om udvikling af wearables bredt – dvs. om den teknologi (elektronik, kommunikations- og softwareteknologi etc.) som indbygges, hvordan nye typer af applikationer og interaktion med wearables kan konstrueres og udvikles samt hvordan man regulatorisk får godkendt og markedsført sine produkter.

Dette center tilbyder således ydelser indenfor:

  • Interaktionsdesign af wearables – både på elektronik-, men også app/computersiden.
  • Elektronik og materialer – områder som biokompabilitet, pålidelighed, energiforsyning etc.
  • Brugeroplevelser, sensoriske forhold og brugsforhold.
  • Kommunikation og datatransport og –sikkerhed.
  • Regulatorisk godkendelse og brugs/funktionstest.
  • Udvikling af nye modeller og forretninger ved kombination af multi modiale målinger og datasæt fra wearables og andre kilder (fx stress, livsstilssygdomme, arbejde i ekstreme fysiske forhold m.m.)

DELTA vil desuden undersøge nye temaer, fx wearables til betaling og personidentifikation[3] og udvikle målrettede test- og videnkvalitetsparametre såsom EMC og batterilevetid samt tilbyde accelererede limit tests specifikt for disse produkttyper.

3. Centrale aktiviteter

I samarbejde med elektronikindustrien og danske EMS’er vil DELTA opbygge et netværk, som vil muliggøre nemmere bootstrapping af danske satsninger inden for området. Arbejdet vil hænge godt sammen med DELTA’s opbyggede kompetencer inden for test og rådgivning, også inden for medico, samt i høj grad designkompetencer omkring wearables, som bl.a. beskæftiger sig med fitness- og sundhedstracking, quantified self teknologier og motivation, sensor-netværk og low-power elektronik samt hele krydsfeltet mellem design og teknologi.

Aktiviteten vil arbejde med fire ben:

Komponenter: Indsamling, afprøvning og demonstration af komponenter, sensorer og kommunikations- og interaktionsteknologier målrettet wearables. Her er temaer som flex-print, puls-oximetri, emg, bio- og bevægelsessensorer sammen med low-power positionering, fleksible skærme, tekstiler etc.

Software: Wearables vil i fremtiden blive delt op i dels meget specifikke enheder (fx målrettet puls eller bevægelsesmønstre) dels i mere generiske platforme (som fx Apple’s kommende smart watch). Kortlægning af state-of-the-art samt kompetence-opbygge i embedded wearable-systemer samt i udvikling af distribuerede ´watch-apps´ og anden embedded software.

Design: Wearables byder på nogle nye interaktionsmuligheder og udfordringer. Her afprøves og demonstreres forskellige muligheder, fx omkring ´hearables´ ved udnyttelse af DELTA’s audio/sensoriske kompetencer og i tæt samarbejde med de gode danske designkompetencer.

Test og godkendelse: Wearables, både sundheds- og mere ´leisure´ og livsstilsorienterede, skal opfylde dels en hel del regulatoriske krav, dels fungere ofte som en sensor/skærm i et distribueret system. I denne del af aktiviteten arbejdes med udvikling af målrettede test – både på hardware, software og brugsdelen.

4. Mulige samarbejdspartnere

IdemoLab arbejder i forvejen sammen med Dansk Design Center – og vi forventer at fortsætte dette samarbejde i Center for Personlige Sensorsystemer. Vi vil desuden fortsætte vores samarbejde med organisationer som Founders House og CIID.

For mange af fremtidens anvendelser af wearables er der et stærkt både forebyggende og overvågende aspekt, derfor er Center for Brugernær Velfærdsteknologi en anden oplagt samarbejdspartner.

Aktiviteten hænger godt sammen med DELTA’s viden inden for sensor-systemer, RFID’er, low-power elektronik og brug af elektronik som designmateriale, og kan derfor understøtte opbygning af nye serviceydelser for DELTA, baseret på disse kompetencer.

Nøgleord

10 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Paul Feng (Directør, COPAC ApS)
Tirsdag d. 28/4-15 kl. 16:16

Hej Morten,

Thanks a lot for the detailed proposal. COPAC will continue with cooperation with Idemolab. Wearable sensors demand new regulations. We believe DELTA will be the key development partner for all danish SME. Venlig Hilsen, Paul/COPAC ApS

Mette Wikkelsø (Farmaceut)
Fredag d. 1/5-15 kl. 15:45

Jeg syntes det er fint med fokus på det regulatoriske aspekt, men det er vigtigt at være opmærksom på at det ikke er en statisk størrelse. Som feltet udvikler sig, vil myndighederne også tilrette deres regulatoriske krav, både på grund af de nye muligheder inden for feltet, men også på baggrund af de skandaler der har været med medicins udstyr de seneste år. Det vil derfor næppe være overraskende, hvis de regulatoriske krav bliver mere omfattende fremover.

Morten Wagner (Head of Department, IdemoLab, DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:54

Kære Paul

Tak for din kommentar - og for tilbuddet om samarbejde!

bh
Morten W.

Morten Wagner (Head of Department, IdemoLab, DELTA)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:55

Kære Mette

Tak for din kommentar - og du har helt ret; regulatorisk viden kræver, at man hele tiden følger med. Der sker en del for tiden og det vil der formentlig blive ved med...

vh
Morten

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:29

#MoMoCopenhagen #medicotech #MedTech #Iot #BigData #AAL personal sensors, wearable healthcare, and smarter patient software should be based on open-source hardware and software, not not propriatary protocols. This will allow SME's and startups to quickly develop new sensors and apps without a huge initial investment, plus increase the possibilities for crowdsourcing and crowdfunding

Petra Ahde-Deal
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:46

We want to be a partner in this.

mette harrestrup (programchef, KEA - Københavns Erhvervsakademi)
Fredag d. 8/5-15 kl. 13:11

På KEA Design og KEA Digital arbejder vi strategisk i krydsfeltet mellem teknologi, design og business. Vi ser et stort potentiale i at indgå i dette samarbejde for yderligere at udvide viden om nye innovationer inden for wearables samt naturligvis udvide det allerede etablerede samarbejde med DELTA, Dansk Design Center samt CIID. Vi har et særligt fokus på at indlejre wearable technology i æstetiske smykker, accessories samt hjælpemidler til kroppen. I denne forbindelse skal nævnes, at Professionsbacheloren i Smykker, Teknologi og Business allerede er velfunderede i dette med udgangspunkt i teori og metoder fra bl.a. interaktionsdesign, user centred design samt emotional design. KEA står for praksisnær undervisning og med et stærkt fokus på værkstedstilgangen, hvor praksis manifesteres gennem både prototyper og afslutningsvist i konkrete æstetiske designprodukter og services.

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Fredag d. 8/5-15 kl. 15:13

#wearables is hot, and already big-markt in the USA and in sports. The next step is smarter healthcare, and my Horizon 2020 "MOBIHEALTH" project builds on wearable sensors, house sensors, and smarter use of th smargrid metering system to connect patients in outlying areas to doctors, nurses, hospitals, and clinics to save money, transport, medicine and hospital admissions. Alexandra Inst./DDC has a wearables project, but it is based more on fashion than healthcare, and the traditional medicotech ignores sensor wearables and intelligent homes as alternatives to implantable devices--so we need a place where we can "meet in the middle"!

michael hoby (Researcher - Interaction Design, Sound & Acoustics, Jabra)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:03

Det er et område som vi hos Jabra arbejder med, og vi udvikler forskellige serier af produkter med sensorer. Headsets og hovedtelefonen bliver båret direkte på kroppen, og muliggør at vi med sensorer bl.a. kan udlæse biometrisk data fra personen der bruger produktet. Vi bruger primært sensordata til at give en forbedret brugeroplevelse eller udvide funktionaliteten af vores produkter f.eks. pulsmåling osv. i vores sport/trænings produkter.

Hvis sensor data fra headsets blev gjort tilgængeligt til andre applikationer via et API, vil det kunne åbne flere muligheder.

Morten Wagner (Head of Department, IdemoLab, DELTA)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:54

Kære Scott, Petra, Mette og Michael

Tak for jeres kommentarer!
Scott -> We agree, that open source hardware and software can accelerate development, especially for small/smaller SMEs. A part of this effort should be to find and disseminate tools like that. Also - this effort could be good "middle ground" for DDC/AI and healthcare wearables activities.
Petra og Mette -> Vi vil også gerne arbejde med enheder som fx KEA omkring dette så vi opnår bedst mulig synergi i feltet - vi tager fat i jer, sku' vi komme så langt!
Michael -> Tak for kommentaren. Jeg håber vi kan etablere et samarbejde med virksomheder som jer, når vi går igang med detail-planlægningen af aktiviteten!

bh
Morten Wagner