Cleantech – produkter og processer

Senest opdateret d. 20/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Klima og miljø

Cleantech er ny teknologi og relaterede forretningsmodeller som både fører til miljøvenlige produkter og teknologier, der samlet set bidrager til at skabe bedre miljø for mennesker, dyreliv og natur verden over og medfører øget konkurrencedygtighed og afkast på investeringer. Cleantech er i dag et af de hurtigst voksende forretningsområder, og særligt danske virksomheder har et stort potentiale til at udvikle cleantech-løsninger, ikke mindst drevet af EU´s mange direktiver indenfor energi og miljøområdet (VOC, REACH, Vandrammedirektiv, water safety, biocidal products directive etc.).

Cleantech er videnbaserede produkter, services og teknologier, der bl.a. medvirker til brug af vedvarende energi, bedre energilagring, -anvendelse og -effektivitet, bedre vandproduktion, -fordeling, -anvendelse, genbrug og vandrensning, mere effektive og miljøvenlige materialer i produktionen, mindre kemikalieforbrug i produktionen, reducerede affaldsmængder, genanvendelse af affald, effektiv monitering, kontrol og rensning af vand, luft og jordforurening. Aktiviteter, som foreslås gennemført, er:

  • Identificering af teknologier der har potentiale til at øge produktivitet og samtidigt reducere miljøbelastning, reducere energi- og ressourceforbrug og øge produktkvalitet
  • Udvikling at metoder og teknologier til screening og test af stoffer, materialer og coatings i forskellige miljøer
  • Udvikling af metoder til opgørelse af energi- og miljøperformance i forhold til ressourceforbrug, produktivitet og produktkvalitet

GTS-institutterne imødekommer behovet for nye cleantech løsninger ved bl.a. at bygge bro til nye landvindinger indenfor nano-, biotech-, og IKT teknologier og skabe anvendelser fx. inden for zero-VOC coating, katalytiske materialer, aktive titandioxidbelægninger til luft og vandrensning, stofafvisende overflader, der kan mindske forbruget af rengøringsmidler og kemikalier, biologiske metoder til vandrensning, separationsteknologier til bedre udnyttelse af affalds- og restprodukter og til reduktion af vandforbrug. Ny viden vil også være, overblik over hvilke teknologiområder, der har størst kommerciel og miljømæssigt potentiale, samt, detaljeret viden om positive og negative effekter af forskellige teknologier.

For GTS-institutterne ligger der et væsentligt potentiale i at yde service og teknologisk infrastruktur omkring udvikling og brug af nye materiale- og overfladeteknologier, sensor-, moniterings- (SRO) og modelleringsteknologier, bioteknologier (enzym, mikroorganismer, protein mm.), systemintegration osv. med det formål at understøtte og styrke danske virksomheders konkurrenceevne indenfor cleantech teknologier og produkter.