CO2-reduktion i industri og service

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Energi, Produktionsteknologi og Service og offentlig innovation

Industrien og servicesektoren står over for voldsomme krav til energieffektivisering og reduktion af CO2-udledningen. Disse krav forudsætter, at der til stadighed udvikles nye og mere effektive teknologier. I en ny rapport udarbejdet for Energistyrelsen og Dansk Energi fastslås det, at der i gennemsnit kan spares 34% på syv teknologiområder og ca. 7.500 TJ alene på tørring og inddampning. Besparelser der er markant billigere at realisere end andre tiltag. Men der skal ydes en ekstra indsats for at få udviklet og implementeret løsninger til at udnytte dette potentiale.

Industrien og servicesektoren står over for voldsomme krav til energieffektivisering og reduktion af CO2-udledningen. Disse krav forudsætter, at der til stadighed udvikles nye og mere effektive teknologier. I en ny rapport udarbejdet for Energistyrelsen og Dansk Energi fastslås det, at der i gennemsnit kan spares 34% på syv teknologiområder og ca. 7.500 TJ alene på tørring og inddampning. Besparelser der er markant billigere at realisere end andre tiltag. Men der skal ydes en ekstra indsats for at få udviklet og implementeret løsninger til at udnytte dette potentiale.

Formål
Formålet med aktivitetsområdet er:
• At udvikle og formidle ny teknologi og nye løsninger på tre specifikke og sammenhængende områder: Effektive separationsprocesser, udnyttelse af spildvarme fra industrielle processer samt optimering af delkomponenter.
• At skabe energibesparelser og derigennem reducere CO2-udledningen fra den tilknyttede industri- og servicesektor.
• At opbygge specifik viden på internationalt højt niveau om massetransport og diffusion i separationsprocesser.
• Gennem aktiv involvering af målgruppen at få den nye teknologi og de nye løsninger hurtigt på markedet i Danmark og globalt.

Målgruppe
Målgrupperne for aktiviteten er små og store komponent- og systemleverandører af energieffektivt udstyr til industri og servicesektoren, Energirådgivere og ESCO-virksomheder. Der bliver udviklet og formidlet ny viden og energibesparende teknologi for målgrupperne, der både kan hjælpe dem i deres CO2-udfordring, men som også vil kunne ses direkte på bundlinjen.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.75 M
2011: 3.75 M
2012: 3.75 M
Totalt: 11.25 M

Kontaktinformation
Ebbe Nørgaard
7220 1273
ebn@teknologisk.dk