DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Senest opdateret d. 13/4-2012
FORCE Technology
Teknologisk Institut
DELTA
DHI
Teknologisk Institut (AgroTech)
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Klima og miljø og Energi og energieffektivitet
Mette Tjener Andersson
DANETV Ansvarlig

Potentielle kunder interesseret i verifikation af deres miljøteknologi har efterspurgt at verifikationen vil blive anerkendt i hele Europa. EU har endelig i december 2011 formelt lanceret et ETV program, og DANETV planlægger at blive akkrediteret EU verifikationsenhed. For danske virksomheder er det centralt, at der er adgang til verifikation via en dansk verifikationsenhed, der er anerkendt og respekteret i Europa og globalt, således at ETV kan indfri sit potentiale som et stærkt værktøj inden for markedsføring og salg. DANETV vil desuden arbejde for gensidig international anerkendelse af verifikation, da den sikrer, at en teknologi, som er verificeret i et af de europæiske lande, også anerkendes på det globale marked.

Institutter: DHI, AgroTech, Teknologisk Institut, DELTA, FORCE Technology
Ny viden og serviceydelser
DANETV vil udvide udbuddet af verifikation og test af miljøteknologier (Environmental Technology Verification: ETV) med 3 teknologiområder (affald & ressourcer, renere produktion, jord & grundvand) til danske teknologivirksomheder, således at alle 7 områder beskrevet i EU’s program for ETV er dækket. DANETV vil derudover udvide udbuddet med verifikation af teknologier til ballastvandbehandling som beskrevet i det amerikanske ETV program.
For at sikre, at DANETV test og verifikation udføres i overensstemmelse med den nyeste udvikling i EU programmet, og for at sikre dansk indflydelse på programmets fortsatte udvikling, vil DANETVs eksperter deltage i programmets nye tekniske arbejdsgrupper. Indhentet viden vil blive formidlet til danske interessenter i samarbejde med Miljøstyrelsen. Desuden vil den indhentede viden blive indsamlet og lagt i en database over metoder og standarder, der kan anvendes til test og verifikation, for at understøtte omkostningseffektiv eksekvering. Muligheden for at gennemføre test med reducerede omkostninger og fastholdt kvalitet ved etablering af testenheder udenfor Danmark undersøges og forfølges eventuelt.
Som en ny ydelse vil DANETV etablere samarbejdsmodeller med udenlandske ETV programmer med henblik på at understøtte de danske teknologivirksomheders markedsføring og muligheder på disse markeder. For at demonstrere modellernes anvendelighed, vil DANETV udføre verifikationer i samarbejde med udenlandske ETV-programmer efter modellerne. Desuden vil DANETV arbejde for at etablere et globalt netværk for verifikations- og testenheder med afholdelse af virtuelle møder med fokus på samarbejde og for at sikre danske teknologivirksomheder den seneste ETV viden, globalt, samt for at understøtte samarbejdsverifikationer.
Centrale aktiviteter
I de kommende år vil DANETV opbygge en komplet akkrediteret EU verifikationsenhed med involvering af DS Cert, det sidste for at sikre krav i EU programmet om upartiskhed i test- og verifikationsarbejdet. Deltagelse i EU's tekniske arbejdsgrupper som tekniske eksperter vil være en central del af verifikationsenhedens arbejdsopgaver. Der skal udarbejdes nye kvalitetsmanualer, ligesom der skal etableres standarder for arbejdet for verifikations- og testenhederne, samt en metode database.
Indsatsen over for de små og mellemstore danske virksomheder vil blive intensiveret med henblik på at informere om mulighederne i EU ETV programmet og mulighederne for at benytte ETV som springbræt for at komme ind på de internationale markeder via samarbejdsverifikationer. Kontakten til danske virksomheder kunne f.eks. baseres på et ETV-check, hvor DANETV og en virksomhed diskuterer muligheder og eventuelle fordele ved at få udarbejdet ETV af et eller flere af deres produkter. Tilsvarende vil DANETV informere Innovationsagenterne om ETV for at sikre, at de har ETV det med i deres "værktøjskasse", når de udfører innovationscheck for SMV’er.
Rationale for indsatsen
Siden 2008 har først 4 og nu 5 GTS partnere opbygget en platform for en ny verifikationsservice rettet imod små og mellemstore danske virksomheder som et pilotprojekt med det formål at bane vejen for en førerposition i forbindelse med lanceringen af EU’s program til verifikation af nye miljøteknologier. EU programmet skulle ifølge planen have været iværksat allerede i januar 2010, men blev forsinket flere gange. Trods dette har det danske initiativ været en succes i den forstand, at der på basis af vores oplysningskampagne er blevet indledt mere end 20 danske verifikationer. Både eksisterende og potentielle nye kunder har dog efterspurgt, at de danske verifikationer ville blive anerkendt i hele Europa. EU har endelig i december 2011 formelt lanceret et ETV program, og DANETV planlægger at ansøge om at blive akkrediteret som verifikationsenhed. EU har listet i alt 7 teknologiområder: 1. vand; 2. energi; 3. affald & ressourcer; 4. jord & grundvand; 5. renere produktion; 6. landbrug og 7. luft. De første 3 områder er blevet udvalgt til en 3-årig førstefase af programmet, mens de øvrige medtages senere, tidligst fra 2013.
Takket være erfaringerne fra de allerede gennemførte verifikationer og DHIs deltagelse i udviklingen af EU's ETV program, har DANETV en enestående mulighed for at få en central rolle i EU ETV programmet. Det er derfor vigtigt for DANETV at blive akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV programmet og at deltage i EU ETV’s tekniske arbejdsgrupper.
For danske virksomheder er det centralt, at der er adgang til verifikation via en dansk verifikationsenhed, der er anerkendt og respekteret i Europa og globalt, således at ETV kan indfri sit potentiale som et stærkt værktøj inden for markedsføring og salg. Målgruppen for ETV er stor, og en EU markedsundersøgelse viste fx at markedet for udstyr til on-line målinger i vandsektoren er på 35-50 millioner € og har et meget højt behov for ETV. [http://ec.europa.eu/environment/etv/pdf/ETV%20Final%20Report.pdf].
Miljøstyrelsen er aktiv deltager i EU ETV programmets styregruppe, ønsker, at Danmarks skal have en verifikationsenhed, og har opfordret DANETV til at bliver akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV programmet. Miljøstyrelsen har netop afholdt en konference sammen med DANETV om lanceringen af EU ETV programmet.
En gensidig international anerkendelse er afgørende, da den sikrer, at en teknologi, som er verificeret i et af de europæiske lande, også anerkendes på det globale marked. På baggrund af omfattende aktiviteter med henblik på at opnå gensidige international anerkendelse af ETV og for at etablere samarbejdsverifikationer har DANETV, der som eneste opererende europæiske og globalt anerkendte verifikationsenhed, en unik chance for at opnå en førerposition i EU indenfor samarbejde med andre ETV programmer og dermed for at understøtte danske virksomheders markedsføring og afsætning af miljøteknologier i samarbejdslandene. Verifikation og test i samarbejde med andre ETV programmer er krævende, da de skal udføres i overensstemmelse med både EU ETV programmets krav og de samarbejdende ETV programmers procedurer. Derfor er det nødvendigt at udarbejde og afprøve specifikke samarbejdsmodeller.
 

SolarVenti (som får udarbejdet en ETV i 2011-12): "En verifikation skal være gældende i så mange lande som muligt. Bl.a. fordi det er for dyrt, besværligt og tidskrævende at få udarbejdet en test i flere lande, hvor krav til indhold og test varierer fra land til land."

DAKOFA: "I de kommende år vil der være et stigende behov for udvikling og implementering af nye innovative teknologier til behandling af restprodukter og affald. Vi mener at en uvildig test og verifikation, som fx ETV, der kan vise effektiviteten af disse teknologier, vil sikre de nødvendige investeringer."

 

36 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Poul Erik Nielsen
Søndag d. 29/4-12 kl. 12:58

ETV er sikkert en fin løsning til sikring af effekt mv. af ny teknologi, men kravene til afprøvning og prisen for udførelse udelukker nye innovative virksomheder uden kapital! Er selv involveret i to projekter som ikke kommer videre af samme grund!
Poul Erik Nielsen

tqf
Mandag d. 30/4-12 kl. 15:13

EU’s ETV program er en fleksibel ordning, hvor måleparametre og testens omfang fastlægges i dialog mellem teknologileverandøren og verifikationsenheden. Dermed adskiller EU’s ETV program sig fra egentlige certificeringsordninger og den danske VERA-ordning på landbrugsområdet, hvor der på forhånd er defineret bestemte krav til omfanget af afprøvningen.

Prisen for gennemførelse af ETV afhænger i høj grad af hvorvidt der skal testes f.eks. under forskellige vejrforhold og hvor stort behovet for laboratorieanalyser er. Der er flere tilskudsordninger, som giver støtte til gennemførelse af ETV og DANETV-partnerne hjælper gerne med at afdække mulighederne for den enkelte virksomhed.
Thorkild Q. Frandsen, AgroTech. E-mail: tqf@agrotech.dk.

Jens Dall Bentzen
Fredag d. 4/5-12 kl. 14:21

Det er meget relevant for danske mindre virksomheder at kunne få muligheden for at deltage i ETV programmet.

Herved kan vi hurtigere komme på markedet i udlandet og dermed skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Med venlig hilsen

Jens Dall Bentzen, Direktør i Dall Energy

mta
Mandag d. 7/5-12 kl. 10:41

Kære Jens Dall Bentzen

Tak for din kommentar om relevancen af verifikation af miljøteknologier for mindre danske virksomheder.

Vi hører meget gerne mere om Dall Energy's erfaringer ved brug af ETV til markedsføring både på det hjemmelige og på det udenlandske marked. Vi vil gerne bruge disse erfaringer fremadrettet i vores ETV arbejde og videregive dem til andre mindre danske virksomheder med interesse for ETV.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Gert Hansen
Onsdag d. 9/5-12 kl. 12:18

ETV er en vigtigt del af den danske satsning på at fremme miljøeffektive løsninger. Derfor har vi også sammen med en række andre EU-lande været med til at etablere en frivilling ETV ordning. Primo 2012 blev grundlaget for at lave en akkrediteringsordning færdig. Derfor finder vi det vigtigt at fortsætte og videreudvikle DANETV.
Perspektiverne i ETV er store og der er allerede igangsat at arbejde med at udvikle en ISO standard på området, så verifikationer i et land kan få en langt større geografisk anerkendelse.
Med venlige hilsen
Gert Hansen/Miljøstyrelsen

mta
Fredag d. 11/5-12 kl. 08:42

Kære Gert Hansen
Tak for din kommentar og fremhævning af at ETV er del af den danske satsning på fremme af miljøeffektive løsninger.
DANETV vil udover deltagelse i EU ETV ordningen, arbejde målrettet på øge gensidig anderkendelse af verifikationer mellem de ekstisterede ETV programmer i både Nordamerika og Asien og vil nøje følge udviklingen af en ISO ETV standard.
DANETV ser frem til et spændende samarbejde med Miljøstyrelsen via jeres deltagelse i EU ETVs styregruppe.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Eva Ryberg
Torsdag d. 31/5-12 kl. 12:02

Innovationsnetværkene, herunder VE-Net, har en tæt forbindelse til virksomhederne i deres udviklingsproces. De er med til at formidle kontakten mellem virksomheder og videninstitutioner med henblik på projektgenerering.
DANETV vil med information om certificering åbne for virksomhedernes eksportmuligheder for kommende produkter og services.
Vi imødeser et tættere samarbejde med DANETV i forhold til videnformidling til vore virksomheder.

Rosa Andersen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 12:25

Også hos Innovationsnetværk for Miljøteknologi ser jeg stor relevans for at opbygge et samarbejde med DANETV. Innovationsnetværkene supplerer hinandens faglighed og sammen dækker VE-Net og Inno-MT de 3 første fokusområder for DANETV. Derfor vil det være helt oplagt fremadrettet at opbygge et tæt samarbejde omkring formidling af mulighederne for certificering.

Rosa Andersen
Torsdag d. 31/5-12 kl. 12:25

x

mta
Torsdag d. 31/5-12 kl. 13:22

I DANETV ser vi det som en oplagt mulighed at styrke samarbejdet med VE-Net, Inno-MT og de andre innovationsnetværk. Netværkene har tæt kontakt til en bred vifte af virksomheder, herunder særligt de mere udviklingsorienterede virksomheder og
det vil derfor være oplagt at bruge netværkene til at informere virksomheder om de muligheder og den værdi, der ligger i verifikation af nye produkter og serviceydelser mhp. at understøtte virksomhedernes salg og eksport.
DANETV vil meget gerne løbende orientere netværkene om udviklingen inden for miljøverifikation i EU såvel som internationalt og holde sig orienteret omkring aktiviteter i de relevante innnovationsnetværk mhp. deltagelse i relevante arrangementer og gruppemøder med virksomheder, bidrage med oplæg på møder, konferencer mv. samt andre aktiviteter, der kan understøtte formidling af viden om ETV til virksomheder.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Henning Laursen
Fredag d. 1/6-12 kl. 10:26

I Region Midtjylland satser vi meget på erhvervsudvikling på energi- og miljøområdet. Vi har identificeret internationalt anerkendte certificerings-/verifikationsordninger for ny teknologi og nye løsninger som afgørende faktorer for virksomhedernes afsætningsmuligheder.
Vi håber derfor, at ETV ordningen vil blive udviklet til at dække alle relevante teknologiområder, som er relevante for erhvervsudviklingen på energi- og miljøområdet i Danmark og til en internationalt anerkendt ordning.
I Region Midtjylland er etableret støtteordningen CleanTEKmidt, som administreres af Væksthus Midtjylland. Ordningen støtter små og mellemstore virksomheders udvikling og dokumentation af nye produkter. Vi vurdere, at ETV og CleanTEKmidt i mange tilfælde vil kunne spille fint samme i bestræbelserne på at bringe nye danske produkter på det voksende internationale marked for cleantech produkter.

Med venlig hilsen
Henning Laursen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland

mta
Søndag d. 3/6-12 kl. 14:40

Kære Henning Lauersen
Mange tak for din kommentar.
DANETV vil fremadrettet udvide vores udbud af verifikation fra vores nuværende 4 teknologierområder; vand, luft, energi og landbrug til også at omfatte teknologiområderne affald & materialer, jord & grundvand og renere processer. Vi kommer dermed til at udbyde verifikation bredt indenfor energi- og miljøområdet. EU ETV ordningen har valgt i første omgang at fokusere på teknologiområderne vand, energi og affald & materialer, men der er allerede på nuværende tidspunkt overvejelser fremme om at inddrage flere af de andre teknologiområder, måske allerede i 2013.
DANETV ser med interesse på den postivite udvikling inden for energi- og miljøområdet i Region Midtjylland og vi styrker meget gerne samarbejdet med Væksthus Midtjylland, i forhold til at bringe nye danske produkter ud på det internationale marked.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson, DANETV

Rebsdorf-SimasFilters
Mandag d. 4/6-12 kl. 08:52

Der er ingen tvivl om, at ETV som verifikationsmulighed for mindre virksomheder er meget interessant, hvis det giver verifikation eksempelvis i hele EU og/eller verifikationen var så billig at gennemføre, at man kunne se bort for dækningsområdet.

Dækningsområdet er det absolut vigtigste. Er en verifikation ikke gældende i hele EU, er det uinteressant for en virksomhed som vores.

Prisen for udarbejdelse af verifikation er relativt høj for en mindre virksomhed. Til gengæld vil det aldrig være muligt at få prisen markant længere ned, sålænge verifikationen, testsystemer, ideafklaringer osv. principielt er stort set nye hver gang. I en kortere periode vil offentlige tilskud kunne holde prisen nede, men over tid vil man naturligt skulle have balance. Herved vil prisen for verifikationen efter min mening principielt ligge på en relativt højt niveau på sigt.

Med venlig hilsen
Simas Filters
Peter Rebsdorf

Morten Løber
Mandag d. 4/6-12 kl. 12:57

Fra Dansk Industri finder vi, at DAN ETV kan skabe en god værdi for særligt minde og mellem store virksomheder på på såvel eksportmarkederne som på mere traditionelt arejdnde hjemig markeder, hvor der harmed kan åbens for nytænkning.
Det er vigtigt, at DAN ETV får skabt gode forbindeler til de vækst- og eksportinitiativer, der er skabt i vandsektoren for at kunen understøtte disse indsatser.

DAN ETV initiativet bør være opmærksomme på, hvordan viden til certificeringerne indsamles og hvilke aktører, der anvendes. Det er vigtigt, at hele den danske videnbase bringes i spil på eksportmarkerene.

Med venlig hilsen
Morten Løber
Dansk Industri
molo@di.dk / 33773935

Tore
Mandag d. 4/6-12 kl. 14:26

En verifikation kan fungere både som et solidt værktøj i forbindelse med salg af ens produkt, validere effekten og endeligt øge synligheden i markedet. Vi har tidligere fået lavet en verifikation, og resultaterne fra denne er blevet flittigt brugt efterfølgende, både i forbindelse med markedsføring, men også i forbindelse med test af produktet internationalt. Det er meget væsentligt at verifikationen er så internationalt gældende som overhovedet muligt, da alle ønsker et bredt godkendt produkt. Kunne man overveje at gøre det muligt at få en up-date på verifikationen, hvis ens produkt efter nogle år var blevet bedre?
Med venlig hilsen
Tore C. Svendsen
Liqtech

mta
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:27

Kære Peter Rebsdorf
Tak for din kommentar.

Når DANETV kan operere som akkrediteret verifikationsenhed under EU ETV programmet, hvilket forventes i løbet af efteråret, vi vil kunne tilbyde verikationer gældende i EU. Derudover vil DANETV fremover arbejde målrettet for at sikre gensidig international anderkendelse af verifikation samt en gobal ETV protokol i form af en ISO ETV standard, ansøgning til en sådan indgives nu i juni, men er en proces der tager flere år.

DANETV og også ledelsen af EU ETV programmet er opmærksomme på de relativt høje omkostninger til verifikation. EU og flere nationale fonde, bl.a. i Danmark, giver støtte til verifikationer. EU har valgt at lave et specifik udbud der er lige på trapperne. Herfra kan SMV'er via verifikationsenheder under EU ETV, fx DANETV, søge om andel i. Med tiden vil der eksiterere verifikationsprotokoller inden for mange forskellige teknologiområder, kommende protokoller vil ligne eksisterende protokoller og verifikationsenhederne vil have en vis rutine, hvilket vil midske prisen for. Et andet aspekt er at EU ETV ordningen accepterer allerede eksisterende data, så høj kvalitet af udførte testdata vil kunne sikre at sådanne data kan komme med i betragtning i verifikationen og dermed gøre den billigere.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:34

Kære Morten Løber
Mange tak for din kommentar om værdien af ETV for små og mellemstore danske virksomheder.
DANETV-partnerne har meget fokus på kontakt med både de netværk, der findes inden for miljø og energiområdet, men har også god kontakt til fx Eksportrådet og har deltaget med indlæg på en af deres konferencer, netop på vandområdet.
Derudover ser vi det er vigtigt at få god kontakt til virksomhederne og vil efter de postivite erfaringer fra Innovationsagent-ordningen etablere en lillesøster til denne ordning i form af en ETV-tjek ordning, hvor vi vil tage målrettede møder med virksomheder og drøfte deres teknologier og hvilke muligheder en verifikation vil kunne give dem.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Henrik Skou Pedersen
Onsdag d. 6/6-12 kl. 14:56

I Væksthus Midtjylland ser vi meget positiv på muligheden for at få gennemført en uvildig verifikation af nye energi- og miljøteknologier. Vi vurderer at for de fleste virksomheder, vil det være meget værdifuldt med en "blåstempling", for at kunne skabe den nødvendige tillid i forbindelse med afsætning og eksport til nye kunder og markeder.
Vores håb er derfor, at ETV ordningen vil blive videreudviklet til en "bred pallette" af teknologiområder,som er relevante for erhvervsudviklingen på energi- og miljøområdet i Danmark. Ordningen kommer derved til at understøtte afsætning og eksport af nye danske energi- og miljøløsninger.

mta
Onsdag d. 6/6-12 kl. 21:34

Kære Tore
Tak for din kommentar. Vi er glade for at I har haft god gavn af jeres verifikation. Når EU ETV programmet for alvor kommer i gang vil revision af verifikationer komme i spil. Princippet vil i realiteten være at en teknologiproducent har pligt til at meddele, når han ændrer på teknologien. Herefter skal verifikationsenheden afgøre om den gennemførte verifikation fortsat er gældende for den nye version af produktet, eller om ændringerne er så omfattende at der vil kræves enkelte nye test for at verifikationen fortsat et gældende. Eftersom at der tidligere er udarbejdet hhv. verifikationsprotokol og testplan specifikt til dette produkt, er gennemførsel af nye tests derfor lige til og dermed mindre omkostningstungt end en fuld verifikation. Hvordan EU ETV vil håndtere dette konkret ved vi endnu ikke præcist, men eftersom det lyder til at Liqtech har interesse i dette vil vi meget gerne bringe det på banen, når vi bliver inviteteret til de første møder i EU ETV Tekniske Arbejdsgrupper og vil holder jer orienteret.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Onsdag d. 6/6-12 kl. 21:47

Kære Henrik Skou Pedersen
Mange tak for din kommentar.
DANETV ser med interesse på udviklingen indenfor energi og miljøområdet i Region Midtjylland og ser frem til at vi kan etablere et godt samarbejde.
Vores målsætning er at dække alle teknologiområder oprindeligt foreslået i EU ETV ordning (energi, vand, materialer og affald, jord og grundvand, luft, landbrug, renere produktion og processer). De har dog valgt at inkludere udelukkende de tre første områder i pilotfasen af programmet, dog med mulighed for at der kommer flere områder ind allerede i 2013. I Frankrig satser man også meget på ETV og haer har den franske Miljøstyrelse valgt at udbyde national verifikation inden for de fire resterende områder, i stil med hvad vi vil i Danmark. DANETV vil derfor sammen med Frankrig og også Miljøstyrelsen, der særligt er interesserede i landbrugsområdet, arbejde for at få så mange tekonolgiområder ind i ordningen så hurtigt som muligt.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Torsdag d. 7/6-12 kl. 17:06

Kære Rosa
Tak for din kommentar.
Vi vil i DANETV fremover udbyde verifikation inden for bl.a. teknologiområdet Affald, materialer og ressourcer. Dette er et område vi ikke tidligere har udført verifikationer indenfor, men er et af de områder EU ETV programmet har valgt at inkludere i deres pilotfase og er derfor særlig interessant. Eftersom affaldsområdet ligger inden for Inno-MTs område, håber jeg at vi særligt kan etablere et samarbejde inden for dette område.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Julie Boesen
Fredag d. 8/6-12 kl. 16:43

Vi er positivt indstillet overfor ETV. Verifikation kan være et godt værktøj til at få vores produkt ind på markedet. Vi vil have det i tankerne i vores nuværende planlægning.
Det er væsentligt at DAN ETV indformerer SMV'er om muligheden for at have en fremtidig verifikation, kvalitetskrav samt lovgivning i tankerne, ved planlægning af test opstillinger.

Mvh. Julie Boesen, Efsen Engineering

Louise Vinodini Sørensen
Fredag d. 8/6-12 kl. 18:25

Som repræsentant for Copenhagen Cleantech Cluster ser vi stor værdi i ETV programmet, særligt da det fremmer budskabet om at Danmark er et interessant marked at etablere sin virksomhed.

For udenlandske virksomheder som overvejer at etablere sig i Danmark kan det være en afgørende faktor, at der er adgang til verifikation, der er anerkendt og respekteret i Europa og globalt. Da virksomhedens produkt således gennem ETV kan indfri sit potentiale som et stærkt værktøj inden for markedsføring og salg.

Mvh
Louise Vinodini Sørensen
Copenhagen Cleantech Cluster

Louise Vinodini Sørensen
Fredag d. 8/6-12 kl. 18:25

Som repræsentant for Copenhagen Cleantech Cluster ser vi stor værdi i ETV programmet, særligt da det fremmer budskabet om at Danmark er et interessant marked at etablere sin virksomhed.

For udenlandske virksomheder som overvejer at etablere sig i Danmark kan det være en afgørende faktor, at der er adgang til verifikation, der er anerkendt og respekteret i Europa og globalt. Da virksomhedens produkt således gennem ETV kan indfri sit potentiale som et stærkt værktøj inden for markedsføring og salg.

Mvh
Louise Vinodini Sørensen
Copenhagen Cleantech Cluster

mta
Mandag d. 11/6-12 kl. 10:53

Kære Julie Boesen
Mange tak for din kommentar. Godt at høre at en SMV som Efsen er ser ETV som et relevant værktøj i forbindelse med markedsføring.
Under EU ETV programmet er det muligt at inkludere allerede eksisterende testdata i verifikationen, vel og mærke hvis disse data er af tilstrækkelig høj kvalitet. DANETV vil informere om de kvalitetskrav, der er fra ETV-programmet side, således at de sidste test i forbindelse med produktafprøvning kan tilrettes senere brug i en verifikation. Dette vil være et vigtigt punkt i de ETV-tjek vi vil udføre for SMV'er.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Mandag d. 11/6-12 kl. 11:18

Kære Louise
Mange tak for din kommentar. DANETV følger med interesse arbejdet i Copenhagen Cleantech Cluster. Det er interessant at høre at gode test- og verifikationsfaciliteter kan være gøre Danmark mere attaktivt for udenlandske virksomheder, dette image vil DANETV meget gerne bidrage til at styrke.
Vi ser frem til et spændende samarbejde med Copenhagen Clean Cluster. DANETV vil orientere CCC om udviklingen inden for miljøverifikation i EU såvel som internationalt og holde sig orienteret omkring aktiviteter i CCC mhp. deltagelse i relevante arrangementer og bidrage med oplæg på møder/ konferencer.
Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

Bjarne Larsen
Mandag d. 11/6-12 kl. 22:26

For en virksomhed som KomTek, der er klar til at bringe en ny behandlingsteknologi på marked for oparbejdning af organisk affald, er der mange gamle holdninger til hvad der kan lade sig gøre, og meget ofte høre man at ”det har vi prøvet før”, alt sammen noget der blokere for mange beslutninger eller vilje til at prøve noget nyt.

ETV kan være en perfekt måde at få verificeret om ens produkt kan anvendes til det tænkte formål. Det er dog meget vigtigt at give en ETV mulighed for at være relativ simpel, således at SMV’er der har bruget alle resurser på udvikling, har mulighed for at få udført de nødvendige test evt. i etaper.

ETV verifikation burde kunne gives i forskellige step eller klasser. Dog uden at skabe usikkerhed for en kommende kunde om hvad der er verificeret.

Med alt den snak om behovet for eksport af dansk miljøteknologi og alle de resurser der postes i udvikling af dette område, er det vigtigt at sikre der også kan ydes tilskud til ETV, da dette kan øger tilliden til et produkt fra en SMV betydeligt og dermed eksporten.

Torben
Tirsdag d. 12/6-12 kl. 08:52

Hos Mosbaek er vi glade for at der er åbnet mulighed for at vi på en relativ enkel måde kan få en international verifikation. Som en mindre virksomhed er det altafgørende at der eksister en ordning der er indenfor rækkevidde både mht. økonomi og ressourceforbrug.
Vi har en forventning om at det vil styrke vores position på markedet og være med sikre vores eksistens i et internationalt marked der har fokus på produktpris frem for systemperformance.

mvh
Torben Krejberg
Mosbaek A/S

mta
Onsdag d. 13/6-12 kl. 22:08

Kære Bjarne Larsen

Mange tak for din kommentar, der giver et godt eksempel på hvornår ETV for alvor kan gøre en forskel når man skal have en ny og ukendt teknologi på markedet.

Om man kan udføre en ETV stepvis vil DANETV undersøge nærmere, men det må under alle omstændigheder være muligt at få udført de relevant tests stepvis og på den måde samle tilstrækkelig test sammen til en ETV. En SMV skal da sikre sig at den valgte testenhed har kendskab til retningslinierne i ETV programmet, så kravene herfra opfyldes. Da vil de fortløbende testresultater kunne anvendes som uvildig tredjepart test af dele af teknologien indtil er fuld ETV er opnået.
DANETV vil ved de planlagte ETV-tjek af SMV'er give information om kvalitetskrav til test og testenheder.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Onsdag d. 13/6-12 kl. 22:13

Kære Torben Krejberg

Mange tak for din kommentar.

DANETV er glade for at høre at I som dansk SMV ser potentialet i en verifikation. Vi håber at vi gennem arbejdet med verifikation af jeres teknologi kan få kendskab til hvordan ETV hjælper jer på det internationale marked.

Med venlig hilsen

Mette Tjener Andersson

Martin Rishøj
Fredag d. 15/6-12 kl. 01:22

Uvildig dokumentation for performance af miljøteknologi har utvivlsomt stor nytteværdi for innovative teknologier på nye markeder. Men verifikation har også relevans som redskab til at dokumentere performance af en eksisterende teknologi i en ny anvendelse.

Vi har f.eks. over 25.000 referencer for brug af GEA Westfalias teknologier til behandling af spildevand. Samme teknologier kan også anvendes til behandling af gylle og biomasse, men her er der kun ca. 200 referencer og det giver efterspørgsel fra kunderne efter dokumentation af performance for denne anvendelse. I GEA Westfalia har vi desuden anvendt ETV-resultater til intern salgstræning, således at andre salgsafdelinger får øjnene op for denne nye anvendelse af teknologien.

Med venlig hilsen
Martin Rishøj, GEA Westfalia

Anders Skeem
Fredag d. 15/6-12 kl. 10:09

Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at videreudvikle og fastholde den position som DK har fået inden for såvel miljøteknologi som inden for verifikation!

Vh.
Anders Skeem
Enterprise Europe Network

Søren Kjær
Fredag d. 15/6-12 kl. 16:08

Det kan i forbindelse med markedsføring af en nyudviklet procesteknologi være vanskeligt, at overbevise markedet og dermed sikre første ordre. At gennemføre en overbevisende salgs og markedsføringsproces besværliggøres når adgangen til referencer logisk set ikke er en mulighed. Det kan derfor være af afgørende betydning, at processen underbygges af adgangen til en uvildig enhed, der via en anerkendt og akkrediteret kompetence kan verificere de grundlæggende parametre, som en ny procesteknologi baseres på.
Som et led i forberedelserne til markedsføring af et nyudviklet tørrerikoncept baseret på kontinuert materiale flow kombineret med en inddampningsproces ved atmosfæretryk blev der i 2009 igangsat et samarbejde mellem Cimbria Manufacturing A/S og FORCE Technology DANETV, hvor der under forudbestemte driftsparametre blev gennemført en evaluering af teknologien og efterfølgende udstedt en ETV verification (no 110-22627) link: http://www.etv-danmark.dk/landbrug/biomasse_energieffektivisering.html
Verifikationsprocessen blev i dette tilfælde gennemført i tæt samarbejde mellem DANETV og Cimbria, hvor grundlaget for definition af nødvendige parametre, og målepunkter blev skabt via en fortrolig vidensdeling mellem virksomhederne.
Der er ikke tvivl om, at ETV verifikationerne er et meget vigtigt bidrag til, at nye miljøteknologier kan finde fodfæste i markedet. Det har specielt betydning, når nye teknologiinvesteringer bliver høje og kravet til procesdokumentation i kontraktfasen dermed stiger.

Søren Kjær
Tidligere udviklingschef ved Cimbria Manufacturing A/S

mta
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:31

Kære Martin Rishøj

Mange tak for din kommentar.

DANETV er glade for at høre at GEA har haft stor glæde af den ETV vi har udført for jer.
Det er meget nyttigt for DANETV at høre om jeres erfaringer med brug af ETV i markedsføring af en teknologi i ny anvendelse og intern salgstræning. Sådanne erfaringer kan videregive til andre virksomheder med interesse i ETV.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson

mta
Fredag d. 15/6-12 kl. 19:38

Kære Anders Skeem

Mange tak for din kommentar og Enterprise Europe Networks støtte til DANETV.
Vi ser også i DANETV et stort potentiale i den danske miljøteknologibranche. DANETV vil meget fortsatte arbejdet med verifikation og fastholde den fremtrædende position inden for EU ETV, som vi har opbygget gennem de seneste år arbejde med ETV.

Med venlig hilsen

Mette Tjener Andersson

mta
Fredag d. 15/6-12 kl. 21:38

Kære Søren Kjær

Mange tak for din kommentar. Vi er glade for at Cimbria har haft stor nytte af den verifikation I har fået udført. Virksomheders erfaring med brug at ETV i markedsføring og introduktion af nye produkter på markedet er meget vigtig for DANETV, og noget vi kan bruge når vi fortæller andre producenter af miljøteknologi om ETV, og hvilke fordele en verifikation kan have for markedsføringen af deres innovative miljøteknologier.

Med venlig hilsen
Mette Tjener Andersson