DANETV bringer danske miljøteknologier frem globalt

Senest opdateret d. 11/3-2013
DHI
Teknologisk Institut (AgroTech)
DELTA
FORCE Technology
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Produktionsteknologi
Mette Tjener Andersson

EUs ordning for verifikation af miljøteknologier (EU ETV) er for alvor ved at komme i gang. I december 2012 blev de første 3 organisationer akkrediteret til at udføre verifikation under EU ETV program, mens op til 10 mere ventes at følge i løbet af de kommende år. DANETV har en nøglerolle i processen i EU og bidrager væsentligt i forhold til udrulningen af programmet. Derudover har DANETV rettet blikket mod resten af verden og har startet samarbejde med verifikationsprogrammerne i USA og Canada, men vil nu styrke samarbejdet med de asiatiske ETV-programmer samt bidrage med ekspertbistand til udformningen af en kommende ISO ETV procedure. DANETVs aktiviteter er opdelt i tre hovedemner: EU ETV verifikationsenhed, internationale verifikationer og formidling til SMV’er.Når projektet er gennemført vil følgende milepæle være opnået

  • Der er opnået fuld akkreditering af en verifikationsenhed i Danmark og de 5 GTS institutter har udarbejdet kvalitetsmanualer til at operere som testcentre under EU ETV programmet. Desuden oprette en database for metodebeskrivelser.
  • DANETV har udvidet udbuddet af teknologiområder til også at omfatte materialer, affald og ressourcer, renere produktion og processer samt jord og grundvandsmonitering -og oprensning.
  • Igennem deltagelse i EU ETVs tekniske arbejdsgrupper er det sikret at teknologiområderne luft og landbrug optages i EU programmet, samt at der etableret retningslinier for gyldigheden af verifikater.
  • Interessen for samarbejdsverifikationer med de asiatiske verifikationsprogrammer er kortlagt og samarbejdsmodeller er opstillet.
  • Et globalt netværk for verifikations- og testenheder er oprettet.
  • 5 samarbejdsverifikationer er gennemført. Desuden tilbydes verifikation af ballastvandsbehandling som beskrevet US EPAs ETV program.
  • Der foreligger som minimum en ISO-standard i udkast.
  • SMV’er vil være blevet orienteret om ETV gennem 6 formidlingsmøder, 15 artikler og via InnovationsAgenterne. Desuden har 60 virksomheder har fået direkte vejledning om ETV gennem ETV-tjeks og 15 virksomheder har fået bidrag til deres ansøgning om offentlig støtte til test og verifikation.