Danmarks Industrielle Neutronlab

Senest opdateret d. 10/10-2016
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

Opbygningen af Danmarks Industrielle Neutronlab vil give vækstorienterede og innovative virksomheder i Danmark en kompetent og effektiv adgang til verdens mest avancerede analyseværktøj for bløde og hårde materialer: Neutronkilden European Spallation Source i Lund. Koblet med den snarlige adgang til røntgenanalyser fra de nye state-of-the-art synkrotronfaciliteter MAX IV (Lund) og European-XFEL (Hamburg) vil danske virksomheder opnå unikke muligheder for at få analyseret fremtidens materialer og processer indenfor materialeteknologi, nanoteknologi, fødevarer og pharma.

Aktivitetsplanen vil understøtte og opfylde dele af den danske ESS strategi med et minimum af administration ved at bygge ovenpå Teknologisk Instituts eksisterende kompetencer inden for neutronspredning, samarbejder med ESS og andre Big Science faciliteter, samfundspartnerskabet LINX, de kommende danske fyrtårnsmiljøer på universiteterne og den store gruppe af danske virksomheder, som Instituttet i dag servicerer. Aktiviteten fungerer samtidig som et pilotprojekt for at opbygge og afprøve denne helt nye service i GTS-nettet.

Aktivitetsplanen adresserer de to væsentligste udfordringer for etableringen af neutronspredning som højteknologisk service til virksomhederne:
- Udbredelsen af viden om gevinsten ved at anvende avancerede karakteriseringsteknikker baseret på neutroner og synkrotronstråling.
- Teknisk og forretningsmæssig kapacitetsopbygning i det højteknologiske rådgiversegment for at kunne tilbyde neutron- og røntgenspredning som industriel service.

Teknologisk Institut besidder i forvejen stærke faglige kompetencer inden for brug af synkrotron- og neutron-teknikker, hvilket medfører, at Instituttet allerede i denne aktivitetsplan vil gennemføre industrirelevante pilotprojekter, som løser problemstillinger med neutroner ved fx at benytte tilbud fra EU projekterne Sine2020 eller Baltic TRAM, der giver industriadgang til neutronanalyser via fx ILL (Frankrig), PSI (Schweiz) eller ISIS (UK). Disse cases anvendes som eksemplificering af brugen af neutroner overfor virksomheder og mindsker derved forståelsesbarrieren i forhold til anvendelse af ESS.

Instituttet vil tilbyde neutron- og røntgenanalyser ved brug af avancerede teknikker fra Big Science faciliteter som en service til en bred vifte af danske virksomheder ved at udvikle nye forretningsmodeller og opgradere egne kompetencer i tråd med den nationale strategi om ESS. 100 virksomheder vil blive involveret i aktivitetsplanen dels ved at få udført direkte analyser med neutroner og synkrotronstråling (røntgen), ved at deltage i afklaringsforløb og FoU-samarbejder eller ved deltagelse i netværk og videnspredningsaktiviteter.

Nøgleord

91 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jimmy Binderup Andersen (CEO, LINX)
Tirsdag d. 6/9-16 kl. 15:29

Det har været fantastisk at blive introduceret til Teknologisk Institut’s mange aktiviteter inden for røntgen- og neutronforskning. Der er rigtig mange synergier til foreningen LINX og de aktiviteter vi udfører sammen med industrien og universiteterne.

I den tætte koordinering, der lægges op til er jeg sikker på at vi sammen kan skabe stor værdi inden for de teknologiske områder, hvor Teknologisk Institut allerede er aktive.

Den anvendelsesorienterede tilgang i ansøgningen komplementerer LINX’ strategi og vision perfekt.

Jeg ser frem til samarbejdet!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 11:51

Kære Jimmy
Tak for din støtte til vores aktivitetsforslag. Jeg er glad for du ser mulighederne for synergi og komplementerende tilgange. Teknologisk Institut ser sig selv som naturlig deltager i og aftager af forskningsindsatsen og brobygningen til den industrielle anvendelse. Vi vil glæde os til et tæt samarbejde fremadrettet.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Elisabeth Therese Ulrikkeholm
Fredag d. 9/9-16 kl. 14:04

Hos Danish Power Systems ser vi meget frem til, at de nye faciliteter i Lund åbner. Neutronspredning og røntgenspredning er begge meget stærke teknikker, men samspillet mellem dem vil især være meget værdifuldt. Da det kræver ekspertviden at designe det rigtige eksperiment og fortolke store datamængder, sætter vi pris på, at der bliver stillet et hold af højt specialiserede videnskabelige medarbejdere til rådighed.
For at klare os i den internationale konkurrence skal vi levere det bedste produkt og være førende inden for udviklingen af nye produkter. Vi har derfor et tæt samarbejde med både Teknologisk Institut og DTU.
Som producenter af HT-PEM brændselsceller er vi meget interesserede i brintatomers struktur og dynamik, hvilket vi får mulighed for at studere med de nye neutronspredningsfaciliter. Derudover vil vi få mulighed for at undersøge, hvordan den atomare struktur af vores platinbaserede katalysatorer udvikler sig over tid, hvilket kan give os vigtig viden, når vi skal optimere brugen af dette kostbare materiale. Alt i alt er vi overbeviste om, at ESS og MAX-IV vil gavne os som virksomhed og understøtte os i vores udvikling og ekspansion, og at de nye forskningsfaciliteter vil være en særdeles effektiv katalysator for grøn vækst og skabelse af nye arbejdspladser i Øresundsregionen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 11:52

Kære Elisabeth
Jeg er helt enig i at en forudsætning for at høste den store gevinst af neutronspredning og røntgenspredning er mulighederne for at trække på meget stærke faglige kompetencer på området. Derfor har vi også på Teknologisk Institut prioriteret allerede på nuværende tidspunkt at tiltrække eksperter med disse kompetencer og råder i dag over mere end 20 eksperter som har arbejdet med disse teknikker i forskellige specialer inden for såvel hårde som bløde materialer, fødevarer, pharma, kemi/polymer og kompositmaterialer. I aktiviteten, og i Instituttets strategi i øvrigt lægger vi også vægt på fortsat at styrke disse områder yderligere. Denne konkrete aktivitet ser vi som en vej til hurtigt, koordineret og fokuseret at sikre kompetenceopbygning i GTS og dermed skabe et lokomotiv for videntilgængelighed for danske virksomheder både når det handler om konkrete målinger og tolkning af resultater (fra fx ILL i Grenoble indtil 2025 hvor ESS stor klar) men også i forberedelsesfasen hvor virksomheder skal vurdere hvilken værdi de kan få ud af disse nye muligheder.
Det er klart at Danish Power Systems allerede er langt og mest venter på adgangen til analyserne, og jeg ved at samarbejderne med os og DTU har klart sigte på den vej. Tak for din støtte.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Thomas Hannibal
Fredag d. 16/9-16 kl. 15:43

Ved KMC arbejder vi med forståelse af mikrostrukturer i fødevarer, med primært fokus på ost, konfekture og emulsioner. Vi er interesseret i at vide hvordan vores kartoffelstivelser interagerer med andre ingredienser i produkterne og dermed bidrager til fødevarens tekstur opbygning og nedbrud. Den viden gør os i stand til at udvikle vores stivelser og anvendelse af dem, så vi som virksomhed kan tilbyde unikke løsninger for vores kunder rundt om i verden. Vi har endnu ikke en størrelse, der gør os i stand til at have alle de nødvendige kompetencer og teknologier in-house, så vi er meget afhængige af samarbejdspartnere, der kan give os adgang til teknologier og tilhørende kompetencer til at udnytte den viden, disse teknologier medfører. Derfor ser jeg frem til at Teknologisk Institut i fremtiden vil kunne danne bro mellem virksomheder som os og ESS i Lund.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 11:53

Kære Thomas
Vores fokus i denne aktivitetsplan er netop at bygge denne bro, vel vidende at den anden side af broen i Lund først er køreklar på neutroner i 2025. Indtil da har vi gennem vores stærke netværk og kompetencebase allerede adgang til flere europæiske storskala infrastruktur faciliteter, som vi kan øve os på. Netop på området med karakterisering i dynamiske systemer hvor interaktionerne kan ses når de reagerer forventes det at blive et stærkt værktøj i produktudviklingen og vi vil glæde os til at arbejde sammen med jer også under denne resultatkontraktaktivitet. Tak for din støtte.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Bo Brummerstedt Iversen (Professor, Aarhus Universitet)
Mandag d. 19/9-16 kl. 13:08

Det lyder rigtig spændende. Danmark har brug for et stærkt samarbejde mellem universiteter, GTS og industri for at sikre at vi faar maksimalt udbytte af investeringerne i Lund og opbygget den danske kapacitet på området. Vi har allerede tæt samarbejde med TI omkring diverse synkrotron og neutronprojekter, og TI har har aftaget en lang række af vores meget stærke PhD kandidater med stor erfaring indenfor synkrotron og neutronvidenskab.

Håber vi sammen kan få etableret danske fyrtårne indenfor materialeforskning, og selvfølgelig specielt indenfor hårde materialers atomare struktur, hvor vi har en masse fællesprojekter. Glæder mig til videre samarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 11:53

Kære Bo
Samarbejdet mellem Teknologisk Institut og Aarhus Universitet er en nødvendig forudsætning for at sikre konkret og hurtig værdiskabelse af den banebrydende forskning. Derfor bliver samarbejdet omkring mulighederne ved ESS, forskningsfyrtårnet omkring hårde materialers atomare struktur, og udbredelsen gennem industriportalen LINX overordentligt vigtigt i de kommende år. Jeg kan kun glædes over kvaliteten af de kandidater/PhD. vi har ansat fra AU og lægger op til i relation til denne aktivitet at styrke dette yderligere således mindst et GTS institut kommer over en kritisk masse af kvalificeret kompetence til reelt at kunne bringe mulighederne i spil overfor danske virksomheder samtidig med de fastholder interessen og tilknytningen til de meget spændende og perspektivrige forskningsområder.
Tak for din støtte.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Alf Simonsen (direktør, HJORTKÆR maskinfabrik a/s)
Fredag d. 30/9-16 kl. 11:35

”Hos HJORTKÆR maskinfabrik er vi specialiseret i at arbejde med teknologier til afvanding af slam. Som virksomhed har vi ikke selv alle de nødvendige specialiserede kompetencerne og teknologier til at opnå en dybdegående forståelse af slammets egenskaber og dets interaktion med polymer. Denne viden er vigtigt for at forblive konkurrencedygtige og sikre at vi hele tiden udvikle os. Vi samarbejder derfor med bl.a. Teknologisk Institut. Vi ser derfor også frem til at Teknologisk Institut fremadrettet kan hjælpe os med forsat udvikling ved at give os adgang til de nye mulighed som åbner sig med ESS. For at vi kan udnytte stor-skala faciliteter som ESS er det vigtigt at vi har stærke samarbejdspartnere som forstår både vores produkt/proces og analyse-mulighederne på ESS. Vi ser derfor frem til at Teknologisk Institut danner bindeled mellem virksomheder og ESS.”

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 15:00

Kære Alf
Vi vil på Teknologisk Institut glæde os til at hjælpe jer med at få adgang til de nye muligheder etableringen af ESS bringer. Selv om der uniddelbart kunne synes langt fra spildevandsslam til European Spallation Source så synes jeg det er helt rigtigt set at den dybdegående forståelse af interaktionen mellem polymer og slam, og hvordan vandet i virkeligheden er bundet i matricen vil kunne visualiseres med en hidtil uset detaljeringsgrad når vi får mulighed for at optage billeder af de bindiger som optæder i slamkonmditioneringen. Tak for din støtte til vores oplæg.
Mvh
Mikkel Agerbæk

Kasper Therkildsen (Project Manager , Fast Track)
Mandag d. 3/10-16 kl. 13:54

Materialeteknologi er et centralt element i nærmest enhver industri og har været et område hvor man i Danmark har stået stærkt. For at fastholde denne position, er det vigtigt at vi kontinuerligt arbejder for at udbygge kompetencer på området og ligeledes gør eksisterende kompetencer tilgængelige. Konsortiet er et godt eksempel på, at det er en fælles indsats der skal til, for at sikre unikke og avancerede løsninger fremadrettet. Den foreslåede aktivitet vil hjælpe til med at sikre, at man får størst muligt udbytte af de nye materialeforskningsværktøjer ESS og Max IV indenfor røntgen og neutronstråling.
I Fast Track samfundspartnerskabet ser vi frem til at samarbejde omkring fælles materiale-relaterede problemstillinger og ser en god synergi mellem den foreslåede aktivitet og Fast Track samfundspartnerskabet

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 3/10-16 kl. 15:00

Kære Kasper
Udviklingen af nye materialer bliver mere og mere avanceret og det bliver i højere grad nødvendigt at tage de nyeste og mest avancerede analysemetoder i brug for til stadighed at ligge i front i den globale konkurrence. Adgangen til neutron- og røntgenanalyser for danske virksomheder, ikke mindst dem som samarbejder i det stærke samfundspartnerskab FastTrack, ser vi som en forudsætning for at dansk industri kan opretholde sin position som innovativ, nytænkende og skabende. Samtidig forsøger vi at udnytte tiden frem til egentlig åbning af ESS til at modne virksomheder gennem cases og testforløb på eksisterende faciliteter i Europa.
Vi ser rigtig meget frem til at samarbejde med FastTrack om fælles materialerelaterede problemstillinger.
Mvh
Mikkel Agerbæk

John Zibert (CMO, LEO innovation Lab)
Mandag d. 3/10-16 kl. 23:59

Tværfaglige og brobyggende initiativer imellem universiteter og industri er velkommne som en del af at kunne skabe nye vækstmuligheder i Norden. En ny neutron-facilitet, ESS, som kan karakterisere et proteins interaktion med et medikament i dybden, kan give universiteterne i samarbejde med farma-industrien, igennem high throughput screening, en bedre kontrol over fx det farmakologiske produkt og dermed mulighed for at forstærke ønskede og fjerne uønskede produktegenskaber tidligt i udviklingsfasen af nye lægemidler, er et initiativ som er velkomment af farmaindustrien.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 4/10-16 kl. 08:56

Kære John
Specielt farma-industrien vurderes at kunne opnå helt banebrydende resultater af den nye neutronsprednings facilitet (ESS), og vi er meget bevidste om udviklingen af lægemidler som en del af ”materiale” tilgangen til ESS. Vi følger tæt og er involverede i diskussionerne og beskrivelserne af de forskningsfyrtårn som på danske universiteter skal støtte op om den nødvendige forskning, også på farma-området. Det er vores ambition, med erfaringen fra de meget videntunge virksomheder, at kunne lette adgangen for de mindre virksomheder og opstartsviksomheder til disse faciliteter. Allerede nu, så mange år før ESS står klar, kan vi formidle ”beamtid” på europæiske faciliteter gennem forskellige intereuropæiske programmer hvor Teknologisk Institut er medlem.
mvh
Mikkel Agerbæk

Andreas Paulsen (Senior Engineer, Hempel A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 09:41

Vi ser bestemt muligheder i at undersøge vores malinger for defekter og in situ ældning via neutroner. Dette åbner op for en helt ny måde at karakterisere vores forskellige formuleringer i udviklingsfasen. Moderne maling er materiale teknisk en del mere kompliceret end et støbt komposit materiale og formulation vs performance er I høj grad baseret på empiri og erfaring, da diverse målemetoder idag kun kan benyttes på meget forsimplede systemer. Vi ser teknologisk institut som et potentielt bindeled mellem videnskab og virksomhed I denne forbindelse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 12:55

Kære Andreas
Tak for din støtte til vores forslag. Jeg er glad for du opfatter os som naturligt bindeled mellem videnskab og virksomhed. Vi bestræber os på hele tiden at kunne deltage i såvel avanceret forskning som i anvendelsen af resultaterne i en forretningsfokuseret dagligdag i den virksomhedsrelevante del af dansk erhvervsliv. Anvendelsen af resultater fra ESS vil teste dette ud over det normale, men vi føler os klædt godt på.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jesper deClaville Christiansen (Professor, Aalborg Universitet)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:15

Højmolekylære bløde materialer som plast har en kompliceret struktur, hvor egenskaberne i høj grad bestemmes af strukturen i materialet. Med Max IV og ESS får vi nye muligheder for at forstå komplekse sammenhænge mellem fysisk, kemiske og mekaniske påvirkninger, struktur og egenskaber. Denne viden er vigtig for os som forskere. Det er fint, at man i GTS får opbygget en viden, så man på den ene side dels kan tale med og forstå universiteternes forskning, og på den anden side har kontakten og forståelsen for de industrielle udfordringer. Dette forslag går på at udbrede viden om, og at tilbyde teknologisk service ved brug af spredningsfaciliteterne. Som forsker er jeg interesseret i at forstå fundamentale mekanismer i naturen, og kunne opstille modeller og i at uddanne kandidater. Men det er ikke min opgave at servicere industrien, og forskere på landets universiteter har forskningsfrihed til valg af emne, metoder og outlet indenfor universiteternes strategiske rammer. Så selv om vi kan køre projekter f.eks. i Innovationsfonds sammenhæng, så spiller GTS den væsentligste rolle i forhold til industrien, og dette forslag går på at skabe en vidensopbygning og en økonomisk bæredygtig service for virksomhederne. Spredning er sjældent den eneste karakteriseringsmetode som er nødvendig, og også her har GTS den kapacitet som skal til for at bistå en virksomhed hele vejen frem til anvendelsen af resultaterne. Så jeg ser frem til et bredt nationalt samarbejde, hvor GTS har en vigtig rolle som i dette forslag.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 12:56

Kære Jesper
Din skelnen mellem kerneopgaverne for universiteter og Teknologisk Institut rammer hovedet på sømmet. Vi er sat i verden for at tilvejebringe teknologisk service hvor den måtte være nødvendig og i nogen omfang at skubbe på en teknologisk udvikling. Universiteterne søger den fundamentale forståelse af naturens mekanismer. I krydsfeltet herimellem arbejder vi sammen, og vi har jo vist dette muligt i mange fælles projekter igennem tiden. Tak for din støtte til dette forslag og jeg glæder mig til fremover at samarbejde med jer i mange flere sammenhænge.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jan Boye Rasmussen (CEO, Elplatek A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:27

Som en lille innovativ SME er det vigtig for os at have adgange til et initiativ som vi kan henvende os til, hvis vi ønsker at karakterisere vores elektrokemiske belægninger – f.eks. mht. stress, vedhæftning, antibakterielle egenskaber m.m. Da vi ikke ved ret meget om hvad ESS egentlig kan bruges til er vi nød til at få hjælp fra GTS nettet hvis på længere sigt skal kunne anvende neutroner i forbindelse med udvikling af vores nye produkter

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 12:58

Kære Jan
Mulighederne vi får med adgangen til avancerede neutronspredningsfaciliteter er ikke fuldt belyst for nogen endnu. Det vi ved er at det er meget kompliceret, men også at potentialerne er meget store. Derfor er vi også i tæt dialog med de forskningsfyrtårne som kommer til at understøtte den danske ESS satsning. Vi glæder os til at få afprøvet og opbygget erfaringer gennem vore samarbejder med europæiske faciliteter så vi sammen med fx virksomheder som Elplatek kan flytte nye grænser i produktudvikling og optimering. Tak for din støtte.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Per Isager (CEO, Danusec )
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:31

I Danusec leverer vi løsninger til industrien - først og fremmest fødevareindustrien og alle deres underleverandører. Fødevareingredienser og de funktionelle egenskaber der ønskes opnået, er arbejdsområdet og daglige udfordringer. Kunderne har brug for forståelse af af deres produkter. Det er essentielt at kunne forstå interaktioner og strukturelle sammenhænge i fødevarer, hvad enten der er tale om flydende systemer eller pulvere. Det er interessant, fordi vi søger forklaringer på hvordan ingredienser og additiver bidrager til generel kvalitet, stabilitet (overfor lys, pH, temperaturer, fugt etc) og smag og mundfølelse. Med over 90% af vores kunder uden for Danmark, ved vi, at ønsket om svar på de spørgsmål er universel.
Det er efter vores mening det mest udbytterige, hvis man kan samarbejde inden for unikke områder, som det forestående ESS projekt i Lund repræsenterer. Vi har stor udbytte af GTS´er og Universiteter, men det er vigtigt at nogen tager lederrollen i den sammenhæng. Teknologisk Institut vil være en god kandidat, grundet deres høje faglighed og ikke mindst kontakter til industrien og erfaring med praksisnære projekter. Teknologisk Institut vil kunne sikre fremdrift og resultater langt hurtigere end hvis opgaven fordeles ud over et større landskab uden egentlig lederskab.

I Danusec ser vi frem til at følge udviklingen og få skabt resultater, der kan gøre dansk industri endnu stærkere.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 12:59

Kære Per
Tak for din uforbeholdne støtte, og pointering af behovet for et lokomotiv for at trække indsatsen i gang. På Teknologisk Institut er vi tæt knyttet til samtlige kommende forskningsfyrtårn som skal understøtte ESS indsatsen og trække muligheder ud fra en så stor infrastrukturfacilitet i vores umiddelbare nabolag. Vi har inden for alle områder som beskrives i den danske ESS strategi forskningsfaglige kandidater som kan trække læsset, fra fødevarer over farma til hårde materialer og ikke mindst deres atomare struktur. Vi har en model med basis i 8 års arbejde med BigScience.dk som kan skabe netværket og formidle mulighederne for danske fremstillingsvirksomheder. Vi føler os kort sagt klædt godt på.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Morten Fyhn (R&D Engineer, Kemiingeniør, AVK GUMMI A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:42

AVK GUMMI A/S leverer gummi løsninger til krævende applikationer og har derfor i høj grad brug for så stor materiale forståelse som muligt. Her mener jeg, at det kunne være et stort skridt frem fx med real-time studier af en vulkaniseringsproces for gummi, hvor en større forståelse af de kemiske reaktioner vil give mulighed for at forbedre materialet ved fx at optimere typen og mængden af forskellige vulkaniserings acceleratorer. Vi hos AVK GUMMI ser frem til at der bliver lavet en fokuseret indsats med case-studies, så det bliver mere tydeligt, hvordan virksomheden kan få glæde af ESS. Hos AVK GUMMI har vi ikke selv har kompetencerne in-house i forhold til brugen af neutrostrålingen, så det er positivt, at Teknologisk Institut vil facilitere støtte i hele processen fra identifikation af muligheder med neutroner igennem ansøgnings-processen til udførelse og analyse. Morten Normann-Fyhn, R&D Engineer, AVK GUMMI A/S

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 13:01

Kære Morten
Jeg tror mange virksomheder tænker som dig, - der er mange muligheder som potentielt kan blive belyst ved røntgen og netronspredningsteknikker, men vi mangler kompetencerne og adgangen til at afprøve ideerne. Derfor lægger vi i vores forslag også vægt på at kunne supportere hele vejen fra ide til analyse. Faktisk kan vi allerede via vore samarbejder i fx SINE2020 skabe adgang til karakteriseringsanalyser i eksisterende europæiske faciliteter, så vi behøver ikke vente på 2025 hvor ESS står færdig. Men når ESS står færdig forventer vi at have en lang række virksomheder som jeres der er motiverede og parate til at omfavne mulighederne i teknologien. Tak for din støtte
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jan Skov Pedersen (Professor, Aarhus University, iNANO Interdisciplinary Nanoscience Center and Dpt of Chemistry)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 11:55

Det er en meget værdifuld rolle, som Teknologisk kan udfylde med at gøre danske virksomheder opmærksom på mulighederne ved ESS og MAX IV. Derved får virksomhederne adgang til de bedst mulige værktøjer indenfor materialeforskning og Danmark får på bedste måde udnyttet de store investeringer i de nye faciliteter. Og samtidig har Teknologisk jo et indgående kendskab til aktiviteterne på universiteterne og kan derfor også formidle kontakt mellem virksomhederne og universitetsmiljøerne. Forbindelsen mellem Teknologisk og universiteterne vil blive yderlige styrket ved de nye fyrtårnsmiljøer, som Teknologisk også er involveret i.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 13:03

Kære Jan
Aarhus Universitet går jo i den grad foran på de forskningsfaglige fyrtårne, og det glæder mig at du ser rollen for Teknologisk Institut så klart. Samarbejdet mellem universiteter og den teknologiske service er jo essentiel når målet bliver formidling af så avanceret karakterisering som røntgen og neutronspredning. Samarbejdet som gerne skulle udfolde sig igennem LINX vil skabe værdi for Danmark både i form af verdensklasse forskning og verdens stærkeste platform for avanceret karakterisering tilegnet industrien. Tak for din støtte.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Frederik Raaby (Sales Manager, Kirkholm Maskiningeniører)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 14:41

Kirkholm Maskiningeniører vil understrege vores interesse i Danmarks Industrielle Neutronlab.
Teknologisk instituts cases omkring residualspændinger i metaller virker særdeles relevant. At analysere stress gennem FEM er i forvejen et stort arbejdsområde for os. Mulighederne for at kunne påvise stress i eksempelvis komplekse strukturer gennem neutron og røntgenstråling, vil være både banebrydende og værdiskabende for toppen af dansk industri. Vi ser frem til at følge udviklingen og forhåbentlig se en kommercialisering af denne højteknologiske ydelse i fremtiden.
Frederik Raaby

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:35

Kære Frederik
Det er rigtig vigtigt for Teknologisk Institut at kunne vise industrirelevante cases hvori indgår avancerede røntgen og neutronspredningsanalyser for derigennem at øge den lidt bredere interesse for ESS og MAX IV’s muligheder på længere sigt. Det er derfor dejligt at høre, at Kirkholm Maskiningeniører kan se værdien og potentialerne. Vi vil meget gerne involvere jer og de problemstillinger i oplever i det videre arbejde også lidt tættere end blot at følge udviklingen hvis i vil. Som supplementet til traditionelle FEM analyser ser vi også disse nye teknikker som værdiskabende og som mulighed for at fange problemer som man ikke kan modellerer sig til.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Henrik Birkedal (Lektor, Aarhus Universitet)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:15

Danmarks Industrielle Neutronlab er en fremragende ide. Det danske samfund har brug for et godt og tæt samarbejde mellem universiteter, GTS og industri indenfor dette område så det store danske engagement i Lund bredes ud i hele samfundet. Teknologisk Institut har en eksemplarisk track-record for samarbejde med og viden om universiterne og deres spydspids-aktiviteter.
Teknologisk Institut besidder en betydelig mængde medarbejdere med stor viden på dette område, hvilket i mine øjne gør dem særskilt kvalificerede til at løfte denne essentielle opgave.
Jeg ser frem til et fortsat og udbygget bredt samarbejde med TI som central aktør på dette område!

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:36

Kære Henrik
Tak for de meget pæne ord om Teknologisk Institut. Det til side er jeg helt enig med dig i at det er vigtigt i denne tidlige fase, og med så lang tid til at ESS åbner for industrianvendelse, at vi prøver at skabe nogle lokomotiver som kan drive udviklingen. På universitetssiden er det forskningsfyrtårnene og mod industrien foreslår vi Danmarks Industrielle Neutronlab, som sammen med og i stort omfang indarbejdet i LINX-samarbejdet skal drive denne vidensopbygning og netværksskabelse som om muligt kan forankres i Dansk Materiale Netværk. Som beskrevet i den nationale strategi for ESS er kompetenceopbygning på dette tidspunkt meget vigtig, og den sker lettest mellem parter som kan lave en flyvende start, og her ser vi Teknologisk Institut som en oplagt partner med vores mange specialister med erfaring, faktisk inden for samtlige forskningsfyrtårns områder. Vi glæder os under alle omstændigheder til det fortsatte samarbejde med jer.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jesper Vejlø Carstensen (Specialist, Ph.D., MAN Diesel & Turbo)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:54

Ligesom tilsvarende initiativ fra andre GTS institutter (FORCE Technology/Alexandra/DFM/Bioneer) vil jeg også hilse TI's initiativ velkommen. Den danske industri har brug for at være med på forkanten af udviklingen og med GTS-institutterne som brobyggere, kan virksomhederne formentlig få en bedre indgangsvinkel til faciliteterne ESS og MAX IV.

Det er ikke svært at se potentialet i disse storskalafaciliteter, men det der savnes er de gode eksempler på, hvordan denne type faciliteter kan bringes til industriel anvendelse. Aktivitet 3 i projektet omhandler fem demonstrationscases som skal eksemplicficere anvendelsen af neutron- og røntgenstråling i industrien.

Jeg tænker, at der allerede må eksistere mange cases fra de øvrige europæiske synkrotron-anlæg, der vil kunne fremhæves og bruges som inspiration til de danske virksomheder, der måtte overveje at støtte op om GTS-projektet. Disse gode eksempler efterspørges.

Jeg har svært ved at vurdere, om det er positivt eller negativt, at TI har valgt at definere sit eget projekt, som på mange måder mindre om det der er formuleret af FORCE Technology/Alexandra/DFM og Bioneer. Men vigtigt er det, at der kommer fokus på at få bragt storskalafaciliteterne til industriel anvendelse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 13:38

Kære Jesper
Tak for din støtte til nødvendigheden af at der kommer fokus på storskalafaciliteternes industrielle anvendelse. Din efterlysning af eksisterende cases hvor neutronspredning har dannet grundlag for industriel udbytte har vi faktisk vægtet så højt, at vi har defineret en milepæl i aktivitetsforslaget (Milepæl 2.5, 2017), der samler et katalog over de potentielle industrielle anvendelser til inspiration til nye virksomheder. Når det er sagt, så udmærker ESS sig også ved at kunne tilbyde analyser med hidtil uset opløselighed. Der er altså ikke faciliteter som vil kunne matche ESS i dag selvom der er neutronspredningsfaciliteter rundt om i verden. Også omkring industriadgang vil ESS nedbryde grænser, og samlet går ESS således foran på rigtig mange områder og vi forsøger at samle de muligheder op og modne dansk industri til at være parate og kunne omfavne dem når tid kommer.
Til din kommentar omkring hvorfor Teknologisk Institut har valgt at definere sit eget projekt mener vi, at grundlaget for at danske virksomheder kan opbygge en succes med mulighederne fra ESS og MAX IV kræver et fundament som er solidt piloteret før der bygges. At opbygge en kompetent industriel relevant service på området er en vigtig og teknisk udfordrende opgave, der kræver en meget fokuseret indsats, specielt inden for en relativt begrænset budgetramme. Vi mener i al beskedenhed, at Teknologisk Institut med sit engagement i samtlige forskningsfyrtårne som understøtter ESS på de danske universiteter, sine 6 års erfaring med BigScience.dk som netværksmotor for leverandørvirksomheder til storskalafaciliteter, og sit ægte polyteknologiske setup med alle fagområder i et og samme institut, kan lave en flyvende start på kompetenceopbygning, netværksskabelse, og demonstrationsudvikling i forhold til det industrielle udbytte af ESS og MAX IV.
Vi ser meget gerne MAN B&W Diesel & Turbo som aktiv partner i det arbejde og i arbejdet frem mod at identificere potentielt udbytte for jeres forretning.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Dorte Walzl Bælum (Centerleder og Netværksdirektør, Plast Center Danmark og Dansk Materiale Netværk)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 15:57

Anvendelsen den nyeste materialeteknologi er et af de vigtigste skridt for danske virksomheder, der vil sikre sig en blivende markedsfordel. Det gælder både integration af produktionsteknologier, avancerede materialer og et stort videnindhold i produkter.

ESS, MAX IV og European-XFEL repræsenterer helt enestående muligheder for udvikling af produkter baseret på en dyb indsigt i materialers egenskaber og virkemåde.

Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, DMN, med sine ca. 200 virksomhedsmedlemmer bakker således op om forslaget: ”Danmarks Industrielle Neutronlab”, da det definerer en nødvendig og fokuseret indsats for at sikre, at danske virksomheder får det maksimale ud af de nævnte faciliteter.

DMN finder det vigtigt, at innovationssystemet i sin helhed opbygger kompetencerne til at kunne hjælpe danske virksomheder. Dansk Materiale Netværk, DMN, forventer, at blive den bærende kraft i en planlagt indsats fra innovationsnetværkene, der udnytter netværkets etablerede kontaktflade til et bredt udsnit af virksomheder for hvem, materialer er definerende for deres produkter.

DMN støtter den stærke kompetenceopbygning, som Teknologisk Institut foreslår, og forventer at kunne styrke integrationen mellem virksomheder og forsknings- og innovationsmiljøet gennem et tæt samarbejde med Teknologisk Institut og GTS systemet i øvrigt.

Vi finder, at forslaget definerer en nødvendig og fokuseret indsats for at sikre at danske virksomheder får det maksimale udbytte af de kommende avancerede materialekarakteri-seringsværktøjer baseret på neutron- og røntgenteknologi, som bliver tilgængelige for dem.

DMN har et allerede etableret samarbejde med Teknologisk Institut på mange materialetyper fra plast og bløde materialer til metaller. DMN forventer, at kunne komplementere GTS kompetencerne og medvirke til formidling af mulighederne for at planlægge og udføre undersøgelser ved ESS.

DMN har en stor interesse i at formidle viden og kontakt mellem medlemsvirksomheder og aktører som eksempelvis LINX, BigScience.dk og internationale netværk som SINE2020 - Science and Innovation with Neutrons in Europe in 2020 - gennem en tæt koordinering med Teknologisk Institut og fælles arrangementer.

Dansk Materiale Netværk ser frem til godt samarbejde med det fælles overordnede mål gennem brugen af ESS, MAX IV og European-XFEL at bidrage til øget vækst og velstand i det danske samfund.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:17

Kære Dorte
Tak for din støtte til vores forslag. Teknologisk Institut forventer i høj grad at se Dansk Materiale Netværk som omdrejningspunktet for innovationsnetværkenes indsats mod ESS og MAX IV, og vi ser meget frem til samarbejdet. Som Institut er vi jo ret involveret i netværket allerede på flere niveauer og materialenetværkets kontakt ud til en bred vifte af dansk fremstillingsindustri med materialeinteresse er et godt afsæt for videnspredning.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Ram Sarusie (Materials Scientist, Færch Plast)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 16:37

Som fødevareemballage producent, er vi hos Færch Plast altid interesserede i at øge vores viden omkring vores plast materialer og plast generelt. Vi håber, at ESS vil kunne åbne muligheder for bl.a. at undersøge interaktioner mellem forskellige plasttyper, give forståelse på mikro-niveau som vil kunne gavne egenskaberne på makro-niveau og vha. in-situ eksperimenter belyse komplekse sammenhænge i molekylernes struktur under krystallisering.

Færch Plast ser frem til, at der bliver lavet en dedikeret indsats med konkrete virksomhedsprojekter, så det bliver mere tydeligt, hvordan virksomheden kan få gavn af ESS.

Vi besidder ikke de nødvendige kompetencer internt hos Færch, så det er meget lovende, at Teknologisk Institut vil tilbyde at støtte i hele processen med både at 1) identificere muligheden for neutron-anvendelse, 2) ansøge om måletid, 3) udføre eksperiment og 4) analysere data.
Ram Sarusie, Materiale Specialist, Færch Plast

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:18

Kære Ram
Netop de konkrete virksomhedsprojekter forventer vi skal være det der løfter den industrielle interesse fra interesse til efterspørgsel. Jeg er derfor glad for at du allerede nu kan se værdien og begynde at efterspørge konkrete problemstillinger som skal belyses, i dit tilfælde omkring plastens mikroniveau egenskaber. Vi vil rigtig gerne vende tilbage til jer når projektet kommer i gang og sikre at Færch Plast bliver en aktiv del af vores arbejde så de services vi udvikler også tilgodeser jeres og andre plastindustriers behov.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Christian Højerslev (Head of Department, Siemens Gamesa Renewable Energy)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 17:45

Hårde røntgen-, og neutronstråler giver unikke muligheder for at undersøge industrielle materialer i dybden; og eksempelvis kombinere krystallografi, kornstørelse og fasefordeling.
Fra tidligere ved jeg, at Teknologisk Institut har tilstrækkelig god forståelse i brugen af ovenævnte strålekilder, til at kunne foretage undersøgelser som kan have relevans for Siemens wind Power.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:19

Kære Christian
Tak for din støtte. Avancerede analysetekniker kræver en dedikeret indsats for at skabe værdi. Udfordringerne med ESS er nok de største vi endnu har set i Danmark idet ambitionerne er så store. Jeg er dog overbevist om, at vi sammen med relevante industrivirksomheder og de stærke forskningsfyrtårne kan definere og skabe den teknologiske service som bringer værdi til jer som aftager af servicen. Vi hilser jeres ”invitation” velkommen og glæder os til en fremtidig diskussion af potentialer og muligheder.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Connie Mørch (Kvalitets- og Miljøchef, DermaPharm A/S)
Onsdag d. 5/10-16 kl. 20:31

I DermaPharm arbejder vi med mange forskellige produkter, hvor det er essentielt at vide hvordan de enkelte komponenter påvirker hinanden. Vi arbejder allerede med Teknologisk Institut, hvor vi med vores samlede viden, forsøger at forbedre vores produkter, fx ved at sænke brugen af skadelige stoffer, som konserveringsmidler. ESS kan forhåbentligt give en dybere forståelse for hvordan komponenterne interagere med hinanden på et molekylært niveau. De mange muligheder på ESS kræver specialviden for at udnytte teknologien fuldt ud og vi ser frem til at Teknologisk Institut kan være bindeled mellem virksomheder som os og storskala faciliteter. Selvom der ikke er mulighed for at foretage forsøg på ESS endnu, syntes vi det er interessant at Teknologisk Institut allerede nu påbegynder arbejdet så de er klar til at hjælpe os når ESS åbner.

Det bliver spændende at følge udviklingen over de kommende år.

Connie Mørch, Kvalitets- og Miljøchef, DermaPharm A/S

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:19

Kære Connie
Tak for din støtte til vores forslag. Det er helt nødvendigt at starte nu, hvis vi skal have opbygget den nødvendige kapacitet og kompetence og også have defineret, udviklet og afprøvet de teknologiske servicemuligheder så de er klar til 2025. Derfor har vi også prioriteret at begynde med eksisterende europæiske faciliteter og netværk som SINE2020 hvor vi kan formidle beamtid til industrielle brugere allerede nu. Jeg tænker at ESS vil kunne tilbyde rigtig meget forståelse af interaktioner må mikroniveau i jeres produkter og vi hjælper gerne med hele processen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:19

Kære Connie
Tak for din støtte til vores forslag. Det er helt nødvendigt at starte nu, hvis vi skal have opbygget den nødvendige kapacitet og kompetence og også have defineret, udviklet og afprøvet de teknologiske servicemuligheder så de er klar til 2025. Derfor har vi også prioriteret at begynde med eksisterende europæiske faciliteter og netværk som SINE2020 hvor vi kan formidle beamtid til industrielle brugere allerede nu. Jeg tænker at ESS vil kunne tilbyde rigtig meget forståelse af interaktioner må mikroniveau i jeres produkter og vi hjælper gerne med hele processen.
Venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Lars Find Andersen (Senior advisor, Flügger A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 14:56

Senior Advisor Lars Find Andersen Flügger A/S

Det kan være svært at gennemkue mulighederne for Flügger i ESS, så vi ser frem til TI`s formidlende rolle.
Men vi ved, at interaktion mellem surfactant stabiliserede partikler i den flydende maling, har stor betydning for stabilitet og andre vigtige egenskaber i såvel den flydende, som senere i den tørre maling. Viden om hvorledes disse dispersionsblandinger når frem til en ligevægt, vil kunne give os retningslinier for optimal udvælgelse af råvarer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:50

Kære Lars
Tak for din kommentar. Det er godt at høre hvor bredt i industrien interessen for nye avancerede karakteriseringsmetoder er forankret. Vi vil bruge dette som pejlemærke i vores formidlende arbejde. Jeg er sikke på, at de konkrete faglige problemstillinger vil kunne belyses igennem et samarbejde mellem universiteterne, os og jer.

Jesper Berner
Torsdag d. 6/10-16 kl. 16:11

Hos Kemira udvikler vi bl.a. vandbehandlingssystemer, der indeholder polymerer. Udvikling af nye polymere og optimering af eksisterende polymere, gennem fokuseret kemiske formuleringer, vil være af særdeles stor interesse for at kunne booste vores forretningsområde i Danmark og internationalt. Gennem fx målrettede design og funktion af polymere, som vi ser som nogle af de mange muligheder, som ESS tilbyder på sigt. Det er efter vores mening vigtigt, at man allerede nu begynder en fokuseret indsats for at klargøre de danske virksomheder til at udnytte ESS. Vi ser derfor stort potentiale i at Teknologisk Institut kan formidle mulighederne i ESS og danne bro til virksomheder som os.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:51

Kære Jesper
Tak for din kommentar og støtte til vores projekt.
Jeg er helt enig i dit synspunkt om at det er vigtigt allerede nu at begynde en fokuseret indsats for at klargøre de danske virksomheder til at udnytte mulighederne omkring ESS og MAX IV. Vi mener også det er vigtigt at få opbygget kompetencerne og kapaciteten i GTS systemet på en sådan måde at vi kan komme hurtigt i gang med de virksomhedsrettede aktiviteter. Dette forestiller vi os at kunne gøre rent praktisk gennem vores eksisterende og etablerede samarbejder med store europæiske infrastrukturer.

Alfons Molenbroek (General Manager, Haldor Topsøe A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 16:51

Topsøe bruger og har brugt forskningsinfrastruktur som synchrotroner i mange år for at karakterisere katalysatorer in situ. Så kan vi relatere den atomare struktur til katalystorens funktion. På denne måde kan brug af stor forskningsinfrastruktur bidrage til udvikling af forbedrede katalysatorer.
Vi glæder os til at bruge MAX-IV og også anvendelse af ESS kunne i fremtiden være gavnlig for os, for eksempel ved at lave neutron-diffraktion på batteri-materialer.
Vi vil gerne give vores opbakning til at etablere fyrtårne indenfor materialeforskning, specielt fyrtårnet som fokuserer på forskning og udvikling af hårde materialer ved hjælp af karakterisering af deres atomare struktur. GTS institutterne, og også TI, kan hjælpe her med at være bindeled mellem små og mellemstore virksomheder og forkningsfaciliteter. Både indenfor brug af neutroner og synchrotron stråling er der mange muligheder til at forbedre betingelserne for virksomheder til gavn for innovationen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:26

Kære Alfons
Vi takker for din kommentar til vores forslag. Topsøe er foregangsvirksomhed i DK inden for brugen af avancerede røntgenfaciliteter og har – på både godt og ondt – høstet mange erfaringer om vekselvirkningen mellem industrien, de store faciliteter og den akademiske verden.
Med vores vision om at opbygge en koncentreret og teknisk funderet kapacitet (man fristes til at sige fyrtårn) på TI i krydsfeltet mellem industrielle brugere og faciliteter, er jeg sikker på, at vi vil nyde godt af at samarbejde med Topsøe og fx i fællesskab gå i dialog med ESS, MAX-IV og European XFEL om hvordan industribrugersegmentet bedst skal serviceres.
Jeres opbakning til fyrtårnene (specifikt det om hårde materialers atomare struktur) passer fint med de aktiviteter vi har haft over de seneste år, hvor vi har opbygget et tæt samarbejde med fyrtårnskoordinatoren Professor Bo B. Iversen.

Robert Feidenhansl (Managing Director, European XFEL)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 18:24

Som institutleder for Niels Bohr Institutet er jeg utrolig glad for at Teknologisk Institut har meldt sig på banen med dette forslag. Teknologisk Institut har mange gode kompetencer på området, som vi meget gerne vil have med i den fælles indsats mod at fuld 120% udbytte af den store indsats Danmark har lagt i især ESS, men også i MAX IV og XFEL i Hamborg. Det er nødvendigt for at udnytte det fulde vækstpotentiale til gavn for det danske samfund.

Jeg håber meget at alle GTS institutter kan arbejde sammen i den fælles portal LINX, Danmark er for lille et land til at aktørerne arbejder ukoordineret.

Som kommende direktør for XFEL i Hamborg, hvor Danmark også deltager, håber jeg at også dette initiativ vender blikket lidt sydpå og også inkluderer XFEL i sine aktiviteter.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:24

Kære Robert,
Tak for dine rosende ord om Instituttet – og et stort tillykke med den imponerende topstilling på European XFEL. XFEL supplerer og komplementerer værktøjskassen under opbygning i Lund og skal efter idriftsættelsen i 2017 finde sine ben ift. de industrielle brugere. Det er forhåbentlig en rejse, vi på Teknologisk Institut kan hjælpe jer med.

Tore Svendsen (CTO, Bio-Aqua)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 21:30

Hos BIO-AQUA arbejder vi bl.a. med renseanlæg og flotationssystemer til fødevareindustrien, hvor vi bruger polymerer som en integreret del af processen. I takt med en stærkt øget fokus på ”waste to value” opstår der hele tiden muligheder, hvor restprodukter, der tidligere var affald, i dag kan genbruges. Det medfører så at de polymerer vi anvender ikke blot skal være gode flokkulanter, men også skal opfylde en lang række andre krav. For en lille dansk virksomhed er det ikke muligt selv at løfte den udviklingsbyrde, der ligger i at udvikle sådanne løsninger, men dette muliggøres gennem et samarbejde med Teknologisk Instituts eksperter. Potentialet i ESS for en virksomhed som vores i forhold til at opnå større viden om opførslen af naturlige polymerer samt mulighederne for at udvikle nye kræver højt specialiseret viden. Vi ser derfor frem til Teknologisk Instituts indsats på området og ser spændende muligheder for fremtidigt samarbejde. Endeligt er det oplagt at der i aktiviteten er afklaringsforløb, for mange virksomheder kender ikke potentialet i disse teknologier, og har dem derfor ikke med i udviklingsarbejde.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:51

Kære Tore
Afklaringsforløb, hvor en lang række virksomheder relativt systematisk bliver taget igennem en struktureret proces som evaluerer mulighederne i relation til ESS og MAX IV ser vi som oplagte opgaver for et resultatkontraktprojekt som dette. Ikke blot formidler det viden om mulighederne, men det hjælper også til afklaring af hvor yderligere forskning og udvikling er nødvendig for at imødekomme industriens behov.
Tak for din kommentar og vi glæder os til at samarbejde med jer fremover

Marianne Glerup (Ph.D, scientist, Bavarian Nordic A/S)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 23:08

I en mindre Pharma virksomhed er man ofte meget afhængig af kompetent rådgivning udefra. Dette har vi allerede fået ret mange gange fra TI. Vi har med stor fordel benyttet avanceret teknisk udstyr der forefindes hos TI, og de medfølgende nødvendige og solide faglige kompetencer tilknyttet. Derudover er TI prisfornuftige og har en hurtig leveringstid ifht europæiske konkurrenter.
På nuværende tidspunkt er det svært at sige om hvad vi kan/skal bruge neutron kilden til, selv om der i realiteten er mange muligheder ifht yderligere forståelse af vores produkter på et fundamentalt biokemisk niveau. Men at have lokalt tilgængelige eksperter i dk vil utvivlsomt vise sig meget nyttigt fremadrettet.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:52

Kære Marianne
Din pointe med at udstyr i sig selv ikke er nok, men der kræves kompetente medarbejdere for at betjene og evaluere resultaterne er jeg meget enig i. Specielt omkring et så avanceret område som anvendelsen af synchrotroner og spallation kilder må specialisterne være helt i top og i stand til at arbejde med universitetsforskningen på højt niveau. Derfor forsøger vi også på Teknologisk Institut at komme over kritisk masse på mange forskellige anvendelsesområder fra bløde til hårde materialer så vi fortsat kan leve op til jeres berettigede forventning om kvalitet i opgaveløsningen.

Henning Friis Poulsen (DTU)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 23:52

DTU støtter helhjertet op om den nationale ESS strategi, herunder ambitionen om at ESS, MAX IV og XFEL får en maksimal effekt for dansk industri. Vi oprettede derfor i 2014 en imaging industriportal og har på den baggrund deltaget i dannelsen af LINX. Erfaringerne fra andre lande viser imidlertid at det langt fra er trivielt at få etableret en bred industriel anvendelse af disse teknikker. En koordineret indsats med inddragelse af alle relevante danske aktører må være målet.

På den baggrund hilser jeg TIs forslag meget velkomment. TI har et stort netværk og mange kompetencer, der videre delvist er komplementære til vores. Der peges på en række relevante indsatsområder i forslaget, hvor af nogle også er fokus punkter for ESS fyrtårnene. Vi ser frem til et samarbejde om dem, og ser også TI og generelt GTS'erne i en rådgivende rolle for os.

Jeg vil dog understrege ambitionen om et samfundspartnerskab. Universiteterne er gået sammen og jeg håber at GTS institutterne på tilsvarende vis kan finde fælles fodslag. Videre er det vigtigt at indsatsen integreres med LINX' virke. Hvis vi ikke griber den mulighed LINX bevillingen giver for samtænkning tror jeg vi ender med en fragmenteret indsats, som er karakteristisk for langt de fleste lande.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:28

Kære Henning,
Tak for din kommentar og opfordring til øget koordinering. Vi har på Instituttet netop prioriteret at koordinere med de kommende fyrtårne og give vores indspil om potentielle industrielle anvendelser. Det er godt at høre, at det også er blevet vel modtaget af jer (og de øvrige fyrtårnsprocessansvarlige).
Vi er i dialog med LINX og forventer at indtræde i LINX såfremt aktivitetsforslaget opnår støtte. Vi forventer især at samarbejde med LINX omkring formidlingsindsatsen (bl.a. hjemmesideportal, arrangementer) rettet mod virksomheder, men også samarbejde på det tekniske niveau både med LINX og de universiteter, der står bag, fx inden for oplæring/kursusaktivitet og ved at absorbere erfaringerne fra LINX i de GTS-forretningsmodeller, der også skal udvikles i aktivitetsperioden – og som deles på tværs af GTS-nettet (se fx MP4.2, 2018).

Per Kokholm (director of Engineering, Widex A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:00

Widex og DTI arbejder sammen - og har gjort det i mange år - på udviklingen af mikro fuelcells. Analyse af elektroder til fuelcells er essentielt for at optimere performance af fuelcells i vore produkter. ESS giver nogle helt nye, unikke muligheder for analyser af materialer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:53

Kære Peter
Du har ret i at ESS vil komme til at give helt nye muligheder for analyser af materialer. Værdien af disse muligheder afhænger af i hvilken grad vi formår at skabe et setup hvor forskning, innovation, videnformidling og teknologiudvikling går hånd i hånd. Dette tror jeg har gode chancer med et stærkt setup på Teknologisk Institut koblet med LINX partnerskabet og engagerede industrivirksomheder som fx Widex.

Erik Bundgaard (Director of Technology, V.P., Krüger A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:09

Krüger er en af Danmarks førende virksomheder indenfor behandling af vand, spildevand, og slam. De nyeste fokusområder er cirkulær økonomi og ressource genanvendelse.
Vi arbejder derfor bla. a. med genvinding af fosfor, som nu er på EU’s liste over kritiske stoffer.
Udfældning af fosfor i rådnetanke, på ledninger samt nye processer til dannelse og udtag af fosfor som struvit eller lignende gødningsprodukter, er meget kompleks. Der er derfor behov for ny viden omkring strukturen og den kemiske sammensætning af disse udfældningsprodukter, for at kunne optimere og styre processerne således at udfældninger finder sted hvor og hvornår man ønsker det. Ved at kunne styre udfældningerne, så de sker med den rigtige form, størrelse og krystalstruktur, opnås et slutprodukt af højere kvalitet, som vil have en større markedsværdi, men også mulighed for forlænget levetid af pumper etc.

Ved behandling af vand og spildevand til genbrug bruges ofte membranprocesser. Scaling og bilogisk fouling , som medfører reduceret ydelse og forøget energiforbrug, er her et af de store problemer. Ny viden om sammensætning og struktur af scalingslag/foulingslag vil kunne øge effektiviteten af behandlingsprocesserne , og give information om hvorledes scaling og fouling kan minimeres – og fjernes. Gevinsten herved, er både en bedre performance af membraner i komplekse systemer (genbrugsvand og spildevand), men også en øget levetid af membranerne.

I de ovenstående eksempler forventes det, at anvendelse af ESS til sådanne analyser kan give ny værdifuld viden.

Vi ser derfor frem til, at vore samarbejdspartnere, herunder Teknologisk Institut, på sigt kan udnytte de nye storskala faciliteter i Lund, herunder ESS. Dette kan være med til at sikre at vi, og det danske erhvervsliv generelt, får udnyttet potentialet på bedst mulig måde.
Det er således vigtigt, at der startes en fokuseret indsats på nuværende tidspunkt for at udbrede kendskabet til ESS og at virksomheder aktivt hjælpes til at anvende ESS.

Vi bakker op omkring Teknologisk Instituts indsats og ser frem til at følge arbejdet i de kommende år.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:54

Kære Erik
Tak for din opbakning. Krûger har jo historisk været i førertrøjen på spildevandsområdet og det glæder mig I stadig og så klart ser mulighederne som åbner sig bl.a. med ESS. Vi vil gerne formidle mulighederne og udbrede kendskabet generelt, og her er det vigtigt at nogle virksomheder går foran og viser vejen og kan være med til at inspirere de mange.

Guggi Kofod (CEO // Seniorkonsulent, Rel8 Aps // Inmold A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 10:49

Inmold er en teknologivirksomhed (SMV) som udvikler nye produktionsmetoder indenfor plastfremstilling. Vores teknologier muliggør direkte fremstilling af mikro-nano-strukturerede overflader i plast-produkter, fx. via sprøjtestøbning eller i rulle-til-rulle. Dette tillader nye produktionsmetoder, hvor her specielt brugen af struktureret folie (fremstillet af os) til brug støbning af disse strukturer i materialer som ellers er svære at bearbejde bliver mulig.

Vores teknologi er demonstreret i praksis, men vil helt sikkert drage stor nytte af en praktisk adgang til ESS. Vi vil ikke være i stand til at opbygge kompetencer på området, derfor er en dygtig partner med blik for det kommerciel essentiel for vores adgang.

Vi ser specielt vigtige angrebsområder omkring analyse af indre spændinger i mikro-nanostrukturer i plast. Og i processer hvor vores materialer bruges formgivning af andre materialer, hvor flydeprocesser i diverse strukturerede materialer skal karakteriseres og kvantificeres.

Inmold bakker derfor stærkt op om dette initiativ.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:54

Kære Guggi
Tak for din opbakning. Virksomheder som Inmold der kombinerer højteknologi ind i traditionel produktionsteknologi og skaber produkter som på mange måder er banebrydende er super vigtige for arbejdet med at udbrede kendskabet om mulighederne ved storskala faciliteterne. De har nemlig vist at det skaber værdi at bruge de nyeste muligheder, Vi vil rigtig gerne tænke Inmold ind i det fremtidige arbejde vedrørende opbygning af relevant teknologisk service i frhold til ESS og MAX IV.

Bo Ulsøe (Direktør, Blunico A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 15:41

Som underleverandør af mekanik til bl.a. producenter af magnetsystemer til partikelacceleratorer, har Blunico fulgt ESS projektet med stor interesse i mange år. Udover at bruge vores industrielle og akademiske kontakter til at følge med i Big Science projekter såsom ESS og CERN, er vi også medlem af BigScience.dk, som skaber gode rammer for at promovere danske virksomheders kompetencer over for tekniske og administrative/kommercielle kontakter hos de store organisationer, der ofte fremstår uigennemskueligt og politisk og svært tilgængelige for mindre virksomheder. BigScience.dk har forstået at navigere ift. disse organisationer på både det politiske og tekniske plan og har hjulpet Blunico – og andre i netværket – til at finde de rette indgange. Der har indtil videre været begrænset med initiativer som retter sig mod de fremtidige brugere af ESS. Derfor er dette projektforslag en nødvendighed, hvis den store danske investering i ESS skal komme Danmark til gode i fremtiden. Det handler i allerhøjeste grad at få virksomheder og de akademiske miljøer koblet sammen på den rigtige måde og modellen beskrevet i ansøgningen virker meget gennemtænkt og passende til dette formål.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 13:55

Kære Bo
Tak for din ros til både projektforslaget og til BigScience.dk som jo på mange måder danner skabelonen for hvorledes vi tænker initiativet udfoldet til brugere af storskalafaciliteterne. Det er selvfølgelig vigtigt at vi lærer af de initiativer vi efterhånden har en del års erfaring i og ikke mindst jeres aktive deltagelse i BigScience.dk sammenhæng har været med til at tegne rammerne for det nye initiativ, Danmarks Industrielle Neutronlab.

Lise Arleth (Professor, Niels Bohr Instituttet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:39

Som professor ved Niels Bohr Instituttet og som mange-årig bruger af storskala neutron -og røntgen faciliteter til forskellige undersøgelser af biomolekylære systemer hilser jeg dette initiativ velkomment. Min gruppe har siden 2013 kørt pilotprojektet NXUS: Neutron and X-ray User-Support (www.nxus.dk). NXUS har taget afsæt i den konkrete erfaring vi har opbygget qua vores forskning og benyttet denne i ligeledes konkrete projektsamarbejder med en bred vifte af små og store danske virksomheder, primært indenfor Bio/Farma området. Her har vi udført case-studies der har vist hvordan neutron og røntgen kan bruges til at besvare en bred vifte af spørgsmål. NXUS er støttet økonomisk af region Hovedstaden og Københavns Universitet. Aktiviteterne fra NXUS videreføres nu i regi af LINX projektet (se også kommentarer fra LINX direktør Jimmy Binderup ovenfor og fra Prof. Henning Friis Poulsen ovenfor).

Fra universitetsgruppernes side bidrager vi selvsagt meget gerne med at opbygge og dele vores ny viden med både dansk industri og med GTS'erne. Og herunder vores netværk både til forskningsfaciliteterne og til de fremmeste forskere indenfor feltet.

Jeg vil derfor holde mig til at gentage, hvad andre gode folk allerede har sagt ovenfor. Dette er et rigtigt vigtigt initiativ, som jeg afgjort støtter. Det er vigtigt at initiativet bliver koordineret tæt med allerede igangværende initiativer på området, herunder LINX projektet. Det er også vigtigt at GTS'erne arbejder godt sammen og prioriterer og koordinerer deres aktiviteter i forhold til ESS og MAX-IV med afsæt i hver deres ekspertiseområde. Endelig er det vigtigt, at der bygges ovenpå den allerede etablerede viden indenfor området, sådan at vi bruger kræfterne fornuftigt og kan arbejde os til løsning der på sigt bliver bæredygtig og uafhængig af ad hoc projekt bevillinger.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:39

Kære Lise
Tak for dine kommentarer. Jeg er enig i at det er meget vigtigt at vi arbejder os til en løsning der på sigt bliver bæredygtig og uafhængig af ad hoc projektbevillinger.
Det er i min optik også sådan at hvis alle som har lyst, uafhængig af udtrykt tidligere interesse skal deltage fuldt ud fra dag et, så bliver indsatsen netop ustruktureret og usammenhængende simpelthen fordi man er på forskelligt niveau og bevillingerne simpelthen ikke er store nok til den rigtige indsats hos alle. Derfor er det vores opfattelse, at nogen må gå foran ligesom KU med NXUS, og når det har vist sin værdi, som det jo i den grad har, kobles det over i en større konstruktion fx LINX hvor det udbredes til flere aktører.
Selvfølgelig skal alle GTS-institutter deltage koordineret i den brede formidling til industrien som teknologisk serviceydelse når ESS og MAX IV er fuldt operationelle i 2025, men det er ikke nødvendigvis det rigtige første step i den kæmpe opgave det er at indfri den værdiskabelse i Danmark som den danske ESS strategi lægger op til.

Laila Grahl-Madsen (R&D Manager, EWII Fuel Cells A/S)
Fredag d. 7/10-16 kl. 12:46

EWII Fuel Cells A/S er en lille højteknologisk virksomhed med fokus på PEM-brændselscelle komponenter, som MEAer (membranelektrodekonstruktioner) og bipolære plader. Der er i dag overordnet bare to ’tekniske’ barrierer for en større udbredelse af PEM brændselsceller og elektrolysatorer, nemlig levetid og pris. Begge udfordringer er tæt relateret til materialevalg eg. de anvendte katalysatorer tilhører gruppen af kritiske råmaterialer, der er kritiske pga. begrænsede ressourcer, forsyningssikkerhed (geopolitik) og pris. ’Danmarks Industrielle Neutronlab’-initiativ åbner for nye nanoteknologiske karakteriseringsmuligheder der kan give EWII en konkurrencemæssig fordel til valg af nye mindre kritiske og måske også mere holdbare materialer.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:40

Kære Laila
Tak for din støtte til vores projekt. Det er godt at høre, at små højteknologiske virksomheder er bevidste om mulighederne og interesserede i at udnytte de nye muligheder som skitseres. Hvis EWII Fuel Cells kan få en konkurrencemæssig fordel må man sige vores opgave er lykkedes

Gurpreet Rehal (Civilingeniør (Kemi), SPT)
Fredag d. 7/10-16 kl. 13:43

Brancheforeningen SPT er en sammensat interesseorganisation for producenter og leverandører af vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske produkter samt personlige plejemidler. Vi forsøger hele tiden at være på forkant med udviklingen i markedet, både i forhold til myndighederne og erhvervspotentialet. Vi arbejder kontinuerligt på at etablere og udbygge forbindelser med relevante institutioner og organisationer til gavn for vores medlemmer. Vi ser derfor et stort potentiale i de nye muligheder for dybdegående produktforståelser som åbnes med ESS. For at sikre at det danske erhvervsliv og dermed vores medlemmer får optimalt udbytte af denne mulighed er det vigtigt at de teknologiske muligheder bliver synliggjort for virksomhederne. Teknologisk Instituts fokuserede indsats for at klæde danske virksomheder på til at udnytte ESS vil have afgørende indflydelse på realiseringen af det store potentiale.

Det bliver spændende at følge Teknologisk Instituts arbejde og hvilke muligheder der åbner sig, når storskala faciliteterne står klar.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:41

Kære Gurpreet
Tak for din støtte. Jeg er rigtig glad for at vi også kan vække interessen i en brancheforening, og ad den vej forhåbentlig nå ud til mange flere virksomheder. Vi vil meget gerne dele vores erfaringer med jer og jeres medlemmer og tænker måske vi skulle diskutere muligheden for at vi kan bruge jer til løbende sparring om hvad der betyder noget for jeres medlemmer så vi sikrer at aftagerne af vores ydelser også efterspørger det vi udvikler.

Ib Gosmer (CEO, Necas A/S)
Mandag d. 10/10-16 kl. 08:26

Necas har siden 2011 nydt godt af at være medlem af BigScience.dk netværket. BigScience.dk’s aktiviteter har åbnet døre hos Big Science organisationer og skabt de rigtige kontakter, hvilke har ført til kommercielle leverancer for os. Necas omsætter nu regelmæssigt på Big Science markedet, primært ved CERN, men har også øjnene rettet mod ESS. Derfor glæder det mig at se, at BigScience.dk’s langvarige og dybgående kendskab til ESS, samt erfaring med at drive netværk, nu bliver sat i spil til at hjælpe opbygningen af et industrielt brugernetværk for ESS og MAX IV.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:42

Kære Ib
Erfaringerne fra BigScience.dk er netop en fundamentet for den formidlingsindsats vi ønsker at opbygge i forhold til bruger-virksomhederne. Ud over BigScience.dk vil Dansk Materiale Net og LINX netværkene være centrale i formidlingen, ligesom de europæiske netværk som fx SINE2020 vil bidrage.
Der er dejligt at høre at Necas har fået værdi af medlemskabet af BigScience.dk og at vi gør noget rigtigt her.

Ib Gosmer (CEO, Necas A/S)
Mandag d. 10/10-16 kl. 08:25

Necas har siden 2011 nydt godt af at være medlem af BigScience.dk netværket. BigScience.dk’s aktiviteter har åbnet døre hos Big Science organisationer og skabt de rigtige kontakter, hvilke har ført til kommercielle leverancer for os. Necas omsætter nu regelmæssigt på Big Science markedet, primært ved CERN, men har også øjnene rettet mod ESS. Derfor glæder det mig at se, at BigScience.dk’s langvarige og dybgående kendskab til ESS, samt erfaring med at drive netværk, nu bliver sat i spil til at hjælpe opbygningen af et industrielt brugernetværk for ESS og MAX IV.

Susanne K Olesen (Development Director, DuPont N&H)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:16

Hos DuPont arbejder vi med udvikling og forståelse af ingrediensers funktionalitet i fødevarer, herunder undersøgelser og forståelse af mikrostrukturs betydning for fødevarers makroskopiske egenskaber som tekstur, smag og holdbarhed. Klassisk røntgen analyser har gennem årene givet god forståelse af ingrediensers struktur og betydning i forskellige applikationer, og adgang til denne nye teknik via teknologisk vil bestemt være interessant for opnåelse af bedre endnu bedre forståelse af vores ingredienser.
Susanne K. Olesen, N&H Dupont

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:43

Kære Susanne
Der er ikke mange som på nuværende tidspunkt kan fortælle nøjagtigt hvor stor værdi man kan tilføre gennem analyser med neutronspredning som ved ESS, men det er givet at forventningerne er store, og det er rigtig godt at selv om det er lidt usikkert så er der allerede nu en meget bred industriel opbakning til at arbejde videre og finde ud af hvor store potentialerne er.

Allan H Holm (Senior Specialist Materials, Vestas)
Fredag d. 7/10-16 kl. 16:20

Selvom det på nuværende tidspunkt kan være svært at vurdere den kommercielle gevinst ved de nye faciliteter i Lund, mener Vestas, at det vil være en god ide, hvis adgangen til faciliteterne bliver gjort lettere for danske virksomheder. Vi finder det afgørende, at kompetencen til at identificere, udføre og fortolke eksperimenter er let tilgængelig, og derved kan matche industrielle problemstillinger med meget avanceret udstyr. De højt specialiserede medarbejdere kan være en vigtig brik i dette samarbejde. Man kan samtidig håbe, at initiativet formår at udgøre et stærkt bindeled til bl.a. LINX, og forstår at udnytte en bred industriel kontaktflade for derved på sigt at muliggøre en markant dansk industriel udnyttelse af faciliteterne. Vi ser gerne, at der hurtigt vil komme nogle industrielle cases, som synliggør mulighederne.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:44

Kære Allan
Vi vil fra dag et arbejde for at skabe og formidle erfaringer fra konkrete industrielle cases, i første omgang fra andre europæiske storskala faciliteter via fx SINE 2020 og siden fra XFEL, ESS og MAX IV.
Uden et stærkt bindeled til LINX og de danske forskningsfyrtårn der etableres i den kommende tid giver industrisamarbejdet og den teknologiske service ingen mening, derfor er jeg helt enig i dine betragtninger. Tak for kommentaren.

Poul Nissen
Lørdag d. 8/10-16 kl. 07:05

Meget flot og visionært forslag. Vi har som strukturbiologer anvendt storskala faciliteter siden 1980'erne, især synkrotroner, men også neutronkilder (især ILL), og opstiller også i dag store appaturer, som har facilitet-karakter (fx EM til biologiske strukturer, cryoEM). Vi inddrager også meget gerne GTS og industrisamarbejder og deltager i LINX partnerskabet, og ser det som en rigtig god, overordnet strategi at modnet teknologi til anvendelse af neutron og røntgenfaciliteter formidles gennem et GTS institut som TI. Som koordinator af et af de danske forslag til ESS fyrtårnsmiljøer (strukturbiologi, NEULIFE) ser jeg også frem til samarbejdet, som skitseret i dette forslag - og de inkluderede cases er yderst velvalgte i forhold til de forskningsopgaver og mål vi skitserer for NEULIFE, som bør åbne mulighederne for en lang række nye anvendelser også og dermed på længere sigt modnes til ny GTS teknologi

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:45

Kære Poul
Tak for din store ros til såvel forslaget som Teknologisk Institut. Jeg er glad for at du mener de cases som vi vil fokusere på i første omgang er godt koordineret med de forskningsopgaver du ser i fyrtårnet NEULIFE. Det er vigtigt for den fortsatte succes og samarbejdet mellem LINX og os.

Martin Denberg (Senior R&D Scientist, Coloplast A/S)
Lørdag d. 8/10-16 kl. 07:53

Stadig forbedring af vores plastmaterialer og klæber er i fokus hos Coloplast og vi er altid på udkig efter nye veje til at opnå mere viden om vores materialer. Vi ser derfor med spænding frem til åbningen af de nye storskala faciliteter i Lund. Det kan være en ressourcekrævende proces at tage nye analyse metoder i brug, specielt når der er tale om brugen af beyond state-of-the-art faciliteter. Vi hilser derfor Teknologisk Instituts indsats med fokus på at synliggøre mulighederne ved ESS og deres planer om at udvikle direkte hjælp til os som virksomhed med at udnytte ESS velkommen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:46

Kære Martin
Beyond-state-of-the-art er en rammende beskrivelse af de opgaver vi står med i forhold til industriel værdiskabelse af ESS i Danmark. Derfor er jeg også glad for at du bemærker og hilser vores initiativ velkomment. Kun i samarbejde kan vi finde de rette tiltag og vi glæder os til fortsat samarbejde med Coloplast.

Kristoffer Almdal (Professor, DTU)
Søndag d. 9/10-16 kl. 11:46

GTS-institutterne spiller en afgørende rolle i formidlingen og udnyttelsen af nye videnskabelige resultater til danske virksomheder og i særdeleshed de mellemstore og små virksomheder. Der er i særlig grad brug for forbindelsesled når det gælder anvendelse af store forskningsfaciliteter. Selvom forskningsfyrtårnet for ”Polymerer og Bløde Materialer” også planlægger at bidrage til den industrielle udnyttelse af ESS og MAX IV så er der rigeligt plads til flere aktører på den bane for at sikre det maksimale udbytte af de nye faciliteter både med skabelse og udnyttelse af ny viden. Jeg kan ikke tilføje så meget nyt til debatten ovenfor andet end eksplicit at give støtte til oprettelsen af ”Danmarks Industrielle Neutronlab”.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:46

Kære Kristoffer
Tak for din støtte. Jeg er enig i at der er plads på banen til flere aktører, men jeg ser også nødvendigheden af samarbejde. Jeg tror den indsats for gøres for industriel udnyttelse i forskningsfyrtårnet ”polymerer og bløde materialer” med fordel kan koordineres med vores indsats idet vi jo er afhængige af jeres viden og netværk for at kunne løse dele af vores opgaver. Her tror jeg at netværket LINX bliver et centralt knudepunkt hvor vi kan ideudvikle og formidle viden og kontakter.

Kell Mortensen (Professor, Niels Bohr Institut, Københavns Universitet)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:12

Jeg er som sektionsleder ved Niels Bohr Instituttet, med ansvar for røntgen og neutron aktiviteterne, glad for at støtte Teknologisk Institut og dets forslag til etablering af Danmarks Industrielle Neutronlab, med ambitionen om at ESS, MAX IV og XFEL får maksimal effekt for dansk industri. Ved aktivt samspil med LINX er jeg overbevist om at Danmarks Industrielle Neutronlab vil få meget stor betydning for dansk industris anvendelse af disse forskningsinfrastrukturer, og dermed udnytte det fulde vækstpotentiale til gavn for det danske samfund. Danmarks Industrielle Neutronlab vil sammen med LINX også kunne understøtte de foreslåede Fyrtårnsmiljøer i samarbejdet med dansk industri, og sikre effektiv vidensdeling.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:47

Kære Kell
Tak for din støtte til Danmarks Neutronlab. Som kommenteret ovenfor er jeg helt enig i at samarbejdet med LINX er essentielt, og det kræver en aktiv indsats. Men lykkes det, så er potentialerne også meget store og den potentielle værdi for Danmark betragtelig.

Jens William Larsen (CEO, Polyteknik AS)
Søndag d. 9/10-16 kl. 16:06

Polyteknik leverer højteknologiske coatingsystemer til industri og forskningsfaciliteter over hele verden. Vi har gennem de sidste 5 år været medlem af BigScience.dk/Big Science Sekretariatet på Teknologisk Institut og har fået en kompetent og dedikeret support til at udvikle vores forretning på Big Science markedet, hvilket vi har gjort med stor succes. BigScience.dk har opbygget et stærkt og tæt netværk til Big Science faciliteterne rundt om i Europa, som vi har godt af.

Neutron/røntgen-analyser af vore coatings kan sagtens tænkes at kunne bidrage til optimering af vores processer, og vi vil gerne sammen med Teknologisk Institut udforske anvendelsesmulighederne. At BigScience.dk er involveret i aktiviteten sikrer, at vi får adgang til de rette personer på fx ESS og Max-IV.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:48

Kære Jens
Tak for dit tilsagn om sammen med os at være med til at udforske mulighederne ved ESS og MAX IV. Det er godt at høre, at du har haft glæde af BigScience.dk og du vurderer den model som brugbar også i det videre arbejde med bruger-virksomheder. Netop de rette kontakter på de forskellige storskala faciliteter er vigtig, og derfor er det også meget centralt at du påpeger at disse har Teknologisk Institut.

Ken Holst Andersen
Søndag d. 9/10-16 kl. 19:05

Der er utvivlsomt et stort potentiale for både dansk og svensk industri ved samarbejde med ESS. Vi udvikler neutronspredningsinstrumenter, som vil være relevante for en bred vifte at industrielle partnere. For at kunne udnytte potentialet er det meget vigtigt at kunne støtte og samarbejde med fremtidige brugere, særligt dem som i øjeblikket mangler erfaring indenfor spredningsteknikker.

Et dansk industrielt neutronlab vil være en stor hjælp. Det har længe været en udfordring for de nuværende Big Science faciliteter indenfor neutron- og røntgen-spredning at få industrielle brugere om bord. Fra ESS’ side ser vi meget positivt på en sådan aktivitet som vil kunne maksimere impact af de teknikker som bliver stillet til rådighed for dansk industri.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 20:49

Kære Ken
Tak for din støtte. Hvor er det dejligt når ESS organisationen selv oplever, at vores projektforslag vil være en hjælp til at maksimere impact af de teknikker som bliver stillet til rådighed igennem ESS. Udfordringen som opleves rundt omkring med at få industrielle brugere om bord løses bedste i vore øjne ved gennem rettidig omhu at involvere dem meget tidligt i processen. ESS ambitionsniveau er højt, og vores dermed tilsvarende. Vi glæder os til et langt og frugtbart samarbejde.

Magnus Larsson (Industrial Liaison Officer, MAX IV Laboratory)
Søndag d. 9/10-16 kl. 22:21

As industrial liaison officer at MAX IV I am responsible for opening up the facility for industrial users. This initiative will in close collaboration with the LINX project work towards the same cause and I would thus like to give my support to this project.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 10/10-16 kl. 08:02

Dear Magnus
Thank you for the support to our proposal. I agree that LINX is the right connection point towards coordinated implementation of research results in industry. We look forward to close cooperation with the ILO institution.

Christian Jensen
Mandag d. 10/10-16 kl. 12:08

Falck Schmidt Defence Systems forsøger altid at se fremad, og det er derfor vigtig at vi har mulighed for at trække på kompetence og faciliteter uden for egen organisation. I vores forskningsafdeling lægger vi stor vægt på samarbejde både med universiteterne samt GTS’erne idet vi ser de eksterne input som en byggested til konstant udvikling.

Især udviklingen og materialeforskningen indenfor kompositter er et område vi har stor fokus på og vi gælder os til at forsætte det videre samarbejde med TI.