Dansk App Sensor Center

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Morten Wagner
Head of department, IdemoLab

Smartphone er i dag vores mobile platform nummer 1. Opgaver, som tidligere blev løst af bærbare computere eller industri PC’er bliver suppleret – eller direkte overtaget - af smartphones og apps. Denne generelle udvikling afspejles også mht. sensorsystemer og in-field dataopsamling. Dansk App Sensor Center (DASC) vil fokusere på at imødekomme de udfordringer, som vil være forbundet med den næste bølge af anvendelser af smartphones inden for sensor- og hardware opkobling.

1. Markeds- og samfundsbehov

Erhvervspotentialet i app markedet er enormt og vurderes til at udgøre 63 milliarder EUR og 5 millioner jobs i EU i 2018[1]. For Danmark er potentialet også stort, og det vurderes, at Danmark potentielt kan skabe 35.000 jobs og en omsætning på 8,5 milliarder kr. frem mod 2018[2]. Mange af disse apps vil være forbundet til eksterne sensorer inden for eksempelvis fitness, home automation m.m. En tendens vi kun har set toppen af isbjerget af, med eksempelvis den intelligente termostat Nest[3], Phillips Hue[4], termometer til smartphones fra danske Thermodo[5] og bølgen af wearables og smart watches fra eksempelvis Apple[6] og Pebble[7]

Danmarks IT branche og højteknologiske produktudvikling kan smelte sammen over smartphonen i denne kommende bølge af apps med tilknyttet ekstern hardware i forskellige kontrol- og monitoreringsprodukter – vi kalder dem ´AppSensory´ produkter.

Produktkategorien er kompleks - den rummer både hardware- og software udfordringer, og den vil i høj grad udfordre de ofte mindre app udviklingsfirmaer. Ved at skabe og samle viden omkring design af ´konvergens apps´ (AppSensory applikationer) og den tilknyttede hardware- og softwareudvikling samt skabe åben adgang til et netværk af danske elektronikudviklingsvirksomheder, kan der åbne nye markeder for danske softwarevirksomheder, hvor nogle kan udvikle sig til en hybrid af software- og hardwarevirksomheder samt medvirke til at designe og skabe nye danske produkter inden for en ny kategori.

De fleste danske SMV softwarevirksomheder er typisk konsulenthuse, som tilpasser, men ikke udvikler software. Med app markedet er der dog en mindre bevægelse mod softwareudviklende virksomheder, som har potentiale for hastigere, eksponentiel vækst (og exits – se fx Endomondo). DASC vil støtte disse virksomheder og danne bro over hardware- og softwareverdenen ved at etablere åbne demonstratorer samt test- og rådgivningsydelser omkring designarkitekturer, godkendelser og regulativer. DELTA ønsker med DASC at understøtte, at den næste ´Nest[8]´ virksomhed kan opstå i Danmark.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Aktiviteten tager sit udspring i eksisterende app- og hardwareteknologi og vil arbejde på at udarbejde vejledninger, værktøjer og støtte den kommende acceleration af en ellers kompleks konvergens af de to teknologier. Dette gøres for at sikre, at danske virksomheder kan være med i den udvikling, som vil foregå de næste 3-5 år.

DASC vil omfatte følgende services:

Teknologikortlægning og demonstration, herunder:

 • Komponentbibliotek med sensorer, som kan integreres i apps
 • Demonstration af prototyper i realistiske miljøer
 • Demonstration af fleksible hardware- og softwareudviklingsplatforme
 • Etablere og rådgive omkring open source reference implementationer

Rådgivning omkring teknologivalg, herunder:

 • Sensorteknologier
 • Kommunikationsteknologi
 • Software API’er og protokoller
 • Infrastruktur, arkitekturer og standarder og software API’er

Rådgivning om regulatoriske forhold, herunder:

 • Certificeringskrav
 • Samspil med app miljøet (AppStore, Google Play etc.)
 • Robusthed, sikkerhed og pålidelighed

Rådgivning om omkring trådet og trådløs kommunikation, herunder:

 • Wireless standarder (Some BTLe, NFC, ZigBee osv.)
 • Trådede kommunikationsstandarder og brug af fx 3.5” stik, lightning- og usb-connectorer

Under aktiviteten, vil DELTA opsamle og disseminere viden og ydelser om sensorteknologier, kommunikationsprotokoller og software API’er, understøttelse af heterogene populationer af smartphones (fx forskellige Android og iOS telefoner) operativsystemer. Dertil kommer, at DELTA vil udvikle services til støtte omkring regulatoriske udfordringer, test af sikkerhed, pålidelighed og anden smartphone specifik godkendelse.

Som led i etableringen af DASC etableres netværk for eksisterende eller vordende appudviklere med interesse i integration af hardware og sensorer. DASC vil ydermere etablere open source reference implementationer, inden for hardware og software, og rådgive inden for deres brug. Ved og omkring disse reference implementationer er målet et netværk af danske udviklere.

DASC vil understøttes af og udvikle viden til DELTA’s eksisterende Test og Rådgivningscenter. Dertil kommer DELTA’s engagement i Center for Borgernær Velfærdsteknologi, Continua Health Alliance samt IBIZ centret dertil vil EU udvalg og standardiseringsorganer inden for ICT understøtte DASC.

Denne samling af kompetencer og international indsigt er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i det danske marked. Etablering af DASC vil sikre, at denne viden og services er tilgængelig for alle virksomheder herunder særligt SMV’er og startups.

3. Centrale aktiviteter

Centralt for aktiviteten bliver udvikling og dokumentation af open source hardware og software demonstratorer – samt understøttende toolchains/how-to’s. Dette skal bl.a. ske via samarbejde med danske elektronikudviklings- og produktionshuse samt små- og mellemstore softwareudviklingshuse.

Dertil kommer opbygning af viden om API’er og kompatibilitet i smartphones samt dataopsamling, bearbejdning og visualisering, som skal danne baggrund for de udviklede services.

I samarbejde med inkubationsmiljøer, investorer samt større virksomheder, med ønske om udvikling af egne værktøjer etc., vil der blive demonstreret markedsmæssige interesser og muligheder.

Slutteligt vil der blive udviklet en serie services, fra design af funktionalitet over design af hardware og kommunikationsprotokoller til test, som kan validere drift og pålidelighed.

DELTA har i dag med sin viden om sensorer, sensorsystemer og trådløs kommunikation på den ene side, samt indlejret software- og appudvikling på den anden, en unik mulighed for at udvikle det første ´App-Sensor Center´ i Danmark og dermed understøtte og drive et nyt højteknologisk produktområde for danske SMV’er.

4. Mulige samarbejdspartnere

DASC vil involvere aktører som DTU, ITU & KU inden for sensorsystemer og softwareudvikling. Samtidig vil kontakt til væksthuse og DI-ITEK sikre en erhvervsmæssig behovsafdækning og involvering.

Design, software og infrastrukturdelen vil involvere samarbejde med fx Alexandra Instituttet og CIID. Relation til startups sikres gennem samarbejde med bl.a. Founders House – som huser danske appudviklere og som har etableret eget ´Mobile Test Center´.

Referencer: 

[1] Sizing the EU app Economy, GigaOm Research for the European Commission, by Mark Mulligan and David Card, February 2014

[2] http://www.business.dk/digital/job-boom-venter-den-danske-app-industri

[3] www.nest.com

[4] www.usa.philips.com/e/hue/hue.html

[5] www.thermodo.com/

[6] www.apple.com/watch/

[7] www.pebble.com

[8] www.nest.com

Nøgleord

24 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Ole Gammelgaard Poulsen (Partner, Shape A/S)
Mandag d. 20/4-15 kl. 16:51

DASC lyder som et meget interessant tiltag. Hos Shape designer og udvikler vi software til smartphones og tablets (apps). Vi har oplevet (og er begejstrede for) en trend med flere apps som har behov for at integrere direkte med forskellige former for hardware som feks sensorer og andre appliances gennem et Bluetooth eller WIFI interface. Selv om vi arbejder tæt sammen med vores partnere oplever vi dette felt som relativt underudviklet hvad angår muligheder for test og tilgængelige genbrugelige softwarekomponenter. Vi har selv at opbygget biblioteker med kode og viden som vi kan genbruge på tværs af projekter. Vi vil være interesserede i at indgå partnerskaber omkring udvikling inden for dette felt.

Knud Jørgen Larsen
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 09:28

Sensorer er et utroligt vigtigt og ofte undervurderet område. Siden vi byggede vindmålere til Meteorologisk Institut med opsamling på papirstrimmel er verden blevet meget mere simpel. Nu lagres data tilgængeligt direkte i 'skyen. Men sensorerne har altid været grænsen for hvad der kan betale sig. Selv i dag kan man købe en færdig vejrstation, men den passer ikke til skyen og til en app. - See more at: http://bedreinnovation.dk/big-sensor-data#sthash.HTq0a1sg.dpuf

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 18:03

Kære Ole
Tak for din kommentar og opfordring til samarbejde! Vi mener som udgangspunkt, at aktivitetsplaner som denne skal leve i et samarbejde med f.eks. de dygtige danske app-udviklere og også danske elektronik-udviklings huse - og et vigtigt formål er at få flere danske produkter på markedet inden for området.Skulle vi få sat denne plan i søen, tager vi fat i jer!
vh
Morten

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 18:09

Kære Knud

Tak for din kommentar - og vi er helt enige; nye sensorer og nye applikationer med integration til smartphones og tablets kan, f.eks. også med BigData, være med til at skabe nye anvendelser og nye forretningsmuligheder. Vi mener, at man med en dedikeret indsats på app-sensor området fra GTS hold, kan hjælpe danske virksomheder med skabe en ny kategori af konkurrencedygtige software- og hardware produkter.

vh
Morten

Søren Nielsen (Direktør, ERNI)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:15

DASC lyder spændende. Hvis det kan blive stedet at tage hen for iværksættere, virksomheder og generelt interesserede i emnet, så kunne det virkelig løfte nogle ting. I dag er der jo ikke et centralt sted i Danmark, hvor man for alvor ved noget om det her emne – og slet ikke, når det kommer til sikker dataoverførsel i forhold til kryptering, eller hvilke strålinger de forskellige sensorer sender ud. I den forbindelse lyder det interessant, at DASC vil samarbejde med Founders House, da innovation og nye måder at bruge teknologien jo næppe kommer fra allerede etablerede virksomheder.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:59

Kære Søren

Tak for kommentaren - vi håber sandelig dette kunne blive et samlingssted for viden om området, hvor også iværksættere kan komme og få rådgivning. Vi ved at der er en del dygtige danske app-udviklere - nogle findes f.eks. allerede hos Founders House - og vi vil gerne bringe dem sammen med elektronik og sensor-folket og gøre det nemmere at komme i mål med nye App/Sensor produkter.

vh
Morten W.!

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:12

#MoMoCopenhagen #BigData #Iog #medicoinnovation #DELTA #MedTEch #AAl #robocluster I am looking for an open source platform and open source hardware for big data sensors in smarter cities and smarter patient/smarter healthcare context. An open source platform can provide a base for SME's and startups to develop new innovative sensor solutions which previously were too expensive. The pool from the Danish government should go to establishing new companies and expertise, not to support already existing companies with a tradition customer base.

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:30

haven't herd anything about open hardware yet!

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 10:59

Hej Scott

Thanks for your comments - open source hardware is a great idea, and we might add the design of a few important open source components as milestones for this activity

brgds
Morten

Mona Jensen (Environmental consultant, Freelance )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:44

Lyder som en god idé i mine øre. Jeg tror mange NGO’er kunne have gavn af, at få åbnet øjnene for de muligheder der ligger i App Sensors. Jeg er nysgerrig på om et App Sensor Center selv vil prøve at henvende sig til NGO’er eller lign. for at gøre opmærksom på mulighederne indenfor sundhed, helbred, miljø m.fl.?

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:00

Hej Mona

Enig - der er et spændende felt i at anvende sensorer og smartphones som, fx, nye mobile diagnosticeringsværktøjer. Vi kunne evt prøve hive fat i en NGO eller to, og få dem involveret.

vh
Morten Wagner

Nicolas Padfield (Laboratorieleder, FabLab RUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:49

God ide - jeg har længe undret mig over at iPads og smartphones ikke i højere grad bruges som frontend til videnskabelig måleinstrumenter og maskiner. De tilbyder en god og billig skærm, input, processor og forbindelsesmuligheder. Jeg vil også foreslå alle både store og specialiserede sensorvirksomheder som samarbejdspartnere - hjælp f.eks. Bruel og Kjær til at næste udgave af dB måleren ikke har eget dyr og begrænset specialdisplay, men bruger en smartphone, koster det halve, har bedre grafisk visning og mulighed for at lægge målinger op i skyen med det samme.

Nicolas Padfield (Laboratorieleder, FabLab RUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:54

Ideen om at crowdsource målinger er også spændende - i en ikke så fjern fremtid kunne miljøundersøgelser bestå i at udlevere en billig partikelmåler til 1000 cyklister, deres smartphones indrapporterer så målinger og position og så har man en gratis hær af målinger - langt flere data end man kunne få råd til på andre måder - hvad der med analyse af big data kunne føre til opdagelser man ikke ville gøre med færre målepunkter.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:03

Hej Nicolas

Tak for dine kommentarer - god pointe, at vi skal huske at invitere "etablerede" måleudstyrs leverandører ind i projektet, også selvom de måske ikke er SME'er længere.

Ang. crowdsourcing - ja, enig; området her altså en masse spændende muligheder, og vi håber vi kan komme lidt ud i hjørnerne i denne aktivitet!

bh
Morten

Emil Tin (Projektleder, Københavns Kommune)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:58

I københavn er vi interesserede i sensorer der kan måle miljø, forurening, støj, osv, så data kan bruges til fx at styre trafikken mere hensigtsmæssigt. Måske kan denne type målinger crowd-sourced hvis der findes billige sensorer som borgeren kan anvende eller montere på fx deres køretøjer?
Et interessant spørgmsål er om flere små, billige sensorer er bedre en en få, dyre sensorer.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:07

Kære Emil

Tak for din kommentar - den er faktisk godt relateret til Nicolas her ovenfor; jeg tror der kunne være guld i flere, kontinuerlige og geografisk spredt dataopsamling - selvom datakvaliteten i hver punkt måske er usikker, kan disse typer af data fortælle os noget andet og måske mere, end isolerede, geografisk statiske målepunkter? Samtidig kunne vi udforske, hvordan vi kan sikre at sikrer, eller i det mindste kender, kvaliteten af data. En mulighed er iøvrigt, at vi samarbejder med jer omkring demo- og test-cases i dette felt!

bh
Morten Wagner

Nikolaj Møbius (Teknologi evanglist, FabLabRUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:01

Mange virksomheder og organisationer udstyrer deres medarbejdere med smartphones. Jeg kan se muligheder i at udnytte disse "flåder" af smartphones til indsamling af f.eks. demografiske- og miljø data.
Jeg mener at man ved at at henvende sig til større samlede grupper af brugere har mulighed for en mere konsistent anvendelse af sensor netværk end ved tilfældige enkeltbrugere.
Moralsk mener jeg at transparens, dels i opsamlingen af data samt brugen af denne er vigtig. Jeg mener man bør være opmærksom på at disse opsamlingsmodeller kan blive en resource som kan handles uden akreditering af at de individuelle bidragere.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:10

Kære Nikolaj

Tak for din kommentar - som også peger på en vigtig pointe, vi skal huske at have med i aktiviteten; nemlig spørgsmål omkring sikkerhed og privacy. Det virker som om det ofte er implementeret som en "afterthought" - men mon ikke man bør designe disse elementer (bedre) ind i både app og måske også sensor hardware?

vh
Morten Wagner

Søren Ammundsen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 11:40

DASC vil uden tvivl komme mange mindre softwareudviklere til gode - udviklere, der er dygtige til at lave fx apps, men som ikke har erfaring med hardware herunder sensorer.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:13

Kære Søren

Tak for din kommentar; præcis dette tror vi har stort potentiale. Dvs nu når app-stores flyder over med apps og konkurrencen øges, så med dette initiativ at give de danske app-udviklere endnu en færdighed/fordel og mulighed for at udvikle til nye markeder.

vh
Morten Wagner

michael hoby (Researcher - Interaction Design, Sound & Acoustics, Jabra)
Mandag d. 11/5-15 kl. 16:00

Det er et område som vi hos Jabra arbejder med, og vi udvikler forskellige serier af produkter med sensorer. Headsets og hovedtelefonen bliver båret direkte på kroppen, og muliggør at vi med sensorer bl.a. kan udlæse biometrisk data fra personen der bruger produktet. Vi bruger primært sensordata til at give en forbedret brugeroplevelse eller udvide funktionaliteten af vores produkter f.eks. pulsmåling osv. i vores sport/trænings produkter.

Hvis sensor data fra headsets blev gjort tilgængeligt til andre applikationer via et API, vil det kunne åbne flere muligheder.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:16

Kære Michael

Tak for din kommentar - godt at høre fra en virksomhed på "hardware" siden, som vi gerne så involveret i f.eks. et initiativ som dette. Uden at vide om det er relevant for jer - eller om det netop er det du hentyder til - så kunne hardware/produkt udviklere måske drage nytte af, at åbne deres API'er og lade software udviklere tilgå hardwaren/sensorerne og dermed opbygge et mulig nyt forretningsmæssigt økosystem omkring det. Det kunne være interessant at diskutere sådanne aspekter med fx jer.

vh
Morten Wagner

Mille Østerlund (programchef, KEA)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 14:11

Ingen tvivl om at wearables, big data og internet of things er tendenser, der peger i retning af et forretningspotentiale, når vi får flere virksomheder til at arbejde med integrationen mellem sensorer og apps. På KEA Digital og på KEA Design arbejder vi på vores akademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med alt fra programmering og design af apps til indlejring af sensorer i produkter, tøj, smykker mv. og er interesserede i i en uddannelsesmæssig kontekst bidrage til at videreudvikle dette område. Enten som direkte partnere eller som kanal til videnspredning

Jan Larsen (Direktør, Professor PhD , Danish Sound Network/ DTU Compute)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 19:32

Der er ingen tvivl om at apps på mobile platforme og de sensordata som kan integreres i denne sammenhæng er et væsentligt område at fokusere på. F.eks. har vi på DTU Compute Appgarage (http://appgarage.compute.dtu.dk), som netop fokuserer på disse muligheder.

En af de centrale aktivitetsområder i Sektionen for Kognitive Systemer, DTU Compute er machine learning på tværs af store og heterogene datasæt, der udgør et væsentligt element i at integrere og omsætte sensorinformationen til nyttig viden for brugere.

Hvis centeret bevilges, vil jeg gerne tilbyde samarbejde f.eks. i form af m.sc.- og ph.d.-projekter og kontakt til andre medarbejdere på DTU Compute.

Jeg vil anbefale at DELTA overvejer at sammentænke dette initiativ med Big Sensor Data initiativet (http://bedreinnovation.dk/big-sensor-data) og også et tæt samarbejde med de partnerskaber indenfor Big Data, som Innovationsfonden søsætter i 2016.

Jan Larsen, ph.d., lektor DTU Compute