Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi

Senest opdateret d. 29/4-2020
Teknologisk Institut
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Transport
Sune Dowler Nygaard
Direktør

Ren luft er essentielt for miljø, klima og sundhed. Derfor vil Teknologisk Institut – i tæt samarbejde med relevante industripartnere – samle eksisterende viden og fremtidig udvikling af renluftteknologi i Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi.

Et dansk innovationscenter for renluftteknologi vil understøtte og sikre udbygningen af den danske styrkeposition på luftområdet ved at realisere det globalt store og uudnyttede markedspotentiale, der er defineret i Luftvisionen. I innovationscentret skal der udvikles nye teknologier og metoder til identifikation og karakterisering af de luftudfordringer, vi står overfor - bl.a. med stigende luftforurening og udledning af drivhusgasser. Innovationscentret skal fremme og styrke de mange vigtige tiltag, der igangsættes for at undgå emissioner og fjerne uønskede stoffer fra luften for derved at sikre renere luft, ikke kun i Danmark, men internationalt.

 

108 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Torben Sigsgaard (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 10:38

Nogle få supplerende forslag til en fin strategi
direkte fra kilderne
- Kan med fordel suppleres med mulighed for at studere sekundære partikler opstået i løbet af opholdstid i atmosfæren tid.

Biosecurity løsninger i byer, på landet og på havet
Inkluder også gerne indeklima. Efter CoVid vil der være øget fokus på eliminering af kim i indeklimaløsninger

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:29

Kære Torben,

Mange tak for din støtte til vores indsatsområde.

Mht. sekundære partikler, så har du helt ret i at det er en relevant problemstilling og ligger sig tæt op af vores ønske om at monitorere direkte i nærmiljøet og ikke kun se på de direkte udledninger.

Effekten overfor bakterier, skimmel, vira og lignende af luftrensnings- og indeklimaløsninger er også særdeles relevant i den nuværende situation.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Bjørn (CTO, Airmaster A/S)
Torsdag d. 7/5-20 kl. 14:32

For en mellemstor dansk eksportvirksomhed som vores har det uvurderlig værdi at kunne samarbejde med specialister med videnskabelig baggrund. Det er en stor fordel, hvis disse befinder sig i et stærk miljø med det rigtige udstyr og kollegaer, de kan lade sig inspirere af.
Internationalt set mener jeg, der er stort potentiale i at kunne lave løsninger til ventilation og indendørs luftrensning, hvor virkningen kan dokumenteres videnskabeligt, og hvor energiforbrug og vedligeholdelsesudgifter kan minimeres. Sensorteknologi og evnen til at analysere og formidle resultat på retvisende og troværdig vis er afgørende.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:32

Kære Erik Bjørn,

Mange tak for din kommentar og støtte til forslaget.

Det er klart vores forventning at et stærkt miljø med høj faglighed og det rette udstyr kan være med til at understøtte den nødvendige udvikling hos danske virksomheder som jeres.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas Hechmann (Head of Secretariat, Transportens Innovationsnetværk)
Mandag d. 11/5-20 kl. 10:37

Udvikling af renluftteknologier er væsentligt for transportbranchen, som konstant imødeser nye krav om at reducere emissioner. For virksomheder, der arbejder bl.a. med udvikling af rense-teknologier til transportsektoren vil det være væsentligt med adgang til nyeste test-faciliteter og viden på området. Derfor er udviklingscenteret her et vigtigt initiativ.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 15:34

Kære Thomas,

Tak for jeres tanker fra Transportens Innovationsnetværk og støtten til disse aktiviteter.

Konkurrencedygtighed er jo uden tvivl en væsentlig parameter og fremtiden vil nok byde på en blanding af parametre både for økonomi, men også reduktion af emissioner. Teknologisk Institut vil gerne bistå med de rigtige testfaciliteter til at sikre danske produkters kvalitet og dokumentationen. Vi vil se frem til at fortsætte dialogen om hvor I ser det største behov for udvikling af teknologier inden for transport og ren luft.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Sune Koustrup (Founder, Nordic Green ApS)
Mandag d. 11/5-20 kl. 14:56

God ide! Ikke alene ift brændeovne og biler, men også ift lastbiler, busser, skibe, kraftværker, totaktsmotorer til emissioner fra bremser og dæk.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 09:54

Kære Per

Mange tak for din opbakning til indsatsområdet.

Du har ret i at fokus på emissionsområder ikke skal være begrænset til få typer af kilder, men skal have en holistisk tilgang, således at de samlede emissioner vurderes og imødekommes. Både forbrændings-emissioner, udstødnings-emissioner fra transportområdet og ikke-udstødnings-emissioner såsom slid fra dæk og bremser.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh Sune D. Nygaard

Søren Vasegaard (Direktør/Ejer, TWINEAT A/S)
Mandag d. 11/5-20 kl. 16:25

V har produceret biobrændsels anlæg i 40 år, til hjemmemarkedet og eksport. For os er det vigtigt at have en samarbejdspartner som DTI i Århus, med kompetente medarbejdere, hvor vi kan få afprøvet vore anlæg. Det vægter også meget i udlandet, at DTI forestår de akkrediterede afprøvninger, fremfor andre udenlandske prøvnings institutter hvor tilliden ikke er så høj, ude i verdenen. Det er for os også vigtigt, med medarbejderne hos DTI, som sætter sig ind i love og regler, både ind og udland. Med de nye krav der løbende kommer. Samt ved udviklings projekter, hor vi kan få den nødvendige sparring.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:01

Kære Søren

Tak for jeres input omkring denne aktivitet og vi sætter pris på jeres rosende ord om os som samarbejdspartner, vi er også glade for at samarbejde med jer.

Vidensdeling og opsamling er uden tvivl en væsentlig ting, og det at vi kan få viden hentet hjem til danske fabrikanter af ren luft teknologier og sikre at de er på forkant er netop en af de mål vi har med denne aktivitet. Sparring omkring udvikling, nye produkter og metoder til at undgå emissioner fra kilderne er en af de tre søjler som aktiviteterne bygge på og skal sikre at vi får lavere emissioner generelt i samfundet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Nørgaard (Adm. Direktør, Rais A/S)
Tirsdag d. 12/5-20 kl. 14:55

Som en betydende aktør såvel på det danske som på de væsentligste eksportmarkeder indenfor brændeovne er det utroligt vigtigt at kunne samarbejde med en dansk aktør indenfor partikel emissioner. Vi møder allerede skrappe krav til emissioner og kan kun forvente yderligere skærpelser i fremtiden. Først og fremmest er det vigtigt i den sammenhæng at have en partner der har fingeren på pulsen i forhold de til mange institutioner der lovgiver eller arbejder med aktiviteter på området - og i den sammenhæng en partner som kan rådgive og samarbejde omkring at være klar til at imødekomme såvel krav, lovgivning og tendenser. En kort afstand, gode relationer, solide kompetencer gør vi med relativt kort horisont kan agere i forhold til markedet, krav og nye teknologier.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:03

Kære Henrik,

Først og fremmest mange tak for din støtte til vores indsatsområde.

Indenfor brændeovne sker der netop rigtigt meget i disse år i forhold til reguleringer og krav. Vi ser det som meget vigtigt at kunne hjælpe de danske producenter med udvikling med disse nye krav, og dermed at kunne sikre de danske producenters konkurrencedygtighed.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Ollikainen (Product manager, DCC Energi A/S)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 08:37

Det er meget positivt med fokus på dette område som TI beskriver i deres forslag i forhold til ny teknologi, men i særdeleshed også som nævnt under pkt. 3 Gennemførlighed, at ”undgå”. Her er en direkte henvisning til ”lavemissionsprodukter”. Teknologiudvikling og implementering tager tid, især set i lyset af det meget store antal motordrevne enheder i alle aldre, det drejer sig om. Vi støtter derfor og ser det som et vigtigt indsatsområde i omstillingen at skabe øget fokus på fordelene ved lavemissionsprodukter. Det er en måde at reducere de lokale emissioner fra eksisterende motordrevne enheder. Et skifte skaber en ”her og nu” reduktion, er let at implementere og bruge indtil, at de alternative endnu bedre løsninger er tilgængelige indenfor en realistisk økonomisk ramme. Et eksempel er EN15940 produkter, hvor CEN skriver: A change of air with new European Standard for cleaner-burning diesel fuel.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:06

Kære Per

Tak for input.

Du har helt ret i at det at undersøge effekten af alternativer til de konventionelle brændstoffer som vi ser i dag, kan have en effekt her og nu. Det er jo både i forhold til emissionerne og da udgangspunktet for flere af disse ”nye” brændstoffer har et grønt udgangspunkt vil der også være en betydelig reduktion af CO2 fra fossile kilder.

Et af vores mål er at kunne demonstrere disse nye brændstoffers effekter ikke kun som i dag på testbænke, men også med Real driving emissions målinger på landevejen, byggepladser og lign. Vi skal også arbejde med de regulatoriske barrierer i forhold til introduktion af nye brændstoffer og se hvordan vi kan få sikre lovgivning der giver nogle bedre muligheder end i dag.

Vi ser frem mod et samarbejde om at sikre fremtidens lavemissions brændstoffer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Valdemar Ehlers (Teknisk chef, Danske Maritime)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 13:43

Det er vigtigt med fortsat forskning og udvikling inden for emissioner fra skibe. De globale krav for NOx, SOx og partikler er blevet strammet de senere år, men kravene giver kun mening hvis håndhævelsen er effektiv. Vi sætter derfor stor pris på de MUDP projekter som Teknologisk Institut (TI) har gennemført med succes. Der er påbegyndt nye projekter, hvilket er godt, men vi ser gerne yderligere en styrkelse af området for måling af emissioner fra skibe samt udvikling af røgrensningsteknologier. De danske producenter af teknologi er på verdensmarkedet og konkurrencedygtighed er en væsentlig parameter. Ved at industrien kan indgå i projekter sammen med TI og trække på TI´s testfaciliteter, vil man i endnu højere grad kunne sikre danske produkters kvalitet og dokumentation samt produktudvikle til en konkurrencedygtig pris.
Kystnære emissioner er en udfordring, da kravene til skibe ligger væsentligt højere end for landtransport. Der er et misforhold imellem kravene, og i takt med at man taler om at gøre havneområder til miljøzoner vil skibene skulle opfylde strengere lokale krav en de gør idag.
Vi må i samarbejde imellem TI og industrien udvikle gode løsninger hertil.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:08

Kære Valdemar

Mange tak for jeres støtte og input til indsatsområdet.

Vi glæder os over at I som udstyrsproducenternes talerør ser stor værdi i samarbejdet med os. Med denne aktivitet ønsker vi netop at udbygge vore faciliteter og kompetencer på instituttet for at kunne styrke de danske virksomheders muligheder for at udvikle og dokumentere effekt af renluftteknologier.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lene Westergaard (Chefkonsulent, Danske Rederier)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 14:41

Danske Rederier finder det positivt at etablere et Innovationscenter for Renluftteknologi som beskrevet i forslag til indsatsområde. I den forbindelse ligger det Danske Rederier på sinde, at forebyggelse og reduktion går hånd i hånd med overvågning og håndhævelse. Derfor vil det gavne centret med tæt kontakt til håndhævelsesmyndigheder for dermed at sikre, at de løsninger, der udvikles, understøtter den konkrete håndhævelsesindsats.

Når det gælder samarbejdspartnere og snitflader til innovationssystemet, finder Danske Rederier det positivt, at der sikres koordinering og vidensudveksling med universiteterne, FORCE Technology og brancheorganisationer. Som medlem af styregruppen for Luftvisionen opfordrer Danske Rederier dog yderligere til tæt koordinering og vidensudveksling med Luftvisionen, så den nødvendige synergi mellem de to spor sikres, og dobbeltarbejde undgås.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:11

Kære Lene

Det glæder os at I støtter op om indsatsområdet.

Vi deler til fulde dit perspektiv på at håndhævelse og krav om reduktion går hånd i hånd, hvilket også har været omdrejningspunktet i flere af vore fælles projekter med bl.a. Miljøstyrelsen som central aktør. Som du skriver, er det ligeledes vigtigt med koordinering og vidensudveksling på tværs hvilket vi vil gøre vores bedste for at sikre og med Luftvisionen som central samarbejdspartner

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Steenbuch (CEO, Exilator)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 18:12

Super
For at sikre at problemer der kigges er markedsrelevante, så er her 3 forslag (dette gælder for det maritime marked)
1) Vi beskriver det/de problemer der er
2) Vi Giver input til hvad er løsninger der har været kigget på men ikke virker
3) Vi give adgang til alutkunder som kan teste de lab testede løsninger

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:13

Kære Jesper,

Tak for dine input. Det værdsætter vi.

Du har ganske ret i at en meget vigtig del af at sikre den rette udvikling er ved at sikre et tæt samarbejde med de virksomheder der skal producere eller aftage teknologierne. Det er netop derfor at vi vil fokusere på at den udvikling der skal drives gennem dette indsatsområde, skal ske i meget tæt kontakt til de relevante industrier, så vi kan sikre ikke bare relevansen af arbejdet men også implementeringen af de udviklede løsninger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Jesper Steenbuch (CEO, Exilator)
Onsdag d. 13/5-20 kl. 18:33

Super initiativ
1)
For at sikre at der arbejdes på markedsrelevante problemer, så bør virksomheder være dem der giver input til dette
2) Virksomheder giver input til hvad der er prøvet/testet tidligere
3) virksomheder byder ind med “kunder” så der kan testes i “virkeligheden” efter “lab tests”

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:14

Kære Jesper
Tak for kommentarene . Jeg har valgt at samle mit svar på dine to kommentarer i et samlet svar ovenfor.

Tak igen for dine input og feedback.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne Sophie Vinther Hansen (Senior Innovation Manager, A.P. Møller-Mærsk)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 09:16

I den maritime sektor bliver der behov for en langt bedre forståelse for emissioner, samt fuel-systems påvirkninger, fra en række nye brændstoffer i den kommende tid. Vi tror ikke på at der kan findes en bæredygtig 1:1 løsning som kan erstatte vores bunker fuel til alle typer af fartøjer og operationer. Derfor står vi også overfor at skulle teste en mængde forskellige fuels i de kommende år. Dette gælder både:
· Hydrocarbon drop-in fuels (f.eks. HVO, GTL, og lign.);
· hydrocarbon ekvivalenter til eksisterende motorteknologi, samt til pilot fuels til e-fuels og lovpligtig backup fuels (f.eks. FAME, FAEE, HTL olier, pyrolyse, mv.);
· samt ikke-konventionelle maritime brændstoffer med stort sustainability potentiale, inklusive e-fuels med og uden carbon (f.eks. metan, metanol, ammoniak, mv.), lignin-ethanol-oil, mmm.

Selvom nogle typer af maritime operationer kan elektrificeres og på anden vis ændre energisystem (mindre skibe, kystnære operationer, mv.), så kommer den tunge internationale trafik (”deep sea shipping”) til at være afhængig af forbrændingsmotorer (ICE) fremadrettet. ICE’er er komplekse systemer som i nogen grad skal gentænkes for at kunne akkommodere nye fueltyper. Dette inkluderer f.eks. drift og vedligehold, system- og smørreolier, samt materialevalg (pakninger, o-ringe, pumper, metallegeringer, mv.). Alt dette påvirker i sidste ende forbrændingen, og dermed emissionerne. For at identificere de bedst egnede brændstofkandidater, og for at kunne træffe informerede teknologivalg, vil det være utroligt nyttigt at kunne modtage kvalificeret sparring, samt at have adgang til relevante testfaciliteter. Derfor håber vi at I vil prioritere dette område i jeres ansøgning.

Desuden har vi følgende kommentarer at knytte til udkastet:
Renluft teknologi
Aktivitetsområde 1: Identifikation – operationelle on-site løsninger
Udvikling af on-site målemetoder til karakterisering af emissioner direkte fra kilderne
- Kan være relevant for test af emissionsprofiler for Co2 neutrale brændstof typer og særligt nye blandinger af flere typer brændstoffer.

Aktivitetsområde 2: Undgå – emissionsreducerende teknologier
Udvikling af modeller for optimal implementering af alternative brændstoffer, batterier og el-drift
- Kan være revant i forbindelse med vores valg af og implementering af co2 neutrale brændstoffer.

Og for udkastet til Energilagring og -konvertering
Power-to-X, udvikling og test af komponenter til CCUS, elektrolyseanlæg, katalytisk syntesean-læg og el-baserede brændstoffer
- For skibsfarten er det relevant at der videreudvikles teknologier to producktion af af PtX fuels , med det formål at sikre skalerbar produktions volumen og reduktion af fuel produktionsomkostningerne

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 15:11

Kære Anne Sophie

Mange tak for din support og dine meget fine og detaljerede kommentarer til vores aktivitetsforslag.

Dine input hvor du beskriver den maritime sektors behov for nye løsninger for teknologier og løsninger inden for alternative fuels og emissionsbegrænsning rammer helt plet i forhold til vores strategiske overvejelser og i forhold til foreslåede indsatser i indsatsområdet.
Inden for de alternative brændstoffer er det netop strategien at forstærke vores viden samt opbygge forsøgsfaciliteter, der ikke kun ser på et enkelt udvalgt brændstof, men som opbygges med en så stor fleksibilitet at vi kan behandle stort set alle flydende og gasformige brændstoffer, der er relevante for det maritime område. Udfordringerne ved anvendelse af alternative brændstoffer i skibe er mange og derfor ser vi ikke kun på udvikling af motor- og forbrændingstekniske løsninger, men også som du efterspørger, fleksible faciliteter, der arbejder med hele brændstofsystemet fra tank til motor.
On-site målinger et helt essentielt arbejdsområde for os lige som vi ser frem til fortsatte vores udviklingsaktiviteter inden for elektrificering af skibe og ikke mindst inden for udvikling, produktion og test af de nye Power-to-X fuels.

Vi ser frem til fortsat glimrende samarbejde med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Hans Christian Bech Thøgersen (Bestyrelsesformand, Simas - Filters A/S)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 10:42

Vi har som SMV virksomhed stor glæde af det samarbejde vi har/har haft med TI-Aarhus vedr. renluftsteknologier.
For en virksomhed af vores størrelse er det af uvurderlig betydning, at vi kan søge sparring og viden indenfor vores felt.
Vi arbejder løbende med produktudvikling og projekter, der har som mål at udvikle produkter og filtreringsløsninger, der optimere
energiforbruget samtidig med at emissionerne minimeres. Et absolut must i bestræbelserne på at industrien skal ”skabe” renere luft og reducere CO2-aftrykket

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:15

Kære Hans

Mange tak for din støtte.

Det er helt essentielt for vores aktiviteter og forslag her, at en virksomhed som jeres, der udvikler filterløsninger og sikrer ren luft, kan se værdien i vores kompetencer og testfaciliteter.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kjeld Vang (Sekretariatsleder, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO))
Torsdag d. 14/5-20 kl. 11:14

I DAPO noterer vi en markant politisk interesse for at få udviklet og demonstreret teknologiske løsninger, der kan bidrage til at reducere emissioner og dermed styrke indsatsen for renere luft, ikke mindst i tæt befolkede områder.
Derfor bakker den danske brændeovnsbranche helt og fuldt op om de initiativer og aktiviteter, der ligger i regi af Dansk Innovationscenter for renluftsteknologier. Sammen med andre branchetiltag, udvikling af stadigt renere brændende brændeovne og en øget informationsindsats over for brændevonsbrugerne vil vi samlet nå målet om lavere emissioner og dermed renere luft.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:16

Kære Kjeld

Det er dejligt at se en hel branche samlet går mod et mål om at reducere emissionerne fra deres produkter. Der er allerede taget en række store skridt mod reduktion af emissionerne fra brændeovne, og vi glæder os til at være med til at dække de næste skridt med arbejdet som foregår inden for dette indsatsområde. Informationsindsatsen og spredning af viden om hvad den enkelte forbruger kan gøre er en essentiel del af vejen mod at sikre lavere emissioner fra brændeovne her vil det Danske Innovationscenter for Renluftsteknologier bringe vores viden i spil og styrke denne indsats.

Mvh. Sune D. Nygaard

Lars Bo Andersen (Department Head, EPD, Technologies and Test and Training Center, Alfa Laval Aalborg)
Torsdag d. 14/5-20 kl. 21:47

Som daglig chef for et Test Center for Maritime Teknologier, hvor vi bl.a. kører fuldskala test på forskellige brændstoffer for afprøvning af teknologier til udstødsrøgsrensning, finder jeg det særdeles positiv med et Innovationscenter for Renluftteknologi. Vi har brug for udvikling af skarpe hjerne, vidensudveksling og partnerskaber mellem de mange aktører som findes i Danmark og står i en unik situation med muligheden for at tage føretrøjen f.eks. på det maritime område.
Sparringsmæssigt ville et Renluftteknologicenter være et oplagt valg for vidensudveksling for os (måske også den anden vej) da man ofte befinder sig i ukendt territorium når nye brændstoffer og teknologier til behandling af disse skal testes. Vores investeringer i Test Centeret er store og et nedbrud af et fuldskala system under test af f.eks. nye brændstoffer/blandingsprodukter er kostbart. En oplagt mulighed er derfor at skalerer testene så risiko afdækkes på ikke så kostbart materiel f.eks. på Innovationscenteret inden en fuldskala test igangsættes hos Alfa Laval. Dette setup forsøges for nuværende i et EUPD projekt.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 18/5-20 kl. 17:18

Kære Lars Bo

Skarpe hjerner og fremadsynede virksomheder skal der helt sikkert til for at gøre en forskel. Jeres setup er virkelig interessant og giver mulighed for ret avancerede afprøvninger i fuldskala. Samarbejde og videnudveksling vil uden tvivl føre meget godt med sig og det Danske Innovationscenter for Renluftteknologier vil gerne bidrage med skalerbare forsøg og dermed reducere risiko for nedbrud hos jer, men måske også en mulighed for at kunne screene flere parametre og så udvælge de mest optimale til fuldskala test. Vores eksisterende faciliteter er en platform som kan tilpasses og udvides afhængigt af retningen behovet bevæger sig.

Vi ser frem mod et samarbejde om at sikre optimale skalerbare testforhold som kan skabe værdi.

Mvh. Sune D. Nygaard

jannich Hansen (CO, NBE Production A/S)
Fredag d. 15/5-20 kl. 09:45

Som produktionsvirksomhed i en verden af love / regler og til stadighed større og større krav til lavere emissioner,
er det vigtig for os at have en ”lokal” sparringspartner.
Her DTI vist sig at være en yderst kompetent partner, og en kompetence vi bruger flittigt,
når produkterne skal tilpasses nye krav.
Desuden bruger vi DTI til at navigere gennem MUDP-projekter, EUDP-projekter og Innovationsprojekter.
Helt klart et must at have lokale kompetencer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:20

Kære Jannich.

Først og fremmest mange tak for din kommentar og opbakning til indsatsområdet.

Netop rollen som sparringspartner overfor virksomheder som jeres i forhold til at tilpasse og udvikle jeres produkter med nye og kommende krav vigtigt for os, således at vi kan være med til at sikre jeres nuværende og fremtidige konkurrencedygtighed.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Christian Skovbo (CEO, Aduro)
Fredag d. 15/5-20 kl. 10:32

Aduro AS har samarbejdet med Teknologisk Institut i 15 år, og det har stor betydning for os at have adgang til et dansk kompetencecenter indenfor typeprøvning af brændeovne og udvikling af forbrændingsteknologi. Det er en afgørende fordel, der mulliggør en stor eksport af vores pordukter. Senest har Aduro spillet en aktiv rolle i udformningen af fyrtårnsprojektet Reduktion af emissioner fra brændeovne, og vi anser det for afgørende at Teknologisk Institut også i den kommende periode kan levere forskningsresultater og opfølgning i kraft af indsatsområdet Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi. Vi forudser at emissionsopgørelser snart bevæger sig væk fra regnearkene og i stedet baseres på virkelige målinger ude fra miljøet. Vi forventer i den forbindelse at Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi vil spille en aktiv rolle i udvikling af costeffektive af sensornetværk og dataopsamling over cloud services, så myndighederne kan basere fremtidens regulering på faktiske målinger af emissioner ude i miljøet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:19

Kære Christian

Mange tak for din kommentar og klare opbakning til dette vigtige indsatsområde.

Det er netop meget vigtigt for os at kunne bidrage til udviklingen af jeres produkter for at sikre jeres konkurrencedygtighed på det globale marked. Jeg er overbevist om, at netop real-life effektvurderinger vil være en vigtig parameter i de fremtidige miljøvurderinger, og netop etableringen af testmiljøer til demonstration af effekterne af emissionsreducerende teknologier ud fra faktiske målinger i nærmiljøet vil være essentielt for at sikre dette.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune

Monica Ekström (Velfærdsteknologisk Konsulent, Aarhus Kommune)
Fredag d. 15/5-20 kl. 15:13

Ift. fokus "At Fjerne klimagasser og luftforurening gennem udvikling, test og implementering af luftrensningsløsninger" er det enormt vigtigt for os som kunde, at vi kan være sikker på, at vores udbud og deraf det produkt, der vinder, lever op til vores behov og ikke mindst, at det virker. Vi kan ikke med det blotte øje se, om produktet lever op til hensigten. Vi kan kun være sikker på dette ud fra de tests, som leverandøren får foretaget.
Når vi som lægmand skal sikre, at produkterne lever op til vores krav, er vi meget afhængige af, at de test og rapporter der bliver udarbejdet for leverandørerne er forstålige for os som kommende kunde. Hvis rapporterne bliver for sprogligt tekniske, kan det være svært at gennemskue om produktet lever op til vores krav.
Ift. udarbejdelsen af kravsspecifikationer ifm udbud til luftrensningsløsninger er det uvurderligt, at det er muligt at sparre med specialister på området.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:27

Kære Monica

Mange tak for din kommentar til vores indsatsområde.

Jeg sætter stor pris på at du har taget dig tid til at perspektivere, hvor vigtigt det er for jer som kommune at kunne stole på de udviklede løsninger og få adgang til uvildige, troværdige og letforståelige resultater.

Vi vil derfor i de kommende indsatsområde arbejde på at etablere kvalificerede test af luftrensningsløsninger og formulere resultaterne af disse så vi sikrer at de kan anvendes bredt.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Luis Hollins (Emission, InspectionTeam ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 08:29

Jeg syntes at det er fedt, at der er kommet så meget fokus på ren luft og emissioner. Det er vigtig at vi i fællesskab støtter op om at gøre jorden til et bedre sted. Ved at hjælpe hinanden på kryds og tværs, styrker vi samarbejdet om at nå vores fællesmål. Vi skal passe godt på miljøet :)

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:31

Kære Luis

Tak for din kommentar og smittende entusiasme – du har da helt ret i at det er fedt og superrelevant med fokus på ren luft.

Jeg er helt enig i at samarbejde på tværs mellem videnpartnere, som Teknologisk Institut, de andre GTS’er og universiteter, virksomheder som jeres og myndigheder er essentielt for at vi i fællesskab kan medvirke til at reducere luftforureningen og emissionen af klimagasser.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og sikre en grønnere, sikrere og mere bæredygtig fremtid.

Mvh. Sune D. Nygaard

Vinay Venkatraman (CEO, Leapcraft ApS)
Mandag d. 18/5-20 kl. 11:31

Air quality and emissions control are a key societal value and immense market opportunity for a SME like ours. We have had the pleasure of collaborating with the Teknologisk Institut in the past. We look forward to continuing this in the context of Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi also. We are especially interested in evaluating various sensor technologies and their quality and long term performance. We as a company are actively producing and selling novel sensor devices (IoT) devices in a global market and this initiative is very key to our competitive advantage in the short term. In addition the eco-system of commercial partners, researchers and knowledge creation will be pivotal to create a cluster around clean air technologies and increase Denmark's overall competitive advantage apart from create thought leadership. We sincerely support this initiate and related activities and hope to part of some of them in the near future.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 24/5-20 kl. 10:32

Dear Vinay

Thank you very much for the comment and your support.

The development of reliable sensors for monitoring air quality will be essential for an effective evaluation of the air quality. Furthermore, we are confident, that the use of distributed sensors will play an essential role in the future monitoring of air quality, as these will provide a large opportunity to monitor the effects of interventions with a much higher geographical resolution than what is often the case today.

Best regards,
Sune D. Nygaard

Thorkild Frandsen (Teamleder, Bioressourcer, Agro Business Park)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 08:59

Hvis målet om en 70% reduktion af drivhusgasser fra landbruget i 2030 skal nås, er der et enormt behov for at udvikle og implementere nye teknologier og virkemidler. Her er det helt afgørende at kunne teste og dokumentere effekten med nyeste udstyr og protokoller.

Jeg vil derfor opfordre Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi til at prioritere opbygningen af metoder og målemetoder, hvilket også vil understøtte danske virksomheders muligheder for eksport af nye teknologier.

Food and Bio Cluster Denmark understøtter danske virksomheder indenfor fødevarer og bioressourcer, så de bliver verdens førende -også indenfor miljø- og klimavenlige løsninger. Vi ser frem til samarbejdet med Teknologisk Institut omkring dette indsatsområde!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:54

Kære Thorkild,

Tak for din kommentar.

Ja vi står over for store udfordringer de kommende år på klimaområdet og der er netop behov for at vi samarbejder på tværs af sektorer og får udviklet nye teknologier og virkemidler. Vi har tradition for og vil fortsat have stort fokus på at tilbyde de bedste målemetoder til vore kunder og ser frem til et tættere samarbejde med Food and Bio Cluster Denmark.

Mvh. Sune D. Nygaard

Kirsten Holst (Økologichef/Afdelingschef, SEGES)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:25

Emissioner fra landbruget vil være et centralt indsatsområde i de kommende år, og det vil derfor være godt, at det nye Innovationscenter for Renluftsteknologi også får fokus på dette område. Det er vigtigt dels at sikre valide målinger af de faktiske emissioner fra landbrugets forskellige produktionsgrene med fokus på at finde de vigtigste indsatsområder. Dernæst at udvikle de bedst mulige løsninger til at reducere emissionerne, så dansk produktion styrker sin position internationalt.
Det økologiske område er i vækst, og har i særdeleshed brug for at kunne dokumentere en lavemissionspraksis, der kan understøtte tilliden til produktionssystemet. Desuden er der brug for at udvikle teknologier til yderligere emissionsreduktion, som kan bruges i økologisk produktion, inden for de særlige produktionsstandarder.
Vi har god erfaring med Teknologisk Institut i udvikling og afprøvning af biologisk forsuringsteknologi til husdyrgødning i samarbejde med en af landbrugets teknologivirksomheder. Den type opgaver håber vi det nye innovatitonscenter vil gå videre med

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:56

Kære Kirsten,

Tak for din kommentar og for dine konkrete forslag.

Reduktion af emissioner fra landbruget er en udfordring der vil for større opmærksomhed fra vore side de kommende år, da vi ser et stort potentiale for reduktion af særligt lattergas og metan bl.a. via. bioforsuring som vi har samarbejdet omkring udviklingen af. Det er vigtigt at vi i forbindelse med udvikling af nye miljøteknologiske løsninger holder os for øje, at teknologierne skal have laves muligt miljøaftryk og derfor også vil kunne benyttes af økologer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Ole-Kenneth Nielsen (Chefkonsulent, Aarhus Universitet)
Tirsdag d. 19/5-20 kl. 09:28

Det foreslåede indsatsområde beskriver mange potentielle aktiviteter med stor relevans i forhold til at sikre en lavere miljø- og klimapåvirkning fra et bredt udsnit af sektorer/aktiviteter. Det kan muligvis være nødvendigt at prioritere mellem de foreslåede aktiviteter, da der er foreslået mange og meget forskelligartede aktiviteter. I både national og international sammenhæng er emissioner fra små forbrændingsanlæg og landbrug meget vigtige, og det er aktiviteter, hvor der i høj grad er brug for tiltag med en veldokumenteret effekt. Det er vigtigt i forbindelse med udviklingen af tiltag og teknologier som beskrevet i aktivitetsområderne, at der er fokus på at kunne dokumentere effekten, dette vil være nødvendigt for at resultaterne kan finde anvendelse i de officielle emissionsopgørelser. Det vil være meget spændende at følge arbejdet og resultaterne fra dette indsatsområde.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:58

Kære Ole-Kenneth,

Mange tak for din kommentar.

Du har bestemt ret i at det er et ambitiøst indsatsområde og at det vil kræve at stort fokus og løbende prioritering at komme i mål. Vi er meget enige i din kommentar omkring vigtigheden af dokumentationen af effekterne af de tiltag der udvikles også så at kunne benytte den opbyggede viden i forbindelse med de officielle emissionsopgørelser.

Mvh. Sune D. Nygaard

Morten Høg (Klimakonsulent, Morten Høg)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:02

Indsatsen "Dansk Innovationscenter for Renluftsteknologi" sætter fokus på og søger at udvikle løsninger inden for problemstillinger, der er relevante og højaktuelle for Høje-Taastrup Kommune.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 08:59

Kære Morten,

Det er rigtigt godt at høre at de aktiviteter vi har foreslået, er relevante og højaktuelle for jer.

Vi ser frem til godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Søren Toft (CEO, TermaTech A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 10:43

TermaTech er en mellemstor virksomhed i brændeovnsbranchen. Vi eksporterer en stor del af vore produkter, men hjemmemarkedet er vigtigt for os, da det er her vi oplever størst fokus på forbrænding og emissioner. Vi bruger Teknologisk institut som afprøvnings og godkendelses institut til alle vore produkter, da vi altid får en sparring der er helt up to date, også hvad angår krav og trends i hele det europæiske marked. I udviklingen af nye teknologier og innovative ideer, er Teknologisk institut en meget kompetent partner, som rådgiver os, så vi vælger de rigtige veje i den forbindelse. Vi anser TI som vores nærmeste kompetencecenter og bruger den viden, erfaring de har, ikke mindst deres involvering i og kendskab til forskningsresultater og forsøg. Vi mødes af stigende miljøkrav på vores markeder, og anser derfor Dansk Innovationscenter for Renluftteknologier som et betydningsfuldt indsatsområde, der kan være med til at løfte hele vores branche, og tilføre os ny viden om optimering af forbrændingsprocesser samt reduktion af emissioner.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:01

Kære Søren,

Det glæder mig at høre at i allerede i dag anser Teknologisk Institut som en kompetent sparringspartner i jeres egen udvikling, så vi kan være med til at sikre at jeres produkter kan leve op til, og måske gå foran de stigende miljøkrav, således at i kan være med til at løfte den danske eksport af renluftløsninger.

Vi ser frem til at fortsætte et godt, konstruktivt og udviklende samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Poul K. Sørensen (Executive Technical Advisor, Green Instruments A/S)
Onsdag d. 20/5-20 kl. 14:01

Green Instruments er en international virksomhed med fokus på emissions måling.

Markedet for effektiv emissions-måling er i stadig vækst hvorfor det er vigtigt løbende at vurder nye tiltag på markedet og identificere måle behovet, effekt og løsninger.
Teknologisk institut en meget kompetent partner, som på flere måletekniske områder har væren en værdifuld partner med viden, kompetence indenfor emissions måling og test.

Vi anser derfor Dansk Innovationscenter for Reneluftteknologi som et betydningsfuldt indsatsområder, der kan være med til styrke vores globale markeds position indenfor emissions måling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:03

Kære Poul,

Mange tak for din kommentar og din klare opbakning til indsatsområdet.

Jeg er meget glad for at du bekræfteri, at et Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi vil kunne hjælpe til at styrke jeres globale markedsposition indenfor emissionsmålinger, og vi ser frem til at godt samarbejde omkring udviklingen af løsninger til dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mickey Lund (Direktør, Building Network ApS)
Søndag d. 24/5-20 kl. 12:07

I forbindelse med en kommende standardisering og indførelsen af nye fælles europæiske grænseværdier for indendørs emission af flygtige organiske forbindelser (VOC) kunne det være at interessant, hvis Dansk Innovationscenter for renluftsteknologier kunne være med til at sætte fokus på teknologiske løsninger og udviklingen af nye måle- og testmetoder, som kan være med til at påvirke forskellige aktører i branchen og sikre leverandører en fordel i den fremtidige grønne og bæredygtige omstilling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:04

Kære Mickey,

Mange tak for din kommentar og dine konkrete forslag til områder af særlig interesse for branchen.

Vi ser også udviklingen af teknologiske løsninger til sikring af et godt indeklima som et vigtigt spor i vores indsatsområde. I takt med at fokus omkring bl.a. VOCer og partikler i indeklimaet, er der brug for mere viden omkring monitorering af disse og mulighederne for at styre udluftningen efter disse.

Vi ser frem til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Eric Ahrenkiel (Direktør, CPH Clean Air)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:15

Vi har været leverandør af luftrenserløsninger til private såvel som offentlige kunder gennem mere end ti år og oplever nu om stunder stigende fokus på krav om dokumentation af effekt samt behov for standarder, der kan lette sammenligningen af forskellige løsninger. Teknologisk Institut er en vigtig, uvildig sparringspartner for både leverandører og brugere og kommer til at spille en endnu større rolle i forbindelse med at kvalitetssikre hele branchen i fremtiden. Det er vi særdeles positive overfor. Fokus på ’At fjerne klimagasser og luftforurening gennem udvikling, test og implementering af luftrensningsløsninger’ vil fremme bedre løsninger og styrke beslutningsgrundlaget for kunderne.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:21

Kære Eric,

Mange tak for din støtte til aktiviteten samt din vurdering af fremtidige behov indenfor luftrensningsteknologi i indeklimaet, herunder behovet for uvildige aktører til kvalitetssikring og formidling af resultater. Et perspektiv som vi deler og netop vil sætte fokus på i denne aktivitet.

Vi er samtidig glade for at høre at du ser Teknologisk Institut som en vigtig partner indenfor dette område og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Mette Poulsen (Direktør, ASP-HOLMBLAD A/S)
Mandag d. 25/5-20 kl. 14:19

Fokus på udvikling af produkter med færre emissioner er vigtig. Vi indledte i 2016 et samarbejde med Teknologisk Institut omkring levende lys og muligheden for at undersøge, om det var muligt, at udvikle et lys med reduceret partikel emission. Man fik gennem projektet bekræftet flere spændende hypoteser, og man fandt elementerne og egenskaberne til et nyt produkt, men man fandt også ud af, at man via dette projekt ikke kunne kortlægge al den viden, som man havde ønske om. Projektet åbnede nye muligheder og interesse for et nyt og mere omfattende projekt. En større forskergruppe blev involveret og et bredere samarbejde så dagens lys i forbindelse med projekt CANDLE, som har været drevet af dygtige projektledere fra Teknologisk Institut sammen med både forskere fra Århus Universitet og Universitetet i Lund samt os som industripartner. Endvidere har den Europæiske Brancheorganisation for lys, en råvare leverandør samt en detail handelskæde deltaget i projektet. Projekt CANDLE er fortsat i proces og vi forventer i slutningen af 2020 at kunne se frem til flere spændende resultater til glæde og gavn for vores forbrugere, der elsker levende lys, når der skal hygges. En del af den danske DNA er hygge og klassiske stearinlys er en del af den fuldendte hygge, så derfor har vi valgt at deltage i projekterne, så vi kan skabe REN HYGGE til de danske hjem.

Netop muligheden for at være en del at forløb som disse og sikre forbindelsen mellem den nyeste viden og vores produkter er vigtigt for en virksomhed som vores. Derved kan vi sikre at vores produkter medvirker til at reducere udledningen skadelige stoffer samtidigt med at vi kan sikre os en klar konkurrencefordel.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 09:10

Kære Mette,

Mange tak for din kommentar og det rigtigt gode samarbejde – et godt eksempel på hvor langt man kan komme ved at samle de rette kompetencer fra videninstitutioner og industri i fælles udviklingsprojekter.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer og bidrage til fortsat at øge danske virksomheders konkurrencefordel ved at udvikle nye og fremtidssikrede løsninger og services med branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Erik Møller (Maritim Erhvervskonsulent, M.Sc., MARCOD)
Tirsdag d. 26/5-20 kl. 10:35

I MARCOD, som er en maritime klyngeorganisation med ca. 250 primært Nordjyske medlemmer og i øvrigt på vej ind i den nye Maritime & Logistics Innovation Denmark, har vi med interesse set TI´s bud på en indsats omkring renluftteknologi. Vi vil gerne gøre opmærksomhed på et stort brancheanvendelsesområde ud over det nævnte, nemlig søfartens og den maritime industris bestræbelser på at reducere emissioner. Der er behov for en "brancheglidning" af viden og teknologier, som det f.eks. er sket med scrubberteknologi. Vi håber dette også kan indgå i programmerne.
MARCOD/Erik Møller, Maritim Erhvervskonsulent, M.sc.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:25

Kære Erik,

Først og fremmest mange tak for din opbakning til indsatsområdet.

Vi er helt enig med dig i, at det er væsentligt at se på mulighederne for at reducere emissionerne fra den maritime industri og ligeledes at sikre monitoreringsmulighederne for at håndhæve nuværende og kommende grænseværdier.

Med ønsket om et godt fremtidigt samarbejde.

Sune D. Nygaard

Lennart Østergaard (Sektionschef, VELTEK)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 14:13

Det er et rigtigt spændende indsatsområde, som meget velvalgt dækker hele "forurenings-kæden" - fra identifikation af emission af forureninger, over reduktion af disse og til hvad vi skal gøre i forhold til rensning, ventilation og styring. Det er for os at se den rigtige proces.

Et par input til aktivitetsområde 3:
Smart styring af ventilationsanlæg baseret på nye sensorteknologier er interessant - vi håber at det også omfatter ny viden omkring hvorledes behovsstyring af komfortventilationsanlæg kan udvides med input fra kilder som f.eks. VOC og partikler; i kombination med de mere traditionelle styringssignaler (CO2, T, RH, tilstedeværelse).

Luftrensning er også interessant, og måske en teknologi som vil vinde yderligere udbredelse i forbindelse med mitigation af SARS-COV-2. Her bør der måske også kigges på teknologiernes langtidseffektivitet og deres kvalitet i forhold til det oplevede indeklima. Koordinering med IEA Annex 78, der er forankret på ICIEE, kan overvejes.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:37

Kære Lennart,

Mange tak for din kommenter og opbakning til indsatsområdets relevans.

I forhold til dit input til smart styring af ventilation, så er det netop et af de fokusområder vi har: Hvordan sikrer vi den bedste styring i forhold til komfort, indeklima og energiforbrug, og her vil styring efter andre parametre end udelukkende CO2, T, RH og tilstedeværelse være særdeles relevant. Her er der specielt en udfordring omkring VOCer og partikler.

Vi ser frem til et godt og inspirerende samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Arne Nielsen (Arbejdsmiljørådgiver, Novozymes)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:37

Glimrende initiativ - eksempelvis kan delen om smart styring af ventilationsanlæg baseret på ny sensorteknologi være interessant for os.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:38

Kære Arne,

Mange tak for din kommentar og støtte.

Netop i mange produktionsmiljøer vil smart styring kunne give stor effekt, da der vil være forskellig belastning af luftkvaliteten i forskellige trin i de enkelte processer – her vil det netop give rigtigt meget mening at styrer efter andet end de traditionelle parametre som RH, T og CO2.

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer om at løse disse problemstillinger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Anne Mette Frey (Associate professor, Aarhus University)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 15:46

Meget relevant strategi der vil bedrage positivt i forhold til miljø og sundhed i Danmark og som derfor er vigtig at støtte op om.
Det er yderst relevant såvel med målinger og sensorteknologi, der sikre valide data og sammenligningsgrundlag og at reducere udledningerne/fjerne de problematisk partikler og stoffer. Kommunikation og formidling - og saglige sammenligninger- er også uhyre vigtig så den brede befolkning får indsigt i hvor farligt/problematisk forskellige bidrag og kilder er, ophold inde vs ude og så videre, så debatten og prioriteringer kan blive mere saglige og man får 'afdramatiseret' evt frygt for enkeltelementer, der måske ikke er berettigt hvis man ser det 'store billede'.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:40

Kære Anne Mette,

Først og fremmest mange tak for din kommentar og klare opbakning til den startegiske relevans af det foreslåede indsatsområde. Det sætter jeg stor pris på.

Jeg er helt enig i dine pointer omkring behovet for at sikre et validt grundlag for sammenligning af de enkelte bidrag, således at man kan sikre at indsatsen for ren luft bliver målrettet de kilder der skaber de største udfordringer.

Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

René Mulvad (CTO, exodraft A/S)
Onsdag d. 27/5-20 kl. 16:09

exodraft A/S har for nylig introduceret et partikelfilter til brændeovne. Hermed placerer vi os i spidsen for danske renluftteknologi virksomheder til reduktion af emissioner, og blandt de førende i Europa. Som partner i det nystartede fyrtårnsprojekt Reduktion af emissioner fra brændeovne, satser vi på at demonstrere effekten af opsætning af partikelfiltre på eksisterende skorstene i en nøje udvalgt test zone. For exodraft A/S vil fortsat samarbejde med Teknologisk Institut være afgørende for at bane vejen for vores renluftprodukter til eksportmarkederne. I den forbindelse anser vi indsatsområdet Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi som afgørende forudsætning for fortsat dansk kompetenceopbygning indenfor teknologiudvikling, standardisering, test og demonstration af partikelfiltre og andre former for renluftteknologier.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:44

Kære Rene,

Mange tak for din kommentar og klare italesættelse af hvorledes det kommende indsatsområde vil have en afgørende betydning jer den fortsatte kompetenceopbygning – og dermed konkurrencekraft – på særligt eksportmarkederne.

Netop samspillet mellem GTSer og virksomheder for at sikre gode produkter til eksportmarkederne vil have et stort fokus i dette indsatsområde.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med jer og resten af branchen, så vi kan styrke den danske eksport af renluftprodukter.

Mvh. Sune D. Nygaard

Svend Morsing (Teknologichef, SKOV A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 06:57

Ventilation er afgørende for ”Ren luft i stalde”. Der bør støttes op omkring nye sensorer til udvikling af intelligent styring af ventilation mhp. sikring af ren luft.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 08:48

Kære Svend,

Mange tak for din kommentar.

Vi er overbeviste at arbejdet omkring nye sensorer vil være med til at kunne støtte op om sikringen af ren luft i stalde.

Vi glæder os til at løse disse udfordringer sammen med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Klaus Skafte Nielsen (Miljøkonsulent, DSB)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 09:24

God ide med et Innovationscenter for Renluftteknologi. Emissioner fra dieselmotorer vil de næste år stadig være en vigtig parameter specielt i byområder. Derfor er det vigtigt, at arbejde med reduktion af emissioner og alternative brændstoffer mv.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:49

Kære Klaus,

Mange tak for din kommentar.

Du har helt ret, selvom der er en transition imod el-drevet togdrift, vil det stadigt være relevant et se på hvordan emissionerne kan reduceres fra nuværende materiel.

Mvh. Sune D. Nygaard

Michal Mortensen (Salgschef, Camfil)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:17

God ide. Vi i Camfil bakke 100% op omkring forskning i nye renluftteknologier. Det vigtigt at der bliver sat fokus på dette område.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:51

Kære Michal,

Mange tak for din opbakning til vores indsatsområde.

Vi ser frem til samarbejdet.

Mvh. Sune D. Nygaard

Finn Fjeldhøj (Head of Small bore Engienering, MAN Energy Solutions, Holeby)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 10:31

Det er særdeles positivt at der lægges op til samarbejde om disse emner. Hos MAN ES er der stor fokus på emissioner fra diesel og gas motorer og vi har allerred etableret samarbejde med DTI og DTU m.fl. i den marine branche. Vores fokus er naturlig i høj grad på forbrændingen i motoren og i særdeleshed på nye fremtidige fuels. I den sammenhæng holder vi godt øje med myndighedskrav, skibreder ønsker smat olie firmaernes outlook. Vores motorer indgår typisk i den kommercielle flåde til strøm produktion på skibene og derfor er vi dybt afhængig af hvad man gør internationalt. Typisk er key selling points; Pris og reliability. Vores fokus er derfor typisk på et design som kan fremstilels lokalt i Kina og Korea , da alt produktion foregår derude samt et design som er holdbart. Emissioner vil komme mere i fokus, men står stadig i skyggen af pris og reliability på de kommercielle skibe. Det bliver spændende og se hvad dette kan bringe.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:53

Kære Finn,

Tak for dine input og kommentarer til det foreslåede arbejde.

Det er også dejligt at høre at vi allerede har et samarbejde oppe at stå, og som der kan bygges videre på i disse aktiviteter. Du har helt ret i at pris og stabilitet er en meget vigtig faktor for konkurrencedygtigheden. Netop derfor er det vigtigt at have fokus på hvordan man kan sikre reduktionen af emissionerne på en vis der stadigt sikre konkurrencedygtigheden. Med nye udledningskrav er det dog vores forventning at netop udviklingen af effektive systemer til reduktion og monitorering af emissionerne vil blive en vigtig konkurrenceparameter i fremtidens marked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Rasmussen Reidar (CEO, Labmodul A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:01

Labmodul A/S har været meget tilfreds med at arbejde sammen med Teknologisk Institut ifm. udvikling af grønne installationer ifm. stinkskabe og automatik.
Det har været yderst tilfredsstillende at kunne trække på Teknologisk Institut, da de har meget ny basisviden og er innovative samt fremadtænkende ved at inddrage kameraer og tryksensorer ifm. energireduktion og sikkerhedsdokumentation.
Ligeledes er det en hjælp for os som firma at, der udbydes kvalificeret kursus ifm. sikkerhedskontrol af stinkskabe.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:55

Kære Reidar,

Mange tak for din kommentar.

Det glæder mig at høre, at du har haft værdi af samarbejdet med Teknologisk Institut. Det er netop gennem indsatsområder som dette vi sikrer virksomheder som din fortsat kan have adgang til den nyeste viden indenfor området.

Mvh. Sune D. Nygaard

Flemming Sandstrøm (Director, MOL Chemical Tankers)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 11:07

Indenfor shipping sektoren er der igennem de seneste år blevet fastsat grænseværdier for udledning af NOx og SOx fra skibene. Udledning af black carbon er nu på agendaen i IMO, og det må formodes, at der i løbet af nogle år også kommer regler og grænseværdier for udledning af dette.
På klimasiden har IMO besluttet at reducere CO2-udledningen fra skibene med 40% på transportarbejdet inden 2030 samt 50% på den absolutte CO2-udledning inden 2050, dette i forhold til 2008.
En krav om reduktion af black carbon og CO2-udledning af denne størrelse vil kræve udvikling af helt nye teknologier.
Vi giver derfor vores fulde støtte til opbygning af et dansk innovationscenter for renluftteknologi, med håb om at der også vil være mulighed for at supportere danske rederier samt udstyrsproducenter indenfor søfart.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:56

Kære Flemming,

Først og fremmest tak for din kommentar og din støtte til opbygningen af et dansk innovationscenter for renluftteknologi.

Som beskrevet i oplægget til dette aktivitetsområde, vil en del af fokus netop ligge på udvikling af teknologier til reduktion af emissioner fra den maritime sektor, samt sikring af mulighed for monitorering af disse.

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Thomas christensen (Nordic Product Manager, Nordic Ecolabelling)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:26

Godt initiativ med fokus på rent luft og reduktion af emissioner. De officielle miljømærker EU blomsten og Svanen arbejder hele tiden med at være på forkant med udviklingen ift. at stille krav til emissioner, testmetoder samt præmiering af nye teknologier. Det er derfor yderst relevant for miljømærkerne, at der findes valid måledata, testmetoder samt info om nye teknologier, der gør det muligt at stille relevante krav til reduktion/fjernelse af problematiske stoffer/partikler.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:00

Kære Thomas.

Mange tak for din kommentar.

Som du selv fremhæver i din kommentar, er det ved udviklingen af nye lavemissionsprodukter vigtigt at disse kan følges op med metoder og testteknologier til at dokumentere effekterne af disse, således at man kan sikre up-to-date retningslinjer for lavemissionsprodukter. Udviklingen af disse metoder og testteknologier er en nøgleaktivitet i dette indsatsområde.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Martin Østergaard (Head of development Farm, SKIOLD)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:30

Hos SKIOLD er vi i stigende omfang gjort bekendt bekendt på de ressourcer vi kan trække på til udvikling af rensning af luft til stalde. Det er vigtigt at firmaer i Danmark kan trække på ventilationskapaciteter, således at R&D afdelinger kan foretage avanceret teknologiudvikling uden at skulle ansætte kapaciteter, men kan trække ekspertviden hos Teknologisk Institut.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:01

Kære Martin,

Mange tak for din kommentar.

Det glæder mig at høre at i allerede benytter den ekspertviden der findes på Instituttet i forbindelse med udvikling af jeres produkter. Dette indsatsområde vil netop være med til at styrke denne viden og sikre at virksomheder som jeres kan få den rette sparring for at sikre konkurrencedygtigheden af jeres produkter på det globale marked.

Mvh. Sune D. Nygaard

Henrik Rasmussen (Service Leder Ventilation, PRO Ventilation)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 13:58

Godt initiativ.
Ventilationsbranchen har brug for at optimere filter teknologien så kunderne får det bedste resultat.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:02

Kære Henrik,

Mange tak for din kommentar og opbakning til vores initiativ.

Det er vores forventning, at vi gennem udviklingen i dette innovationscenter netop kan sikre den nødvendige udvikling, så i kan få de optimerede filterteknologier som jeres kunder efterspørger.

Mvh. Sune D. Nygaard

Aneta Wierzbicka (Assoc. Prof., Lund University)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:27

Important and needed initiative and programme. Considering that we spend majority of the times indoors, it is extremely important to understand what we are exposed to indoors. Detail characterization of emissions indoors are needed for modelling, which in turn can allow the assessment of exposure and potential health effects. Minimizing the emissions, applying effective abatement measures and creating healthier indoor environments will benefit us all. I fully support the initiative!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:04

Dear Aneta,

Thank you very much for your comment and support to our initiative.

You are right, much more knowledge is needed on the emissions and effects of these on the indoor climate and the related health effects.

Looking forward to collaborating with you and your colleagues at Lund University.

Best regards,
Sune D. Nygaard

Svend Erik Dam (Københavns Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 14:47

KU har deltaget i udvikling af intelligente stinkskabe, hvor kamera og tryksensorer styrer drift og sikkerhed.
Dette projekt forventes på sigt at kunne initierer store energibesparelser, og desuden vil det givet en øget dokumentation af sikkerheden for de ansatte når de arbejder i stinkskabe.
Vi støtter aktiviteter på Teknologisk institut indenfor ”Grønne installationer” og ”Ren luft teknologi”.
Ligeledes støtter vi op omkring kursusaktiviteter indenfor ”Grønne installationer” og ”Renluft teknologier”.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:06

Kære Svend Erik,

Mange tak for din kommentar og støtte til indsatsområdet.

Samarbejdet med de danske universiteter er netop en af nøglerne til at sikre implementering af den nyeste viden ude hos de danske virksomheder.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Per Heiselberg (Professor, Aalborg Universitet)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 16:18

Vi har sammen med Teknologisk Institut og firmaer haft projekter indenfor ovenlysventilering, intelligent loftsventilation og mikroventilation.
Samspil mellem firmaer, universiteter og forskningsinstitutioner er den rette vej at gå ifm. med udvikling af grønne installationer og ren luft teknologier. Derfor skal der lyde opbakning til indsatsområder indenfor ”Grønne installationer” og ”Ren luft teknologier”

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:08

Kære Per,

Først og fremmest mange tak for din kommentar og klare opbakning til indsatsområdet. Det sætter jeg stor pris på.

Jeg er helt enig med dig i, at samarbejdet mellem GTSer, universiteter og danske virksomheder er essentielt for udviklingen af fremtidens renluftteknologi.

Vi ser derfor frem til at fortsætte og udbygge det gode samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Daniel Rasmussen (Partner og adm. direktør, JRV a/s)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 17:09

Det har været meget positivt, at arbejde sammen med Teknologisk Institut indenfor ventilation.
Samarbejdet har været indenfor ventilations kurser og udvikling af den digitale målebøjning, som både vil kunne bruges til energibesparelser og styring af ventilation i forbindelse med bl.a. procesventilation, renrums teknologier og mange andre områder.
Derfor skal der herfra lyde opbakning til indsatsområder indenfor ”Grønne installationer” og ”Renluftsteknologier”, som har afgørende betydning for øget grøn omstilling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:09

Kære Daniel,

Mange tak for din kommentar og klare opbakning til vores indsatsområder.

Som du selv nævner, er styring i forbindelse med ventilationssystemer en vigtig parameter for at sikre at energiforbrug og luftkvaliteten indendørs går hånd i hånd.

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.

Sune D. Nygaard

Torbjørn Ærenlund (Director, Technical department, Novenco Marine & Offshore A/S)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:28

Novenco er en af de helt store spillere på ventilationsområdet. Vi anser det for at være vigtigt med en neutral partner indenfor ventilationsområdet, og her er Teknologisk Institut vigtig. Specielt viden om IoT og kameraer kan være med til at reducere energiforbruget og accelerere den grønne omstilling. Der et behov for at nytænke ventilationsanlæg mhp. smartere og renere løsninger, og her kan vi bruge ”state-of-the art” teknologi fra andre brancher, hvor Teknologisk Institut besidder et overblik på tværs af brancher.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:18

Kære Thorbjørn,

Først og fremmest mange tak for din kommentar.

Du har en meget vigtig pointe i din kommentar, netop den tværgående vidensdeling imellem brancher vil være meget vigtig i forhold til at sikre de rette state-of-the-art løsningers implementering hos danske virksomheder. Dette vil vi tage med som en vigtig del af det nye indsatsområde.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer og resten af branchen.

Mvh. Sune D. Nygaard

Poul Zimmermann Nielsen (Space Solutions Manager, ESA BIC Denmark)
Torsdag d. 28/5-20 kl. 20:49

Diverse ren-luft løsninger er blevet udviklet af start-ups fra European Space Agency (ESA) Business Incubation Centre (BIC) baseret på forskellige tekniske løsninger fra ESA R&D, og også sensorer og filtreløsninger udviklet til ISS, the International Space Station. Derudover har flere start-ups udviklet løsninger med droner og brug af satellitdata til at identificere forurenet luft. ESA BIC Denmark vil med glæde sammen med Teknologisk Institut vurdere om nogle af disse løsninger kunne bruges i dette initiativ.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:19

Kære Poul,

Mange tak for din kommentar og opbakning til initiativet.

Implementeringen af high-tech løsninger bredere i den danske renluftsektor vil være en vigtig faktor for at sikre den globale konkurrencedygtighed hos de danske virksomheder. Jeg er sikker på at nogle af de løsninger der er startet i jeres Incubation Centre vil kunne bringes i anvendelse bl.a. gennem dette indsatsområde.

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.
Sune D. Nygaard

Jim Elkjær Bebe (Product Development Specialist, ATS, Dinex A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 07:07

Efterbehandlingssystemer til såvel on- som off-road køretøjer, er idag komplicerede systemer – og i fremtiden bliver de kun mere komplicerede. Udviklingen af sådanne systemer involvere mange tekniske discipliner og man ofte sig selv i nicher, hvor man kan have behov for sparringspartner med komplimenterende kompetencer.

Et innovationscenter for renluftteknologi tæt på Dinex’ hovedsæde i Danmark, hvor også en stor del af Dinex’ produktudvikling foregår, kan muliggøre undersøgelser af potentialet i teknologier, som på nuværende tidspunkt ligger udenfor hvad vi anser som vores kernekompetencer, i den nødvendige kvalitet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:21

Kære Jim,

Mange tak for din kommentar og klare beskrivelse af hvilken positiv betydning et innovationscenter for renluftteknologi vil have for jeres virksomhed. Det sætter jeg stor pris på.

Du har en meget vigtig pointe: Specialiseringen imod meget specifikke applikationer kan give anledning til nicheprodukter. Vi ser en meget stor mulighed på baggrund af vores erfaring fra mange brancher at kunne spille en nøglerolle i sikringen af at disse teknologier kan bredes ud til andre produkter som har lignende udfordringer ved hjælp af fokuserede udviklings- og tilpasningsforløb.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Dennis Thomsen (Direktør, Nordic Fan Company)
Fredag d. 29/5-20 kl. 08:08

Vi producerer HVLS ventilatorer til reduktion af kølebehov om sommeren og varmeudgifter om vinteren. Men HVLS ventilatorer kan også bruges til at skabe ensartet luftkvalitet i rummet. Ofte står luften stille i områder i store industrihaller og ifm. lager bygninger. Der er behov for at forhindre døde områder med dårlig luftkvalitet. Ser frem til at se om HVLS ventilatorer kan være en løsning ifm. hybridventilation, så Nordic Fan Company vil gerne støtte indsatsområdet Ren-luft-teknologi, hvor ingeniører ved Teknologisk Institut kan give en upartisk vurdering. Ydermere ser vi et behov for nye sensorer indenfor luftkvalitetsområdet.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 09:23

Kære Dennis,

Mange tak for din kommentar og konkrete beskrivelser af behov.

Sikring af luftkvaliteten indendørs er et vigtigt fokusområde, og udvikling og validering af løsninger til at sikre dette vil være meget vigtigt. Dette vil både gælde for ventilation og luftflow, og for styring via sensorer til monitorering af den aktuelle luftkvalitet.

Vi glæder os til at samarbejde med jer og resten af branchen i dette spændende indsatsområde.

Mvh. Sune D. Nygaard

Andrew Butcher (Head of Innovation, Sterisafe IP ApS)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:51

Den projekt er lige i skabet for en reelt forbedring af indeklima og udendørs klima. Med hensyn til udendørs klima man tænker på de forenede by gader i europa hvor NOx of partikel emissioner er stadig en kæmpe problem. en dtributed mål system kan sørge for at biler der kører dårligt, måske med hjælpe fra en integreted sensor kan vis hvornår bilen skal til syn eller blive fjernet fra vejen. Når større brand motor bliver skiftede til ny brandstof ville det også blive vigtige at sikre at hele kæde fra rå inputs til X bliver overvåget.

Fra vores firma perspektiv, er det vigtige at low VOC regler bliver overholdt i indendørs materialer og konstruktion til sikre at værelser og bygninger som er desinficeret ikke udslipper sundhed farlige gasser. Stærke oxidations midler kommer til være en vigtige dele at kampen mod SARS-CoV-2 lignende virus i fremtiden og den initiative kan sikre at det materialer som bliver brugt i hospitaler kan tål jævnlige overflads behandling i form af ozone, os.v.

Jeg ser frem til at køre nogen tests og se resultater fra det studier som bliver lavede ud fra den projekt!

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:49

Kære Andrew,

Først og fremmest mange tak for din opbakning til vores indsatsområde.

Jeg er helt enig i, at anvendelsen af distribuerede sensorer til monitorering af fx bymiljøet er en vigtig vej frem mod at identificere de kilder der har de største reelle bidrag til luftforureningen. Sikringen af luftkvaliteten indendørs er også meget vigtig, og som du selv påpeger vil et vigtigt skridt for at opnå dette være at fjerne kilderne ved fx at minimerer emissionen fra de enkelte materialer.

Mvh. Sune D. Nygaard

Johnny Marcher (CEO, Landson Emission Technologies A/S)
Fredag d. 29/5-20 kl. 10:58

Efter min vurdering er det essentielt af vi ser på udledning fra eksisterende applikationer. Emissionsbegrænsende systemer bliver mere og mere effektive, og der er brug for tilsvarende effektive målemetoder.
Hvis udviklingen af både konventionelle forbrændingsystemer og nye skal fortsætte, er det selvsagt afgørende at kunne måle hvert enkelt bidrag på et meget præcist niveau. Det er lige så vigtigt for os som udvikler og producerer emissionsbegrænsende udstyr, som det er for vore kunder og slutbrugere som kan sikre at de gør de rette tiltag. Teknologisk Institut's forslag om at identificere de reelle kilder og koble dem med de mest effektive emissionsbegrænsende teknologier rammer lige ned i vores ønsker.
På den korte bane er der en hel marine sektor som har brug for data og informationer om emissionsbegrænsning så de kan træffe de rette beslutninger. Det samme gør sig gældende for maskiner som arbejder i/på aflukkede arealer. Videre er maskiner under 18kW ikke reguleret i samme grad som større maskiner. Her savnes data til implementering af de optimale løsninger.
Det er derfor i min optik meget vigtigt at Teknologisk Institut ikke bare fortsætter, men øger udviklingen af målemetoder og målepræcision i forbindelse med emissioner fra stort set alle applikationer.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:51

Kære Johnny

Tak for dine meget interessante input som passer rigtig godt i tråd med vores tanker. Selv om der fremadrettet kommer nye ”emissionsfrie” teknologier til, vil der stadig være en enorm mængde konventionelle forbrændingssystemer på tværs af sektorer som ikke umiddelbart kan skiftes, eller hvor det miljømæssigt ikke giver direkte mening at skrotte dem fordi de kan reducere emissioner væsentligt med emissionsbegrænsende systemer.

Vi ser frem til at lave metoder som kan matche behovet i branchen for måling af ultra-lave emissioner med høj præcision. Vi er også helt med på ikke bare at fortsætte men at øge vores fokus og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om dette.

Mvh. Sune D. Nygaard

Simon Baagøe (Innovationsnetværk for Miljøteknologi - CLEAN)
Fredag d. 29/5-20 kl. 12:57

Forslaget om et innovationsscenter for renluftteknologi er, som man også kan se på kommentarerne, meget relevant, og er noget der er efterspørgsel efter hos virksomhederne. de foreslåede aktiviteter er en naturlig og god forlængelse af de fokusområder for luftområdet der netop er blevet søgt om til de nationale klynger (indendørs og udendørs forurening, samt klimagasser) hvor TI også er med som partner.
Denne ansøgning vil styrke luftområdet med viden og udviklingsmuligheder som kan fastholde de danske virksomheders konkurrencefordel igennem innovation og udvikling.

Sune Dowler Nygaard (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 29/5-20 kl. 14:55

Kære Simon,

Mange tak for din og CLEANS's opbakning til vores indsatsområde. Som du pointerer mener jeg også, at en styrket indsats indenfor løsninger til sikring af ren luft og en reduktion af klimagas emissioner vil være med til at fastholde og styrke den konkurrencefordel mange danske virksomheder i dag besidder på dette område.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde på det miljøteknologiske område med CLEAN.

Mvh. Sune D. Nygaard