Dansk NLP

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Formålet med denne aktivitet er at sikre tillid til AI-løsninger. Dette handler i høj grad også om, at løsningerne anvender et sprog, der forstås af brugerne.

Derfor er det helt afgørende at sikre udviklingen af dansk sprogteknologi, der gør det muligt at udvikle AI-løsninger på dansk. Med udgangspunkt i det open source repository (DaNLP), som blev udviklet i forrige RK-periode, bringer vi de nyeste forskning i spil i en dansk kontekst og udvikler nye basismodeller og datasæt, som virksomheder frit kan benytte i udviklingen af tillidsskabende AI-løsninger på dansk.

Tillid til AI-løsninger handler også om at forstå hvad løsninger kan og hvordan de bringes i anvendelse i praksis. Derfor vil et vigtigt mål for dette aktivitetsspor være at formidle anvendelsespotentialer og styrke teknologiforståelsen hos virksomheder og slutbrugere af AI løsninger der baserer sig på dansk tekst.

Konkret bidrages der til de overordnede mål-indikatorer med en eller flere caseforløb med virksomheder, videreudvikling af teknologisk service indenfor dansk NLP, samt et nyt samarbejde med en videnspartner.