Dansk produktion; videnhjemtagning fra Kina og andre stærke økonomier

Senest opdateret d. 22/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Aktiviteten handler om styrket konkurrenceevne for dansk erhvervsliv baseret på innovative forretningsmodeller og transformation til et global produktionssystem. Der vil i de kommende år ske et opbrud i den traditionelle måde at organisere og drive fremstillings virksomhed på. Virksomhederne vil ikke længere være fysisk placeret et sted, men vil snarere eksistere som virtuel virksomhed, hvor funktionerne er spredt over hele verden, der hvor tingene kan laves mest optimalt. Danske virksomheder skal tænke i baner af hele kæden fra produktudvikling, prototype, kvalitetsstyring og produktion. Selv ledelsen vil være fysisk spredt. Dette stiller helt nye krav til virksomhedsledelse og drift, og der vil blive et behov for at sætte fokus på denne transformation fra rene traditionelle fremstillingsvirksomheder til viden/service virksomheder.

Aktiviteter:

  • Videnhjemtagning fra Kina og andre nye stærke økonomier
  • Etablering af et forum, der gennem forskning og udvikling af nye innovative forretningsmodeller, herunder produktinnovation, leverancesystemer, optimeret produktion, udvikling af specifikations- og kvalitetssystemer, servicekoncepter mv. kan støtte virksomhederne i at møde globaliseringens udfordringer.
  • Transformationen og opbygningen af ny viden om den globale forretningsudvikling og den stigende betydning af at opbygge effektive værdikæder.
  • Udvikling af nye high-tech produktionsmetoder, herunder implementering af de nyeste materiale og produktionsteknologier.
  • Udvikling og demonstration af regionale og landsdækkende vidennetværk og hands-on projektledelse i andre kulturelle rammer, herunder vejen til engagement og effektivitet under hensyntagen til forskellige kulturelle kodeks
  • Mellemlederroller og nye kompetencekrav i takt med globaliseringen
  • Bæredygtig udvikling af arbejdsstyrken til gavn for fremtidig konkurrenceevne