Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem

Senest opdateret d. 11/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi og energieffektivitet og Klima og miljø

Energibranchen er under kraftig forandring. Stigende andel af varierende energikilder kræver øget fleksibilitet i energisystemet og eksponentielt faldene priser på energilagring skaber derfor nye vækstmuligheder for innovative danske virksomheder.

I aktiviteten igangsættes udviklings- og demonstrationsprojekter for integrerede fleksible energiløsninger, såsom solceller kombineret med batterier og varmepumper med termiske lagre. Der udvikles og demonstreres nye forretningskoncepter for flexafregning i tæt samarbejde med komponent- og systemleverandører.

Nøgleord

98 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Claus Andersen
Tirsdag d. 24/4-18 kl. 16:08

Decentral produktion fra solceller på erhvervsbygninger skal være med til at energiforsyne medarbejdernes og virksomhedernes elbiler, således at transportområdet i større grad forsynes med den vedvarende energi der produceres lokalt i elsystemet.
Lokal lagring af solenergien skal understøttes, således at energien kan forskydes til perioder med højlast, hvilket skal samtænkes med bygningens fleksible energisystem.
Men måske vigtigst af alt, er inddragelse af medarbejderens behov for fleksibel opladning på sin arbejdsplads – og udvikling af transportløsninger som både understøtter virksomhedens transportbehov og de fleksible energisystemer.
Det foreslåes derfor at indtænke en række virksomhedsbaserede flådeløsninger, så der kan konverteres fra diesel/benzin til elbil eller elvarebil og som ikke må begrænse virksomheden i anvendelsen og som har det mål at benytte så høj en grad af CO2 neutral energi som muligt.
Eksempelvis pakkepost og udbringning af varer med elvarebil hvor ruteplanlægning er baseret på opladning ved strategiske rigtige flexenergi lokationer, park-and-ride løsninger som samtænkes med offentlig bytrafik og opladning ved nærliggende flexenergi lokationer, shop-and-charge og sleep-and-charge løsninger hvor ladeinfrastrukturen fra nærtliggende virksomheder benyttes i fællesskab osv.
EURISCO og FLEXCHARGE ser et stort potentiale i flexenergiløsninger for transportområdet og med gode muligheder for miljørigtig energioptimering og forretningsudvikling.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:41

Kære Claus Andersen
Med din position som adm. direktør for EURISCO og FLEXCHARGE vil vi gerne sige mange tak for din kommentar. Vi er helt enige i dine betragtninger omkring integration af elbilladning og solceller til erhvervsformål, og vil så vidt muligt integrere dem i den endelige projektbeskrivelse. I den forbindelse: Har du mulighed for at uddybe nogle af de løsninger, som FLEXCHARGE ser som de mest oplagte og som I vurderer har det største forretningspotentiale for virksomhederne?
Vi ser frem til samarbejdet.
Venlig hilsen
David Tveit

Claus Andersen
Onsdag d. 2/5-18 kl. 16:12

Kære David Tveit
Hvis vi antager at problemstillingerne omkring manglende elbiler til konkurrencedygtige priser, manglende politisk opbakning til elbil og en elafgiftsstruktur som understøtter fleksibelt forbrug, bliver løst indenfor 2-3 år - så kunne man i den mellemliggende periode arbejde med følgende innovative koncepter.
- Virksomhedsbaseret flådeløsning som medarbejdere kan bruge for samkørsel til og fra arbejde – hvor elbilen i de 6-8 timer den står på virksomhedens parkeringsplads, oplader med PV og evt. indgår som lokal systemydelse (se Parker projektet)
- Vare- og servicekørsel hvor forskellige virksomheder går sammen om en flåde af elbiler/elvarebiler på en central erhvervslokation. En form for delebilsordning, hvor virksomheden opnår fleksibilitet og hvor puljen af elbiler også giver fleksibilitet for opladning med VE.
- ’Park and Ride’ løsninger, hvor elbilerne kan parkere gratis da det ikke er city-zone og hvor opladningsprisen og evt. letbaneafgiften, er sammenlignelig med parkeringsafgift i city-zone – så det vil være en klar fordel for elbilbrugeren. ’Park and Ride’ opladningen kan jo så være med PV evt. som tagoverdækning for parkeringsområdet og evt. med mulighed for reserverede ladestandere for flåde- og erhvervsbiler.
- ’Shop and Charge’ løsninger hvor der ved storcentre kan oplades imens man shopper, spiser eller er i biografen – måske med rabatordninger (opladnings-voucher) fra de butikker som ønsker en grøn CSR profil.
- ’Sleep and Charge’ løsninger hvor overskudstrøm fra vindenergi kan oplades på gæstens elbil om natten, så den er fuldt opladet når man forlader overnatningsstedet om morgenen (hotel, feriecentre og sommerhusområder)
Dette er blot eksempler på konceptløsninger som måske kan være med til at få erhvervsvirksomheder til at satse på el- og plugin hybrid biler – hvor der kan samtænkes løsninger for fleksibelt forbrug, primært fra lokale vedvarende energikilder.
Med venlig hilsen
Claus Amtrup Andersen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 7/5-18 kl. 11:29

Kære Claus Andersen
Tak for dine innovative forslag til koncepter inden for el- og plug-in hybrid biler - mange nye spændende løsninger for erhvervsvirksomheder og deres ansatte. Du har helt ret i, at det er vigtigt vi får testet disse nye koncepter inden for de næste 2-3 år, så forretningsmodeller og de teknologiske løsninger er klar til hurtig udrulning, når rammebetingelser og priser på elbiler bliver lidt mere attraktive for brugerne. Vi ser allerede nu et stigende salg af el- og plug-in hybrid biler. Alene i januar og februar 2018 blev der ifølge Danske Bilimportører solgt tæt på samme antal som i hele 2017. Elektrificering af transportsektoren er nok en af de største udfordringer vi står over for i omstillingen af vores energisystem.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Madsen
Torsdag d. 26/4-18 kl. 22:43

Som tovholder for Koordineringsudvalget for Intelligente Energisystemer ved DTU kan jeg kun varmt støtte dette forslag. På DTU ønsker vi at bidrage til at gøre Danmark førende indenfor grønne, digitale, intelligente og integrerede energisystemer og løsninger. Vi mener, at Danmark har de rigtige forudsætninger for at dette kan lykkes såvel infrastrukturmæssigt som vidensmæssigt. Vi ser derfor forslaget om et Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem som et yderst vigtigt forslag for at sikre innovation og en modning af løsninger.

Mål og ambitionen om en fossilfri fremtid afhænger i høj grad af, at vi i Danmark udvikler effektive og smarte energisystemer, der kan være med til at danne grundlag for den grønne omstilling jf. de politiske målsætninger både nationalt og internationalt. Der er brug for denne aktivitet med en stærk fokus på udviklings- og demonstrationsprojekter for intelligente og integrerede fleksible energiløsninger. Vi påskønner forslaget og ambitionen er at nedbryde silotænkning, samt at samle viden fra en række førende testmiljøer og forskningsprojekter. Vi ser også et stort potentiale i dette udviklingscenter med en stærk kobling og integration til data-intelligente løsninger hos Center Danmark. Dette skyldes, at nøglen til fleksible energisystemer ligger i såvel en sammenkobling af de forskellige energisystemer, som en udnyttelse af data- og IT-intelligente algoritmer på tværs af forskellige domæner samt tidsmæssige og geografiske skalaer. Dette fordrer en kobling til en data- og IT-intelligent platform som den Center Danmark kan levere i tæt samarbejde med vidensinstitutionerne og Teknologisk Institut.

Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem vil f.eks. fokusere på integration af solceller, batterier, sensorer, varmepumper, og intelligent styring. Dette er helt i tråd med de forskningsmæssige fokusområder for landets måske største relaterede forskningprojekt, nemlig Center for IT-Intelligente EnergiSystemer (CITIES - Innovationsfonden). Alene dette projekt har givet anledning til ca. 5 større EU projekter og et større antal nationale innovationsprojekter; men som centerleder for CITIES genkender jeg behovet for et målrettet center for udvikling og markedsmodning af intelligente og integrerede energiløsninger som det foreslåede.

Vi er også glade for det foreslåede tætte samarbejde mellem centeret og Innovationsnetværkerne Inno-SE og TINV, idet dette samarbejde er med til at sikre en effektiv vidensformidling, samt en udrulning af løsninger gennem firmaer såvel nationalt som internationalt.

Henrik Madsen,
Professor v. DTU (Lyngby) og NTNU (Trondheim),
Leder af bla. Center for IT-Intelligente EnergiSystemer (CITIES)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 1/5-18 kl. 16:37

Kære Henrik Madsen
Tak for din støtte til vores forslag om Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem. Vi er helt enige i, at der brug for at få testet integrerede intelligente løsninger i praksis under realistiske forhold i det danske energisystem.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om udviklingen af fremtidens fleksible energisystem og de spændende resultater, der bliver skabt i CITIES.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Funder-Kristensen (Head of Public and Industry Affairs, Danfoss / Cooling Segment)
Onsdag d. 2/5-18 kl. 10:40

Vi støtter Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem. Det er af stor betydning at fremtidens energisystem ikke begrænses af traditionelle forestillinger. At forestille sig et VE baseret energisystem med nuværende aktørers tradionelle roller og ansvar, vil betyde overdimensionerede og dermed dyre systemer. Systemer som eksportmarkederne vil undre sig over, og som ikke vil være kommercielt interessante for verdens energiforbrugere eller for samfund generelt. Vi har et vigtigt valg at træffe i Danmark hvis vi vil være innovative og tage springet fra 10 års forskning til en ægte omstilling og dermed bringe os i en reel førerposition
Det første spring til at virkeliggøre en omstilling er at teste og modne koncepterne for integrerede systemer. Fordelene er mangfoldige. Først og fremmest skabes et energisystem som er effektivt optimalt og investeringsmæssigt minimalt. I stedet for at lave nye eksterne energilagre anvendes den naturlige lagerkapacitet som allerede findes i bygninger og varmesystemer. Konverteringsteknologier (el til varme eller kulde) udnyttes bedre og er ofte allerede installeret men ikke udnyttet over hele året. Marginalomkostningerne er ofte meget små og intelligensen som skal styre denne integration er igennem de sidste 10 år udviklet til et stade hvor den nu skal ud og arbejde i produkterne.

mvh
Torben Funder-Kristensen
Head of Public and Industry Affairs
Danfoss Cooling

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 9/5-18 kl. 15:13

Kære Torben Funder-Kristensen
Tak for kommentaren. Vi er helt enige i dine betragtninger omkring det uudnyttede fleksibilitetspotentiale i vores bygninger, industri og varme-/kuldesektoren. Dette kan vi få i spil ved at udvikle og teste integrerede systemer i praksis. Vores udviklingscenter vil bl.a. i samarbejde med Danfoss kunne være katalysator for at igangsætte udvikling og test af disse systemer.
Venlig hilsen
David Tveit

Kim Behnke (Vicedirektør, Dansk Fjernvarme)
Torsdag d. 3/5-18 kl. 11:53

Teknologisk institut - godt oplæg med mange perspektiver.
Regeringens nye Energiudspil lægger op til at der nu målrettet skal gives bevillinger til større demonstratorier, hvor nogle af de sammenhængende energiløsninger kan blive demonstreret i fuld integration. Det er godt, selvom rammen på 60 mio. kr. er beskeden. Som samfund høster vi allerede god nytte af aktiviteter som Energy Lab Nordhavnen, EcoGrid Bornholm, Samsø, Skive, Sønderborg osv.
Der er brug for mere og fokus på at sikre Danmark fyrtårne inden for Smart Energy og Smart Cities.
Det store forskningsprojekt CITIES har leveret mange gode forskningsresultater, som fortjener at blive demonstreret. AVA i Aarhus har bl.a. påvist store økonomiske gevinster ved at anvende data fra fjernaflæste fjernvarmemålere til driftsoptimeringer.

For at fastholde Danmark i spidsen af udviklingen skal vi nu videre.
Samproduktion af fjernvarme og fjernkøling er et område, hvor industrien efterfølgende kan få stor eksportnytte udover de danske integrationer. Lagring af el som termisk energi, både ved høj og lav temperatur er vigtigt supplement til batterilagring af el, lige som der skal optimeres teknologier for P2G løsninger. Store demonstrationer i samarbejde med forsyningsvirksomheder og kommercielle aktører er en dansk specialitet, som kan bringe os langt.

Energikommissionens vision om at vi ikke kun skal have vedvarende energiforsyning, men brændselsfri energiforsyning åbner for nye spændende løsninger, hvor sol energi både som varme og som el kan lagres i fjernvarmesystemet og langtidslagres i geotermiske løsninger. Der er nok at tage fat på. Men i stedet får små løsrevne projekter er fyrtårnssatsninger at foretrække. Og med Regeringens udspil er der også banet vej for anvendelige politiske rammer bl.a. mulighed for at etablere "frikommune" forsøg, med dispensation fra barrierer.

Teknologisk Institut har en aldeles oplagt rolle og mulighed for at få sig stærkt positioneret.
Fra Dansk Fjernvarme glæder vi os til samarbejdet - særligt på vegne af vores 400 medlemmer.
- Kim Behnke, vicedirektør

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 4/5-18 kl. 15:31

Kære Kim Behnke
Tak for dine meget konstruktive kommentarer. Vi er helt enige i, at vi skal videre fra forskningstunge udviklingsprojekter om Smart Grid og Smart Energi til praksisnære demonstrationsprojekter i stor skala. Regeringens forslag om testzoner til at få dette demonstreret i praksis er et godt initiativ til at kickstarte denne proces.
Fjernvarme og fjernkøling er en vigtig del af fremtidens fleksible energisystem til lagring af den fluktuerende energiproduktion fra vind og sol.
Vi ser frem til samarbejdet med Dansk Fjernvarme og jeres medlemmer.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikkel Hansen (CEO, MDC - Maritime Development Center)
Fredag d. 11/5-18 kl. 14:20

Transportbranchens klimaomstilling er nært forbundet med udviklingen inden for energiteknologi. Der er derfor behov for fortsat udvikling og modning af løsninger der understøtter fleksibel lagring og opladning. Samtidig kan transport materiel (biler, lastbiler, skibe etc.) i større grad tænkes ind som en del af det overordnede energinet. Med den forventede stigning i elektriske (og hybrid) biler og lastbiler - samt batteri- og hybrid skibe, specielt færger, er der behov for faciliteter hvor teknologierne kan afprøves i praktiks, til gavn for klima, transportsektoren - og leverandører af energiteknologi. Et dansk center for udvikling af fremtidens energisystem er en oplagt mulighed for at styre dansk erhvervslivs position på området.

Mikkel Hansen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 15:16

Kære Mikkel Hansen
Tak for din kommentar og opbakningen til aktivitetsplanen. Vi er helt enige i dine betragtninger omkring behovene i transportsektoren - elektrificeringen af transportsektoren er essentiel for at opnå vores klimamålsætninger. Det er vigtigt, at Danmark i tide kommer i gang med denne elektrificering før det er for sent. Der brug for at få afprøvet disse nye teknologier i praksis, både for land- og søtransport. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med MDC og Transportens Innovationsnetværk.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Christian Morell Lodberg Høj (Chief Innovator, E-Mobility, Insero)
Mandag d. 14/5-18 kl. 14:18

Indenfor elektrisk transport har Danmark fortsat en styrkeposition internationalt omkring temaet smart integration, og nærværende projektforslag vil være en solid understøtning af de aktiviteter. Specifikt har Insero egne aktiviteter og flere klyngemedlemmer som er aktive indenfor dette tema, og disse organisationer vil kunne drage stor fordel af et centralt udviklingscenter til at teste tekniske og forretningsmæssige installationer i en markedsnær kontekst.
Således vil det give mulighed for både aktiv deltagelse i FUD projekter på europæisk plan ligesom vejen til markedet for løsninger bliver markant større og sandsynligheden for succes mere markant.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 09:58

Kære Jens Christian Morell Lodberg Høj
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Den danske styrkeposition skal udbygges ved at igangsætte større test og demonstrationsprojekter inden for elektrisk transport. I udviklingscenteret sigter vi mod at kunne teste op- og afladning af elektriske køretøjer samtidig med at nye forretningskoncepter kan testes i praksis. Endvidere sigter vi mod at kunne integrere og teste intelligent styring af opladning af elbiler med solceller og batterier. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Insero.
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Pagaard (GEV A/S)
Mandag d. 14/5-18 kl. 15:29

GEV A/S støtter vi fuldt ud op om dette forslag.
Som et lokalt forankret forsyningsselskab (vand, varme, el og fiber) kigger vi ind i en fremtid, hvor elbiler, varmepumper, solceller, batterier og termiske lagre m.m. vil spille en større og større rolle.
Dette kalder på udvikling af nye teknologier og forretningsmodeller, ligesom vil være behov for større fleksibilitet i forsyningssektorerne. Derfor er forslaget om oprettelse af udviklingscentret den helt rigtige ide på det helt rigtige tidspunkt.

Hans Pagaard

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:38

Kære Hans Pagaard
Tak for din kommentar og GEV’s støtte til vores forslag. Et multiforsyningsselskab som GEV bliver én af nøglespillerne i fremtidens fleksible energisystem, idet multiforsyningsselskaberne står med gode muligheder for at få de forskellige forsyningsarter til at spille bedre sammen. I den forbindelse vil jeg gerne spørge, hvilke kommende udfordringer GEV ser i fremtiden og hvordan GEV kan bidrage til at løse dem i praksis?
Venlig hilsen
David Tveit

Hans Pagaard (GEV A/S)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:32

Kære David Tveit
Hos GEV ser vi det som altafgørende, at vi får aktiveret en betydelig større fleksibilitet i forsyningssektoren og på forbrugssiden for at kunne optage svingningerne fra de vedvarende energikilder. GEV vil kunne være med til teste nogle af disse nye løsninger af lokalt og i praksis. Den foreslåede aktivitet vil helt klart kunne medvirke til, at GEV bedre kan løse disse udfordringer i fremtiden.
Venlig hilsen
Hans Pagaard

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:26

Kære Hans Pagaard
Tak for din uddybning af din kommentar. Teknologisk Institut ser meget positivt på, at GEV som multiforsyningsselskab vil stille demonstrationsfaciliteter til rådighed for at teste disse nye løsninger af i praksis. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med GEV.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Thorsen (CEO, Energy Cool - Center Danmark)
Mandag d. 14/5-18 kl. 23:22

Tak for dette forslag. Som tovholder for firmaer i relation til smarte energiløsninger kan jeg kun støtte dette forslag. Med den større andel af vind- og solenergi er der i høj grad brug for integrerede og intelligente energisystemer. Hos Energy Cool og Center Danmark har vi fokus på at tilvejebringe data- og IT-intelligente løsninger til fremtidens integrede energisystemer. Vi er ikke længere i tvivl om at nøglen til effektivt at tilvejebringe de mest effektive rammer for integration af store andele vind- og solenergi ligger i data-analytiske værktøjer. Disse værktøjer vil give de intelligente løsninger (modeller og styringer) som mest effektivt og robust tilvejebringer den nødvendige fleksibilitet.
Henrik Thorsen

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 09:41

Kære Henrik Thorsen
Tak for din konstruktive kommentar. Data-analytiske værktøjer er et vigtigt element i at opnå sikker og bred integration af vind- og solenergi i vores energisystem. Tankerne bag Center Danmark om netop data-analytiske værktøjer spiller fint sammen med tankerne bag vores udviklingscenter om integration og test af de teknologiske løsninger - både i lab-skala og on-site i større demonstrationsprojekter og regulatoriske frizoner. Vi ser frem til samarbejdet med Center Danmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Mikkel Westenholz (Managing Director, ENFOR)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 08:15

Det virker til at være et spændende og relevant oplæg, som vi ser gode potentialer i.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:01

Kære Mikkel Westenholz
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med ENFOR.
Venlig hilsen
David Tveit

Jesper Boie Rasmussen (CEO, Nerve Smart Systems ApS)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 11:33

I Nerve Smart Systems har vi lanceret en helt ny måde at styre batteripakker på som fjerner behovet for DCDC konvertering. Vi har derfor en naturlig integrering af blandt andet hurtig opladning af el-køretøjer og skibe , direkte integrering af solceller og lign. Derfor hilses dette aktivitetsforslag velkomment og vi kunne foreslå at lokale DC forsyningsnetværk tages med i aktiviteten.
Mvh Jesper Boie Rasmussen
CEO Nerve Smart Systems

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:42

Kære Jesper Boie Rasmussen
Tak for din kommentar. Det er en spændende ny teknologi, som I er på vej med. Et avanceret spændingsfleksibelt batteri med indbygget halvleder-styring har potentiale til anvendelse i mange både mobile og stationære applikationer, herunder til ø-drift samfund. Tankerne om DC-kobling passer fint med høj udnyttelse af vedvarende energi-produktion.
Venlig hilsen
David Tveit

Alfred Heller AHR
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:00

NIRAS søger, som rådgiver, løsninger der kan planlægges, udføres med stor sikkerhed for sine kunder og drives stablile over lang tid. Systemerne forandrer sig løbende og derfor skal nye komponenter og løsninger være i stand til at fungere i mange kombinationer over lang levetid. Dette glæder speciel for forsyningssektoren hvor investeringer er enorme og levetiden skal være på f.eks. 30 år.
De ønskede betingelser er ofte ikke opfyldte af de økonomisk-politisk bestemte rammer og dermed skal de tekniske løsninger være endnu mere robuste mod forandringer (være i stand til at tilpasses sine omgivelser). Forskningscentre som CITIES kan være med til at bane en strategisk vej mod et robut fremtid for tekniske løsninger. Udviklingscentret for Fleksible Energisytemer kan kan bidrage til at modne innovative løsninger fra laboratorierne til produktern. NIRAS ser sig selv som partner i denne værdikæde der udfører de enkelte komponenter, services og produkter i robuste og sammenhængende løsninger, der også duer når verden ændrer sig som nævnt. For at demonstrere denne værdikæde er der behov til "levende laboratorier" og demonstrationer som Center Denmark, EnergyLab Nordhavn m.f., hvor der kan afprøves nye løsninger i sammenhæng (gerne flere sammenhænge). Disse er også relevante som udstilling for kommende anvender af de ofte omfattende og kostbare løsninger der fremgår af integrationen. Eksporten afhænger direkte af, at hele løsninger kan fremvises i fuld skala. Her kommer forsyninger ind i billedet som "first movers" - for at give dem rimelige betingelser skal de så hjælpes med med en økonomiske håndsrækninger til at vove de ofte meget store investeringer i nye løsninger. Det er ingen af disse led i værdikæden der kan ikke springes over og vi ser frem til at det nye center bærer sin del af værdikæden, så vi kan gøre vores arbejde på faktabaserede forudsætninger.
Slutlig kan bemærkes at kommende løsninger skal kunne leve op til "tævgående energi- og forsyningssystemer" - dermed skal disse kunne måles op mod transport, energi, forsyning, samfund... Det anbefales at dette tages ind i mål-bestemmelsen for centret.
Alfred Heller, Chefrådgiver Forskning & Udvikling, Forsyning, Forretningsområde Forsyning, Vand og Energi

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:11

Kære Alfred Heller
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen.
Vi er helt enige i, at det er afgørende at tage fremtidssikrede beslutninger omkring vores energiinfrastruktur, da det er investeringer, der skal afskrives over mange år. Samtidig vil der være store summer at spare ved at indføre intelligent styring af forbrug og distribution af energi, fx ved at undgå spidsbelastningsperioder, der ofte afgør om der skal investeres i ny infrastruktur. Ofte er der ikke sammenfald mellem spidsbelastninger inden for el, vand og varme, hvorved spidsbelastninger i de enkelte sektorer kan udjævnes ved en større og bedre integration mellem forsyningssektorerne, fx ved hjælp af varmepumper og batterier. I forskningsprojekterne CITIES og EnergyLab Nordhavn er baggrunden for nogle af disse forhold belyst. I vores udviklingscenter vil vi gerne være med til at bringe disse teknologier og koncepter ud i større skala, bl.a. i samarbejde med Center Danmark.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med CITIES, EnergyLab Nordhavn og Niras.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Rise (Chefkonsulent, TEKNIQ)
Onsdag d. 16/5-18 kl. 10:47

TEKNIQ støtter forslaget til oprettelsen af ”Udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystem”. TEKNIQ vurderer, at udviklingen mod et decentralt energisystem i de kommende år vil løbe stadigt hurtigere ikke mindst fordi den stigende elektrificering og integration af teknologier skaber flere decentrale produktionsmuligheder. Samtidig forbedres bagvedliggende teknologier som solceller, batterier, varmepumper og varmtvandsbeholdere hele tiden – ligesom de bliver stadigt billigere. Et decentralt energisystem forudsætter, at der sikres videnopbygning bredt fra forsknings-og udviklingsmiljøer til virksomheders produktudvikling, installation og anlægsdrift. Der er derfor behov for et bredt projekt som baner vej for rettidig tilpasning af rammebetingelser i forbindelse med udviklingen af teknologierne og som kan bidrage til at sikre danske arbejdspladser ved levering af løsninger til både lokal- og eksportmarkedet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:20

Kære Søren Rise
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Du har helt ret - decentral energiforsyning vil få større og større udbredelse de kommende år. Vi ser det allerede med over 1.000 installerede batterianlæg i private husholdninger og det endnu større antal solceller på private boliger. Mange kombinerede solcelle/batteriløsninger er ikke godkendte til nettilslutning. Derfor arbejder vi på at etablere en prøvningsordning for disse anlæg, bl.a. i samarbejde med nogle af TEKNIQs medlemmer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med TEKNIQ.
Venlig hilsen
David Tveit

Birgitte Bak-Jensen
Onsdag d. 23/5-18 kl. 08:31

Oprettelsen af et "udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystem" er yderst relevant og kan give løsninger for stadig stigende integration af vedvarende energikilder samt en bedre udnyttelse af energisystemet. Det er stort behov for fleksible løsninger og for muligheder for at brugerne kan bidrage til balancen i energisystemet og for a kunne integrere energiløsninger på tværs af energi-sektorer (elektricitet, varme og kølesystemer, transport og gas m.m) og centret kan være med til at demonstrere disse løsninger. Med den stigende elektricificering af energisystemet hvor fjernvarmeproduktionen kan suppleres med varmepumper og el-kedler, hvor der kommer flere el-biler og hvor olie-fyr også erstattes af varmepumper, er der behov for at se på den fleksibilitet disse komponenter kan give i peak-perioder ved at styre deres forbrug, for at el-systemet ikke overbelastes og kan drives videre uden at det nødvendigvis skal forstærkes. Samtidig er hele lagringsperspektivet med batterier og i varme/gas systemerne også et meget relevant emne for fremtidens system. Jeg kan derfor kun bakke om omkring et sådant center.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:24

Kære Birgitte Bak-Jensen
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Fleksibilitet er ét af nøgleordene, når vi skal designe fremtidens energisystem. Fleksibilitet kan vi opnå ved samspil mellem energisektorerne og et intelligent forbrug. Der hvor intelligent styring ikke er nok til at opnå den nødvendige fleksibilitet, vil forskellige lagringsteknologier komme i spil, både elektriske, termiske og power to gas til langtidslagring. Det er vigtigt, at samspillet mellem disse teknologier bliver testet både i et laboratoriemiljø og i real life-applikationer for at undgå store fejlinvesteringer i fremtiden. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med AAU, både i forskningsprojekter og demonstrationsprojekter.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Lund Stærmose (Direktør, Neogrid Technologies ApS)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 17:14

Jeg synes ” Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem” er et spændende og yderst relevant, men også et meget ambitiøst initiativ. Neogrid Technologies har deltaget i en række forsknings, udviklings og demonstrationsprojekter omkring hvordan fleksibiliteten fra husstandsvarmepumper kan anvendes som et aktiv i elsystemet. Derudover deltager vi i arbejde om hvorledes fremtidens markedsmodeller skal designes for at understøtte denne integration, så fleksibiliteten fra f.eks. varmepumper kan anvendes i energisystemet og skabe værdi for slutkunderne. Isoleret set kan vi godt vise at én teknologi eller et system fungerer, men udfordringen ligger oftest i detaljen, når man begynder at skulle integrere flere forskellige systemer og også få markedsmekanismerne til at hænge sammen med det eksisterende system. Det håber vi et sådant initiativ som skitseres her, kan være med til at løse, så projekterne ikke selv skal opbygge disse demonstrationsmuligheder hver gang.

Neogrid Technologies udvikler og sælger en model- og prognosebaseret varmestyring til bygninger (PreHEAT) til fjernvarme eller til husstandsvarmepumper, der falder indenfor indeværende emne. PreHEAT reducerer bygningens energiforbrug uden at sætte indeklimaet over styr. Dernæst har PreHEAT styringen mulighed for at tilpasse bygningens energiforbrug udfra krav og begrænsninger på forsyningssiden, således bygningens varmestyring integreres med energisystemet. Derfor hilser vi initiativet meget velkommen, og håber at kunne bidrage til flere af de initiativer, der er skitseret i forslaget.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:49

Kære Henrik Lund Stærmose
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Du har helt ret - udfordringen ligger ofte i detaljen. Derfor er det vigtigt, at vi får testet disse integrerede systemer, både i labskala og i større demonstrationsprojekter. Sådan vi får den praktiske erfaring bygget op inden systemerne skal rulles ud i stor skala. Specielt er det vigtigt, at de teknologiske løsninger bliver testet sammen med nye forretningskoncepter, så de tekniske løsninger kan tilpasses realistiske markedsforhold. PreHEAT er et spændende koncept, som vi vil forsøge at få testet i forbindelse med gennemførelsen af aktivitetsplanen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Neogrid Technologies, der er førende inden for udvikling af Smart Energi-løsninger.
Venlig hilsen
David Tveit

Karsten Lumbye Jensen (Chief Innovation Officer, ReWater, Aarhus Vand A/S)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:02

Udvikling, test og demonstration af smarte, integrerede energiløsninger har stort fokus for Aarhus Vand, hvor vi løbende arbejder på at optimere vore energiløsninger, forretningsmodeller og smart integration med de øvrige forsyningsnet. Vi ser derfor positivt på forslaget og håber "vand" kan få en central og prioriteret placering i aktiviteterne.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:22

Kære Karsten Lumbye Jensen
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Alle forsyningsarterne - el, varme, gas og vand - er nødvendige at bringe i spil for at opnå den fulde fleksibilitet i vores energisystem. Så vand vil også blive en del af aktiviteten. Aarhus Vand har jo allerede vist, hvor langt man kan komme med at optimere det enkelte spildevandsanlæg og blive et nettoenergiproducerende anlæg, så et samspil med de andre forsyningsarter er næste skridt. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Vand.
Venlig hilsen
David Tveit

Adam Brun
Torsdag d. 24/5-18 kl. 14:37

Jeg synes det er et godt og nødvendigt initiativ. Det ser ud til at det kan styrkes væsentligt ved at inddrage aftagerne af løsningerne. Der er et stort uudnyttet udviklingspotentiale i forsyningsselskabernes milliard investeringer. Det er ikke tydeligt i oplægget hvordan det er tænkt ind. Introduktionen afsluttes med "Der udvikles og demonstreres nye forretningskoncepter for flexafregning i tæt samarbejde med komponent- og systemleverandører." Jeg tænker at dem der skal indgå som "betalerne" nok med fordel kan inddrages i udviklingen - måske endda deltage aktivt i den. Jeg står til rådighed såfremt I ønsker at få uddybet mine kommentarer - eller ønsker inspiration. God arbejdslyst med Jeres forslag - Jeg er sikker på at det nok skal bære frugt.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:28

Kære Adam Brun
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Forsyningsselskaberne er en vigtig og nødvendig spiller for at vi kan opnå den nødvendige fleksibilitet i energisystemet. Vi vil helt klart inddrage forsyningsselskaberne i aktiviteterne og jeg ser meget positivt på at Affald Varme Aarhus gerne vil spille en aktiv rolle i aktiviteten, og du er meget velkommen til at uddybe din kommentar. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Affald Varme Aarhus.
Venlig hilsen
David Tveit

Kenn H. B. Frederiksen (CEO, Kenergy ApS)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 20:20

Jeg kan støtte oprettelsen af et ”Udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystem” og ser et initiativ som dette som en del af vejen til at understøtte den forandring af energisystemet som er i fuld gang og under en stadig forandring. I fremtidens energisystem med 100% VE vil der være nødvendighed for at forske, udvikle og demonstrere disse løsninger og gerne med alle interessenterne i værdikæden.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:53

Kære Kenn H. B. Frederiksen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Der er stadig brug for forskning og udvikling inden for området. Men også større demonstrationsprojekter, hvor man tester løsninger i praksis, ser vi som vigtige. Vi ser Kenergy som en innovativ SMV, der har stor erfaring inden for integration af solceller og batterier samt energieffektivisering. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kenergy.
Venlig hilsen
David Tveit

Thyge Lauge Jørgensen (Wind Estate A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:03

I Wind Estate har vi fokus på optimal udnyttelse af vindenergi. Det er derfor vigtigt for os at kunne trække på nyeste viden og testfaciliteter indenfor integrerede energiløsninger. Nye projekter bør være så nær ved praksis som muligt. Samtidig er det afgørende at det kommercielle potentiale er tænkt ind fra starten.
Vi støtter op omkring dette forslag, fordi det forholder sig til fremtidens energisystem med en konstruktiv vinkling og samtidig retter sig imod anvendelse i "den virkelige verden".

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:25

Kære Thyge Lauge Jørgensen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Vi er helt enige i din kommentar om at vi skal have de integrerede løsninger ud i ”den virkelige verden” for at vi kan få de praktiske erfaringer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Wind Estate.
Venlig hilsen
David Tveit

Michael Ariel Nielsen (CEO, Ennogie)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:21

ENNOGIE støtter forslaget til oprettelsen af ”Udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystem”. Ennogie’s udvikler og markedsføre decentrale energiløsninger, herunder solcelletag og batteriløsninger. som anvender solens energi til at skabe en bæredygtig fremtid, hvor æstetik, brugerkomfort og rentabilitet er i balance. Vi ser et stort potentiale i et samarbejde med Teknologisk Institut omkring, systemløsninger og forretningsmodeller, hvor kombinationen er solceller, batterier, varmepumper og elbil batterier. Vi ser også spændende perspektiver i integrationen med el nettet, i forhold til fleksible afregningssystemer og Peak Shaving. Vi vil ligeledes støtte at der opbygges testfaciliteter og der opbygges kompetencer omkring international lovgivning på området, som kan understøtte danske virksomheder på lokal- og eksportmarkedet. Potentialet for decentrale og fleksible energi løsninger er gigantisk på det globale marked – et markeds potentiale som kan måle sig med vindmølleområdet for Danmark, men det kræver politisk handling og opbakning, blandt andet i form af det foreslåede Udviklingscenter.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:36

Kære Michael Ariel Nielsen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Vi ser Ennogie som en førende SMV inden for tagintegrerede solcelleløsninger, hvor det arkitektoniske design er i højsædet sammen med en god business case. Ved at integrere disse løsninger med batterier, varmepumper og opladning af elbiler vil man samtidig få en god dansk eksportløsning, hvor energieffektivitet er kombineret med et flot design. Den foreslåede aktivitet er bl.a. målrettet innovative SMV’er som Ennogie og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Eva Ryberg (CTO, GyerConsult)
Søndag d. 27/5-18 kl. 12:37

Hvis Danmark skal fastholde sin position som et af de førende lande inden for integration af vedvarende energi er det bydende nødvendigt at se på det samlede energisystem som en helhed. Varme, el og gas skal spille sammen så overløb af ubenyttet energi undgås, og de danske VE-mål bliver nået.
Det udviklingscenter Teknologisk Institut påtænker at etablere er et vigtigt skridt på vejen mod en større fleksibilitet i energisystemet. Rigtig mange komponenter er enten på tegnebrættet eller allerede opfundet, men der mangler egentlige testfaciliteter til f.eks. at se hvordan den fluktuerende vind-el kan udjævnes i samarbejde med varmesystemet. Producenterne af teknologierne har ikke de fornødne faciliteter - og ofte heller ikke kompetencer - til den sidste udvikling af komponenterne, og de virksomheder der skal integrere de udviklede systemer ønsker et mere færdigt produkt inden de giver adgang til installation.
Så med dette udviklingscenter vil der ikke kun åbnes for en testmulighed, men også for en klassificering og indirekte godkendelse af nye komponenter til det danske energisystem.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:25

Kære Eva Ryberg
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Du har helt ret i, at der er brug for testfaciliteter til at understøtte komponentproducenterne til fremtidens fleksible energisystem. Teknologisk Institut håber, at dette udviklingscenter vil være med til at accelerere den store omstillingsproces, vi befinder os i de kommende år, og være med til at der kommer nogle effektive og pålidelige komponenter på markedet. Samtidig håber vi, at forsyningsselskaberne ligeledes vil spille en aktiv rolle, da de ofte skal implementere de nye løsninger i praksis. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med GyerConsult.
Venlig hilsen
David Tveit

Christian Veje
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:41

SDU Energy Informatics vil gerne støtte forslaget om oprettelse af Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem. Vores mål er at bidrage til den grønne omstilling af det danske energisystem gennem udvikling og implementering af ICT baserede intelligente løsninger til et fleksibelt energisystem som er fordret af den høje andel af fluktuerende produktion af vedvarende energi. Potentiel udrulning af variable energipriser og nødvendigheden af nye forretningsmodeller for energiservices understreger ligeledes behovet for udvikling af intelligente og automatiserede metoder og systemer til koordinering og styring af energiforbrug.
Vores forskning har derfor tæt relation til centerets mål og aktiviteter. Specielt i relation til udviklings og demonstrationsprojekter er det vigtigt med gode samarbejdspartnere for at operationaliserer vores forskning. Dette center vil bidrage til et øget fokus og mulighed for vurdering og demonstration af innovative løsninger for et fleksibelt energiforbrug.

Mvh,
Christian Veje,
Vicecenterleder, Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:11

Kære Christian Veje
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Det glæder mig, at SDU Energy Informatics bakker op om aktiviteterne og ser udviklingscenteret som en god samarbejdspartner og en mulighed for at realisere universitetets forskningsresultater i praksis. Vi ser gerne SDU’s deltagelse i fremtidige forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter inden for fleksibelt energiforbrug, hvor centeret kan få en central rolle. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med SDU Energy Informatics.
Venlig hilsen
David Tveit

Peter Daugbjerg (Projektleder, Fredericia Spildevand og Energi)
Mandag d. 28/5-18 kl. 10:56

Fremtidens Flexible Energisystem adresserer en vigtig problemstilling hvor smarte energiløsninger integrerer energi på tværs af sektorer. Spildevandsbranchen håndterer en ressource der i stigende grad anvendes til produktion af gas, el og varme, og potentielt til køl af industrielle processer. Fredericia Spildevand og Energi arbejder målrettet med udvikling, test og demonstration af energiproduktion, og vi håber at initiativet vil være med til at fremme mulighederne for at optimere forretningsmodeller og integration med eksisterende energiforsyning.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:13

Kære Peter Daugbjerg
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Spildevandsanlæg kan på lige fod med el, varme og gas komme til at spille en afgørende rolle for at opnå den nødvendige fleksibilitet i vores energisystem. Vi ser Fredericia Spildevand og Energi som en af frontløberne i at få spildevand integreret med de andre forsyningsarter. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi.
Venlig hilsen
David Tveit

Jens Ottosen (CTO, Green Energy Scandinavia)
Mandag d. 28/5-18 kl. 12:11

Det er helt i tråd med de ting vi arbejder med, og der ligger mange optimeringsmuligheder og venter. Det er helt rigtigt set at man er nødt til at kombinere forskellige kilder, så man udnytter energien bedst muligt.
Så må vi bare håbe på at vore politikere får et mere positivt syn på lokal VE produktion end de har i dag......

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:07

Kære Jens Ottosen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Som leverandør af kombinerede solcelle- og batteriløsninger ser vi Green Energy Scandinavia som en central spiller i udrulningen af smarte fleksible energiløsninger. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Green Energy Scandinavia.
Venlig hilsen
David Tveit

Nina Detlefsen
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:00

Et Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem er en god ide og jeg kan kun støtte tiltaget. I en fremtidig grøn omstilling bliver fokus på integration mellem systemer mere og mere vigtigt. Det er netop dette som skal skabe fleksibilitet. Her mener jeg fjernvarmen ligger inde med et stort og uudnyttet potentiale som kan være med til at skabe langt større fleksibilitet i.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:03

Kære Nina Detlefsen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Integration af fjernvarme med de andre forsyningsarter - el, gas og vand - vil være med til at skabe den nødvendige fleksibilitet i energisystemet samtidig med at fjernvarmens slutbrugere skal inddrages til at skabe fleksibilitet på forbrugssiden. Som fjernvarmebranchens centrale rådgiver kan Grøn Energi være med til at fremme denne dagsorden. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Grøn Energi.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Hermansen (Direktør, Samsø Energiakademi)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 09:18

Samsø Energiakademi er på vej med en opdateret energistrategi som helt banalt hedder Samsø 3,0 fossilfri Ø
Med mange års erfaring indenfor lokaludvikling af bæredygtige energikilder og lokal forsyning og balance i forbrug er vi stærkt interesserede i enhver udvikling indenfor intelligente, smarte løsninger der kan hjælpe os med fortsat at være et godt sted at bo og et spændende sted at besøge for at se på hvordan et samfund kan organisere og gøre noget lokalt.
Fremtidens Fleksible Energisystem er spot on i den tænkning og vi ser frem til at samarbejde med et kommende udviklingscenter i TI regi.
Vi drømmer om fortsat at være med på udviklingen og at kunne anvende den nyeste teknologi til at løse opgaven. Derfor har vi brug for al den viden og indsigt der findes. Håber det lykkes!!

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 16:00

Kære Søren Hermansen
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Vi er glade for at Samsø Energiakademi fortsat er klar til at tage førertrøjen på, når det gælder vedvarende energi og smart integration i resten af energisystemet. Teknologisk Institut har haft et fortrinligt samarbejde med Samsø Energiakademi gennem mange år og vi har i fællesskab nydt godt af Akademiets store internationale kontaktflade. Dette samarbejde ser vi frem til at kunne fortsætte med etableringen af dette udviklingscenter.
Venlig hilsen
David Tveit

Niels Langvad (SO, Innovationsfonden)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 10:36

Øget fleksibilitet, integration af energisystemerne og digitaliseringens betydning for omstillingen af energisektoren er centrale elementer i Innovationsfondens investeringsstrategi for 2018-2020.

Radikalt nye løsninger og store teknologiske gennembud har typisk afsæt i nye viden og nye kompetencer opnået gennem stærk forskningog stærke offentligt - private samarbejder. Styrkelse af den strategiske forskning og øget Innovationskraft er nødvendige for udvikling af radikalt nye løsninger til fremtidens energisystem.

I dette perspektiv støtter jeg dette aktivitetsforslag som bidrager til at bygge bro mellem den anvendte forskning og løsninger implementeret i energisektoren.

mvh
Niels Langvad
Scientific Officer
Innovationsfonden

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:57

Kære Niels Langvad
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Det glæder mig, at Innovationsfonden vil støtte op om at få forskningsresultaterne fra universiteter ud i praktisk anvendelse gennem etableringen af dette udviklingscenter. Teknologisk Institut har altid fokus på virksomhedernes behov i vores udviklingsprojekter. Derved sikrer vi en målrettet implementering i praksis. Vi ser frem til en fortsat god dialog med Innovationsfonden.
Venlig hilsen
David Tveit

alex Pedersen (Direktør, Klimaenergi A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 11:38

Decentral El produktion og lagring af solcelle el på mindre decentrale batterianlæg er et område i rivende vækst. Hos os i KlimaEnergi A/S er vi en del af den udvikling og gør alt hvad vi kan for at skubbe på.
Udviklingen på verdensplan går rivende hurtigt, og meget hurtigere end danske planlæggere og beslutningstagere på nogen måde følger med til.
Vi synes at "Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem" rammer noget som der er akut behov for i den tid vi lever i lige nu , nemlig en mulighed for at synliggøre mulighederne i det fleksible energinet. Vi synes at der er oplagte samfunds/klimagevinster ved at satse på de små decentrale energiproducenter / energi lagre . Disse mindre enheder kan uden samfundsinvesteringer af betydning indpasses i det EKSISTERENDE el net ! I stor modsætning til f eks nye massive havmølleparker...
Lad os få de små producenter og energilagre til at spille sammen! så er meget vundet

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 21:46

Kære Alex Pedersen
Tak for din opbakning til vores forslag. Det er også vores opfattelse, at udviklingen inden for området går meget hurtigt, hvorfor det er vigtigt at få synliggjort de mange muligheder og eventuelle barrierer i det fleksible energinet. Det er Teknologisk Instituts ambition med udviklingscentret at blive endnu bedre til at understøtte virksomheder som KlimaEnergi med F&U-aktiviteter, laboratorietests, kurser og anden rådgivning inden for området for fleksible energisystemer.
Venlig hilsen
David Tveit

Claus Meineche (Netværksleder, Innovationsnetværket Smart Energy)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 15:22

Fra Innovationsnetværket Smart Energys (Inno-SEs) side hilser vi initiativet om Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem særdeles velkomment. Inno-SE vil gerne understøtte formidlingen af centerets arbejde og resultater gennem arrangementer og øvrige aktiviteter. Netværket består af 470 medlemmer, hvoraf størstedelen er SMV-er i den faglige målgruppe for Udviklingscentrets arbejde. Det vil ligeledes være Inno-SEs mål at facilitere såkaldte bobleprojekter, hvor forskningsbaseret viden fra arbejde i centeret kan bringes i spil i små og mellemstore virksomheder.
I beskrivelsen af Udviklingscenteret fremgår et samlet fokus på de teknologiske og markedsmæssige muligheder, der ligger i at få en fluktuerende VE-produktion til at passe til et mere eller mindre ufleksibelt energiforbrug. Her beskrives energi konvertering, lagring og fleksibelt energiforbrug som tre vigtige veje, der skal udvikles og demonstreres på.
I forhold til konvertering ser vi I Inno-SE særligt på, at VE-el konverteres ind i varme- og transportområdet. I denne konvertering ligger også nogle attraktive energilagringsmuligheder og nogle konverteringsenheder, der kan levere fleksibilitet - også til nogle af de helt korte elmarkeder.
Det er ligeledes vigtigt at aktivere øvrige fleksible energiforbrugere. Der er ingen tvivl fra de erfaringer, vi har høstet i Inno-SE, at det ikke kun kan klares ad antropologisk eller teknologisk vej, men i en kombination af disse tilgange.
En del af Inno-SEs medlemsvirksomheder arbejder med udvikling af styring og automatisering, som de gerne vil teste af i Udviklingscentret.
Vi ser meget frem til at arbejde sammen om udviklingen af nye løsninger på tværs af forsyningsarterne.

Mvh.
Claus Meineche
Netværksleder
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:31

Kære Claus Meineche
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Du har helt ret i, at et fleksibelt forbrug er en vigtig parameter for at integrationen af mere vedvarende energi i vores energisystem skal lykkes. En kombination af antropologiske studier og nye teknologiske løsninger, sammen med nye forretningsmodeller og rammebetingelser, er nogle af de aktiviteter, vi vil lægge ind i udviklingscenteret. Vi ser frem til at samarbejde med Inno-SE, både i forbindelse med udviklingsprojekter og videnpredningsaktiviteter.
Venlig hilsen
David Tveit

Atli Benonysson (Vice President, Danfoss A/S)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 18:34

Dette er helt klart et initiativ som vi støtter.
Det er ikke mindst integrationen af el og varme som har vores store bevågenhed, og som vi ser som værende en af de vigtigste hjørnestene i fremtidens fleksible, grønne og kostoptimale energisystem. I denne sammenhæng er forslaget meget relevant.

Mvh
Atli Benonysson
Vice President
Danfoss Heating

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:33

Kære Atli Benonysson
Tak for din kommentar og støtte til aktivitetsplanen. Du har helt ret: To af de vigtigste forsyningsarter at få bedre integreret er el og varme, hvor der ofte ikke er sammenfald mellem peakperioderne. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Danfoss.
Venlig hilsen
David Tveit

Anne Zachariassen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:32

Dansk udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystemer virker som en god idé. Den grønne transformation inden for energisektoren har længe haft et tungt fokus på produktions siden, hvor ikke styrbar vedvarende elproduktion i form af sol og vind er øget kraftigt i Nordeuropa understøttet af lukrative støtteordninger.
Dette er sket uden tilsvarende fokus på at få elektrificeret forbrugssiden, hvor særlig transportsiden har et betydelig potentiale. Udviklingscenteret kan understøtte udvikling af integrerede energisystemer, der sikrer at det samlede energisystem i Danmark fortsat er blandt de mest effektive i verden også efter at den grønne transformation er fuldt gennemført.
mvh.
Anne Zachariassen
Teknisk Chef
Aarhus Havn

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 14:36

Kære Anne Zachariassen
Tak for din kommentar og opbakning til aktivitetsplanen. Vi er helt enige i, at elektrificering og aktivering af forbrugssiden, så den bliver mere fleksibel, er et forsømt område indtil nu. I udviklingscenteret vil vi bl.a. have fokus på intelligent opladning af elektriske køretøjer, så vi får den mest fleksible og optimale opladning med mest mulig VE-strøm samtidig med, at vi vil teste forskellige forretningskoncepter. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Havn.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Jakobsen
Onsdag d. 30/5-18 kl. 09:28

Dansk Elbil Alliance er meget gejstrede for planerne om at lave et Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem. Ifølge Dansk Energis analyser er der i dag plads til at 2-3 elbiler kan lade på samme radial samtidig uden fleksibilitet eller udbygning af elnettet. Det svarer til en elbilandel på 5-10 procent af bilbestanden. For at elbilers andel af bilbestanden kan komme over 5-10 procent uden dyre investeringer i elnettet er det helt afgørende at der udvikles forretningsmodeller for fleksibelt elforbrug som er attraktive for elbilejerne, at der sikres kendskab til mulighederne og at de gøres tilgængelige for ladeoperatører, bilforhandlere mv. Derfor støtter vi helhjertet dette projekt.

Søren Jakobsen
Chefkonsulent i Dansk Elbil Alliance/Dansk Energi

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:38

Kære Søren Jakobsen
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Der er helt klart brug for, at der udvikles og demonstreres nye koncepter for intelligent ladning af elbiler inden elbilsalget
eksploderer, når de store bilproducenter for alvor kommer på markedet. Dansk Elbil Alliance er en vigtig spiller i at få kommunikeret disse nye koncepter ud til befolkningen og energibranchen. Vores nye udviklingscenter vil gerne samarbejde med jer om dette.
Venlig hilsen
David Tveit

Brian kjær (Direktør, Samsø elektro aps)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:07

Det er vigtigt at der forskes og udvikles i bedre udnyttelse af vedvarende energi, samt hvordan det indpasses til bedst mulig gavn for brugere og producenter. Ligeledes gennem dette rejses problemstillinger over for politikere og lovgivere omkring barierer i forhold til lovgivningen.
Mvh Brian Kjær
Samsø Elektro Aps

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:46

Kære Brian Kjær
Tak for din kommentar. Overgangen til mere fluktuerende og vedvarende energi stiller store krav til øget fleksibilitet og her er det, som du nævner det, helt centralt at gøre det både gennemskueligt og attraktivt for brugere, producenter og andre relevante aktører. På Samsø går I foran med afprøvning af forskellige løsninger til understøtning af et energisystem med en høj andel af vedvarende energi. Her er I bl.a. gode til at inddrage øens forskellige aktører ligesom I er lykkedes med at skabe en energiturisme. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Samsø Elektro.
Venlig hilsen
David Tveit

Martin Zacho (Senioringeniør, Schneider Electric IT Denmark ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:10

Et dansk udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystemer kan få vores varmeste støtte.
Vi arbejder kontinuert med at optimere energiforbrug og øgning af effektivitet af vores systemer til 3-fasede nødstrømsanlæg.
En fremtidig konvergens af de, mere eller mindre, distribuerede energisystemer er åbenlys og et øget fokus og samarbejde vil være nødvendigt.
Til det kræves det at vi har de stærkeste kompetancer, der kan opdrives – et Dansk udviklingscenter vil være en stor hjælp i den retning.

På vegne af Schneider Electric IT Denmark ApS,
Martin Zacho, Senior Engineer, Energy Storage.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:54

Kære Martin Zacho
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Vi er meget glade for, at én af de største og betydeligste aktører inden for UPS og nødstrømsanlæg, både i Danmark og internationalt, støtter op om udviklingscenteret. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Schneider Electric IT Denmark.
Venlig hilsen
David Tveit

Søren Dyck-Madsen (Klima-og energimedarbejder, Det Økologiske Råd)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 13:41

Ideen om et udviklingscenter er spændende. Det må dog tages i betragtning, at lige netop fleksibilitet og lagring er et område, hvor de økonomiske rammebetingelser er under forandring bort fra de tidligere nettomålerordninger og tarifering pr transporteret kWh.
Hvis et sådant center skal have succes og ramme rigtigt med udvikling, så er det efter min mening helt afgørende at medtage ekspertise på rammebetingelserne. Ikke bare i Danmark, men også på de internationale markeder, hvortil Danmark eksporterer løsninger.
Danmark er nok det land i verden, som bliver hurtigst udfordret af behovet for fleksibilitet og lagring af alle energiarter, og at få reaktioner på prissignaler med i forbrugsmønstrene. Så den udvikling, som kan forventes i Danmark vil formentlig med tiden også ske i vores eksportlande.
Hvis TI ikke får dette element med i et center, så kan man risikere at igangsætte en udvikling af integrerede løsninger på et forældet grundlag og dermed ikke få fokus på det rette sammenhænge i det samlede energisystem.
Der lægges en hel del fokus på en testordning for solceller/batteri-løsninger, som må anses som allerede udviklet teknologi, og som økonomisk virker meget afhængig af en nettomålerordning, som tillader undladelse af betaling af afgifter og tariffer for eget straksforbrug . Derimod mangler jeg en indpasning af geotermisk sæsonlagring, som har potentiale til at blive den helt store varmelagringsmulighed, som kan understøtte elektrificeringen i fjernvarmen i de store byer med et lavere temperaturniveau og udnytte både overskudsvarme og affaldsforbrændingsvarme i sommersæsonen til opvarmningsformål om vinteren.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 12:07

Kære Søren Dyck-Madsen
Tak for dine konstruktive kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen.
Vi er helt enige i, at det er vigtigt at have fokus på rammebetingelserne. Derfor er én af aktiviteterne i udviklingscenteret at kunne teste forskellige businesscases under nye rammebetingelser. Vi vil om muligt inddrage andre ekspertiser på området, både nationale og internationale. Det er vigtigt at kunne servicere de danske virksomheder på deres eksportmarkeder. Det er dog vores erfaring, at virksomhederne ofte selv har denne markedsknowhow in house.
Det er korrekt, der er fokus på solcelle/batteri-løsninger, da vi og leverandørerne af disse anlæg oplever en kraftig stigning i salget i øjeblikket. Der vil derfor meget hurtigt være brug for en prøvningsordning for disse anlæg, da man ellers risikerer at få mange ineffektive og potentielt ikke sikre anlæg ud på markedet.
Geotermisk og højtemperatur lagring er også et vigtigt element for at opnå en større fleksibilitet. Det arbejder Teknologisk Institut allerede med i en eksisterende resultatkontrakt og andre udviklingsprojekter. Erfaringerne herfra vil indgå i nærværende aktivitet.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Det Økologiske Råd.
Venlig hilsen
David Tveit

Thanh Lam (Global Sales Manager, EV Metalværk A/S)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:24

Spændende ide med udviklingscenter.
Vi samarbejder både med Brint, brændselsceller og det vil være fint ved at samles viden omkring andre og flere former for energisystemer/former.
Opbakning herfra.

Med venlig hilsen
Thanh Lam

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:07

Kære Thanh Lam
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Brint produceret på VE-strøm ved hjælp af elektrolyse og konverteret til strøm igen i en brændselscelle efter brinten har været lagret, kan blive én af løsningerne til en øget fleksibilitet. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med EV Metalværk.
Venlig hilsen
David Tveit

Ulrik Heilmann (CEO, Bolius Boligejernes Videncenter)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:28

Grundliggende er jeg tilhænger af projektet, som er relevant og spændende på mange områder. Mit udgangspunkt for mine kommentarer og input er brugeren eller boligejeren, som jeg mener er vigtigt også at indtænke i Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem. I Bolius har vi gennem 16 år lært meget om, boligejernes motiver og interesserer for energirenovering i den bestående boligmasse (som jo udgør langt størstedelen af boligerne i Danmark). Det betyder, at det arbejde og dermed den udvikling, og i sidste ende de løsninger, som centret skal arbejde med, i stor udstrækning vil henvende sig til boligejere i den bestående boligmasse. En målgruppe som såvel demografisk som økonomisk er meget forskellig. For langt størstedelen af boligejerne er motivet for at energioptimere en bedre økonomi og/eller komfort i deres bolig. Boligejeren skal kunne se en klar værditilførsel ved investeringen, og så vil de også gerne kunne forstå, hvordan det virker. Der findes allerede i dag en lang række digitale værktøjer til hjemmet som, hvis vi ønsker at bruge dem, kan give vigtig viden, og dermed mulighed for, at brugeren kan opnå økonomiske besparelser og bedre indeklima/komfort i boligen. Vi kan se i vores årlige Boligejeranalyse (7000 gennemførte interviews), at der er stor interesse for at optimere og forbedre energiforbruget, men hvis ikke økonomien er til stede eller at boligejeren kan se fordelene ved det konkrete tiltag sker der ikke noget. Derfor er det min anbefaling, at man i projektet ikke glemmer brugeren og dermed inddrager og indtænker løsninger som er relevante for boligejeren og som kan kommunikeres let forståeligt for modtageren.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:16

Kære Ulrik Heilmann
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Vi er helt enige om at brugerinvolvering er centralt i arbejdet for et mere fleksibelt energisystem. Det nye udviklingscenter vil bl.a.
understøtte en række F&U-initiativer og det er vores ambition her at sikre den fornødne brugerinvolvering, således at de komponenter og løsninger, der udvikles får den fornødne effekt og bliver en succes. I den sammenhæng er Bolius´ kendskab til de danske slutbrugere samt jeres boliganalyser af særdeles stor værdi. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bolius Boligejernes Videncenter.
Venlig hilsen
David Tveit

Lars Dybro Frederiksen (Direktør, Clean eMarine)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 16:42

Vores forretning område giver med tiden en meget stor batterikapacitet placeret i såvel lystbåde som i erhvervs fartøjer. En kapacitet der vil nå op i giga watttimer som oven i købet vil være til rådighed for nettet i en meget stor del af døgnet. Viden og udvikling mod fremtidens flexible energisystem vil kun gavne udbredelsen af elektrisk fremdrift i det marine segment. Vi ser derfor gerne arbejdet i et udviklingscenter sat igang snarest.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:35

Kære Lars Dybro Frederiksen
Tak for din kommentar og opbakning til vores aktivitetsforslag. Elektrificeringen går, som du nævner det, også stærkt indenfor det maritime og det er vigtigt at få synliggjort de potentialer, der her ligger i at udnytte den installerede batterikapacitet mest optimalt. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Clean eMarine.
Venlig hilsen
David Tveit

Torben Christensen (Business Manager Service & Operation, ATsolar & Better Energy)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:18

Hej David
Jeg synes, at det er et godt initiativ, som vi fra ATsolar og Better Energy kun kan bakke op om.
Venlig hilsen
Torben

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:09

Kære Torben
Vi er glade for opbakningen fra ATsolar & Better Energy. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

vinoth Jayaraman (Electrical engineer, Fronius Danmark ApS)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 17:56

It is necessary to understand the importance of integrating the energy sectors electricity, mobility and heating (cooling). We can make a better environment (better future) by the electrification of these energy sectors powered by renewable energy and energy optimization. For that we need this kind of projects. We, Fronius support this project and would extend our support in all possible means.
Best regards,
Vinoth.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:50

Dear Vinoth Jayaraman
Thank you for the comment and for your support to our suggested activity. We fully agree that renewable energy and increased electrification is key and that we need to prepare our future energy system for a far more fluctuating energy supply. We look forward to a continued good cooperation with Fronius Danmark.
Best regards
David Tveit

Rune Hylsberg Jacobsen (Lektor, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 22:36

Tak for et spænde og ambitiøst forslag. Et ”Dansk Udviklingscenter for Fremtidens Fleksible Energisystem” vil give en unik mulighed for at samle aktører inden for forskning, udvikling og demonstration af et smart og integreret energisystem. Det vil potentielt kunne virke som motor for innovation i form a produkt- og serviceudvikling. Særligt hæfter jeg mig ved temaet omkring energifleksibilitet, som jeg anser som særdeles vigtigt for at Danmark kan fastholde en god forsyningssikkerhed på el og varme og samtidigt være omkostningseffektivt. Jeg ser desuden en potentiel mulighed for at udviklingscentret kunne spille en vigtig rolle i at opsamle og dele energirelaterede data på tværs af aktører og processer. Disse data kan være særdeles værdifulde til at modellere og simulere et samlet energisystem med en stor grad af fleksibilitet.
På Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet arbejder vi bl.a. med forskning og udvikling af intelligente ICT løsninger til et fleksibelt energisystem. Gode test og demonstrationsmiljøer er vigtige, når vi gennem samarbejde skal have transfereret løsninger fra forskningslaboratorium til mere realistiske miljøer. Med det for øje ønsker jeg jer alt mulig held og lykke med aktiviteterne.
Med venlig hilsen
Rune Hylsberg Jacobsen, Lektor, Aarhus Universitet.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:15

Kære Rune Hylsberg Jacobsen
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Vi er helt enige i, at samspillet mellem de tekniske løsninger og håndtering af data er en vigtig parameter at inddrage. Vi ser Aarhus Universitet som en god og anerkendt forskningspartner på området og vil gerne inddrage Aarhus Universitet i aktiviteterne og overføre jeres forskningsresultater til anvendelse i praktiske applikationer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Aarhus Universitet.
Venlig hilsen
David Tveit

Christina Brædder
Onsdag d. 30/5-18 kl. 23:37

Med dette forslag om Fremtidens Fleksible Energilagringssystem åbner Teknologisk Institut endnu engang muligheden for at danske virksomheder kan arbejde målrettet på energiteknologier, som kan være afgørende for Danmark og for, at verden når i mål med kun at forbruge energi fra vedvarende energikilder i år 2050. I Ample A/S er vi stolte over at kunne støtte dette forslag, som vi ved har en enorm betydning for vores samfund som helhed - ikke kun i Danmark. Mange overvejelser indtræffer: hvordan gør vi det bedst, hvordan gør vi det billigst, hvordan gør vi det hurtigst og hvordan gør vi det smartest? Ample kan sammen med Merus Power facilitere systemudvikling indenfor strøm- og spændingskvalitet og vi har i samtiden særligt fokus på udvikling af energilagringssystemer. Vi ved nemlig at vindmølleproducenterne, solcelleproducenterne og netselskaberne mv. har hårdt brug for, at den teknologiske udvikling indenfor dette område prioriteres seriøst og det betyder udviklingen må ikke gå i stå, men må fortsætte. Det er afgørende for private og offentlige sektor. Energilagringssystemer fra Merus Power bliver allerede idriftsat rundt omkring i verden i forbindelse med microgrids opstilles. Baggrunden for denne samtids succes er også at Merus Power, ligesom Ample, har en nidkær tilgang til at optimere på alle komponenter/enheder, der indgår som en del af systemet: batterier, super-caps, sikringer, halvledere, transformere, kommunikation, software, styringer, blæsere mv. Vi kan derved hjælpe med at energi generering fra vedvarende energikilder får ”plads” i det eksisterende elnet, hvorved vi kan forsætte så økonomisk lempeligt som muligt hen imod vores år 2050 målsætning. Vi har stort behov for at berige vores udviklingsprocesser med de erfaringer, vi har i Danmark, og med de erfaringer vi har fra fabrikken i Finland. Her arbejdes der på globale strategier, ligesom vi i Danmark har haft enorm succes med globale strategier, dels i vindmøllebranchen, men nu også i høj grad fra solcellebranchen, som ikke længere kun er en succes ”fra de varme lande”. Etablering af en national test-ordning er et stærkt initiativ, et kæmpe aktiv og udgør en enorm kapacitet af viden i Danmark. Forestil dig, hvilke energiløsninger der kommer fra de ”kolde lande” i år 2050!
Med venlig hilsen
Christina Brædder, CEO, Ample A/S

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:27

Kære Christina Brædder
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Du har helt ret i, at batterier ikke bare skal betragtes som et energilager, men også som en mere intelligent komponent i el-nettet, der kan fungere som strøm- og spændingsstabilisator. Vi ser frem til at kunne udveksle erfaringer med Ample og Merus Power inden for avancerede batterisystemer. Vi ser ligeledes frem til at kunne igangsætte demonstrationer i Danmark med jeres systemer.
Venlig hilsen
David Tveit

Jon Fold von Bülow (Project Manager, R&D, Haldor Topsøe A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 01:24

Hos Haldor Topsøe A/S arbejder vi med at udvikle materialer til fremtidens batterier. Vi drager meget nytte af at have en organisation hvor viden omkring energilagring og tekniske detaljer kan udveksles. Vi sætter også pris på de testfaciliteter indenfor integrerede energiløsninger og flexafregning der tilbydes. Derfor støtter vi meget gerne op omkring dette forslag og bevarelsen af et unikt kompetencenetværk i Danmark.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:23

Kære Jon Fold von Bülow
Tak for din kommentarer og opbakning til aktivitetsplanen. Haldor Topsøes grundlæggende forskning og udvikling inden for materialer til batterier er vigtig for at Danmark kan gøre sig gældende inden for området. Vores nye udviklingscenter står gerne til rådighed for test og videnudveksling af Haldor Topsøes udviklede batterier integreret med andre energikomponenter. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Haldor Topsøe.
Venlig hilsen
David Tveit

Poul Alberg Østergaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:27

jeg vil gerne tilslutte mig forslaget om et udviklingscenter for fremtidens fleksible energisystem. Omlægningen til fremtidens VE-baserede energisystem kræver tiltag på alle niveauer lige fra den planlægning og de energisystemanalyser der kan lægge den overordnede retning for omlægningen til udviklingen og indfasning af de teknologier der kan hjælpe med at udnytte synergier på tværs af traditionelle sektorskel og hjælpe med at styre det energisystem som i sin grundsubstans bliver betydeligt mere komplekst end nutidens.

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:19

Kære Poul Alberg Østergaard
Tak for din kommentar og opbakning til vores forslag. Vi er helt enige med dig i at den kommende omlægning af vores energisystem vil resultere i en øget kompleksitet og deraf følgende behov for indsatser på flere niveauer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Aalborg Universitets institut for planlægning.
Venlig hilsen
David Tveit

Helle Juhler-Verdoner (Branchechef, Branchefællesskab for Intelligent Energi)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 10:29

Kære David Tveit og Frank Elefsen,
Tak for jeres beskrivelse af de aktiviteter i vil have fokus på i den kommende periode. Det er et afgørende fokus bl.a. ift. behovet for at få udviklet og afprøvet tekniske løsningers mulige deltagelse i markedet for fleksibilitetsydelser i energisystemet. Intelligent Energi arbejder som I ved med integration og fleksibilitet i energianvendelsen, den kommende EU-regulering ift. aktivering af slutbruger gennem aggregatorer betyder, at de aktiviteter, I beskriver, kan være omdrejningspunkt for test af den nye regulerings mål om at integrere fluktuerende vedvarende energi og sikre fleksibilitet i energianvendelsen både på el-varme-forsyningsniveauet, og ift aktivering af slutbrugeres større el-forbrugsenheder (biler,bygninger) puljet til fleksibelt forbrug. Vi har bl.a. igangsat arbejdet med at se på, hvordan net-tariffer i infrastrukturen kan understøtte integration af og aktører i forsyningsnet og blandt kommercielle aktører. I dette arbejde har vi netop identificeret prosumers aktiviteter som cases der skal faciliteres og det er jo netop det I ligger vægt på i jeres oplæg. Så jeg ser frem til fortsat godt samarbejde om disse problemstillinger. Mvh Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 18:23

Kære Helle Juhler-Verdoner
Tak for kommentarer og opbakningen til aktivitetsplanen. iEnergi er som det eneste branchefællesskab i Danmark, der går på tværs af forsyningsarter og forbrug, en vigtig aktør i at få udbredt kendskabet til fleksibilitet i energisystemet. Teknologisk Institut er aktiv i iEnergi, både på bestyrelsesniveau og ved deltagelse i iEnergis mange faglige aktiviteter. Ved etablering af udviklingscenteret vil Instituttet yderligere kunne udbygge vores deltagelse i iEnergi. Derudover vil vi, som du også henviser til, kunne teste nye systemer i forhold til nye rammebetingelser og forretningskoncepter i udviklingscenteret. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med iEnergi.
Venlig hilsen
David Tveit

Henrik Malberg (Indehaver, Solcellekonsulenten AS)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 11:39

Solcellekonsulenten & Thymøllen ser fremtidens energiløsninger samlet i en enhed, hvor vi afløser eks. dieselgenerator med en offgrid løsning.
En samlet enhed hvor lagringsdelen bliver hjertet i systemet. Vi skal fortsat være førende indenfor energiløsninger, også de steder hvor byerne er små, og elektricitet ikke er en selvfølge. Med udviklingen af vind sol og batteripakke opnår man fleksibilitet uafhængighed, uanset hvor man er i verden.
Med venlig hislen
Morten Bonde og Henrik Malberg

David Tveit (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 19:07

Kære Morten Bonde og Henrik Malberg
Tak for jeres kommentar. Hybridsystemer vil i mange situationer, såsom med dieselgeneratoren, blive en både billigere, mere energieffektiv og mere bæredygtig løsning, der samtidigt understøtter et fleksibelt energinet. Med det nye udviklingscenter vil vi forstærke vores mulighed for at hjælpe virksomheder, såsom Solcellekonsulenten og Thymøllen, med at få videreudviklet, testet og demonstreret komponenter og systemer. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Venlig hilsen
David Tveit

Mads Blumensaat
Torsdag d. 31/5-18 kl. 21:04

Fra et Vestas, Innovation & Concepts, perspektiv er vi interesserede I at følge denne udvikling, og ambitionerne for et nationalt udviklingscenter med fokus på energisektorkobling er på det helt rette niveau. Endvidere ser vi det for vigtigt at fokus ikke blot bliver komponent --> værdiorienteret. Men at man behandler markedsmekanismer, at eksisterende rammebetingelser udfordres på tværs af energisektorerne og nye foreslag fremlægges.

Vestas har for nyligt pivoteret strategisk fra et rent vind fokus til bredere VE produktionssystemer, hvortil disse aktiviteter stemmer godt overens med vores nye fokus.

Venligst,
Mads Blumensaat
Cluster Lead

Lars Barkler (Direktør, Lithium Balance A/S)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:14

Godt forslag. Har vores fulde opbakning

Jacob Østergaard
Torsdag d. 31/5-18 kl. 22:28

Jeg støtter varmt forslaget som er yderst relevant som det allerede er kommenteret af mange andre. Der er aktuelt en mulighed for at omsætte den aktuelle danske pionerposition inden for intelligente energiløsninger til en global styrkeposition for danske virksomheder. Forslaget går hånd i hånd med forslaget om innovationsnetværket InnoEnergiDK, som allerede har indtænkt dette initiativ. Der vil således være en række synergier. Jeg vil endvidere gerne bidrage til koordinering i forhold til PowerLabDK, som vi leder fra DTU og som er nævnt i forslag. Mvh. Jacob Østergaard, DTU

Simon Kristensen (Direktør, Best Green)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 23:54

Som operatør og ejer af energianlæg over hele Danmark ser vi muligheden for at blive en aktiv "spiller" i det fleksible elmarked. Derfor har vi allerede investeret i udviklingen af fleksible systemer som kan styres intelligent. Det er dog vigtigt at få flere elementer ind for at at få skabt et velfungerende marked af betydning i DK. Derfor støtter vi de bskrevede aktiviteter som understøtter denne dagsorden.
MVH Simon Kristensen, Best Green