Data og arbejdsprocesser – interaktion og visualisering

Senest opdateret d. 5/4-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Sebastian Holmgaard Christophersen
Strategic Program Manager

Denne aktivitetsplan har fokus på udvikling af teknologier til visualisering og interaktion med data og datadrevne processer i både browser-baserede 2D og 3D applikationer samt XR.

Målet med aktiviteterne er at opbygge viden, kompetencer og softwarekomponenter til datavisualisering af og interaktion med data fra en lang række kilder såsom offentlige/private data samt sensordata fra industrien. Der vil blive bygget videre på erfaringerne fra aktiviteterne i 2021, og arbejdet på at udvikle softwarekomponenter til avanceret datavisualisering og interaktion i 2D og 3D i web og native applikationer samt XR-løsninger (Augmented Reality, Mixed Reality og Virtual Reality). 

Målet er at understøtte industrielle applikationer og processer indenfor produktion, industri, logistik og transport, landbrug og fødevarer og energi. Aktiviteten bidrager således direkte til det overordnede mål for indsatsområdet om datadrevet, bæredygtig vækst ved at understøtte digitalisering og tilgang til data på tværs af arbejdsprocesser og domæner. En dialog i følgegruppen har desuden synliggjort et udtalt behov fra virksomhederne for visualisering af og interaktion med data, for at understøtte de datadrevne beslutninger. 

Målene for aktiviteten inkluderer: 

  • State-of-the-art analyser indenfor brugen af 2D/3D datavisualisering og visual analytics indenfor og på tværs af industrielle domæner. 
  • Udvikling af værktøjskasse og platformskomponenter til XR interaktion. 
  • Udvikling af værktøjskasse til avanceret 2D visualisering i webbrowsere baseret på state-of-the-art visualiseringsbiblioteker og en GraphQL-baseret backend til opsamling og udstilling af data. 
  • Udvikling af værktøjskasse til avanceret 3D visualisering i webbrowsere med nye standarder som WebAssembly og WebGPU. Herunder konvertering af 3D dataformater til streaming til browser-baserede applikationer.  
  • Udvikling af værktøjskasse med interaktionskomponenter baseret på nyeste state-of-the-art hardware og softwareplatforme, der kan gøre brug af data fra eksempelvis digitale tvillinger og industrielle BOM, BOP og BIM-modeller. Herunder også løsninger til procesunderstøttelse og samarbejde i AR på tværs af værdikæder og brugere. 
  • Udvikling af komponenter til objektgenkendelse og pose detection vha. RGB/dybdedata i AR for bedre forståelse af den fysiske virkelighed herunder støtte til dynamisk opbygning og opdatering af digitale tvilling modeller. 
  • Medvirke til FoU-ansøgninger i med andre videninstitutioner og virksomheder.