Dataanalyse og kunstig intelligens

Senest opdateret d. 14/2-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Laura Møller
Strategic Project Manager

Målet med denne aktivitet er at udvide tilbuddet til danske SMV’er for anvendelse af moder-ne kunstig intelligens metoder, specielt inden for automatisering og optimering.

Kunstig intelligens og dataanalyse anvendes hovedsagelig til klassifikation og beslutningsstøtte. Den naturlige udvikling herfra er at udvikle systemer, der laver beslutninger og her tilhørende optimering i en organisatorisk kontekst. Specifikt er målet at:

  • at identificere, udvikle og stille en værktøjskasse af tekniske komponenter og metoder til rådighed for at accelerere optaget i danske virksomheder
  • bidrage til videreudvikling af relevante standarder til det bedste for danske SMV’er; og
  • medvirke til FoU-ansøgninger i samarbejde med andre vidensinstitutioner og virksomheder.

Konkret bidrager aktiviteten til opfyldelsen af indsatsens indikatorer 2021 vedr. case- og demonstrationsprojekter, teknologiske services i TDUen (test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet), videnspredning og samarbejde med videnpartnere.