Dataanalyse og kunstig intelligens

Senest opdateret d. 5/4-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Fødevarer, landbrug og bioressourcer, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Sebastian Holmgaard Christophersen
Strategic Program Manager

Vi fokuserer på udvikling af dataanalyse og kunstig intelligens på graf- og 3D-baserede data, herunder udvikling af maskinlæringsmodeller, der kombinerer grafstrukturerede- og 3D-data med eksisterende datakilder.

Målet med denne aktivitet er på baggrund af erfaringer og aktiviteter i 2021 at udvikle teknologiske services og kompetencer inden for kunstig intelligens og maskinlæring, der adresserer samfunds- og forretningsmæssige udfordringer fra alle fire sektorer: logistik, fødevarer, produktion og energi. Dette skal ske gennem partnerskaber og projekter med relevante aktører fra den offentlige og private sektor og samarbejder med øvrige videninstitutioner. 

Slutmålet er at muliggøre anvendelsen af den nyeste forskning inden for AI og dataanalyse for at understøtte datadrevet, bæredygtig vækst for virksomheder, rådgivere og offentlige institutioner. 

Et særligt fokus vil være på emner relateret til grøn energiomstilling, hvor Alexandra Instituttet forventer at samfinansiere med andre kommende forskningsprojekter, f.eks. projekter under Innomission-partnerskaber CCUS og PtX. 

Konkret bidrager aktiviteten til opfyldelsen af indsatsens indikatorer 2022 vedr. case- og demonstrationsprojekter, teknologiske services i TDU’en (test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet), videnspredning og samarbejde med videnpartnere.