Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder – kompetenceløft via efteruddannelse

Senest opdateret d. 10/10-2016
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

I takt med den stigende digitalisering er der opstået en række nye krav til nutidens og ikke mindst fremtidens medarbejdere i de danske SMV. Ikke alene bliver det stadig mere vigtigt at kunne rekruttere medarbejdere med specialistkompetencer inden for IT og digitalisering, men måske endnu vigtigere er det, at der fremadrettet i virksomhederne er kvalificerede medarbejdere, som både har forståelse for IT og forretningsudvikling på tværs af organisationen. Således står vi allerede nu i en situation, hvor 40 procent af de danske virksomheder har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, der både har kvalifikationer inden for IT og forretningsudvikling.

Med et efteruddannelsesforløb for relevante undervisere på landets erhvervsakademier og for en række SMV vil denne aktivitetsplan sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden om ”smarte”-teknologier til opsamling og håndtering af data samt til forbedring af kundeoplevelsen hurtigere integreres i det eksisterende uddannelsessystem. Et fokus der understøtter Teknologisk Instituts strategi for 2016-2018, hvor der lægges op til et intensiveret fokus på Internet of Things (IoT), SMART Cities, SMART Products og Big Data – også kaldet SMART-X.

Med udgangspunkt i aktiviteterne ’X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet særligt SMV’ (Teknologisk Institut, DELTA, Alexandra Instituttet 2016-18) og ’Teknologier og værktøjer til udnyttelse af Big Data’ (Alexandra Instituttet 2016-18) vil undervisere på landets erhvervsakademier og virksomheder inden for brancherne handel og service få ny viden samt demonstration af ”smarte” teknologier til opsamling af data og interaktion med kunder.
Data der kan give indsigt i kundernes adfærd og præferencer og være med til at skabe en bedre kundeoplevelse .

Aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut og omfatter:
1. Udvikling af et intensivt efteruddannelsesforløb
2. Gennemførelse af efteruddannelsesforløbet målrettet undervisere fra danske erhvervsakademier og SMV
3. Evaluering med forslag til Road Map for videre samarbejder.

En ny type videnspredningsaktiviteter, hvor viden fra de to omtalte aktivitetsplaner ad nye veje integreres i det eksisterende uddannelsessystem. Samtidig etableres en model for et fremtidigt samarbejde mellem GTS-netværket og erhvervsakademierne.

Nøgleord

21 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Gitte Damgaard (Lektor, Erhvervsakademi Aarhus)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 12:44

Big Data er et begreb, som gennem de seneste mange år ofte er blevet nævnt som en afgørende konkurrenceparameter for virksomheders overlevelse. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror, at de fleste virksomheder godt kan se fornuften i at arbejde med Big Data, men det er de færreste, der har kompetencerne til at gøre det i praksis. Et spørgsmål i forhold til Big Data er også, hvordan danske SMV skal arbejde med Big Data? Er Big Data det samme i en lille virksomhed som en stor virksomhed? Hvordan skal de komme i gang med at blive en datadreven virksomhed, hvor nye teknonologier tænkes ind i virksomhedens udvikling?

Én af de faktorer, der er vigtig, i forhold til at det lykkedes at blive en datadreven virksomhed, er, at ledelsen går forrest. Derfor skal ledelsen i danske SMV klædes bedre på i forhold til at kunne se værdien af Big Data. Men det hele hænger sammen også uddannelsesinstitutionerne. Erhvervsakademierne har nogle få midler til at lave forskningsaktiviteter, men det vil være en gave for underviserne, de studerende og samfundet, hvis der blev givet midler til at lave efteruddannelsesforløb af erhvervsakademiernes undervisere til at forstå og arbejde med blandt andet Big Data og Internet of Things. Et efteruddannelsesforløb for Erhvervsakademiernes medarbejdere sammen med kursister fra danske SMV vil været meget værdifuldt for Erhvervsakademierne, der arbejder praksisnært i hverdagen.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 08:49

Kære Gitte Damgaard

Tak for opbakning til forslaget.

Vi er helt enige i, at digitalisering, Big Data og Internet of Things med fordel kunne fylde mere blandt ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv – en opgave som vi gerne bidrager til. Vi finder det i denne sammenhæng helt oplagt at styrke samarbejdet mellem erhvervsakademierne og GTS – da begge parter kan lære meget af hinanden. Vi ser derfor meget frem til at samarbejde med erhvervsakademierne om at løse denne spændende opgave i fællesskab.

Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Hanne Raunsmed (Projektleder, Faaborg-Midtfyn)
Mandag d. 26/9-16 kl. 09:07

Godt initiativ..
Og som kommunal planlægger vil jeg gerne følge initiativet, måske kunne der være følgegrupper/netværk så vi også i planlægningen er ajour med udviklingen af detailhandlen - ligesom vi også er opmærksomme på at kunne understrege byernes særlige kendetegn med detailhandlen og den måde den udvikles på .. jeg tænker, at hver by har sin fortælling og at vi skal sikre forskellige oplevelser, sådan at købsoplevelsen bliver hel

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 08:50

Kære Hanne Raunsmed

Mange tak for din support.

Vi håber med dette projekt at kunne skabe en platform for, at flere virksomheder men også hele bymiljøer kan blive bedre rustet til en fremtid, hvor der stilles helt nye krav til fx hvilken kundeoplevelse man skal kunne levere som fysisk butik. Erfaringerne fra vores IBIZ TechLab-pilotprojekt i Ringe vil helt sikker være af stor værdi for andre byer, der står med de lignende udfordringer.

Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Bjarke Kovshøj (Projektleder, CLEAN)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 09:08

Big Data skal gøres håndgribeligt for dansk erhvervsliv!

Big Data fremstår for mange virksomheder som diffust og komplekst, hvilket selvsagt har afholdt flere virksomheder fra at forsøge at realisere de gevinster, der ligger i en mere strategisk og værdiskabende dataudnyttelse. Det er vigtigt, at virksomhederne kan få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling samt få erfaring med Big Data værktøjer og teknikker. Alle initiativer der kan skabe større strategisk bevidsthed om potentialet i datadrevet forretningsudvikling og Big data er vigtige i disse år. Især initiativer der involvere både ledelsen og medarbejdere og som kan bringe Big Data fra virksomhedernes IT-afdelinger til bl.a. virksomhedernes marketingsafdelinger og ikke mindst ledelsesniveauet, så Big Data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne.

Jeg ser med andre ord, at Big Data gøres håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte Big Data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte Big Data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark.

Initiativet ”Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder – kompetenceløft via efteruddannelse” er derfor et meget vigtigt initiativ.

/Bjarke Kovshøj, Projektleder, CLEAN

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Onsdag d. 28/9-16 kl. 08:50

Kære Bjarke Kovshøj

Mange tak for din kommentar og din opbakning til projektet.

Det glæder os at have CLEANs opbakning til dette projekt, idet vi ser mange synergier til de projekter I driver inde for Smart City. Vi er enige i at Big Data fremstår som alt for diffust og komplekst for mange virksomheder, hvilket forhindrer dem i at realisere de gevinster, der ligger i strategisk dataudnyttelse – og mener at dette projekt vil være et vigtig skridt på vejen for at ruste danske SMV bedre til udnytte Big Data strategisk i deres forretning.

Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Rune Bille (Centerchef, Midtfyns Fritidscenter)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 08:55

Hvis vi i Ringe skal minimere lokalbefolkningens indkøbsture til Odense og Svendborg, må vi efter min mening tænke anderledes. At være foran teknologiske er helt sikker en del af løsningen på denne udfordring.
Som en del af IBIZ TechLab-pilotprojekt, har vi fået en del ny viden. Det vil være optimalt at kunne bygge videre på denne viden igennem uddannelse.
Denne uddannelse skal imidlertid tænkes ind i det rammesæt vi forretningsdrivende har. Det betyder, at der skal tages hensyn til, at vi ofte har få ansatte og dermed begrænset tid og midler til uddannelse.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:06

Kære Rune Bille
Mange tak for din meget relevante kommentar.
Vi genkender de udfordringer, du adresserer, fra Innovationscenter for eBusiness (IBIZ Center) erfaringer med digitalisering i små og mellemstore virksomheder. Målet med dette efteruddannelsesforløb er derfor også at lave branchespecifikke og praksisnære forløb, der er tilpasset virksomhedernes ressourcer.
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Jakob Paulsen (Kommunikationskonsulent, Welfare Tech)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:02

Jeg ved af egen erfaring, hvor svært det kan være at komme i gang med at arbejde med Big Data. Med en efteruddannelse som denne kunne det rent faktisk være muligt at få forankret den nødvendige viden også i små virksomheder. Samtidig kan den være med til at hjælpe med at fremtidssikre en (lille) del af arbejdsstyrken på et af de vigtigste udviklingsområder de næste mange år. For mange virksomheder afhænger fremtiden næppe af deres specifikke produkt men af de data, som de formår at indsamle, bearbejde og måske videresælge.

Med venlig hilsen
Jakob Paulsen

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:07

Kære Jakob Paulsen
Mange tak for din kommentar.
Vi er helt enige i, at mange virksomheder har svært ved at komme i gang med arbejde strategisk med data, og i at der er behov for en øget efteruddannelsesindsats med initiativer, der fokuserer på Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Dette gælder i særlig høj grad for SMV, som ikke har de samme ressourcer som de større virksomheder. Som du skriver, så er det også vores opfattelse, at virksomhedernes fremtid og succes i stadig højere grad vil afhænge af, om de formår at udnytte den indsigt, der ligger i data til at udvikle deres produkter og services.
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Torsdag d. 6/10-16 kl. 18:12

Jeg kan kun bakke op om dette forslag. SMVerne har i forvejen svært ved at finde tid og ressourcer til at gå igang med helt nye initiativer. Hvis de skal have nysgerrighed for og lyst til at efteruddannelse så skal vi sikre at underviserne har bedst mulig viden og indsigt om brug af data og hvordan det kan hjælpe smv segmentet bedst muligt.

Vh Marianne Jakobsen, netværksleder for innovationsnetværk Femern bælt

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:07

Kære Marianne Jakobsen
Mange tak for din kommentar og opbakning til projektet.
Du har ret i, at tid og ressourcer er knappe i mange mindre virksomheder. Med efteruddannelsesforløbet ønsker vi netop at fremme en udvikling i virksomhederne, der både indeholder efteruddannelsesforløb samt et parallelt talentprogram for studerende, der bl.a. indeholder et praktikforløb i relevante virksomheder (Dataanvendelse i praksis – Kompetenceløft gennem talentprogram).
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Torsdag d. 6/10-16 kl. 18:12

Jeg kan kun bakke op om dette forslag. SMVerne har i forvejen svært ved at finde tid og ressourcer til at gå igang med helt nye initiativer. Hvis de skal have nysgerrighed for og lyst til at efteruddannelse så skal vi sikre at underviserne har bedst mulig viden og indsigt om brug af data og hvordan det kan hjælpe smv segmentet bedst muligt.

Vh Marianne Jakobsen, netværksleder for innovationsnetværk Femern bælt

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Fredag d. 7/10-16 kl. 08:52

GS1 Denmark bakker fuldt op om dette forslag, da det utvivlsomt medfører gevinster for ikke blot landets små og mellemstore virksomheder, men hele samfundet, at der fokuserer mere på datadreven forretningsudvikling.

Jeg stiler spørgsmålstegn ved, om data skal være "big" før det giver mening at arbejde med. I stigende grad benytter forbrugere i dag apps og andre digitale applikationer, som automatisk vil øge både datafangst og skabelse af data. Derfor vil der i et vist omfang være tale om Big Data, hvorfor det er relevant at bruge begrebet her.

Min erfaring er dog at mange især mindre virksomheder, stadig ikke formår at udnytte deres eksisterende "Small Data" optimalt, det sig være oplysninger fra deres hjemmeside omkring besøgsfrekvenser, konverteringsrater, tal fra økonomisystemet m.v.

Efteruddannelse vil spille en central rolle i udbredelsen af kendskabet til metoder og værktøjer til bedre udnyttelse af Big Data i SMV. GS1 Denmark støtter forslaget om at etablere en model for styrket samarbejde mellem GTS-netværket og erhvervsakademierne. Rent narrativt og kommunikativt har IBIZ-Center haft stor succes med at anvende "kundehistorier" fra virksomheder, der er lykkedes med at adoptere digitale processer i deres forretning. Det vurderer jeg også er et relevant værktøj i denne indsats.

Med venlig hilsen
Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations
GS1 Denmark

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:08

Kære Sacha Mendes da Silva
Mange tak for din kommentar og støtte til projektet.
Vi er meget enige med dig, når du skriver, at mange mindre virksomheder endnu ikke formår at udnytte eksisterende data. Det vil i første omgang være her, de lavthængende frugter kan høstes. Med pågældende forslag ser vi ligesom dig en god mulighed for, at IBIZ Centers viden og erfaringer om digitalisering og datadrevet forretningsudvikling kan implementeres i det eksisterende uddannelsessystem og dermed få en større forankring i innovationssystemet.
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Fredag d. 7/10-16 kl. 08:53

GS1 Denmark bakker fuldt op om dette forslag, da det utvivlsomt medfører gevinster for ikke blot landets små og mellemstore virksomheder, men hele samfundet, at der fokuseres mere på datadreven forretningsudvikling.

Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om data skal være "big" før det giver mening at arbejde med. I stigende grad benytter forbrugere i dag apps og andre digitale applikationer, som automatisk vil øge både datafangst og skabelse af data i hele værdikæden. Derfor vil der i et vist omfang være tale om Big Data (før eller siden), hvorfor det er relevant at bruge begrebet her.

Min erfaring er dog at mange især mindre virksomheder, stadig ikke formår at udnytte deres eksisterende "Small Data" optimalt, det sig være oplysninger fra deres hjemmeside omkring besøgsfrekvenser, konverteringsrater, tal fra økonomisystemet m.v.

Efteruddannelse vil spille en central rolle i udbredelsen af kendskabet til metoder og værktøjer til bedre udnyttelse af Big Data i SMV. GS1 Denmark støtter forslaget om at etablere en model for styrket samarbejde mellem GTS-netværket og erhvervsakademierne. Rent narrativt og kommunikativt har IBIZ-Center haft stor succes med at anvende "kundehistorier" fra virksomheder, der er lykkedes med at adoptere digitale processer i deres forretning. Det vurderer jeg også er et relevant værktøj i denne indsats.

Med venlig hilsen
Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations
GS1 Denmark

Hanne Troels Jensen (Forskningschef, EAAA)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:08

Det vil glæde Erhvervsakademierne meget, at komme igang med et konkret samarbejde med GTS institutterne omkring efteruddannelse. Der er meget potentiale i vores praksisnære tilgang til dette faglige felt, kombineret med solid faglig viden fra Teknologisk institut. Ydermere kan projektet bane vejen for endnu flere samarbejdsmuligheder.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:09

Kære Hanne Troels Jensen
Tak for din kommentar og ønske om at styrke samarbejdet på tværs at innovationssystemet.
Vi ser også et stort potentiale i at skabe nye samarbejder og synergier mellem Erhvervsakademierne og GTS-Institutterne. På området for digitalisering og datadrevet forretningsudvikling går udviklingen utrolig stærkt. Det er en udfordring for de mindre virksomheder. Skal vi som videns- og uddannelsesorganisationer kunne hjælpe virksomhederne, forudsætter det, at vi er gode til at få det optimale ud af vores kernekompetencer og kombinere dem i stærke samarbejder på tværs af innovationssystemet.
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Axel Andreas Beck (projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:02

Det er bestemt vores indtryk, at danske virksomheder, både nyetablerede, men også ældre har brug for at både inspiration og ikke mindst operationel hjælp til at omsætte deres mange data til at blive et aktiv til at forstå, hvordan de reelt bruger deres ressourcer og interagerer med deres kunder. Big Data er ikke bare sådan lige, men et initiativ som dette, der styrker undervisernes evner til at forstå og formidle, vil med stor sandsynlighed være noget af det der skal til, for at mange flere virksomheder kan blive i stand til også bruge Big Data til at udvikle deres forretningsmodel.

Mikkel Agerbæk (Direktør, Teknologisk Institut)
Søndag d. 9/10-16 kl. 12:10

Kære Axel Andreas Beck
Mange tak for din kommentar.
Du har helt ret. Big Data er ikke bare sådan lige. Der er et stigende fokus på mulighederne i digitalisering og datadrevet forretning, men vi oplever som I, at det endnu ikke er en integreret del af mange virksomheders mindset. Derudover har særligt SMV med begrænsede ressourcer, som du også skriver, behov for operationel hjælp. Det er en spændende udvikling, som stiller større krav til et tættere samarbejde på tværs af innovationssystemet. Underviserne spiller her en central rolle med deres direkte og indirekte berøring med virksomheder.
Med venlig hilsen
Mikkel Agerbæk

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Mandag d. 10/10-16 kl. 11:22

Service Platform har gennem det sidste år intensiveret deres arbejde med dansk detailhandel og styrkelse af forståelsen for teknologi herunder data. Der er et stort behov hos både SMV'r og især mikro virksomheder oplevede vi efter at besøge 20 handelsstandsforeninger i foråret. Det er vigtigt at flere ressourcer tilstrømmer denne målgruppe - vi har bl.a. iværksat et netværk for Citychefer for at modne denne process og derfra hører vi endnu flere interessetilkendegivelser for mere viden. Men vigtigt er dog at det er viden i øjenhøjde - Tal ikke om BIG data men Kend din kunde på din kasse bon.

Hilsen Heidi Svane