Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder - kompetenceløft via efteruddannelse

Senest opdateret d. 9/5-2017
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Service og offentlig innovation og Særlige Indsatser
Mikkel Agerbæk
Direktør

I takt med den stigende digitalisering er der opstået en række nye krav til nutidens og ikke mindst fremtidens medarbejdere i de danske SMV. Ikke alene bliver det stadig mere vigtigt at kunne rekruttere medarbejdere med specialistkompetencer inden for IT og digitalisering, men måske endnu vigtigere er det, at der fremadrettet i virksomhederne er kvalificerede medarbejdere, som både har forståelse for IT og forretnings-udvikling på tværs af organisationen. Således står vi allerede nu i en situation, hvor 40 procent af de danske virksomheder har svært ved at rekruttere kvalificerede med-arbejdere, der både har kvalifikationer inden for IT og forretningsudvikling.

Med et efteruddannelsesforløb for relevante undervisere på landets erhvervsakademi-er og for en række SMV vil denne aktivitetsplan sikre, at den nyeste forskningsbaserede viden om ”smarte”-teknologier til opsamling og håndtering af data samt til forbedring af kundeoplevelsen hurtigere integreres i det eksisterende uddannelsessystem. Et fokus der understøtter Teknologisk Instituts strategi for 2016-2018, hvor der lægges op til et intensiveret fokus på Internet of Things (IoT), SMART Cities, SMART Products og Big Data – også kaldet SMART-X.

Med udgangspunkt i aktiviteterne ’X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet særligt SMV’ (Teknologisk Institut, DELTA, Alexandra Insti-tuttet 2016-18) og ’Teknologier og værktøjer til udnyttelse af Big Data’ (Alexandra Instituttet 2016-18) vil undervisere på landets erhvervsakademier og virksomheder inden for brancherne handel og service få ny viden samt demonstration af ”smarte” teknologier til opsamling af data og interaktion med kunder. Data der kan give ind-sigt i kundernes adfærd og præferencer og være med til at skabe en bedre kundeoplevelse.

Aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut og omfatter:

1. Udvikling af et intensivt efteruddannelsesforløb
2. Gennemførelse af efteruddannelsesforløbet målrettet undervisere fra danske erhvervsakademier og SMV
3. Evaluering med forslag til Road Map for videre samarbejder.

En ny type videnspredningsaktiviteter, hvor viden fra de to omtalte aktivitetsplaner ad nye veje integreres i det eksisterende uddannelsessystem. Samtidig etableres en model for et fremtidigt samarbejde mellem GTS-netværket og erhvervsakademierne.

Budget:
2016: 0 kr.
2017: 350.000 kr.
2018: 150.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder – kompetenceløft via efteruddannelse

Nøgleord