Dataanvendelse i praksis for SMV – kompetenceløft gennem talentprogram

Senest opdateret d. 10/10-2016
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Særlige Indsatser
Merete Carlson
Sekretariatsleder, Ph.d.

Med denne aktivitet går Alexandra Instituttet (AI), Teknologisk Institut (TI) og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) sammen om at udvikle et praksisnært talentprogram til erhvervsakademierne, der sikrer, at forskningsbaseret viden og værktøjer om big data kommer hurtigt ud at virke hos SMV.
Anvendelsen af data spiller centralt ind i ambitionen om et bredt digitaliseringsløft i Danmark og rummer et stort potentiale for effektivisering og fornyet vækst i danske små og mellemstore virksomheder (SMV). Mange virksomheder har data, men ved ikke, hvordan de skal udnytte dem til at udvikle deres forretning. Disse virksomheder har behov for at få tilført ny viden og kompetencer, der kan bidrage til deres omstilling til anvendelse af data i forretningsudviklingen fx til bedre kundeindsigt, automatiseret beslutningsgrundlag og optimering af arbejdsprocesser.

Aktiviteten tager udgangspunkt i resultatkontrakterne Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data (AI 2016-18) og X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet særligt SMV (TI, DELTA, AI 2016-18), som netop udvikler kompetencer og demonstrationsprojekter, der skal hjælpe virksomheder til at skabe værdi af big data.

Aktiviteten har tre sammenhængende formål:
1. At udvikle et praksisnært talentforløb, der kan udbredes til alle landets erhvervsakademier.
2. At give SMV’er hurtig adgang til arbejdskraft, der kan identificere muligheder for anvendelse af data i den konkrete forretningsudvikling.
3. At opbygge infrastruktur til forskningsbaseret uddannelsessamarbejde mellem GTS og erhvervsakademi.

Big data er et strategisk udviklingsområde for Alexandra Instituttet, og aktiviteten kan trække på viden og erfaring fra en række big data-projekter hos de involverede parter. Det ligger i erhvervsakademiernes DNA, at uddannelser og F&U-projekter foregår i tæt samspil med erhvervslivet, og uddannelserne er oftest rettet mod job i det private erhvervsliv i de små og mellemstore virksomheder. Orienteringen mod arbejdsmarkedets behov gør, at der er obligatoriske praktikforløb på alle uddannelser. Derudover starter mange kandidater fra erhvervsakademierne egen virksomhed, hvor intelligent brug af data kan spille en afgørende rolle. GTS’erne skal kunne omsætte forskningsbaseret viden i samspil med erhvervsakademierne og udnytte denne hurtige vej til impact hos SMV. Der er således et særligt potentiale i at udbygge infrastrukturen mellem GTS og erhvervsakademierne, som ofte ikke er forudset i eksisterende resultatkontrakter.

Nøgleord

15 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Jesper Klintrup Nielsen (Uddannelseschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Tirsdag d. 20/9-16 kl. 13:01

Gennem dette projekt vil studerende og dimittender fra erhvervsakademierne kunne medvirke til en øget og bedre anvendelse af big data hos SMV'er og dermed bidrage til innovation og forretningsudvikling. Endvidere vil projektet understøtte at nye virksomheder startet af studerende og dimittender fra erhvervsakademierne anvender big data i forbindelse med opstart og efterfølgende vækst.

Dorthe Madsen (Finance, Thanex A/S)
Torsdag d. 22/9-16 kl. 13:46

Vi har i Thanex fået et innovationstjek igennem innovationsagentordningen, og i den forbindelse har vi identificeret nogle muligheder inden for digital markedsføring og forretningsudvikling, som vi gerne vil satse på. Vi er derfor på udkig efter en talentfuld ung studerende, der kan tage fat i arbejdet med digital forretningsudvikling og bedre anvendelse af data. En kandidat fra dette forløb ville være interessant for vores virksomhed.

Merete Carlson (Sekretariatsleder - InfinIT, Alexandra Instituttet)
Lørdag d. 24/9-16 kl. 12:26

Kære Dorthe

Mange tak for din kommentar! Det er netop små og mellemstore virksomheder som Thanex, der kan få gavn af talentprogrammet. De studerende bliver klædt fagligt på til at løse konkrete udfordringer, som dem du beskriver her og også tilbyde nyt med hensyn til, hvordan anvendelse af data kan styrke kundeindsigt, markedsføring og forretningsudvikling.

Niels Henrik Juul Hansen (Uddannelsetschef, Erhvervsakademi Aarhus)
Fredag d. 23/9-16 kl. 09:40

Vi vurderer løbende, om vi underviser i det rigtige. Når vi mødes med aftagervirksomhederne og drøfter hvilke kompetencer, der er brug for i fremtiden, dukker forståelse for og anvendelse af big data ofte op. Indsigt i mulighederne for at koble big data til forretningsforståelse i relation til eksempelvis e-handel (der er i kraftig vækst) vil helt sikkert komme vores studerende og aftagervirksomhederne til gavn i form af mere kvalificerede projekter og dimittender.

Merete Carlson (Sekretariatsleder - InfinIT, Alexandra Instituttet)
Lørdag d. 24/9-16 kl. 12:32

Kære Niels

Tak for din kommentar. Det er rigtig godt at få yderligere bekræftet, at de aftagervirksomheder, I er i kontakt med, også har øjnene op for potentialet i anvendelse af data og efterspørger det i fremtidens kompetencer. Jeg er helt enig i, at særligt på e-handel området vil denne indsats kunne gavne virksomhederne meget direkte. Der er mange lavthængende frugter, som en praktikant vil kunne gå direkte ind og afdække. Som jeg ser det, er det også styrken i partnerkonstellationen mellem Alexandra Instituttet, Ibiz Techlab og EAAA. Vi samler nyeste forskning, praktiske demonstrationer og uddannelseserfaring fra alle tre partnere om det fælles mål at få omsat viden til praktisk anvendelighed i SMV. Her er der fokus på fremtidens kompetencer og målrettet brug af de studerende som ressource. Bemærk i øvrigt et koordineret opslag med fokus på efteruddannelse af undervisere og ansatte i SMV:
http://bedreinnovation.dk/dataanvendelse-i-praksis-handels-og-servicevir...–-kompetenceløft-efteruddannelse#sthash.t9O64yuO.c0dWVIHm.dpbs

Bjarke Kovshøj (Projektleder, CLEAN)
Tirsdag d. 27/9-16 kl. 09:10

Det er vigtigt, at virksomhederne kan få inspiration til, hvordan data kan udnyttes til forretningsudvikling samt få erfaring med Big Data værktøjer og teknikker. Alle initiativer der kan skabe større strategisk bevidsthed om potentialet i datadrevet forretningsudvikling og Big data er vigtige i disse år. Især initiativer der involvere både ledelsen og medarbejdere og som kan bringe Big Data fra virksomhedernes IT-afdelinger til bl.a. virksomhedernes marketingsafdelinger og ikke mindst ledelsesniveauet, så Big Data bliver et strategisk aktiv for virksomhederne.

Jeg ser med andre ord, at Big Data skal gøres håndgribeligt og let at gå til for dansk erhvervsliv. På den måde kan flere virksomheder udnytte Big Data som en vej til forretningsudvikling, vækst og øget konkurrenceevne. Ved at udnytte Big Data bedre end i dag kan virksomheders innovations- og salgsindsats optimeres, hvilket vil bidrage positivt til at øge eksporten og derigennem skabe arbejdspladser i Danmark.

Initiativet ”Dataanvendelse i praksis for SMV – kompetenceløft gennem talentprogram” er derfor et meget vigtigt initiativ.

/Bjarke Kovshøj, Projektleder, CLEAN

Jakob Paulsen (Kommunikationskonsulent, Welfare Tech)
Torsdag d. 6/10-16 kl. 12:05

Hvis vi skal klare os i den globale konkurrence, er vi nødt til at styrke og fremelske talenterne inden for dette område. Amazon har været i gang i årtier, men stadig er der ingen (eller få) danske webshops, der kommer bare i nærheden af at udnytte mulighederne i Big Data på samme måde. Med et talentprogram som dette kunne det rent faktisk være muligt at få forankret den nødvendige viden også i små virksomheder.

Med venlig hilsen
Jakob Paulsen

Marianne Jakobsen (Netværksleder, Innovationsnetværk Femern bælt )
Torsdag d. 6/10-16 kl. 18:17

Det er af væsentlig værdi, at de studerende får værktøjer til at arbejde med data i undervisning e. Som de samtidigt kan afprøve via praktiske opgaver for smver mens de stadig studerer. Dels for feedback til de studerende, men også for at være en ressource for virksomhederne og derigennem afdække muligheder. Det kunne i sidste ende også føre til ansættelser efter endt studie.

Vh Marianne Jakobsen , netværksleder for innovationsnetværk Femern bælt

Merete Carlson (Sekretariatsleder - InfinIT, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 19:42

Kære Marianne

Mange tak for din kommentar. Det er netop de elementer, der vil blive lagt vægt på i programmet.

Mvh Merete

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Fredag d. 7/10-16 kl. 09:47

Det er dejlig læsning at mærke den selverkendelse, der ligger i at det overvejes, hvordan efteruddannelsesforløb kan give dansk erhvervsliv de bedste vilkår for at udnytte potentialerne i (Big) Data.

At digitalisere processer er ikke så simpelt som blot at sætte strøm til de eksisterende måder at gøre ting på, men er samtidig en kærkommen lejlighed til at gentænke metoder og mål. Dette er et skift i måden at tænke forretning på, og det er et tankesæt, der skal undervises i.

En stor del af denne ændring vil være drevet af de nye smarte teknologier, og netop brugen af state-of-the-art cases fra såvel danske som udenlandske virksomheder, vil være en vigtig del af kommunikationen i et efteruddannelsesforløb.

Som en global standardiseringsorganisation med mere end 40 år på bagen, dybt involveret i de smarte teknologier - blandt andet RFID, som er en del af GS1s standard portefølje - støtter GS1 Denmark fuldt ud op omkring dette initiativ.

Med venlig hilsen
Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations
GS1 Denmark

Hanne Troels Jensen (Forskningschef, EAAA)
Fredag d. 7/10-16 kl. 11:04

Samarbejde mellem GTS institutterne og Erhvervsakademierne har stort potentiale som ikke bliver udnyttet nok. Derfor er dette et godt initiativ, som kan sætte skub på videndeling og sikring af, at den nye viden der bliver skabt ender helt ude i undervisningslokalerne hos studerende - som er fremtidens medarbejdere i dette felt.

Merete Carlson (Sekretariatsleder - InfinIT, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 19:57

Kære Hanne,

Mange tak. Det er en væsentlig dimension, du kommer ind på her. Det er vigtigt, at vi får opbygget mere systematisk samarbejde mellem erhvervsakademier og GTS og udnytter de gensidige styrker både i forhold til forskning og uddannelse. Dette initiativ handler også om at understøtte en god model for forskningsbaseret og praksisorienteret uddannelse på erhvervsakademier.

Mvh Merete

Axel Andreas Beck (projektleder, Væksthus Hovedstadsregionen)
Fredag d. 7/10-16 kl. 17:00

Det er bestemt vores indtryk at danske virksomheder har brug for kompetencer til at omsætte deres mange data til at blive et aktiv til at forstå hvordan de reelt bruger deres ressourcer og interagerer med deres kunder. Big Data er ikke bare sådan lige, men et initiativ som dette vil med stor sandsynlighed være det der skal til, for at mange flere virksomheder bliver i stand til at udvikle og bruge Big Data til at udvikle deres forretningsmodel.

Merete Carlson (Sekretariatsleder - InfinIT, Alexandra Instituttet)
Fredag d. 7/10-16 kl. 20:03

Kære Axel

Mange tak for din kommentar. Erfaringerne fra Væksthuset og det vigtige indblik i aktuelle virksomhedsbehov er meget værdifuldt her.

Mvh

Merete

Heidi Svane Pedersen (Projektleder - Iværksætteri & Digital detail , Lifestyle & Design Cluster)
Mandag d. 10/10-16 kl. 11:25

Spændende at se flere øjne rette sig mod denne målgruppe. Jeg håber der også vil blive set til at mikro virksomheder også kan søge viden her. Dertil kan jeg jo ikke lade være med at slå et slag for at detailhandlen bliver hjulpet på vej.