Dataanvendelse i praksis for SMV - kompetenceløft gennem talentprogram

Senest opdateret d. 30/4-2017
Alexandra Instituttet
Teknologisk Institut
Supplerende resultatkontrakter 2017-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Merete Carlson
Sekretariatsleder, ph.d.

Med denne aktivitet går Alexandra Instituttet (AI), Teknologisk Institut (TI) og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) sammen om at udvikle et praksisnært talentprogram til erhvervsakademierne, der sikrer, at forskningsbaseret viden og værktøjer om big data kommer hurtigt ud at virke hos SMV.

Anvendelsen af data spiller centralt ind i ambitionen om et bredt digitaliseringsløft i Danmark og rummer et stort potentiale for effektivisering og fornyet vækst i danske små og mellemstore virksomheder (SMV).1 Mange virksomheder har data, men ved ikke, hvordan de skal udnytte dem til at udvikle deres forretning. Disse virksomheder har behov for at få tilført ny viden og kompetencer, der kan bidrage til deres omstilling til anvendelse af data i forretningsudviklingen fx til bedre kundeindsigt, automatiseret beslutningsgrundlag og optimering af arbejdsprocesser.

Aktiviteten tager udgangspunkt i resultatkontrakterne Teknologier og værktøjer til udnyttelse af big data (AI 2016-18) og X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af erhvervslivet særligt SMV (TI, DELTA, AI 2016-18), som netop udvikler kompetencer og demonstrationsprojekter, der skal hjælpe virksomheder til at skabe værdi af big data.

Aktiviteten har tre sammenhængende formål:
1. At udvikle et praksisnært talentforløb, der kan udbredes til alle landets erhvervsakademier.
2. At give SMV’er hurtig adgang til arbejdskraft, der kan identificere muligheder for anvendelse af data i den konkrete forretningsudvikling.
3. At opbygge infrastruktur til forskningsbaseret uddannelsessamarbejde mellem GTS og erhvervsakademi.

Big data er et strategisk udviklingsområde for Alexandra Instituttet, og aktiviteten kan trække på viden og erfaring fra en række big data-projekter hos de involverede parter. Det ligger i erhvervsakademiernes DNA, at uddannelser og F&U-projekter foregår i tæt samspil med erhvervslivet, og uddannelserne er oftest rettet mod job i det private erhvervsliv i de små og mellemstore virksomheder. Orienteringen mod arbejdsmarkedets behov gør, at der er obligatoriske praktikforløb på alle uddannelser. Derudover starter mange kandidater fra erhvervsakademierne egen virksomhed, hvor intelligent brug af data kan spille en afgørende rolle. GTS’erne skal kunne omsætte forskningsbaseret viden i samspil med erhvervsakademierne og udnytte denne hurtige vej til impact hos SMV. Der er således et særligt potentiale i at udbygge infrastrukturen mellem GTS og erhvervsakademierne, som ofte ikke er forudset i eksisterende resultatkontrakter.

Baseret på aktivitetsforslag:  Dataanvendelse i praksis for SMV – kompetenceløft gennem talentprogram

Nøgleord