Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmøllebranchen

Senest opdateret d. 13/1-2021
FORCE Technology
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
Henrik Hassing
Technical Vice President

Visionen er at udvikle nye, datadrevne services, der i langt højere grad kvantificerer risici i vindmøllebranchens værdikæder og herved aktivt og værdiskabende understøtter branchens risikoledelse.

Indsatsområdet vil medvirke til, at Danmark når Regeringens og Klimaaftalens mål om klimaneutralitet i 2050 særligt med fokus på planerne for udbygning af havvindenergi. Indsatsområdet vil udvikle teknologiske services til udbygning af havvind, som har behov for at styre og minimere sin risikoprofil gennem hele vindmøllebranchens værdikæde. Det gælder hele vejen fra idé til endelig implementering, og det gælder risikostyring af grænsefladen mellem leverandør og kunde, hvor design, produktion og drift af vindmøller er danske kernekompetencer, og hvor store og fejlfrie vindmøller er med til at reducere Danmarks udledning af CO2 omkostningseffektivt.
Indsatsområdet vil, med udgangspunkt i data opsamlet over mange år, udvikle nye og datadrevne services, der i langt højere grad kvantificerer den risiko, der knytter sig til fx kvalitetsvariationer i vindmøllevinger eller opvejer omkostninger og fordele ved enten en engangsprototypetest eller med avanceret komponenttest, og herved aktivt og værdiskabende udvikle branchens samlede risikoledelse.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

FT01.01 Økosystem og videnspredning

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder plan, mål og aktiviteter for formidling af viden og resultater for indsatsområdet ”Datadrevet risikoevaluering som katalysator for grøn vækst i vindmølleindustrien” samt plan for styrkelse af økosystemet på området.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT01.04 Multidisciplinær monitorering som forudsætning for risikoevaluering

Risikoelementerne i driftsfasen af en vindmølles levetid er generelt dårligt belyste og dokumenterede. Det er vanskeligt at forudse alle påvirkninger, som den eneklte vindmølle eller komponent udsættes for under installation og under drift.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klimatilpasning og vandressourcer og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT01.02 Mechanical and structural testing parameters in risk assessment

The primary goal of this specific activity plan is to build a data collection tool for sorting and understanding critical testing parameters.

Under temaerne Energi og energieffektivitet, Klima og miljø og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Aktiv

FT01.03 Risikooptimeret og datadrevet produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger

Det primære mål med aktiviten er at kortlægge potentialet i datadrevet risikoevaluering til produktionskontrol og in-service inspektion af vindmøllevinger, baseret på automatiseret ikke-destruktiv ultralydinspektion.

Under temaerne Klimatilpasning og vandressourcer, Miljøteknologi og cirkulær økonomi og Produktionsteknologi
FORCE Technology
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.