Datadrevet teknologi- og forretningsudvikling i fremstillings- og logistikvirksomheder

Senest opdateret d. 22/8-2016
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi, Produktionsteknologi og Transport
Anne-Lise Høg Lejre
Direktør

Datadrevet teknologi- og forretningsudvikling handler om at opfange og anvende Big Data i samspil med virksomhedens egne data i teknologi- og forretningsudviklingen af små og mellemstore virksomheder. Aktiviteten omhandler konkrete udviklingstiltag, der understøtter virksomhedernes adoption af datadrevet teknologiudvikling og anvendelse, herunder hvordan data bliver en ”enabler” for optimering af den eksisterende forretning samt for den videre vækst og værdiskabelse i virksomhederne.

Markeds- og samfundsbehov
Datadrevet teknologi- og forretningsudvikling handler om at opfange og anvende Big Data i samspil med egne data i teknologi- og forretningsudviklingen af små og mellemstore virksomheder. Iflg. [European Big Data Value Partnership Strategic Research and Innovation Agenda, Big Data Value Europe, Jan 2015] forventes volumen af data at vokse med en årlig vækst på 236% fra 2013-2020.

Der er store perspektiver i at anvende ny teknologi i samspil med Big Data, hvorved der skabes et mere kvalificeret grundlag for virksomhedernes produkt-, proces- og serviceinnovation. Analyser [McAfee og Brynjolfsson, 2012; ”Big Data: The Management Revolution”, HBR] viser bl.a., at virksomheder, der anvender og baserer sig på Big Data, klarer sig 5-6% bedre, målt på indtjening end andre virksomheder.

Mange små og mellemstore virksomheder er i opstarten af digitaliseringen, og de har begrænset kapacitet til at opsamle, håndtere og analysere store mængde data fra sensorer, egne IT- og forretningssystemer og eksterne kilder. Værktøjerne bliver til stadighed både stærkere, billigere og mere relevante for stadig flere virksomheder, men det anføres af danske SMV, at der er behov for en praktisk tilgang til anvendelse af Big Data for at bryde ud af et ”small data” mindset og ind i et ”Big Data” mindset. SMV oplever en række barrierer, herunder manglende dataanalytiske kompetencer hos medarbejderne, udfordringer med regulering og sikkerhed samt økonomiske barrierer og manglende tilgængelighed af data [IRIS Group (2013):”Big Data som vækstfaktor for dansk erhvervsliv – potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser”].

Målgruppen er de ca. 1900 fremstillingsvirksomheder med mellem 20 og 500 ansatte, der er kategoriseret inden for maskinindustrien, jern- og metalindustrien, elektronikindustrien, plastindustrien og fødevareindustrien. Big data kan opsamles og udnyttes i alle led af forsyningskæden, hvor virksomhederne kan opsamle brugbare data – eksempelvis data fra råvareleverandør, salgsdata i realtid og til kunde-feedback. 

For at opnå størst mulig effekt af aktiviteten vil målgruppen konkret blive vurderet ud fra nedenstående parametre:

 • Potentiale og behov: Big data muligheder ift. forretningsmodel, værdikædeanalyse, teknologiimplementering mv.
 • It-modenhed: Hvilke dele af værdikæden er it-understøttet? Hvor nemt er det at få adgang til data?
 • Størrelse og udviklingsparathed: Der vil være fokus på SMV, dog gerne i samspil med større virksomheder

Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi
Den overordnede idé med aktiviteten er – gennem et tæt samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere – at konceptualisere de Big Data erfaringer, som allerede findes hos fremstillingsvirksomheder samt hos videninstitutioner og udvikle kompetenceudviklingsforløb, modeller og demonstrere teknologi og værktøjer til gavn for målgruppen.

Alt i alt vil der være tale om, at aktiviteten:

 1. Løfter virksomhedernes strategiske indsigt i fordelene ved udnyttelse af Big Data
 2. Nedbryder barrierer mhp. udnyttelse af relevante Big Data forretningsmæssigt
 3. Gennem udvikling af værktøjer, testfaciliteter og udviklingsgrupper at give virksomhederne mulighed for at udvikle og afprøve nye (big)data løsninger
 4. Opkvalificerer virksomhedens relevante medarbejdere til at se mulighederne i Big Data bl.a. gennem demonstrationsforløb

Teknologisk Institut vil fremadrettet – på baggrund af arbejdet med virksomheder og andre samarbejdspartnere i denne aktivitet – kunne levere følgende nye serviceydelser:

 • Udvikling af værktøjer til dataanalyse som kan omsætte data til information (evt. i nær realtid til brug direkte i produkter)
 • Applikation af sensorer til dataopsamling i produkter
 • Konkrete laboratoriesetup til test og afprøvning af dataflow mellem forskellige elementer, fx Auto-ID teknologier og systemer, sensorer, mv.
 • Nye rådgivningsydelser vedrørende anvendelse af teknologiske delkomponenter og nye koncepter for datadrevet forretningsudvikling
 • Kompetenceudviklingsforløb og efteruddannelse med fokus på samspillet mellem teknologi og dataanalyse

Ydelserne vil blive udviklet løbende gennem perioden og dække det nuværende gab, der eksisterer mellem Business Intelligence på det overordnet niveau og den fremadrettede datadrevne teknologi-  produkt-, proces- og serviceudvikling i virksomhederne.

Centrale aktiviteter
Aktiviteten omhandler konkrete udviklingstiltag med de små- og mellemstore virksomheder, der understøtter virksomhedernes adoption af datadrevet teknologiudvikling og anvendelse, herunder hvordan data bliver en ”enabler” for optimering af den eksisterende forretning samt for den videre vækst og værdiskabelse i virksomhederne.

Aktiviteten vil omfatte cases og demonstrationsaktiviteter inden for udvikling, produktion, drift og vedligehold af produkter:

 • Anvendelse af (big)data til udvikling af nye produkter. Systematisk anvendelse af viden om produkt-brugeres reelle adfærd vil kunne øge succesraten for nye produkter betragteligt
 • Udnyttelse af (big)data direkte i produktet. Introduktion af teknologi i produkterne (sensorer, mikroprocessorer, datalagring, styring, software, operativsystem og brugergrænseflade)
 • Udnyttelse af data til optimering af service/support/vedligehold. Opbygning af nye servicemodeller på basis af driftsdata, herunder input til produktion
 • Udnyttelse af (big)data i logistik-kæden. Anvendelse af ID (streg- eller 2D koder) og lokaliseringsteknologier

Mulige samarbejdspartnere
Aktiviteten har relation til og samarbejde med flere eksisterende initiativer, herunder IBIZ-Center, MADE samt innovationsnetværkene Serviceplatformen, Transportens Innovationsnetværk og Robocluster. Derudover er der en tæt relation til European Factories of the Future Research Association (EFFRA) samt GS1. I forhold til aftagergruppen vil der være samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske dagligvareleverandører (DLF) samt en række virksomheder. Aktørerne vil blive inddraget i aktiviteterne via workshops, netværksmøder etc.

Nøgleord

15 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Karina Holmegaard (Markedsudvikling- og Kommunikationschef, Brunata a/s)
Tirsdag d. 21/4-15 kl. 11:26

Enig i at BIG DATA er vejen frem.

BIG DATA vil også kunne benyttes til at gøre den kommercielle tilgang til markedet, mere enkel og præcis.
Det vil også give mulighed for, at kunne kommunikere med udgangspunkt i kunderne og deres situation.

Vi kan Nudge med udgangspunkt i viden – så vi pusher det rigtige, på det rigtige tidspunkt.

Virksomheder /Kunder kan benytte data til at opnå energibesparelser samt forhindre og forebygge vand og fugtskader.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 27/4-15 kl. 21:08

Kære Karina Holmegaard

Tak for din støtte til forslaget og din perspektivering af anvendelse af Big Data inden for energibesparelse.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Sacha Mendes da Silva (Head of Market Relations, GS1 Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 10:13

Tak for et godt, relevant og aktuelt aktivitetsforslag!

Big Data er et hype - men det vigtige her er at nedbryde hypet til operationelle elementer, som alle aktørerne i værdikæden kan arbejde videre med.

Værdikæden i dag spænder vidt, fra underleverandører til slutbrugere, og nogle gange også dem, som skal nedbryde et produkt efter endt brug. Det stiller krav til den infrastruktur, Big Data skal bygges på, og her vil GS1 som en global NGO inden for unik identifikation, gerne stille sin viden til rådighed omkring effektivisering og optimering af forsyningskæden.

Udover at kaste lys over de tekniske aspekter og løsninger, kan det også være interessant at drøfte, hvor nytteværdien vil være størst. Ofte ser vi at investeringer et sted giver afkast et andet. Derfor mener jeg at Big Data skal anskues holistisk, men implementeringerne skal ske i operationelle bidder.

Med venlig hilsen
GS1 Denmark

Sacha Mendes da Silva
Head of Market Relations
ssi@gs1.dk

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 4/5-15 kl. 15:09

Kære Sacha Mendes da Silva

Mange tak for din kommentar. Jeg er helt enig med dig i, at der er behov for en praktisk tilgang til disciplinen dataudnyttelse. Vi vil i forbindelse med dette projekt meget gerne i dialog med jer om, hvordan vi sammen skaber samfundsnytte - i form af reel værdi for virksomhederne. Det kræver i vore øjne, at vi har fokus på, hvilke data der kan give konkret og brugbar information til virksomhederne. Teknologisk Institut mener, at vi med dette opslag og med udgangspunkt i to områder – produktion og logistik kan konkretisere, hvorledes virksomheder kan optimere deres forretning ved hjælp af (big) data.
Vi ser frem til dialogen med jer.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Mandag d. 4/5-15 kl. 14:14

MADE støtter dette initiativ. Gennemførelsen og udviklingen af ”Big Data” i dansk SMV’er er afgørende for den fremtidige konkurrenceevne af den danske fremstillingsindustri. MADE’s industrielle partnere viser fortsat stor interesse i at få adgang og støtte til implementeringen af Big Data.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:25

Kære Nigel

Tak for din støtte til initiativet. Vi ser ligeledes et stort behov for at udnytte Big Data - både de data, som virksomhederne har i deres systemer, men som de ikke anvender (dark data) og de Big Data, som man kan få fra eksterne partnere.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Rasmus Stoklund (Erhvervspolitisk konsulent , Dansk Metal)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:03

Et meget relevant og spændende projekt som kan blive et vigtigt bidrag til, at også små og mellemstore industrivirksomheder udnytter mulighederne i datadrevet forretningsudvikling.

En af barriererne for succes kan være, om virksomhedernes ledelse har en tilstrækkelig kompetence til udnytte data i forretningens udvikling. Mulige samarbejdspartnere kunne være Markedsmodningsfonden og Danmarks Vækstråd, som også har sat fokus på datadreven forretningsudvikling.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Mandag d. 11/5-15 kl. 09:28

Kære Rasmus Stoklund

Tak for din støtte til initiativet. Vi er helt enige i, at det er vigtig at også små- og mellemstore virksomheder udnytter mulighederne i datadrevet forretningsudvikling. Samarbejde med andre aktører med samme fokus vil bestemt være meget relevant.

Med venlig hilsen
Anne-Lise

Nigel Edmondson (Managing Director, MADE Manufacturing Academy of Denmark)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 22:00

MADE støtter dette initiativ. Udvikling af fleksible økonomiske robotløsninger til SMVer, er afgørende for Danmarks fremtidige konkurrenceevne. MADE’s industrielle partnere viser fortsat stor interesse i, at få adgang og støtte til, implementeringen af robotløsninger

Pia Mulvad Reksten (Erhvervspolitisk konsulent, LO)
Mandag d. 11/5-15 kl. 15:24

Spændende projekt. Godt at der er henvisning til [IRIS Group (2013):”Big Data som vækstfaktor for dansk erhvervsliv – potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser - som er drøftet i Danmarks vækstråd. Evt. kunne man også tænke i samarbejde - ift. spredning af viden/serviceydelser med vækstfora, væksthuse mv.
Initiativet må også kunne supplere forslag om robotteknologisk innovation og Factory-in-a-day mv.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:00

Kære Pia Mulvad Reksten

Tak for din interesse i vores aktivitetsforslag. Vi ser også gode muligheder for at kunne kombinere datadreven innovation og forretningsudvikling med flere af de øvrige aktivitetsforslag, da big data generelt anses for at være en vækstfaktor for dansk erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Tom Togsverd (Underdirektør, DI)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 13:36

Dette projekt er yderst relevant. Allerede i dag logges betydelige datamængder, hvis indhold kun i ringe grad analyseres/anvendes. Og med IoT i fremmarch vil potentialet for datadrevne services og data som kilde til produktfornyelser blive ganske betydelige.

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:02

Kære Tom Togsverd

Tak for din opbakning til aktivitetsforslag. Vi ser også, at anvendelse af "dark data" har et stort potentiale.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre

Torben Warming (Head of Software & Solutions, FOSS Analytical A/S)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 15:54

Som leverandør af forædlede måleapparater til sikring og optimering af foder og fødevare produktion er vi vel bekendt med at udvikle, markedsføre, og levere 'forbundne apparater' som genererer en stadig strøm af data samples fra virkeligheden. Vi leverer også løsninger som samler data og applikationer som giver 'Big Data analyse' til myriader af forretnings formål i industrien. Det er sjældent jeg oplever at begrænsningen for at høste forretningsværdien ligger i løsning eller teknik - i virkeligheden er det primært mangel på etablerede forretningers evne til at prioritere de relevante (meta)data konventioner og operationelle rutiner som kan sikre et stadig flow a 'true data', samt viljen til at anvende data analyse som et relevant redskab for 'stadige forbedringer'. Jeg vil derfor gerne slå et slag for at dette initiativ tager skridt til at hjælpe med dette via etablering af 'standard praksis' for global supply identifikation, minimum meta data struktur (IoT) - lige som Telekom har standardiseret Device Access i 2G/3G/4G og Wifi - så klarer fagligheden resten mht. Devices (apparaterne), Data Services og Big Data Applikationer.
Jeg er klar til en dialog.

Mvh, Torben Warming
FOSS Analytical A/S
+45 2761 6941

Anne-Lise Høg Lejre (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 14/5-15 kl. 22:07

Kære Torben Warming

Tak for din kommentar og din klare beskrivelse af udfordringerne. Vi vil meget gerne fortsætte dialogen.

Med venlig hilsen
Anne-Lise Høg Lejre