Dataplatforme og digitale tvillinger

Senest opdateret d. 14/2-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Digitale teknologier til datadrevet, bæredygtig vækst under temaerne Energi og energieffektivitet, Informations- og Kommunikationsteknologi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Laura Møller
Strategic Project Manager

Aktiviteten vil identificere, udvikle og afprøve en række ready-to-use platforme, software-komponenter og værktøjer, der gør det nemt for virksomheder at afprøve nye idéer og ud-vikle nye datadrevne produkter og services.

Dette vil b.la. blive understøttet gennem udviklingen af modeller for domænespecifikke digitale tvillinger, der vil kunne udstille data struktureret og samtidig give bedre muligheder for dataanalyser baseret på kunstig intelligens og machine learning, simulering, og realtids data beregninger til brug for optimering og overvågning.

Der sigtes mod at opbygge og udvikle engineering og DevOps (development and operations) kompetencer. DevOps er i sig selv en disciplin i mixet af mennesker, processer og teknologi, som skaber en kontinuerlig levering af værdi gennem hurtigere udvikling, tilpasning af teknologier og vedligehold af løsninger. Der udvikles metoder som tilpasses de teknologiske services og sikrer at disse understøttes operationelt og derved kan anvendes i forhold til virksomhedernes behov og udfordringer i anvendelsen af data. Samlet set er sigtet med aktiviteten:

  • Afdækning af state-of-the-art for udvikling af modeller og systemer til digitale tvillinger sammenkoblet med State-of-industry. Vi vil her undersøge domænespecifikke metoder og teknikker (fx inden for industri, logistik og energi) og disse undersøges og afprøves i sammenhæng med de identificerede problemstillinger hos casevirksomheder.
  • Udvikling af state-of-the-art softwarekomponenter samt teknologiske ydelser og services, som er afprøvet og pilot-testet med målgruppevirksomheder i de relevante domæner.
  • Prototyper af digitale teknologier, platforme og test- og demofaciliteter, herunder en kvalificering af teknologiens potentiale for at skabe konkret værdi og vækst hos virksomheder.
  • Udvikling af prototyper der demonstrerer muligheder for datagenerering, deling og brug på tværs af økosystemets aktører.
  • Etablering og afprøvning af DevOps-metoder for implementering af teknologiske ydelser.