De 17 Verdensmål i praksis

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Jane Anette Wickmann
Direktør

Formålet er gennem 15-20 cases at vise, hvordan de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skaber værdi for både virksomheder og samfundet i praksis. Desuden udvikles et innovations-værktøj, som virksomhederne direkte kan anvende i arbejdet.

Det globale erhvervsliv og politikere i regi af WEF, EU, OECD og IMF har accepteret nødvendigheden af at investere i og fremme forandringerne i erhvervslivet og samfundet således, at vi når de 17 Verdensmål.

Det er godt nyt for Danmark og for dansk erhvervsliv, da det åbner produkt- og markedsmæssige muligheder inden for områder, hvor vi er stærke, idet store dele af det danske erhvervsliv allerede er langt med at forankre de 17 Verdensmål i deres produkter og processer.

Det er vigtigt, at dansk erhvervsliv - og i særdeleshed SMV’er - tager mulighederne til sig, hvorfor der er brug for med konkrete og praktiske eksempler at vise, hvordan de vidtløftige mål omsættes til værdiskabende praksis i virksomhederne.

Formålet med denne aktivitetsplan er gennem 15-20 cases at vise, hvordan bæredygtige ydelser og processer skaber værdi for virksomheden og samfundet samt at udvikle et innovationsværktøj, som virksomheder og erhvervsfremmeaktører kan anvende i arbejdet med at forankre Verdensmålene i praksis.

Nøgleord

16 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kristian Bundgaard Pedersen (Adm. direktør, Tasso A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 18:51

Et tilsvarende projekt er allerede igang med 21 virksomheder. Projektet hedder "Fra filantropi til forretning" og er faciliteret af DI med støtte fra Industriens Fond. www.industriensfond.dk/FilantropiForretning.
Tasso A/S og undertegnede deltager.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:03

Tak for din kommentar. Det er netop igangværende aktiviteter som det, du her nævner, at vi vil inddrage erfaringerne fra og sørge for at videreformidle i særdeleshed til små og mellemstore virksomheder.

Morten Dalum (CEO, Acadal A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:36

Det lyder som et spændende projekt og vi har allerede et innovationsværktøj, der effektivt og skalerbart kan bringe De Globale Verdensmål ud til SMV'erne. Vores værktøj er en web-app, hvor deltagerne gennemfører en kombineret lærings- og innovationsproces på baggrund af en bestemt udfordring. Deltagerne får ny viden gennem forskellige læringsforløb, og skal undervejs samle ideer til hvordan de kan udvikle deres forretning på baggrund af den nye læring. Det giver rigtig god mening ift De Globale Verdensmål. Se mere på www.acadal.com

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:32

Det lyder rigtig godt - det vil vi kigge nærmere på og se, hvordan vi kan gøre brug af det, hvis det lykkes at komme i gang med vores planer.

Anne Sophie Bertelsen
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:39

Husk at i kan udbrede viden om projektet på CSR.dk, Danmarks eneste medie indenfor CSR og bæredygtighed.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:36

Tak, Anne Sophie, det vil vi være opmærksomme på.

Jens Rønnow Lønholdt (Direktør og Ejer, LYCEUM)
Fredag d. 11/5-18 kl. 15:11

Det er et meget vigtigt område dette. Jeg sidder i bestyrelsen for IDA Global Development, hvor vi har fuld fokus på de17 verdensmål. I den forbindelser er vi ved at tilrettelægge en Bæredygtighedskaravane for IDA midler, som skal rundt i hele landet til kommuner, regioner, og virksomheder, med IDA medlemmer, for at få disse 17 verdensmål masseret ind i hverdagen. Karavanen, kommer hele vejen rundt i Danmark, herunder også i Rigsfællesskabet, og starter i septemer i år. Vi vil meget gerne i dialog med TI omkring hvordan vi kan koordinere og optimere dette. Yderligere har DTU SUSTAIN, hvor den næste konference er udvidet til to dage den 29. og 30 november i år, også fuld fokus nu på de 17 verdensmål. Her kunne der også skabes synergi med TIs arbejde.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:39

Det lyder rigtig spændende - og ja! lad os vende tilbage til, hvordan vi kan koordinere vores aktiviteter. Tak for tippet om konference i november. Også det må vi drøfte nærmere.

Mette Reissmann (MF, Socialdemokratiet/folketinget)
Søndag d. 13/5-18 kl. 10:55

Det er et super godt initiativ. Som medstifter af Folketingets tværpolitiske 2030 Netværk er det godt at se den praktiske tilgang der er i GTS miljøet vedrørende implementering af SDG’erne til gavn for virksomhederne. Det handler om at have SDG ‘rene med i alle led i F&U processen. Helt frem til produktet eller servicen når slutbrugerene. Det er stærkt redskab til at optimere bæredygtig forretningsstrategi på alle parametre. Både innovationsmiljøer og GTS institutterne har alle muligheder for at være front runners på SDG dagsordenen.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:40

Tusind tak for dine gode ord om betydningen af, at også GTS institutter har dette på dagsordenen. Det er en problemstilling, der bare fylder mere og mere hos os.

Niels-Erik Hybholt (rektor, hhx/htx zbc-Slagelse)
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:40

Et super fint og særdeles vigtigt initiativ. "Formålet er gennem 15-20 cases at vise, hvordan de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skaber værdi for både virksomheder og samfundet i praksis." Her er "samfundet i praksis" ikke mindst ungdomsuddannelserne og dermed den kommende generation. Vi skal danne og uddanne - og det kan vi via engagement i de aktuelle cases og de 17 verdensmål generelt.
Vi har et fint og formaliseret samarbejde med Teknologisk Institut - Center for idé og vækst - og i fornyelsen af vores samarbejdsaftale har vi netop indføjet de 17 verdensmål som centrale samarbejdsemner.
I vores daglige praksisnære og virkelighedsorienterede undervisning på både Teknisk Gymnasium og på Handelsgymnasium inddrager vi lokale virksomheder - og vi vil helt naturligt sætter ekstra fokus på de 17 verdensmål.
Jeg håber meget, at "Bæredygtighedskaravanen" gør stop her i Slagelse til efteråret.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:43

Tak for din kommentar. Ja, vi vil netop gennem disse cases forsøge at nå bredere ud og skabe forståelse for, hvad disse Verdensmål egentlig er, og hvordan man kan arbejde med dem så det bliver en win-win, skaber både bæredygtighed og bundlinje.

Dorthe Lynnerup (Specialkonsulent, Science Innovation Hub/Københavns Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:02

På mit bord ligger Steen Hildebrandts lille bog "Verdensmålene - vor største mulighed og udfordring". I mit job som leder af studentervæksthuset SCIENCE Innovation HUB på Københavns Universitet funderer jeg over, hvordan vi kan bruge verdensmålene som inspiration eller ledetråd når vi hjælper vores studenter start-ups fra ide til forretning? I har jo tænkt videre og vil konkretisere med cases. Det vil være virkelig interessant for os på universitet at teame op med jer - og finde ud af hvordan vi kan bruge verdensmålene i studenter-start up´s proces fra ide til forretning. Det er en rigtig interessant ide at udvikle et innovationsværktøj til at skabe forretning ud fra verdensmålene som styringsredskab.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:54

Det lyder som om vi har samme type udfordring - at anvendeliggøre verdensmålene, vi overfor eksisterende virksomheder, I overfor iværksættere - vi må vende tilbage til, hvordan vi kan støtte hinanden i arbejdet. Det vil vi givetvis begge parter kunne have glæde af.

Peter Vesløv (CEO, Beck Pack Systems)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:38

Godt initiativ og ikke mindst vigtigt. Der er brug for en operationel tilgang til verdensmålene som gør det lettere for virksomhederne at implementere.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:57

Tak for din opbakning. Ja, vi har planer om både en videnformidlingsindsats gennem disse cases, og en operationel del, som vil kunne bruges af såvel erhvervsfremmeaktører som virksomhederne selv.