De 17 Verdensmål i praksis

Senest opdateret d. 9/4-2018
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2019-2020 under temaerne Energi, Klima og miljø og Sundhed & fødevarer
Jane Anette Wickmann
Direktør

Formålet er gennem 15-20 cases at vise, hvordan de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skaber værdi for både virksomheder og samfundet i praksis. Desuden udvikles et innovations-værktøj, som virksomhederne direkte kan anvende i arbejdet.

Det globale erhvervsliv og politikere i regi af WEF, EU, OECD og IMF har accepteret nødvendigheden af at investere i og fremme forandringerne i erhvervslivet og samfundet således, at vi når de 17 Verdensmål.

Det er godt nyt for Danmark og for dansk erhvervsliv, da det åbner produkt- og markedsmæssige muligheder inden for områder, hvor vi er stærke, idet store dele af det danske erhvervsliv allerede er langt med at forankre de 17 Verdensmål i deres produkter og processer.

Det er vigtigt, at dansk erhvervsliv - og i særdeleshed SMV’er - tager mulighederne til sig, hvorfor der er brug for med konkrete og praktiske eksempler at vise, hvordan de vidtløftige mål omsættes til værdiskabende praksis i virksomhederne.

Formålet med denne aktivitetsplan er gennem 15-20 cases at vise, hvordan bæredygtige ydelser og processer skaber værdi for virksomheden og samfundet samt at udvikle et innovationsværktøj, som virksomheder og erhvervsfremmeaktører kan anvende i arbejdet med at forankre Verdensmålene i praksis.

Nøgleord

49 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kristian Bundgaard Pedersen (Adm. direktør, Tasso A/S)
Torsdag d. 19/4-18 kl. 18:51

Et tilsvarende projekt er allerede igang med 21 virksomheder. Projektet hedder "Fra filantropi til forretning" og er faciliteret af DI med støtte fra Industriens Fond. www.industriensfond.dk/FilantropiForretning.
Tasso A/S og undertegnede deltager.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 20/4-18 kl. 15:03

Tak for din kommentar. Det er netop igangværende aktiviteter som det, du her nævner, at vi vil inddrage erfaringerne fra og sørge for at videreformidle i særdeleshed til små og mellemstore virksomheder.

Morten Dalum (CEO, Acadal A/S)
Fredag d. 4/5-18 kl. 10:36

Det lyder som et spændende projekt og vi har allerede et innovationsværktøj, der effektivt og skalerbart kan bringe De Globale Verdensmål ud til SMV'erne. Vores værktøj er en web-app, hvor deltagerne gennemfører en kombineret lærings- og innovationsproces på baggrund af en bestemt udfordring. Deltagerne får ny viden gennem forskellige læringsforløb, og skal undervejs samle ideer til hvordan de kan udvikle deres forretning på baggrund af den nye læring. Det giver rigtig god mening ift De Globale Verdensmål. Se mere på www.acadal.com

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Tirsdag d. 8/5-18 kl. 15:32

Det lyder rigtig godt - det vil vi kigge nærmere på og se, hvordan vi kan gøre brug af det, hvis det lykkes at komme i gang med vores planer.

Anne Sophie Bertelsen
Onsdag d. 9/5-18 kl. 10:39

Husk at i kan udbrede viden om projektet på CSR.dk, Danmarks eneste medie indenfor CSR og bæredygtighed.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:36

Tak, Anne Sophie, det vil vi være opmærksomme på.

Jens Rønnow Lønholdt (Direktør og Ejer, LYCEUM Innovation and Process Consultancy)
Fredag d. 11/5-18 kl. 15:11

Det er et meget vigtigt område dette. Jeg sidder i bestyrelsen for IDA Global Development, hvor vi har fuld fokus på de17 verdensmål. I den forbindelser er vi ved at tilrettelægge en Bæredygtighedskaravane for IDA midler, som skal rundt i hele landet til kommuner, regioner, og virksomheder, med IDA medlemmer, for at få disse 17 verdensmål masseret ind i hverdagen. Karavanen, kommer hele vejen rundt i Danmark, herunder også i Rigsfællesskabet, og starter i septemer i år. Vi vil meget gerne i dialog med TI omkring hvordan vi kan koordinere og optimere dette. Yderligere har DTU SUSTAIN, hvor den næste konference er udvidet til to dage den 29. og 30 november i år, også fuld fokus nu på de 17 verdensmål. Her kunne der også skabes synergi med TIs arbejde.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:39

Det lyder rigtig spændende - og ja! lad os vende tilbage til, hvordan vi kan koordinere vores aktiviteter. Tak for tippet om konference i november. Også det må vi drøfte nærmere.

Mette Reissmann (MF, Socialdemokratiet/folketinget)
Søndag d. 13/5-18 kl. 10:55

Det er et super godt initiativ. Som medstifter af Folketingets tværpolitiske 2030 Netværk er det godt at se den praktiske tilgang der er i GTS miljøet vedrørende implementering af SDG’erne til gavn for virksomhederne. Det handler om at have SDG ‘rene med i alle led i F&U processen. Helt frem til produktet eller servicen når slutbrugerene. Det er stærkt redskab til at optimere bæredygtig forretningsstrategi på alle parametre. Både innovationsmiljøer og GTS institutterne har alle muligheder for at være front runners på SDG dagsordenen.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:40

Tusind tak for dine gode ord om betydningen af, at også GTS institutter har dette på dagsordenen. Det er en problemstilling, der bare fylder mere og mere hos os.

Niels-Erik Hybholt (rektor, hhx/htx zbc-Slagelse)
Mandag d. 14/5-18 kl. 09:40

Et super fint og særdeles vigtigt initiativ. "Formålet er gennem 15-20 cases at vise, hvordan de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skaber værdi for både virksomheder og samfundet i praksis." Her er "samfundet i praksis" ikke mindst ungdomsuddannelserne og dermed den kommende generation. Vi skal danne og uddanne - og det kan vi via engagement i de aktuelle cases og de 17 verdensmål generelt.
Vi har et fint og formaliseret samarbejde med Teknologisk Institut - Center for idé og vækst - og i fornyelsen af vores samarbejdsaftale har vi netop indføjet de 17 verdensmål som centrale samarbejdsemner.
I vores daglige praksisnære og virkelighedsorienterede undervisning på både Teknisk Gymnasium og på Handelsgymnasium inddrager vi lokale virksomheder - og vi vil helt naturligt sætter ekstra fokus på de 17 verdensmål.
Jeg håber meget, at "Bæredygtighedskaravanen" gør stop her i Slagelse til efteråret.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:43

Tak for din kommentar. Ja, vi vil netop gennem disse cases forsøge at nå bredere ud og skabe forståelse for, hvad disse Verdensmål egentlig er, og hvordan man kan arbejde med dem så det bliver en win-win, skaber både bæredygtighed og bundlinje.

Dorthe Lynnerup (Specialkonsulent, Science Innovation Hub/Københavns Universitet)
Mandag d. 14/5-18 kl. 22:02

På mit bord ligger Steen Hildebrandts lille bog "Verdensmålene - vor største mulighed og udfordring". I mit job som leder af studentervæksthuset SCIENCE Innovation HUB på Københavns Universitet funderer jeg over, hvordan vi kan bruge verdensmålene som inspiration eller ledetråd når vi hjælper vores studenter start-ups fra ide til forretning? I har jo tænkt videre og vil konkretisere med cases. Det vil være virkelig interessant for os på universitet at teame op med jer - og finde ud af hvordan vi kan bruge verdensmålene i studenter-start up´s proces fra ide til forretning. Det er en rigtig interessant ide at udvikle et innovationsværktøj til at skabe forretning ud fra verdensmålene som styringsredskab.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:54

Det lyder som om vi har samme type udfordring - at anvendeliggøre verdensmålene, vi overfor eksisterende virksomheder, I overfor iværksættere - vi må vende tilbage til, hvordan vi kan støtte hinanden i arbejdet. Det vil vi givetvis begge parter kunne have glæde af.

Peter Vesløv (CEO, Beck Pack Systems)
Tirsdag d. 15/5-18 kl. 10:38

Godt initiativ og ikke mindst vigtigt. Der er brug for en operationel tilgang til verdensmålene som gør det lettere for virksomhederne at implementere.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Torsdag d. 17/5-18 kl. 11:57

Tak for din opbakning. Ja, vi har planer om både en videnformidlingsindsats gennem disse cases, og en operationel del, som vil kunne bruges af såvel erhvervsfremmeaktører som virksomhederne selv.

Fredrik Romberg (Direktør, Business Center Bornholm)
Onsdag d. 23/5-18 kl. 11:47

Et virkelig godt og vigtigt initiativ, der vil medvirke til at skabe yderligere forståelse for, hvad Verdensmålene kan betyde for den enkelte virksomhed, og hvordan virksomheden kan arbejde med og implementere Verdensmålene for at optimere deres bæredygtige forretningsstrategier til gavn for bæredygtighed i bred og samfundsmæssig forstand såvel som virksomhedens egen bæredygtig bundlinje.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:49

Tak for din opbakning. Vi håber, at både cases og værktøj, som vil blive udviklet i projektet, vil kunne anvendes af jer i Business Centret i jeres vejledning af virksomhederne.

Felix Stark (Talsmand, Verdens Bedste Fødevarer)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 08:25

Kære Jane - som talsmand for foreningen "Verdens Bedste Fødevarer" kan jeg kun bakke op om dette projekt. I den udstrækning vi kan hjælpe med formidling af resultater på fødevareområdet (bredt forstået) står vi til rådighed. Sig til, hvis vi kan gøre andet! Mvh Felix Stark

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:28

Kære Felix
Tusind tak - det tilbud vil jeg vende tilbage til, når vi forhåbentlig kommer i gang med projektet.
hilsner Jane

Carsten Obel (Professor, Aarhus Universitet)
Torsdag d. 24/5-18 kl. 16:00

rigtig godt initiativ- især hvis værdiskabelse for borgeren tænkes ind- de fleste af målene har den underliggende tanke og det vil være fornuftigt at tænke værdiskabelse her ind i dokumentation for de valgte cases

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:29

tak fordi du gør os opmærksom på det - for ja, i sidste ende drejer det sig jo om, hvordan det kommer kunderne/forbrugerne/borgerne til gode.

Anders Strange Sørensen (Forretningsudvikler, Enemærke & Petersen A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 07:37

Godt forslag. Lige nu er flere af de største danske virksomheder i gang med at finde deres egen praksis ift. at skabe værdi for virksomheden med udgangspunkt i verdensmålene. For at sikre en større udbredelse af de forretningsmæssige muligheder der ligger i verdensmålene, er det vigtigt med praktiske eksempler og værktøjer der kan hjælpe virksomhederne på vej. Vi støtte op omkring projektet. Mvh Anders Sørensen, Enemærke & Petersen A/S

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:31

Tak for din opbakning. Ja, vi håber med dette projekt at kunne tilvejebringe et enkelt og let anvendeligt værktøj, som virksomhederne og deres rådgivere kan bruge. Og at casene vil være til god inspiration.

Dorthe Selmer (Vicekontorchef, projektleder på Coast to Coast Climate Challenge, Region Midtjylland)
Fredag d. 25/5-18 kl. 09:03

Dejligt konkrete aktiviteter, hvor udkommet vil være praktisk anvendeligt for erhvervsfremmeaktører og virksomheder allerede på kort sigt.
I Region Midtjylland har vi ligesom i de øvrige regioner allerede arbejdet herpå, og det er min faste overbevisning, at de projektforløb vi har gennemført og de erfaringer vi har i regionerne, vil være direkte anvendelige. Lad dette være en anledning til at få forankret den viden, der er skabt i de regionale erhvervsudviklingsarbejder inden de regionale institutioner nedlægges.
I Midtjylland har vi rettet et fast blik mod verdensmålene og arbejder eksempelvis med fødevareområdet, bioøkonomi, cirkulær økonomi, vedvarende energi og klimatilpasning. I alle indsatser har vi netop haft fokus på bæredygtige ydelser og
processer, der skaber værdi for virksomheden og samfundet samt at udvikle innovationsværktøjer, som
virksomheder kan anvende i praksis. Vi indgår gerne i fremtidigt samarbejde.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:39

Ja, netop regionerne er vigtige her - jeg er helt enig med dig i, at der i regionernes aktiviteter ligger mange gode og relevante erfaringer, som vi bestemt skal inddrage.

Jens Henrik Haahr (Direktør, Kuben Management A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 10:39

Et godt initiativ at prøve på at gøre de 17 Verdensmål mere nærværende og vedkommende i praksis! Jeg ser frem til at følge arbejdet.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:34

Tak Jens Henrik - vi håber virkelig at få mulighed for at gennemføre dette projekt - der er brug for det!

Mads Ruby (Adm. dir., JYSK ANALYSE A/S)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:35

Godt med fokus på SMV, der er næppe mange SMV er der går ”all in” på alle 17 Verdensmål, men til gengæld er der rigtig mange SMVer og hvis de alle hver især rykker på et eller to af Verdensmålene, så flytter det virkelig noget. Samlet set kommer SMVerne set som en helhed til at rykke på alle 17 Verdensmål.

Spændende at se på værdiskabelse, i forbindelse med arbejdet med Verdensmålene og få kortlagt konkrete eksempler, der kan inspirere, men glem ikke at der også er andre afledte effekter for virksomheder, der støtter op om de et eller flere af de 17 Verdensmål, blandt andet ”Employer Branding”, hvor virksomheden ved at støtte op om Verdensmålene – alt andet lige - får nemmere ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Det at støtte op om Verdensmålene har også betydning og hvordan virksomheden opfattes (image/branding) af kunderne.

Jane Wickmann (Direktør, Teknologisk Institut)
Fredag d. 25/5-18 kl. 11:46

Tak fordi du understreger disse vigtige vinkler - for ja, de 17 Verdensmål har ud over den direkte værdiskabelse en lang række indirekte værdier, som bestemt også skal synliggøres.
Hvad SMV'erne angår ja, så ligger der et kæmpe potentiale gemt her. Vores oplevelse er, at mange SMV'er faktisk arbejder rigtig meget ud fra verdensmåls-værdierne men uden at være bevidste om relationen til dem.

Kasper Lynge (Udviklingschef, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:03

Arbejdet med de 17 verdensmål er vigtigt. Nu uddanner vi ingeniører med et meget praktisk fokus (diplomingeniører) og her er det måske endnu mere vigtigt at være konkrete i ”oversættelsen” af de store globale trends som de 17 verdensmål er. I dag ”kæmper” vi f.eks. med at gøre et begreb som bæredygtighed konkret. De studerende vil spørge ”hvordan kan vi regne på det” – og da det er mange forskellige parametre der har en indbyrdes indvirkning på hinanden, kan selve håndteringen og dokumentationen blive meget kompleks. Der er sjældent to streger under og det kan godt frustrere en ingeniør. Den samme udfordring vil der være med de 17 verdensmål for SMV’er. Det skal gøres meget konkret for dem – hvad deres rolle er og hvad de kan vinde på det. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet vil gerne især inden for byggebranchen være med til at tage en dialog om det praktiske element i at arbejde med de 17 verdensmål. Det kunne være vi i fællesskab kunne finde cases indenfor byggeriet som vil være relevant for jeres aktivitet. Vi ser frem til at følge projektet.

Med Venlig Hilsen
Kasper Lynge, Udviklingschef Byggeri, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet

Per Bach (formand, Sociale Entreprenører i Danmark)
Fredag d. 25/5-18 kl. 14:56

Et rigtig fint initiativ - og godt med praktiske eksempler.
Verdensmålene er en vigtig ramme for alle Sociale Entreprenører i Danmarks aktiviteter. Vi arbejder også så selv med nogen små forløb, der kan hjælpe socialøkonomiske virksomheder med at arbejde konkret med verdensmålene og informere bredt om dem, hvor vi har mulighed for det.
Der er ca. 300.000 virksomheder i Danmark, hvoraf mange endnu ikke har set verdensmålenes muligheder og forstået det ansvar, man som virksomhed har for at hjælpe med at indfri dem. Sloganet for verdensmålene er "leave no one behind", det er et fælles projekt, hvor der er behov for at alle bidrager. Derfor bakker vi gerne op om Teknologisk Instituts initiativ, og indsatsen om at få flere danske SMV´ere med ombord i arbejdet med verdensmålene.
Mvh.
Per Bach

Eva-Carina Nørskov (Chefkonsulent, Mærsk Nielsen HR)
Fredag d. 25/5-18 kl. 15:19

Det er stærkt, at I har en ambition at gøre de 17 verdensmål nærværende, konkrete og operationelle for andre at blive inspirerede af. Jeg mener i høj grad, der er brug for de konkrete historier om, hvad der hver dag gøres (og kan gøres) på danske virksomheder for at minimere spild på flere niveauer. Jeg tror på, det giver faglig stolthed og engagement, når en virksomhed har fokus på flere bundlinier - for det projekt I skitserer kan også være med til at fokusere på medarbejdernes kompetencer, og hvad der skal til for at medarbejdere kan gå på arbejde og bidrage til resultatskabelse. Derved tror jeg også, arbejdslivet bliver bæredygtigt, og en medarbejder oplever at komme hjem med (mindst) lige så meget, som de kommer ind på arbejdspladsen med. God vind med forslaget, jeg håber vi ser det realiseret!
MVH.
Eva-Carina Nørskov

Klaus Nørskov (Kommunikationschef, Røde Kors)
Fredag d. 25/5-18 kl. 16:19

Der er i den grad brug for at konkretisere og operationalisere verdensmålene. Hvis man case by case kan illustrere, at det kommercielle potentiale går hånd i hånd med bæredygtighed, bidrager man til det. Projekter som dette vil kunne bidrage til at understøtte dette. Spændende!
:) Klaus

Emilie Normann (Director, EIT Climate-KIC)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 11:09

Det er afgørende at Danmark og det globale samfund arbejder aktivt med de 17 FN Verdensmål, hvis vi skal sikere en grøn og bæredygtig kolde. I EIT Climate KIC, hvor jeg er ansvarlig for entreprenørskab og start-ups, har vi over 1000 europæiske start-ups, der på den ene eller anden måde arbejder med verdensmålene. EU støtter aktivt mission-driven innovation, som de seks KICs repræsenterer, og hvor start-ups udgør en væsentlig del af eco-systemet og den reelle innovation, men vi skal understøtte endnu flere små virksomheder og start-ups i at komme ud på markedet. Det er forbavsende svært for unge entreprenører inden for klimaområdet at få adgang til viden, virksomhedspartnerskaber og investeringer. GTS’erne kan spille en stor rolle her. Det gør I allerede, og det ville vært godt med målrettede entreprenør-indsatser og programmer for klimaløsninger. Som I skriver- det er vigtigt, at dansk erhvervsliv - og i særdeleshed SMV’er - tager mulighederne til sig, hvorfor der er brug for med konkrete og praktiske eksempler at vise, hvordan de vidtløftige mål omsættes til værdiskabende praksis i virksomhederne. De innovationsværktøj, der nu skal udvikles, må meget gerne have en mission-driven start-up dimension, så vi kan forankre Verdensmålene i praksis.

Stepan Lee (Direktør, Fonden NordVirk)
Lørdag d. 26/5-18 kl. 21:35

Et fint initiativ, der sætter fokus på nogle af de udfordringer der både er lokalt og globalt.

Generelt er Socialeøkonomiske virksomheder (SØV) et godt bud på, hvordan man i praksis arbejder med flere af de 17 af verdensmål.

Som registeret SØV skal man opfylde følgende 5 kriterier.

1. Socialt formål
Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.

2. Væsentlig erhvervsdrift
Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.

3. Uafhængighed af det offentlige
Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.

4. Inddragende og ansvarlig ledelse
Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse.

5. Social overskudshåndtering
Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Kilde http://socialvirksomhed.dk/om/socialokonomisk-virksomhed/5-kriterier

Bæredygtige forretningsmodeller i et socialøkonomiske og grønt cirkulær perspektiv bringer både mennesket og miljøet i spil. I et samarbejde med det politisk system, forskningsinstitutter, traditionelle virksomheder og SØV kan man skabe værdi på alle fronter.

Det giver bare god mening.

Henning Haahr Pedersen (Kommunaldirektør, Odder Kommune)
Mandag d. 28/5-18 kl. 06:14

Et rigtig godt initiativ, som vil interessere mange kommuner. Både i forhold til kommunens egen virksomhed og imforhold til at understøtte forankringen af de 17 verdensmål hos borgere og virksomheder i kommunen.

Peter Bjørn Larsen (Direktør/ejer, Smart City Insights ApS)
Mandag d. 28/5-18 kl. 08:36

Godt projekt og meget relevant i forhold til mange internationale dagsordener - hvilket kan skabe vækst. Indenfor mit fokusområde, som er byerne, her er reducering af CO2 og verdensmålene i højt på dagsordenen. Der er mange udfordringer der skal løses og her bør man i Danmark se på hvor stryrkepositionrerne er, og specielt identificere nye nicheområder. Det stærke bynetværk C40 er en god inspirationskilde til temaer, da de selv benytter sig af verdensmålene. Smart city tankegangen skal udnyttes og Danmark bør vise hvordan den kan anvendes ved at lave stærke, skalerbare cases. Er meget interesseret i både at følge og bidrage til dette projekt.

Morten Broe Bichel (CEO, Kombic aps)
Mandag d. 28/5-18 kl. 11:20

Fremragende projekt - og i den grad nødvendigt at give SMV'er en håndsrækning med at implementere SDG'erne, så det også bliver praktisk anvendeligt/muligt. Med mere end 300.000 virksomheder i Danmark - hvoraf langt de fleste er SMV - har den del af erhvervslivet også en helt afgørende rolle at spille. Vi har (i Kombic Aps) allerede samarbejde med virksomheder, som er forholdsvis langt med at definere deres rolle i forhold til SDG'erne. Derfor er vi naturligvis meget interesseret i at hente inspiration (til egen og andres forretningsudvikling), følge projektet - og bidrage med alt det, vi kan. Mange hilsner / Morten Broe Bichel, CEO, Kombic ApS

Christine Antorini Antorini
Mandag d. 28/5-18 kl. 16:00

Med udvikling af ny teknologi er der altid risiko for, at det bliver teknologi for teknologiens egen skyld. Blandt de mange meget spændende forslag er her et forslag, som løfter blikket op til hvorfor vi skal udvikle ny teknologi. De 17 verdensmål er pejlemærker for teknologi, der har en større mening end blot at tjene penge til dagen og vejen og til aktionærerne. Det at arbejde for en højere mening motiverer og inspirerer i alle virksomheder, fra yngste mand til bestyrelsesformand. Mening, motivation og inspiration er slet ikke uvæsentlige ingredienser i den konkurrenceevne danske virksomheder skal have. Derfor er det interessant at knytte teknologi, erhvervsliv og verdensmål sammen – verdensmålene kan slet ikke nås uden ny teknologi og et erhvervsliv, der ser, at der er indtjening i verdensmålene. Det er et lidt anderledes forslag, men værd at udvikle videre på. / Christine Antorini, fmd Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, MF (S)

Ane Buch (Adm. direktør, SMVdanmark)
Mandag d. 28/5-18 kl. 17:15

Godt initiativ og super positivt at vi kan få verdensmålene hevet ned på jorden så SMV'erne kan se, hvordan de kan arbejde med dem i deres egen virksomhed. Vi deltager meget gerne med at formidle jeres resultater ud til SMV'erne

Pernille Nyegaard
Mandag d. 28/5-18 kl. 21:15

Fint forslag om at gøre målene mere håndterbare og relaterbare for SMV'er. Kasper Lynges forslag om, at en af casene kan omhandle byggeriet, er meget relevant, da der i branchen er stor fokus på bæredygtige løsninger i alle faser, hvilket blandt andet kunne ses i det store antal deltagere i Dansk Byggeris Årsdag om "En verden i forandring - er der plads til bæredygtighed".

Nils Thorsen (Associate professor, AAU)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 08:25

Det er rigtig gode aktivitetforslag. Jeg hæfter mig ved, at I foreslår, at verdensmålene indgår i eksisterende EU programmer som strukturfondene. Det er der de store midler er og integration er mere effektiv end enkeltstående projekter "ved siden af". Integration er dog også en større udfordring, fordi man skal overbevise vanetænkningen i eksisterende programmer og der vil opstå dilemmaer om prioritering af traditionel tænkning og handling om vækstmål og mål, der integrerer og afvejer med verdensmålene. Jeg hæfter mig også - som mange andre ovenfor ved inddragelsen af SMV. Mange SMV naturligt tænker verdensmålene ind i deres udvikling, uden de kalder det sådan. Cases der viser at god forretning også er/kan være integration vil være meget værdifulde
Nils Thorsen, Associate >Professor, AAU Campus Sydhavn

Niels Conradsen (Head of Sales, UNIwise)
Tirsdag d. 29/5-18 kl. 14:45

Godt initiativ, og dejligt at der bliver sat fokus på de 17 verdensmål!
Fint med meget konkrete foreslag til cases, og jeg håber inderligt, at Teknologisk Institut kan få sat fokus på ikke blot nye teknologier, men også at udbrede allerede eksisterende. Vi er jo i Danmark allerede utrolig dygtige til at digitalisere uddannelsesvæsenet på mange forskellige måder. Herunder er vi en del SMV'er der gør vores! En mere digital uddannelse er med til at udviske ulighed mellem kønnene, og hjælper personer med særlige behov til at yde på lige fod med dem der er bedre tilpasset vores system. Lad os få sat fokus på det, pakket det flot sammen og sendt det ud i verden!

Klaus Rovsing Kristiansen (Copenhagen Capacity)
Onsdag d. 30/5-18 kl. 11:31

Bestemt et interessant tema. Men vigtigt, at I sikrer jer, at jeres vinkler eller målgrupper er nye ift. allerede igangsatte initiativer. Interessant med fokus på det forretningsmæssige potentiale. Der går nogle gange meget win-win i retorikken på dette felt...

Rune Stig Mortensen (Analysechef, Region Syddanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 00:39

Glimrende initiativ. Verdensmålene sætter fokus på, hvor vi skal forbedre os for at skabe en bedre verden – derfor arbejder vi også med målene i Region Syddanmark.
Ligger den egentlige innovation i at skabe løsninger på tværs af mål, fx nye måder at lave klimatilpasning der samtidig skaber beskæftigelse til svage grupper, øger biodiversiteten eller andet? Opfordringen herfra er, at innovationsværktøjet netop fokuserer på de løsninger, der kombinerer eller rummer flere mål på en gang.

Jacob Lind Cramer (Direktør, Eurofins Miljø Luft)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 09:39

Samspillet mellem erhvervslivet og GTS-netværket bidrager med nytænkning og innovative løsninger, som er nødvendig for at finde løsninger på verdens udfordringer. Med en fortid i GTS-verden og nu en stilling i industrien forstår jeg for alvor styrken i samarbejdet, hvor aktører som Teknologisk Institut bidrager med både teoretisk viden og muligheden for, sammen med SMV´erne, at teste det i praksis.

Pia Moldt (Uddannelsesleder, VIA)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 13:30

Både i mit daglige arbejde som uddannelsesleder i VIA og som kommunalpolitiker i Randers Kommune er jeg meget optaget af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Jeg håber virkelig de kan være med til at skabe en bedre verden for alle uanset, hvor på kloden men lever. Nytænkning og innovative løsninger, der skaber værdi for både virksomheder og samfund synes jeg er en spændende, og helt rigtig tilgang, for at løse verdens problemer. Jeg tror på, at vi skal arbejde med forskellige tilgange for at løse den kæmpe udfordring som vi står overfor i forhold til verdens problemer.
I VIA har vi et samfundsmæssigt arrangement som en del af vores strategi. Vi arbejder med et globalt udsyn og vil gerne tage et samfundsmæssigt medansvar for at løse de udfordringer, der er globalt set. På Campus Randers arbejder alle 800 studerende på andet år, tværfagligt med de 17 FN verdens mål. Vi vil gerne have, at vores studerende kender målene, og med det kan være med til at gøre en forskel.

Dorte Kulle (Chefkonsulent, SMVdanmark)
Torsdag d. 31/5-18 kl. 17:05

Et meget interessant projekt, der netop ser på, hvordan SMV'er også kan få værdiskabelse ved at arbejde med verdensmålene. Vi kunne i vores arbejde godt bruge netop et inspirationskatalog til at vise virksomhederne mulighederne, og hvordan de kan være med til at gøre en forskel.