DemandMatch – innovation i krydsfelt mellem service og fremstilling

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Fremstillings- og servicevirksomheder konvergerer i disse år inden for en række områder, hvilket rummer innovationsmuligheder for danske SMV’er – særligt indenfor vidensservice, transport og logistik, manuel services samt IKT baserede sektorer. F.eks. er ny IKT med til at skabe helt nye muligheder for produkt- og serviceudformningen, samt serviceformidlingen, som ofte er vanskelig for den enkelte fremstillings¬virk¬som¬hed eller servicevirksomhed at udnytte alene. Bl.a. fordi det kræver en massiv investering i opbygning af ny viden eller køb af større delleverancer fra leverandører/vidensinstitutioner. Innovationsmulighederne opstår oftest, når virksomheder har samme slutkunde eller har produkter og service der komplimenterer hinanden i et værdikæde- eller leveranceperspektiv.

Aktiviteten handler således om at afprøve metoder til at matche fremstillings- og servicevirksomheder for at udvikle nye servicekoncepter, kundeinterfaces, serviceleverancer og implementere produktivitetsfremmende IKT-teknologier. Alt sammen med udgangspunkt i nye kunde- og markedsbehov. Her er det interessant at afprøve andre former for ”creative-collaborativ-growth” modeller fra udlandet i Danmark og på den måde skubbe til omstillingshastigheden i de mange danske SMV’er med et globalt vækstpotentiale.

2 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Erik Nørgaard
Fredag d. 22/5-09 kl. 14:27

Vi ser et spændende potentiale i at afprøve metoder til at matche fremstillings- og servicevirksomheder for at udvikle nye servicekoncepter, kundeinterfaces, serviceleverancer og implementere produktivitetsfremmende IKT-teknologier. Fokus på forretningsinnovation på tværs af virksomheder/brancher har interessante perspektiver, som vi gerne vil understøtte.

OleSteensen
Onsdag d. 27/5-09 kl. 17:10

Kære Erik Nørgaard,

Jeg er glad for din interesse for dette initiativ, som jeg er enig med dig i har store potentialer. I vore øjne skal vi have fundet nogle "first-movers", som vi kan gøre til succes historier eller rolle modeller, hvilket jeg tror vi kan gøre i fællesskab.

GTS virksomhederne har gennem de seneste 2½ år gennemført mere end 300 opsøgende besøg i ikke mindst små- og mellemstore virksomheder (50/50, mellem produktion og service) i Danmark. Møderne har bekræftet dine synspunkter. Vi er glade for hermed at have "skubbet til vognen". Jeg har selv ika. min placering i GTS systemet haft en plads i en DI Service styregruppe med det formål at skabe innovation i denne sektor i knap 2 år. Det er mit indtryk at det helt store problem i sektoren er dens diversitet og at rollemodel- virksomheder derfor skal vælges med omhu.

GTS systemet er afgjort både parat og kompetent til en dialog/rådgivning indenfor alle niveauer af IKT støttefunktioner i spændingsfeltet mellem fremstillings-og servicevirksomheder indenfor et bred udsnit af forskellige brancher.

Vi vil derfor gerne opfordre til en fortsat dialog omkring dine erfaringer med virksomhedernes behov, målsætningen med aktiviteterne samt mulige prioriteringer med det formål at skabe succescases, der vil inspirere andre.

Venlig hilsen
Ole Steensen
DELTA, medlem af redaktionsgruppen