Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Senest opdateret d. 1/3-2022
Afsluttet
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Service og offentlig innovation
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Vi initierer udviklingen af en digital test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), der skal sikre, at danske virksomheder kan skabe forretning og spille ind i danske og europæiske initiativer for sikker og ansvarlig brug af digitale teknologier.

Aktiviteterne i denne aktivitetsbeskrivelse bidrager til det overordnede mål for indsatsen ved at sikre at danske virksomheder, via inddragelse i både casesamarbejder og videnspredningsaktiviteter samt etableringen af en test- , demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), kan holde sig i front i den globale konkurrence ved at opnå dyb viden om og kompetencer inden for bl.a. sikker og ansvarlig AI, anonymisering, standarder mm. Målet for aktiviteterne i indeværende periode er 1) initieringen af  af TDU’en og systematisk opsamling og formidling af de teknologiske services og ydelser, som udvikles i regi af de øvrige aktivitetsplaner under området og 2) at involvere +90 virksomheder i konkrete videnspredningsaktiviteter.