Demonstration af anvendelighed og værdiskabelse

Senest opdateret d. 26/1-2022
Aktiv
Alexandra Instituttet
FORCE Technology
Indsatsområdet Digital sikkerhed, tillid og dataetik under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi
Kristian Krämer
Senior Project and Business Development Manager

Vi videreudvikler den digitale test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet, som skal være med til sikre, at danske virksomheder kan skabe forretning og spille ind i danske og europæiske initiativer for sikker og ansvarlig brug af digitale teknologier.

Aktiviteterne i denne aktivitetsbeskrivelse bidrager til det overordnede mål for indsatsen ved at sikre at danske virksomheder, via inddragelse i både casesamarbejder og videnspredningsaktiviteter samt videreudviklingen af en test-, demonstrations- og udviklingsfacilitet (TDU), kan holde sig i front i den globale konkurrence ved at opnå dyb viden om og kompetencer inden for bl.a. sikker og ansvarlig AI, anonymisering, standarder mm.
Målet med aktiviteterne i indeværende aktivitetsperiode vil dels være en videreudvikling af TDU’en og systematisk opsamling og formidling af de teknologiske services og ydelser, som udvikles på tværs af de øvrige aktivitetsplaner under området, samt at involvere mere end 100 virksomheder i konkrete videnspredningsaktiviteter.