Den Danske Renluftsektor

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Energi, Klima og miljø, Produktionsteknologi og Transport
Karsten Fuglsang
Senior projektleder, F&U koordinator

FORCE Technology vil etablere en innovationsplatform for udvikling, optimering, validering og dokumentation af renluftteknologier målrettet danske producenter, leverandører og brugere af renluftteknologi. Der er fokus på at skabe innovative løsninger med høj effektivitet, minimale driftsomkostninger, lavt energiforbrug og længst mulig levetid. Innovationsplatformen skal udvikles og afstemmes i tæt samarbejde med målgruppen inden for industri, transport og energibranchen.

Skærpede krav til luftforurening skaber behov for udvikling af nye teknologier og løsninger til reduktion og dokumentation af emissioner. Formålet med aktiviteten er at understøtte, at danske virksomheder inden for renluftsektoren kan udvikle nye innovative løsninger med høj effektivitet, minimale driftsomkostninger og energiforbrug, samt længst mulig levetid.
FORCE Technology vil udvikle nye designmodeller og målesystemer, der kan understøtte industriens udvikling, optimering af og kontrol med rensnings-teknologier. Under aktivitetsplanen vil vi:
• Udvikle nye CFD baserede designmodeller, der understøtter teknologiernes miljøeffektivitet og reducerer levetidsomkostninger
• Udvikle nye målesystemer til validering af teknologiernes effektivitet og fleksible prøvetagningssystemer med henblik på kosteffektiv kontrol
Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde og dialog med målgruppen og udvalgte interessenter.

Budget:
2016: 2.590.000 kr.
2017: 2.590.000 kr.
2018: 2.590.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Den Danske Renluftsektor - En fælles innovationsplatform for udvikling af renluftløsninger

Nøgleord