Den Sunde Krop

Senest opdateret d. 13/1-2021
Bioneer
Pulje:  Resultatkontrakt 2021-2024 under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Christian Clausen
Forskningschef

Udvikling af prækliniske teknologier som vil styrke danske virksomheders tidlige produktudvikling af nye lægemidler, celleterapier og højværdi-ingredienser.

Den overordnede vision for Indsatsområdet er at styrke danske virksomheders tidlige produktudvikling af nye lægemidler, celleterapier og højværdi-ingredienser. Specifikt vil aktiviteterne i Indsatsområdet koncentrere sig om immunologi, cellemodeller, kunstig intelligens og biomolekylær detektion.
Dansk Life Science industri står stærkt internationalt og virksomhederne er på mange fronter verdensledende inden for deres områder og har som helhed alle muligheder for at bidrage til at løse de udfordringer det danske sundhedsvæsen står overfor.
Under Indsatsområdet vil Bioneer udvikle nye teknologier som kan gøre virksomhederne i stand til hurtigere og tidligere i forløbet at udvælge de bedste eller mest sandsynlige lægemiddelkandidater, celleterapier, højværdi-ingrediensprodukter og monitoreringsteknologier.

Aktiviteter for dette indsatsområde

Aktiv

AI og cellemodeller

Inden for Life Science området er der en stigende opmærksomhed på anvendelse af kunstig intelligens (AI) som værktøj til effektivt og smart at kunne håndtere og forstå store og komplekse datasæt. I aktiviteten kombineres laboratoriemodeller og AI.

Under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer
Aktiv

Komplekse barrieremodeller

I denne aktivitet udvikles nye teknologiske services der kan gøre den del af den prækliniske udviklingsfase som omfatter hvordan et lægemiddel optages og omsættes hurtigere.

Under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer
Aktiv

Komplekse Cancer -og CNS-modeller

Fokus på udvikling af patientspecifikke lægemidler øges og der er derfor behov for laboratoriemodeller som i langt højere grad efterligner den sygdomsrelevante biologi i kroppen. Modellerne vil kunne accelerere virksomhedernes prækliniske udvikling.

Under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer
Aktiv

Geneditering og Immunceller

Geneditering er et felt i hastig udvikling og en kombination af immunterapi og geneditering har et vidstrakt potentiale, som kan føre til forebyggelse og behandling af en lang række immunrelaterede sygdomme, herunder kræft.

Under temaerne Sundhed og medicoteknologi
Bioneer
Der er ingen aktiviter tilgængelige med den valgte status.