Design af oplevet kvalitet for øget velfærd og effektivitet

Senest opdateret d. 23/4-2009
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Service og offentlig innovation

Når vi ønsker at skabe et nyt produkt, et rum eller nye processer – er der altid mennesker involveret, enten i skabelsen eller i brugssituationen. Mennesker er individer med forskellig smag, baggrund, kultur og holdninger. Selvom vi i dag besidder en stor viden om menneskelig adfærd og kontekstuelle forhold, har praksis dog vist, at vi har svært ved at omsætte og implementere denne viden især i større fysiske rum og anlæg. Vi har alle tilgængelige teknologier og materialer af høj kvalitet – men resultatet har sjældent den samme oplevede kvalitet.

Derfor er der et behov for øget viden om, hvordan mennesket oplever og reagerer på de stimuli, der fås fra det offentlige rum, og der er i særdeleshed behov for at udvikle brugbare metoder til implementering af denne viden.

Metoderne finde det centrale spændingsfelt mellem ønsket oplevet kvalitet for øget velfærd og krav om effektivitet – f.eks. i de kommende sygehusbyggerier eller lignende offentlige rum. Metoderne skal udvikles i samspil med universiteterne og bl.a. ses som en fornyelse af traditionelle og modne forskningsområder som antropologi, psykologi, usability, MMI og Human Factors.

Resultatet vil være enkle metoder til forståelse af komplekse sammenhænge mellem fysiske egenskaber og menneskelig perception. ”Hvad bestemmer kvalitet, hvad bestemmer godt fra dårligt – og hvilke kriterier vi opstiller for at lave denne skelnen?”. Metoderne skal danne baggrund for værktøjer, som kan bruges i udviklingen af kommende projekter – f.eks. i form af at bruge brugere til at lave præferencekort baseret på avanceret dataanalyse. Disse skal bruges til at afveje teknologi, effektivitet, økonomi overfor oplevet kvalitet. Dermed fås en forståelse for, hvordan vi i livsrum bedre kan anvende teknologier – samt retningsgive hvor der er behov for nye teknologier.