Design af Smart Things

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Morten Wagner
Head of Department, IdemoLab

Design af Smart Things vil opsamle, udvikle og udbrede viden og serviceydelser, som øger tilgængeligheden og kvaliteten af design af nye intelligente produkter – fremtidens smart things. Barrierer, som specielt for virksomheder uden erfaring med elektronikproduktion, kan virke uoverstigelige og hæmme introduktion af nye danske produkter inden for kategorien. Aktiviteten lever mellem dyb viden om design og viden om hardware på områder som fx sensorering, kommunikation og energiforsyning.

1. Markeds- og samfundsbehov

Smart things omfatter fremtidens bølge af objekter, som befolker vores private eller professionelle miljø; borde, vægge, kontakter, armaturer, kopper og håndtag – men tilføjet intelligens. Intelligens i ellers ”stumme” produkter er med til at skabe nye forretningsmuligheder og tilføre øget produktværdi. Smart things kommunikerer, opsamler og behandler data, de kan agere alene eller i lukkede netværk eller som en del af det globale internet (Internet of Things).

Design og udvikling af disse produkter kræver dog en multidisciplinær viden og adgang til ressourcer - lige fra nye designparadigmer til infrastrukturhensyn, produktionsudfordringer og regulatoriske hensyn. Typisk er dette et kompleks, som kan være svært for danske SMV’er at udfylde alene, men hvor DELTA med interaktionsdesign, elektronik og regulatoriske kompetencer kan hjælpe – og med en bred innovationsinfrastruktur bære SMV’er frem til de rette partnere.

Barriererne omfatter eksempelvis agil design af interaktivitet og brugeroplevelser – herunder udnyttelse af muligheder for hard- og softwareintegration som trådløs kommunikation, sensorering, datatransport, cloud opbevaring og nye former for ´aktuering´.

Markedspotentialet for smart things vurderes lovende, og det forventes, at der i 2020 er 50 milliarder objekter på nettet[1]. Det er vigtigt, at danske virksomheder får en del af dette markedspotentiale, da potentialet på den ene side er en god mulighed for virksomhederne og på den anden side kan være en trussel for eksisterende markeder.

Aktiviteten skal således understøtte, at danske design-, IT- og elektronikvirksomheder får del i dette potentiale. DELTA’s services vil understøtte, at SMV’er på tværs af sektorer vil kunne udnytte fælles viden og platforme, og der vil kunne udvikles et cluster af ´smartification´ ekspertise.

Målgruppen for aktiviteten er:

 • Virksomheder, som har eksisterende produkter på markedet, men som ønsker at gøre dem ´intelligente´.
 • Iværksættervirksomheder som udvikler smart things.
 • Større virksomheder, som ønsker at flytte sig fra producenter af ´stumme´ produkter til produkter med intelligens og elektronik.
 • Designhuse, som vil udvide deres designkompetence til også at omfatte interaktionsdesign og ´smartification´.

Innovationsfremsynet omkring smarte produkter nævner specifikt det danske behov for at støtte designkompetencer inden for dette område[2].  DELTA har som pilotforsøg haft succes i forbindelse med Design & Elektronik aktiviteten 2013-2015, som bekræftede disse udfordringer, men også åbnede op for potentialer ved at bringe det videre ud i flere brancher.

2. Ny teknologisk serviceydelse, kompetence og teknologi

Smarte objekter kobler den fysiske verden med den digitale og er komponenter i intelligente systemer. Udvikling af smarte produkter kræver derfor viden fra en række domæner. For at støtte og accelerere danske SMV’ers udvikling af fremtidens smarte produkter, etableres en række integrerede services:

Agilt design og afprøvning af smart things:

 • Proof-of-concept services.
 • Proof-of-context services.
 • Uddannelser målrettet produktdesignere uden for traditionel elektronikindustri.

Teknologidemonstrationon og -valg:

 • Demonstration af nye markedsklare teknologier via komponentbibliotek og demonstratorer.
 • Rådgivning om valg af teknologi og infrastruktur.
 • Rådgivning omkring kommunikationsprotokoller og standarder.

Test og certificering:

 • Rådgivning om internationale standarder, som sikrer optimale eksportmuligheder.
 • Rådgivning og test omkring pålidelighed og certificering af smart things.
 • Rådgivning omkring internet sikkerhed, privacy og sårbarhed.

Services vil primært blive forankret i et teknologi- og feasibilitydemonstratorium, hvor virksomheder med ideer til smarte produkter vil få adgang til ovenstående services samt et netværk af partnere. Netværket vil bestå af design- og elektronikudviklingshuse samt EMS’er, som skal bidrage med viden og services omkring design, produktudvikling og produktion af smart things og dermed får adgang til virksomheder med nye produktideer.

Markedet dækker på nuværende tidspunkt ikke dette behov for services. Dette skyldes primært, at markedet på den ene side stadig er under opbygning, og at der stadig er en markedsfejl i forhold til at skabe den innovationsinfrastruktur, som kræves for at danske virksomheder i højere grad kan udvikle smarte produkter på tværs af traditionelle brancher.

3. Centrale aktiviteter

Aktiviteten vil være en kombination af state-of-the-art vidensopsamlende eksperimentarium i samarbejde med danske virksomheder via demo cases og samtidig holde fokus på at skabe videns-, metode- og teknologiplatforme inden for området, som kan stilles til rådighed bredt, bl.a. i en serie af udadvendte og interagerende aktiviteter.

Aktiviteterne vil omfatte:

Videnspredning og netværk:

 • En række workshops, konferencer, sparringsforløb og netværk som på den ene side skal sikre spredning af viden omkring udvikling af smart things og på den anden side bidrage med behovsafklaring og kompetenceopbygning
 • Etablering af netværk for danske design- og elektronikudviklingshuse samt danske kontraktproducenter af elektronik (EMS’er)

Videnopbygning og videnhjemtagning:

 • Demonstrationscases med danske virksomheder, som skal bidrage med kompetenceopbygning samt være demonstratorer i forbindelse med videnspredning.
 • Udvikling af metoder for screening og valg af teknologier
 • Opbygning af viden om nye markedsklare komponenter herunder chips, energi, kommunikationsprotokoller og interaktion med ´ting´ igennem direkte og indirekte interfaces (apps, lokale og remote displays, wearables)
 • Udvikling af demonstratorer af nye komponenter og åbne platforme for ´smart things´
 • Hjemtagning af viden omkring design, MAKER- og teknologitrends fra udlandet – som fx Asien og USA

Aktiviteten udbygger erfaringerne fra DELTA’s Design & Elektronik aktivitet 2013-2015. Dertil kommer DELTA’s eksisterende aktiviteter inden for sensornetværk, energy harvesting og low-power samt viden om standarder inden for godkendelse af produkter herunder wireless, pålidelighed og EMC.

4. Mulige samarbejdspartnere

Et vigtigt led i aktiviteten vil være samarbejde med danske design- og elektronikudviklingshuse samt danske kontraktproducenter af elektronik (EMS´er). Disse skal sikre, at produktorienterede virksomhederes ideer til nye smart things kan realiseres. Samtidig bygges der ovenpå eksisterende samarbejde med fx Dansk Design Center, ITU, CERTEC, KEA, DI ITEK, CIID, Kickstarter, Founders House, Republikken, Art & Tech Incubator og FabLab RUC.

Referencer: 

[1] Internet of Things – From Research and Innovation to Market Deployment, IERC Cluster Book 2014, Editors Ovidium Vermesan and Peter Friess River Publishers

[2] Teknologi og Innovationsfremsyn – Smarte Produkter og Internet of Things, udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation, november 2014.

Nøgleord

48 kommentarer

Herunder er indlæg og kommentarer fra interessenter på aktiviteter og aktivitetsforslag.

Kristoffer Rønn-Andersen (CEO, Fresh Tech IVS)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:51

Jeg synes der indenfor smart products er en stærk fokus på den vestlige verden og de problemer (luksusproblemer?) vi har. Jeg synes det er mindst lige så interessant at kigge ud i verden og forsøge at løse problemer i u-lande. Med udviklingen af "the outernet" (google loom og facebooks netværksdroner) vil det være muligt at udbrede smart-grid økosystemer til lande hvor smart produkter kan rede tusindvis af menneskeliv.

Bo Petersen (Product Development, Innovation, Scion DTU)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 10:59

Det er ikke nok at produkterne er smarte - Delta bør også kigge på relevans - er det væsentlige problemer der løses - eller er det gadgets, uden samfundsmæssig relevans. Dette uden at være smagsdommer, naturligvis ;-)

Camilla Falk Jensen (PhD studerende, DTU Compute)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:21

Ved udvikling af Smart Produkter, (som opsamler data), tror jeg det er vigtig at fokusere på hvilken grad af brugerinvolvering man ønsker, Skal produkterne være system-drevet, som i "smart houses", eller bruger-drevet? og hvis de er bruger-drevet, skal de så blot bidrage med viden og øget opmærksomhed om vores adfærd eller skal de lede til en ændring af vores adfærd, og i så fald, hvordan?

Camilla Falk Jensen (PhD studerende, DTU Compute)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 11:22

Ved udvikling af Smart Produkter, (som opsamler data), tror jeg det er vigtig at fokusere på hvilken grad af brugerinvolvering man ønsker, Skal produkterne være system-drevet, som i "smart houses", eller bruger-drevet? og hvis de er bruger-drevet, skal de så blot bidrage med viden og øget opmærksomhed om vores adfærd eller skal de lede til en ændring af vores adfærd, og i så fald, hvordan?

Synne Skjørten (Bachelor student, Technical University of Denmark)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:28

Jeg synes det i har planer om er virkelig spændende, og tror at det er et behov for rådgivning og muligheder for hjælp inden dette. En ting jeg tænker lidt på et at det også er vigtig at se hvordan smart products forholder sig til andre smart products, hvordan kan man gøre det enklere for brugeren, slik at han/hun ikke konstant skal reagere og interagere med alle produkter omkring. Trænger alle produkter i vores liv at blive "smarte"? I hvilke områder giver det bedst mening at fokusere på smart product? Samtidig så skulle jeg ønske der blev snakket mere om miljø i forbindelse med denne udvikling.

Nina Mørch Pedersen (Interaction Designer)
Onsdag d. 22/4-15 kl. 12:31

Jeg synes det lyder som nogle spændende planer. I udviklingen af smarte produkter synes jeg det er vigtigt at holde for øje, at det ikke kun kommer til at handle om at indsamle data og gøre processer mere effektive, men også huske at fokusere på at designe gode oplevelser til "det sansende menneske". Hvordan kan kommende samarbejder fokusere på de materialer, vi omgiver os med og brugeroplevelsen ved at interagere med disse materialer fremfor hovedsageligt at fokusere på hvordan vi masseproducerer og når et stort marked?

Thorfinn
Onsdag d. 22/4-15 kl. 13:30

Det kunne være en ide at udvikle et billigt system, der lignende RFID kan skannes og give et produktspecifikt id. Fx et system kan printes på produkter, og kan levere et produkt id nummer tilbage der linker til en clouddatabase, hvor det i et standardiseret sprog (der skal udvikles), der kan forstås af en industrirobot, beskrives hvordan dette produkt skal adskilles i materialeenheder, og hvordan disse materialeenheder kan sorteres til genanvendelse. Formålet skulle være at gøre komplekse produkter billigere at adskille og sortere til genbrug/anvendelse af enheder eller af materialer.

Kristoffer Milling (Københavns Universitet)
Fredag d. 24/4-15 kl. 17:05

Smart Things er en fascinerende udviklingsfront, og jeg er spændt på at følge Deltas arbejde på fronten (det ser rigtig godt ud!). Værd at bemærke er det, at emnet ofte mødes med en vis skepsis, særligt med henblik på etiske og sociale konsekvenser. Det fremgår både af et par af de ovenstående kommentarer, samt af debatten ved den netop overståede konference. For mig at se vidner disse reaktioner om, at der igennem alle tiltag - workshops, vidensspredning, uddannelse, samarbejde - bør strømme en kritisk stillingtagen til, hvad Smart Things er og (særligt), hvad Smart Things BØR være. For at undgå at vi bliver totalt fremmedgjorte fra smarte produkter, skal produkterne først og fremmest give brugeren kontrol og ejerskab ("empower the user") - og ikke Internettet eller virksomheden bag. Det er i sidste ende brugeren, der skal blive smartere (leve smartere), produktet må ikke tage styringen. Jeg tror ikke blot, dette er et spørgsmål om etisk stillingtagen - det er også et spørgsmål om, at markedet på sigt skal kunne acceptere smarte produkter, og at smart teknologi kan skabe værdi for vores samfund. Så, opsummerende, jeg tror det er ret væsentligt med en kortlægning af og stillingtagen til de her spørgsmål, for de vil blive ved med at dukke op. Og det er en god idé, at Delta er en del af den kortlægning, fordi I forstår teknologiens muligheder og er med til at implementere den. Værdierne skal ikke komme fra "eksperter" i Etisk Råd - de skal derimod manifesteres i den udvikling, som Delta er en del af.

Søren Würtz (Chefkonsulent, CKO)
Mandag d. 4/5-15 kl. 08:11

Et spændende område. Jeg mener, at der bør være fokus på både udviklingen og på bortskaffelsen - altså hele livscyklus. Jo flere ting der bliver smarte - des mere elektronikskrald. Og det har verden nok af.

Ofte er de ting der overses de mest banale. I Danmark har designerhvervene i mange år pushet for at udbrede design. Samtidig er det område der bliver kaldt design blevet udviddet fra ikke blot at være æstetisk udvikling med mennesker i fokus, men også at være alt fra strategi til workshopprocesser. Det har gjort de der ikke var i designfaget forvirrede. Mit råd er at fastholde det der er kernen i design, når projektet skal realiseres; 1. design har et æstetisk element, 2. Design handler om mennesker og er ikke bare ting. 3. Design skaber nye koblinger mellem materialer og teknologier.

Jeg oplever at mange af de 'smarte' eller halvsmarte produkter som omgiver os i dag har et for stort fokus på pkt. 3.

Derudover oplever jeg ofte, at mange smarte produkter crasher alt alt for ofte. Computeren og telefonen er jo blevet vores smarte skrivemaskine og talemaskine. Men hvorfor skal denne type konsumprodukter have så lav stabilitet?

For hele designområdet er der også en ret banal

Søren Nielsen (Direktør, ERNI)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:07

Som iværksætter inden for dette felt, synes jeg, at det allervigtigste er at hjælpe virksomheder hurtigt frem til en MVP. Simpelthen for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Dernæst kan der bygges ekstra på. Når det er sagt, så tror jeg at de produkter, som kommer til at overleve på den lange bane, er produkter, som er fremtidssikrede – det vil sige, at softwaren kan udskiftes/gøres agil med mere, så produktet ikke bliver overhalet af en ny teknologi lige om hjørnet.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Mandag d. 4/5-15 kl. 20:40

Kære alle

Tak for jeres kommentarer! Det er dejligt med så stor interesse og opbakning. Jeg har samlet lidt tanker og svar herunder:

Kristoffer Rønn -> du har ret i, at det også kunne være interessant at kigge på områder, hvor "smart things" kan gøre en forskel f.eks. i u-lande. Vi har et forslag ("Produkter med god samvittighed og god forretning"), som kunne supplere her.

Bo Petersen -> Du har ret, at relevans er et vigtigt aspekt - som kan vurderes både markedsmæssigt og fx. samfundsmæssigt. Jeg er ikke umiddelbart sikker på, hvordan vi kan vurdere sidstnævnte (objektivt) - men vi er meget åbne for idéer eller forslag.

Camilla Falk Jensen -> Tænker du brugerinvolvering som graden af interaktion mellem produkt og bruger - eller graden af, hvor meget man spørger brugerne til råds under udviklingen af produktet?

Synne Skjørten -> Det er rigtig, og et interessant spørgsmål; hvornår bliver smarte produkter "obtrusive" og forstyrrende istedet for støttende og brugbare? Ang. miljø, ønsker vi også at kigge på det i vores andet forslag "Produkter med god samvittighed..."

Nina Mørch Pedersen -> God pointe, som vi vil holde os for øje!

Thorfinn -> En god idé - som kan bringes til DELTA's Mikroelectronik afdeling, som også designer RFID'er! Samtidigt et muligt tema - igen, også for vores forslag om produkter med god samvittighed.

Kristoffer Milling -> Tak for kommentaren. "Spillereglerne" for og ejerskab af den data der bliver genereret og opsamlet af fremtidens smarte produkter er først ved at blive etableret - og jeg er enig i, at DELTA vil være et godt sted at udføre kortlægning og evt standardiseringsarbejde herom; muligvis i samarbejde med organisationer som fx. Datatilsynet.

Søren Würtz -> Enig - det virker oplagt, at der skal være fokus på livscycklus. Det er også en god pointe at huske dine punkter 1. og 2. samt respekt for brugere og produkters pålidelighed.

Søren Nielsen -> Tak for pointen og det er bestemt et felt der er virkelig væsentlig for startups; kombinationen af MVP og samtidigt fremtidssikre. Det er nemmere for software-iværksættere end det er for hardware udviklere - men vi håber at vi kan hjælpe, også på dette område. I øvrigt kan jeg foreslå dig at kigge på DELTAs forslag om "acceleret udvikling", som nok også kan støtte iværksættere.

Igen, tak for jeres input!
vh
Morten

Camilla Emilie Brix
Tirsdag d. 5/5-15 kl. 17:09

- Det er et godt og konkret initiativ med videnspredning og vidensopbygning til konference, workshop etc. men det står lidt uklart hvor den opsamlede viden vil blive tilgængelig henne efterfølgende. Altså hvorvidt der vil blive skabt en platform hvori erfaringerne fra konference, workshop etc. samles - Både de erfaringer I og deltagerne har skabt sig.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16:51

Kære Camilla

Tak for din kommentar som har en god pointe; en del af opgaven med disse aktivitetsplaner er at udvikle services og viden som kan udbydes fra GTS instituttet efterfølgende. Det er dog også en vigtig ambition, at der undervejs vil blive udformet og udgivet materiale på baggrund af den opsamlede viden og vi vil sørge for, at der indarbejdes fornuftige milepæle om videnspredning.

vh
Morten Wagner

Scott Hill (civiling. , Frontier Sciences Group )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 09:43

#MoMoCopenhagen #Delta #medicoinnovation #smartgrid #Iot #BigData I am looking for an open source solution to connecting IOT sensors to the smartgrid and using it to transport smarter healthcare data, climate data, and city data

Anette Sørensen (Senior projektleder , Dansk Arkitektur Center )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:13

Det kunne være interessant at arbejde med byen som testområde for Smart Things - koble kommuner med start ups for at kick starte tests af hvad 'den smarte by' er for en størrelse. Der er behov for at få materialiseret de smarte løsninger så borger, planlægger, turist m.fl. kan begynde at se konkurene af fremtidens by. Altså midlertidige forsøg, der udfordre, tester, visualiserer, involvere osv., så vi kan begynde at opbygge en fælles referenceramme for, hvad vi forstår ved den smarte by. Fra buzz til byrum...

Emil Tin (Projektleder, Københavns Kommune)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:20

I Københavns Kommune er vi meget interesserede i at understøtte nye partnerskab, og har på forskellige måder mulighed for at stille byrummet til rådighed som en form for 'living laboratory'.

Emil Tin (Projektleder, Københavns Kommune)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:48

I Københavns Kommune er vi meget interesserede i at understøtte nye partnerskab, og har på forskellige måder mulighed for at stille byrummet til rådighed som en form for 'living laboratory'.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:23

Kære Anette

God idé - og i samarbejde med Emil fra Københavns Kommune (se hans kommentarer efterfølgende) kan vi måske sætte noget op?!

vh
Morten

Emil Tin (Projektleder, Københavns Kommune)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:18

I Københavns Kommune er vi meget intersesserede i hvordan smart things kan hjælpe med at nå nogle af de ambitiøse mål der er opsat indenfor fx miljø, mobilitet, energi, osv. København har sat som mål at blive CO2 neutral i 2025, og det kræver innovative løsninger.

Indenfor mobilitet er målet at reducere andelen af ture der foretages i bil, og istedet flytte dem til især cykler, men også gang og offentlig transport. Hvordan kan smart things og wearables understøtte grønne transportformer?

I cykelstrategien er opsæt en række mål for rejsetid, sikkerhed, service, osv:
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/818_YF8zF5k7Cr.pdf. Kan man tænke cyklen som en 'smart thing' eller en form for 'wearable', der øger sikkerhed og komfort, reducere rejsetid eller ændrer adfærd? Hvilke nye services og systemer kan gøre cyklen mere konkurrencedygtig ift bilen?

Hvordan kan wearables kobles til cyklen, der også er en meget kropslig transportform?
Hvordan kan wearables spille sammen med trafiksysteme, trafiksignaler og real-tid / big data om trafik og mobilitet?
Hvordan kan wearbles og smart things bruges til at nudge og påvirke folks trafikvalg i en mere grøn retning?

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:29

Kære Emil

Tak for kommentaren - det ligner vi kan samarbejde med jer på flere fronter og i forbindelse med flere af vores aktiviteter. Vi vil meget gerne i konkrete drøftelser med jer om mulighederne.

Det er et spændende felt med Cykelstrategien; Vi er helt enige i, at vi kan betragte cyklen - eller cykelhjelme, lygter, dimser på tasker, bælter etc. - som forskellige potentielle kombinationer af "smart things" og "wearables", som sammen med "smart city" teknologier kunne åbne nye rum for spændende anvendelsesmuligheder.

vh
Morten Wagner

Petra Ahde-Deal
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:20

I think it's good to have discussion platform about the finances of the new, upcoming and even experimental companies. I see this project as a hub for ideas, knowledge and money to find each others in right ways. It is crucial for new ideas to have support while coming into actual businesses. Collaboration with educational institutes will create freedom and space for innovation. If the new ideas for smart products can be developed (at least until some extend) in environments where they don't yet have to make money, they may have more opportunities to enter the market as successful products.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:32

Kære Petra

Thank you for comment. It's true; it's important to remember educational institutes and to be able to funnel knowledge and support to environments where it's possible to be explorative and creative!

cheers
Morten Wagner

Mona Jensen (Environmental consultant, Freelance )
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:20

Aktivitetsforslaget er ganske relevant og en afdækning af, hvilke behov og muligheder der ligger indenfor smart-tech er bestemt værdiskabende og kan være med til at give danske virksomheder en fordel.

Dog er jeg af den holdning, at smart-things og smart-tech ikke per default er løsningen på alle dagligdagens og samfundets problematikker. Det spørgmål jeg derfor mener der bør stilles i forbindelse med IoT er, løsner dette et problem, eller generer det bare nye problemer?

Alt tech vi sætter i verden har miljømæssige omkostninger. Muligvis ikke i vore egen baghave, men på den internationale scene. At bruge mere, nyere, bedre tech til, at afhjælpe problemer der ikke nødvendigvis er reelle problemer, er med et godt dansk udtryk som, at tisse i bukserne for at holde varmen.

I stedet for at løse alt med tech, så start med at se på, hvilke videnspuljer der allerede findes, både rundt omkring i Danmark, og internationalt. Mange af vores problematikker er allerede løst andet steds, eller i det mindste er der gjort erfaringer om, hvordan man ikke skal løse problemerne.

Når dette så er gjort kan det godt være, at tech og IoT er den rigtige metode til at løse poblemerne.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:37

Kære Mona

Relevant kommentar - og i tråd med at vi også er blevet opfordret til at kigge på relevans og bæredygtighed af af nye "smart things". Ud over vi selv vil tænke over hvordan disse evt kan passes ind i aktiviteten, håber vi, at vi kan inddrage partnere til på en eller anden måde at hjælpe os med disse aspekter, hvis det ikke bliver integreret i aktiviten. Vi vil således selv kigge efter omtalte videnspuljer - men hører også gerne fra dig eller andre, der kan pege os i den rigtige retning.

vh
Morten Wagner

Henriette Kirkegaard (Direktør, 3Dintegrated)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:20

Målgruppen I jeres oplæg bliver meget bred. Essentielt er målgruppen alle virksomheder, som laver ting. Fordelen her er selvfølgelig, at I vil have mange potentielle kunder. En udfordring kan samtidig være, dels om I formår at nå ud til kunderne og dels at kunderne opfatter jer som erfarne/specialister netop inden for deres felt.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:41

Kære Henriette

Tak for kommentaren - det er en valid pointe, at målgruppen kan blive bred. Man kunne overveje om der skulle være et endnu mere specifikt domæne, segment eller kun et afgrænset sæt af teknologier at kigge på - men vi er samtidigt bekymrede for, om vi så, for tidligt, får lukket nogle døre. Vi vil dog selvfølgelig have din pointe i baghovedet i formuleringen af det endelige forslag.

vh
Morten Wagner

Nicolas Padfield (Laboratorieleder, FabLab RUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:21

Ideen om at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at komme i gange med smart things/internet of things er rigtig god. Det ville være smukt at kunne omsætte Danish Design fra at være primært møbler og lamper til at være fremtidens produkter, hvor en vis teknologiintegration vil blive en selvfølge. Jeg tror den kort nævnte *åbne platform* er meget væsentlig hvis det faktisk skal omsættes til at små firmaer tør - så skal der simpelthen være udvalgt noget billig standardhardware og udviklet en skelet applikation og brugerinterface, så firmaer kan se at det kan blive integreret i deres produkt uden at blive en årelang udviklingsprojekt med stor økonomisk risiko.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:44

Kære Nicolas

Tak for din kommentar. "Smart" Danish Design har potentiale - helt enig. Jeg er enig i den åbne platform - og også det vigtige i "åbenheden"!

vh
Morten Wagner

Søren Ammundsen
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:28

meget relevant Aktivitet. - noget som danske IoT startups helt sikkert ville kunne bruge.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:42

Kære Søren

Tak for din opbakning!

vh
Morten Wagner

Nikolaj Møbius (Teknologi evanglist, FabLabRUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:38

Jeg oplever at der i dansk udvikling af ST mangler internationalt udsyn. Ofte prøver man selv at udvikle alle dele af et produkt eller system uden viden eller hensyntagen til eksisterende muligheder.
Ofte har jeg set at man mister fokus på kernen af det problem man ønsker at løse grundet tekniske eller logistiske problemer som grunder i manglen på viden om eksisterende teknologi eller praksis.
Jeg tror man kan støtte de danske virksomheder ved at uddanne folk med en bred faglighed som indbefatter overordnet viden om industriel praksis og design såvel som evnen til at begå sig i nationale og internationale teknologi- og design netværk.

Nikolaj Møbius (Teknologi evanglist, FabLabRUC)
Torsdag d. 7/5-15 kl. 10:39

Jeg oplever at der i dansk udvikling af ST mangler internationalt udsyn. Ofte prøver man selv at udvikle alle dele af et produkt eller system uden viden eller hensyntagen til eksisterende muligheder.
Ofte har jeg set at man mister fokus på kernen af det problem man ønsker at løse grundet tekniske eller logistiske problemer som grunder i manglen på viden om eksisterende teknologi eller praksis.
Jeg tror man kan støtte de danske virksomheder ved at uddanne folk med en bred faglighed som indbefatter overordnet viden om industriel praksis og design såvel som evnen til at begå sig i nationale og internationale teknologi- og design netværk.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:46

Kære Nikolaj

Tak for kommentaren omkring internationalt udsyn og bredde. Danske produkter skal ofte være globale fra starten, for at kunne være en god forretning - og det er en væsentlig pointe, at dette kræver overblik, udsyn og bredde.

vh
Morten Wagner

Anette Sørensen (Senior projektleder , Dansk Arkitektur Center )
Fredag d. 8/5-15 kl. 10:34

Idea for a demo case: DAC is planning a Talent Week in August 2015 for young innovators, entrepreneurs, students etc interested in the smart city. The participants will work with different aspects of the smart city - hacking, moving, sensing and making. A winner will be found - the winning proposal could be the base for a demo case, giving the young up-and-coming winners a chance to further develop their proposal guided by professionals.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:48

Dear Anette

Great idea - we could have a good democase, and help people on their way at the same time.

cheers
Morten Wagner

Bettina (Forsker, brugerdreven innovation)
Lørdag d. 9/5-15 kl. 17:24

Rigtig spændende projektforslag. Håber at DELTA husker, at IxD meget tit glemmer, at potentielle brugere bør inddrages tidligt i designprocessen. Smarte teknologier har tendens til - i hvert fald de projekter jeg selv har forsket i - at være alt for komplicererede for almindelige mennesker. Det skyldes, at disse produkter (naturligvis) udvikles af teknologiske eksperter. Folk kan med fordel inddrages tidligt i design og produktudviklingsprocesserne og ikke kun i en testfase, lige før teknologiens tages i brug. Det gælder også brugen af byens rum, der kan redesignes og redefineres af de mennesker, der bedst kender den - beboerne. Mvh. Bettina Hauge, DTU MAN, Design & Innovation

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:53

Kære Bettina

Tak for din kommentar. Du kan tro, vi husker det! Vi arbejder i vores "IdemoLab" afdeling netop med tidlig brugerinddragelse inden for idé og konceptudvikling af elektronik og kender udfordringerne rigtig godt. Vi mener faktisk, at stadig udvikling af bedre metoder til involvering af brugere/borgere bør være en vigtig del af denne aktivitet. Vi hører gerne fra jer/dig hvis i kunne tænke jer at deltage eller udveksle erfaringer med dette arbejde!

vh
Morten Wagner

Bettina (Forsker, brugerdreven innovation)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:03

Ja, afgjort! Jeres projekt er spændende. Er pt ind over smartgrid forsøg og der er mange gode erfaringer at høste/udveksle. Vi tales ved/Bettina

Casper Waldemar Hald (Konsulent, Væksthus Hovedstadsregionen)
Mandag d. 11/5-15 kl. 11:25

Et område med stort potentiale der også kan tænkes ind i en række eksisterende muligheder og udfordringer for samfundet og virksomhederne. F.eks. håndteringen af en stigende andel af ældre i samfundet - hvordan sikrer vi bedst mulig omsorg samtidig med at der kan vokse virksomheder frem, som har udviklet løsninger med internationalt potentiale.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:58

Kære Casper

Tak for din kommentar; rigtig god idé med at perspektivere ifht til samfundsudfordringer!

vh
Morten Wagner

mette harrestrup (programchef, KEA - Københavns Erhvervsakademi)
Mandag d. 11/5-15 kl. 12:43

På KEA arbejder vi strategisk i krydsfeltet mellem teknologi, design og business. Vi ser et stort potentiale i at indgå i dette samarbejde for yderligere at udvide viden om Smart Object Design/The Internet of Things - samt naturligvis udvide det allerede etablerede samarbejde med DELTA, Dansk Design Center samt CIID. Vi har tværfagligt et særligt fokus på at indlejre technologer i designobjekter samt rum (private som offentlige). Vi tager udgangspunkt i teori og metoder fra bl.a. interaktionsdesign, user centred design samt emotional design. Desuden står KEA BYG, TEKNIK, DESIGN OG DIGITAL for praksisnær forskning/udvikling og med et stærkt fokus på værkstedstilgangen, hvor praksis manifesteres gennem både prototyper og afslutningsvist i konkrete produkter og services. Vi ser potentialet f.eks. i forhold til nye innovationer til megabyerne, den aldrende generation og velfærdsdesign.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Tirsdag d. 12/5-15 kl. 11:59

Kære Mette

Tak for indspark - vi håber og glæder os til videre samarbejde, som f.eks. kunne etableres under denne aktivitets tag.

vh
Morten Wagner

Kasper Hallenborg (Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 02:01

Fra Mærsk Instituttet, SDU, har vi rigtigt gode erfaringer med at samarbede med Morten og hans idérige folk hos DELTA. Det lyder som et rigtigt spændende initiativ, der i endnu højere grad kan være med til at sætte gode rammer omkring de rådgivningsprocesser for entreprenører og innovatører, som samfundet har så højt brug for.
Vi ser frem til fremtidige projekter med DELTA og håber at få stor gavn af det nye laboratorium.

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:44

Kære Kasper

Tak for de pæne ord, og for jeres opbakning og oplæg til samarbejde. Vi er helt enige i, at vores samarbejder har været rigtig gode og håber på mere af det!

vh
Morten Wagner

Tomas Sokoler (Lektor, IT Universitetet )
Onsdag d. 13/5-15 kl. 07:05

Rigtigt spændende forslag og en meget stærk fortsættelse, synes jeg, af det arbejde med at udbrede kendskabet til ‘sketching i elektronik’ og arbejdet med enabling technologies i de tidlige faser af designprocessen som Delta har stået i spidsen for. Men nu med et omend endnu tydelige fokus på at høste og viderebringe den viden der kan hjælpe med at bygge bro mellem de mange nye tilgængelige teknologier, de ‘gamle’ ideer og begreber fra forskningsverden der i mange år har peget på mulighederne ved smart things, og de mange kreative ideer der bobler rundt omkring og blot venter på at få krop som smart things. Stort thumbs up herfra for et godt GTS initiativ - vi tager meget gerne en tur mere med samarbejde.
- Tomas

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 08:48

Kære Tomas

Tak for din kommentar! Vi håber på præcis dette; at kunne bygge bro mellem idéer og virkeliggørelse af dem. Det ville glæde os, at fortsætte det gode samarbejde!

vh
Morten Wagner

Emil Steglich-Petersen (CEO, Republikken aps)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 10:56

Republikken, som er et fællesskab og netværk for freelancere og små virksomheder, har haft stor glæde af samarbejdet med delta.
For vores målgruppe er det helt centralt at den viden som bliver opsamlet og de ressourcer der findes på GTS institutterne bliver gjort let tilgængelige for mindre virksomheder. Den fysiske adgang, hvor Delta bevæger sig ud af deres miljø og møder virksomhederne hvor de bor, og den lidt mere uformelle tilgang til rådgivning gør det lettere for små virksomheder at komme videre fra ide til prototype og til produkt. Specifikt ift internet of things, smarts cities mv er det helt centralt at vidensressourcerne bliver koblet på disse miljøer, hvor af de små virksomheder hurtigt kan teste ideer og implementere dem i nye løsninger. Hvad enten det er ifb. med arkitektur, møbeldesign, produktudvikling, spiludvikling mv.
Vi bakker op om at gts institutterne involverer sig i og understøtter de kreative og tekniske communities der eksisterer i Kbh og andre steder.

Vh
Emil Steglich-Petersen / Republikken

Morten Wagner (Head of Department, FORCE Technology)
Onsdag d. 13/5-15 kl. 12:58

Kære Emil

Tusind tak for din kommentar; vi har også været meget glade for samarbejdet med jer. Det var for 3 år siden et eksperiment - men vi synes det faldt godt ud, og vil rigtig gerne fortsætte og forfølge vores samarbejde med de kreative miljøer... uden for vores eget nærområde!

bh
Morten Wagner