Design af Smart Things

Senest opdateret d. 22/8-2016
DELTA
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Martin Krogstrup Nielsen
Business Development Manager

”Design af Smart Things” aktiviteten etablerer serviceydelser, der indsamler og formidler viden om teknologier og metoder til design af fremtidens ”Smart Things”. Trods en potentiel meget stor og bred målgruppe har aktivitetens kompetencer og services fokus på at skabe effekt og værdi i 4 brancher, der ventes at kunne opnå særlig gavn af ’smarte produkter’ med højt videnindhold, men som ikke selv besidder kompetencerne for at realisere disse. Derfor har aktiviteten en intensiv indsats for videnspredning og er mere videnopsamlende end teknologi-udviklende. Aktiviteten søger derfor at udnytte de mange gode tekniske kompetencer, der allerede eksisterer inden for nye sensorer, microcontrollere og hardware-baserede microservices. Derfor gennemføres aktiviteterne i samarbejde med forskere og design- og elektronikudviklingsvirksomheder, der har disse kompetencer.

Budget:
2016: 2.798.000 kr.
2017: 2.798.000 kr.
2018: 2.798.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Design af Smart Things

Nøgleord