Design og elektronik

Senest opdateret d. 3/3-2013
DELTA
Resultatkontrakt 2013-2015 under temaerne Service og offentlig innovation og Informations- og Kommunikationsteknologi
Martin Krogstrup Nielsen

Design og elektronik er to krumtappe, om hvilke dansk industri og mange eksporteventyr har drejet. Dansk design er verdenskendt og sælger fortsat flot på verdensplan. Men bortset fra forholdsvis få nyere globale succeser kniber det dog med at skabe andet end forholdsvis små virksomheder inden for den hjemlige designindustri. Derfor vil denne aktivitet løfte den danske designtradition ind i en ny æra. Aktiviteten er derved også et konkret svar på de udfordringer og forslag, som Danish Design 2020 komiteen kom med i 2011.Danmark har brug for en stærk designbranche, der ikke alene sætter landet på verdens nethinde imagemæssigt – men også bidrager kraftigt til eksport og sikring af vækst og beskæftigelse i Danmark. Dansk designs globale styrkeposition er dog skrøbelig i en globaliseret verden med nye markeder, ændrede forbrugsmønstre og ikke mindst kraftig vækst i hurtig kopiering og pirateri.Skal danske designvirksomheder fortsat være i front, er det ikke længere nok at bygge industrien på godt håndværk, høj kvalitet og skandinavisk tænkning, som nogle af de samfundsbårne konkurrencefordele, der nydes godt af. Dansk design skal supplere disse med konkurrenceparametre som differentiering, fleksibilitet, hastighed (time-to-market), kompleksitet, variansskabelse og intelligent og strategisk design.Aktivitetsplanens formål er at løfte den danske designbranche ved at sikre muligheden for at udnytte intelligente teknologier som designelement i designvirksomheder, som traditionelt ikke benytter disse i deres produkter. Samtidig skal aktiviteten rette den markedsfejl, som gør, at danske design- og elektronikvirksomheder kun i meget lav grad samarbejder.Aktivitetsplanen skal sikre dette via udvikling af materialer, metoder og services, som uden barrierer tillader og inspirerer danske designere til at arbejde med elektronik og intelligente materialer og derigennem skabe nye højteknologiske produkter og nye eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. Derved skal de to faglige grene – designere og ingeniører – mødes om et fælles sprog og værktøjskasse.Aktivitetsplanen opererer omkring tre elementer – manifesteret i såkaldte 'Studios'. Det centrale ”Design Studio” understøttes af to mindre, der kan hjælpe koncepter mod markedet – nemlig et ”Market Studio” og et mindre ”Production Studio”. Disse vil, samlet set og gennem partnerskaber, etablere en serviceplatform, der kan understøtte vejen fra idé til marked, og som kan virke værdiskabe for danske designvirksomheder, der fremstiller, hvad man fra en interaktionsteknologisk vinkel kunne betegne som 'stumme' produkter.Aktivitetsplanen har nedsat et Advisory Board bestående af førende danske videninstitutioner, professionshøjskoler, repræsentanter fra designvirksomheder og fra elektronikbranchen til løbende at retningsgive indsatsen.