Design og funktionalitet – Materialer 2.0

Senest opdateret d. 8/12-2010
Teknologisk Institut
Resultatkontrakt 2010-2012 under temaerne Produktionsteknologi

Teknologisk Institut har med sine relevante spidskompetencer, det nødvendige udstyr, og et solidt internationalt netværk til førende eksperter på en lang række universiteter, en selvskreven rolle i, at udvikle nye innovative nanodesignede materialer.

Teknologisk Institut har med sine relevante spidskompetencer, det nødvendige udstyr, og et solidt internationalt netværk til førende eksperter på en lang række universiteter, en selvskreven rolle i, at udvikle nye innovative nanodesignede materialer. Mange års målrettet forskning har gjort, at vi i dag har mulighed for at adskille og optimere egenskaber af grundmaterialer og overflader hver for sig. Industrielle hightech-komponenter er derfor ikke længere bundet af kompromisbaserede løsninger, der både tilgodeser de makroskopiske egenskaber af grundmaterialet og de mikroskopiske og kemiske egenskaber af overfladen i et og samme materiale. Dette åbner for helt nye revolutionerende muligheder for at udvikle fremtidens materialer.
Nærværende aktivitet vil foregå i tæt dialog og i samarbejde med udenlandske forskere, hvorved det sikres, at den nyeste hightech-viden hentes hjem og bringes i spil i Danmark.

Formål
Formålet med aktivitetsplanen er at understøtte den fortsatte udvikling af grundlaget for fremtidens højteknologiske løsninger, der sikrer, at danske virksomheder til stadighed har adgang til den nyeste viden inden for endnu ikke implementerede materialeteknologiske løsninger. Der vil blive arbejdet med unikke bulk-materialer og efterfølgende tilført en ‘nanodesignet’ overflade baseret på de nyeste teknikker, således at det kombinerede system opnår de nødvendige egenskaber for at kunne fungere i en given situation. Et eksempel kunne være glaskeramiske superoleofobe coatings, som samtidig er korrosionsbestandige og varmeledende, således at de kan anvendes i køleprocesser i fx offshore-energisystemer.
Aktiviteten vil videreudvikle og konsolidere den nanoteknologiske platform, som Teknologisk Institut har opbygget gennem flere år for derigennem at blive blandt de bedste på verdensplan.
De nye overfladefunktionaliteter vil på længere sigt hjælpe virksomhederne med at differentiere deres produkter og derved bibringe dem en række konkurrencemæssige fordele.

Målgruppe
Designede overfladeteknologiske løsninger med optimerede funktionaliteter efterspørges af praktisk taget alle industrielle segmenter. Målgruppen for aktiviteten er primært SMV i det danske vækstlag, men også større virksomheder med egne forsknings- og udviklingsafdelinger som efterspørger fremtidens innovative overfladeløsninger, og som vil være potentielle aftagere af de forskellige kompetencer og teknologier, der opbygges. Aktiviteten henvender sig til mange forskellige brancher og sektorer, fx design, byggeri, energi, plast, fremstillingsindustrien, medico med flere.

Budget
Medfinansiering fra Rådet for Teknologi og Innovation:
2010: 3.85 M
2011: 3.85 M
2012: 3.85 M
Totalt: 11.55 M

Kontaktinformation
Lars Pleth Nielsen
7220 1585
lpn@teknologisk.dk