Designpsykologisk testcenter

Senest opdateret d. 22/8-2016
FORCE Technology
Resultatkontrakt 2016-2018 under temaerne Byggeri og anlæg, Informations- og Kommunikationsteknologi og Produktionsteknologi
Thomas Koester
Teamleder, Anvendt Psykologi

Design Management Institute konkluderer i en analyse, at der er markante økonomiske gevinster for virksomheder, som fokuserer på usability og brugeroplevelse. Walmarts kommunikationsdirektør Dan Bartlett udtaler: ”Nu drejer det sig om kundeoplevelsen”. Med denne aktivitetsplan vil FORCE løfte niveauet af de eksisterende metoder inden for usability-test og analyser af brugeroplevelse og derigennem kvalificere især SMV’ers arbejde med brugervenlighed, brugeroplevelse og brugersikkerhed.

Aktivitetsplanen vil udvikle en ny mobil designpsykologisk testfacilitet målrettet danske SMV’ers arbejde med udvikling af træfsikkert design. Testfaciliteten vil objektivt kunne måle og indsamle viden om menneskers tanker, motivation, beslutningsprocesser, årsager til adfærd og oplevelser, når de bruger produkter og services i den virkelige verden.

Der er to afgørende nye fordele ved den mobile designpsykologiske testfacilitet. For det første tilvejebringer den en mulighed for at udføre test ”on site” hos mindre virksomheder, der ikke har ressourcer eller økonomi til at få udført test hos etablerede testcentre i udlandet. For det andet vil den tilvejebringe en mulighed for, til forskel fra tidligere, at kunne gennemføre test hvor kvaliteten at testen afhænger af at det udføres i det miljø hvor produkterne eller servicen skal anvendes. Den mobile designpsykologiske testfacilitet vil derfor dække et behov for test af psykologiske aspekter omkring produkter og services som tidligere ikke har været tilgængelige for danske SMV’er.

Denne aktivitetsplan handler om at undersøge menneskers adfærd og psykologiske tilstand med de nyeste og mest avancerede metoder for derefter at kunne rådgive virksomheder om, hvordan de kan forbedre designet af produkter, fysiske rum osv. Ved hjælp af den mobile designpsykologiske testfacilitet kan vi ”on location” tilbyde danske virksomheder hjælp til at designe bedre produkter med større værdi og øget konkurrenceevne.

Målgruppen er overordnet danske SMV’er, som:
1. befinder sig i (tidlige faser af) en udviklingsproces – eksempelvis innovation, produktudvikling, byggeri eller design. Det vil sige ikke daglig drift eller optimering heraf
2. vil arbejde med brugbarhed og brugeroplevelser eller vil løfte deres niveau inden for brugbarhed og brugeroplevelser
3. arbejder inden for service og produktion eller som leverer ydelser til virksomheder i design-, produktudviklings-, afsætnings- og servicefaserne (typisk arkitekter, designere, ingeniører)

Den konkrete økonomiske gevinst ved at anvende avancerede metoder, til at højne brugbarhed og brugeroplevelse er beskrevet af den velrenommerede Nielsen Normann Group . Her beskrives hvorledes avancerede metoder kan øge værdien/profitten med op til 170 % (Det er disse avancerede metoder vi sigter mod at kunne tilbyde under denne aktivitet).

Budget:
2016: 2.480.000 kr.
2017: 2.360.000 kr.
2018: 2.360.000 kr.

Baseret på aktivitetsforslag:  Den Mobile Psykologiske Testfacilitet

Nøgleord